5102

510819 ผลการปฎิบัติธรรม คุณแอนนิต้า นุสส์ แอฟริกาใต้ – เริ่มต้นนั่งสมาธิด้วยการแผ่เมตตา Article
510819 วัตถุประสงค์ตักบาตร 5แสนรูป สร้างบารมี งานพระศาสนา ช่วยเหลือผู้ประสบภัย Article
510820 ผลการปฏิบัติธรรมสามเณรธรรมทายาทสวีเดน Article
510820 พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าทุกแห่งในโลกนี้ ล้วนเคยเป็นที่เกิดของเราทั้งสิ้น Article
510820 รักแม่จังเลย ENG Article
510820 เรื่องราวของเรา กายมนุษย์แรกๆคือกายมหาบุรุษ Article
510820 เส้นทางเอกสายเดียว ถึงสุดธรรมเมื่อไร ทุกเรื่องราวยุติหมดเรียกว่ายุติธรรม Article
510820 หลักวิชชาที่ทำบุญแล้วทำให้ได้บุญเยอะๆ Article
510821 การรักษาศีล 5 เป็นผู้ให้ความปลอดภัยกับผู้อื่น Article
510821 ธรรมจักษุพระธรรมกายทำให้หลวงปู่รู้เรื่องของมารหรือฉากหลัง Article
510821 นานๆเกิดมาซักที อยู่นานๆได้ไหม Article
510821 ป้าบุหงาเล่าให้ฟังว่า หลวงปู่เคยพูดว่าเจอผู้รับมรดกแล้ว มาเกิดแล้วอยู่สิงห์บุรี Article
510821 ผลการปฏิบัติธรรม คุณทักษิณา พูลสวัสดิ์ Article
510821 ผู้ไม่รู้หนังสือแนะนำผู้ไม่รู้หนังสือ ให้เข้าถึงสิ่งมีอยู่ในตัวคือพระธรรมกาย Article
510821 พุทธพจน์กล่าวว่า จงพอใจในสิ่งที่ตัวมี หลวงปู่ได้เปิดเผยถึง สิ่งที่พึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ Article
510821 เราจำเป็นต้องรวย รวยเถิดประเสริฐนัก อาหารตักบาตร 5แสนรูปไปไหน Article
510821 หลวงพ่อพูดคุยกับพระลูกชายระหว่างปั้นหลวงปู่ เรื่องหลวงปู่อย่างเบิกบาน Article
510821 หลับหลอกๆก็จะเห็นของจริง Article
510822 ชีวิตคือความเป็นอยู่ หลวงปู่ทำให้รู้ว่าแก่นของชีวิตอยู่ตรงกลางกาย เข้าถึงได้จะมีความพึงพอใจ Article
510822 ต้นบุญต้นแบบสมัยพุทธกาล นางวิสาขา Article
510822 เตอแน มารดาเรียกขวัญบุตรธิดา Article
510822 ผลการปฏิบัติธรรม คุณไพบูลย์ จินดาดุจสายชล หนุ่มชาวเขา Article
510822 ผู้มีบุญตั้งใจอัญเชิญหลวงปู่กลับมาด้วยรูปกายทองคำ Article
510822 หมู่บ้านปฎิบัติธรรมกำลังเตรียมตัวรับภารกิจพิเศษของกองทัพธรรม Article
510823 ก่อนเข้าสู่สมรภูมิ ทุกชีวิตต้องรวมเป็นชีวิตเดียว Article
510823 เจ้าของบุญหล่อทอง 10 โกฎิ Article
510823 ทำไมโรงเรียนอนุบาลต้องเปิดเพลง Article
510823 แนวทางการเปิดคอร์สสมาธิสำหรับชาวต่างชาติหรือเพื่อนต่างศาสนิกจากหลวงพ่อธัมมชโย Article
510823 ผลการปฏิบัติธรรม กัลฯละอองดาว ขวาอุ่นหล้า ณ สวนป่าหิมวันต์ Article
510823 รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติคืออุปกรณ์ในการสร้างบารมีของนักสร้างบารมี Article
510823 ลักษณะมหาบุรุษได้มาด้วยบุญบารมี หลวงปู่ค้นหาวิธีลัดที่จะได้กายมหาบุรุษ Article
510823 วันธรรมชัย จะเป็นวันที่โลกรอคอย เพราะจะเห็นพระจันทร์ 2 ดวง ดวงหนึ่งคือดาวอังคาร Article
510825 การให้ของแม่ที่ไม่มีวันลืมเลือน แต่ลูกลืมง่าย Article
510825 ความรู้ที่เป็นอสาธารณะในสมัยหลวงปู่วัดปากน้ำจะสะดุดใจผู้มีบารมีแก่ๆ Article
510825 เจ้าของบุญหล่อทองหลวงปู่ 10 โกฏิ ตั้งใจทำ ปลื้มใจทำ ไม่ใช่ตัดใจทำ Article
510825 ผลการปฏิบัติธรรม กัลฯวัฒนา สุขเสริม สหรัฐอเมริกา Article
510826 ครูไม่ใหญ่เสียดาย ถ้าทุกคนตายไปโดยไม่รู้ว่าภายในตัวมีพระธรรมกาย ซึ่งเป็นที่รวมความปรารถนา Article
510826 ความร่วมมือระหว่างสถาบันธรรมชัยและมหาวิทยาลัยเสวียนจ้างโดยศาสตราจารย์หวง หวิ้นสี่ ไต้หวัน Article
510826 ตั้งใจจะอยู่สัก1000 พรรษา แต่ยังเข้าอนิมิตเจโตสมาธิไม่ได้ ถ้าได้ละเนาะ….. Article
510826 เพื่อนนิสิตชวนครูไม่ใหญ่ไปหาร่างทรง Article
510826 ภารกิจการลงมาเกิดด้วยรูปกายเนื้อของหลวงปู่วัดปากน้ำ Article
510826 เรื่องกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องของเรา เราต้องเรียนรู้และศึกษา Article
510826 โลกมีสงครามเพราะค้าอาวุธ เป็นมิจฉาอาชีวะ Article
510826 วิชชาธรรมกายทำให้ทวิภพล่มสลาย ถวายทองหลวงปู่แบบหมู่บ้านปฎิบัติธรรม Article
510826 สันติสุขต้องเกิดในครอบครัวก่อน การสอบ world pec จึงเกิดขึ้น Article
510826 หลวงปู่วัดปากน้ำบอกว่าอย่าเผาร่างท่านนะ ท่านจะกลับมาดู Article
510827 เกร็ดชีวิตคุณครูไม่ใหญ่เดินทางจากเพชรบุรี มาเรียนธรรมะที่วัดปากน้ำโดยไม่มีเงินเลย Article
510827 รวมประชุมกันแสดงความตั้งใจอาราธนาหลวงปู่วัดปากน้ำหวนกลับมาด้วยรูปทองคำ Article
510828 การค้นคว้าและค้นพบ ของหลวงปู่วัดปากน้ำ หลวงพ่อยกขึ้นมาเป็นหัวข้อที่น่าศึกษา Article
510828 ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ Article
510828 พุทธศิลป์หล่อหลวงปู่ 1 กอง ทางบุญเกิดขึ้นจากการทำบุญ แล้วจะมีทางมาแห่งทรัพย์ Article
510829 ตักบาตรอัศจรรย์ ถ้าปลื้มใจ ภาพเดียวในใจก็ปิดอบายไปสวรรค์ได้ Article
510829 ถ้าเราได้ศึกษาวิชชาธรรมกาย เราจะรู้จักตัวเราเอง รู้จักเพื่อนมนุษย์ และสรรพสิ่ง Article
510829 ผลการปฏิบัติธรรม กัลฯสาหร่าย สุขเวช Article
510829 มรรคมีองค์ 8 รู้เพียงข้อเดียวคือสัมมาทิฎฐิ สันติภาพของโลกก็เกิดขึ้นแล้ว Article
510829 เมื่อเทวดามาเมืองมนุษย์ ต้องบันดาลกลิ่นหอมนำ Article
510829 หลวงปู่วัดปากน้ำมาเปิดเผย ความเหมือนกันของตัวเราที่แท้จริง Article
510830 ขยายความการค้นคว้าของหลวงปู่วัดปากน้ำที่ฝากถ้อยคำในบทเทศน์ Article
510830 ชีวิตในสังสารวัฏไม่มีอะไรใหม่ เราจะเลือกใจใสหรือใจหมองก็แล้วแต่เรา Article
510901 การแสวงหาอริยทรัพย์ภายใน ต้องการความแข็งแรงของร่างกาย Article
510901 ผลการปฎิบัติธรรม คุณวรัญญา ทองขาว Article
510901 ฝากฝังสมบัติไว้ในพระพุทธศาสนา โจรปล้นไม่ได้ ใครยึดทรัพย์ไม่ได้ ไฟไหม้ไม่ได้ Article
510901 พระพุทธเจ้าชวนพระนันทะไปดูเทพธิดาบนสวรรค์ Article
510902 ชีวิตตำรวจกับสิ่งที่ต้องเจอ Article
510902 นอตราดามุสกล่าวถึงฝาแฝดทองคำของผู้ละโลกนี้ไปแล้ว Article
510902 ผลการปฏิบัติธรรม คุณจอย วราลักษณ์ วาณิชย์กุล ตัวแทนสวมชุดมหาลดาปสาธน์ ปี 2551 Article
510902 เราอยากรวยแบบไหนก็แล้วแต่เรา Article
510902 วันครูธรรมกายสำคัญมาก สำหรับชาวโลก สรรพสัตว์ สรรพสิ่ง Article
510902 เหตุที่หลวงปู่วัดปากน้ำสั่งไม่ให้เผาร่างท่าน และเหตุที่พระของขวัญที่มีรูปของท่านจึงศักดิ์สิทธ Article
510903 ญาติโยมขอความช่วยเหลือหลวงปู่วัดปากน้ำ ท่านก็นึกๆ คิดๆ ในตำแหน่งแห่งความสมปรารถนา Article
510903 หลวงปู่วัดปากน้ำเคยกล่าวในการเทศน์ รู้จักไม๊สมณเทวบุตร Article
510904 นึกถึงหลวงปู่วัดปากน้ำ ทำได้ทุกอิริยาบถ ช้าๆ ชัดๆ อย่างละมุนละไม จะรู้รสแห่งธรรม Article
510904 ผลแห่งการถวายยา ทำบุญร่วมกัน เทพบุตรเทพธิดาอธิษฐานรวมวิมาน Article
510904 สมบัติเห็นอยู่ตำตา แต่โจราเอาไปไม่ได้ โดยอังคณา ศรีวรรณวัฒน์ Article
510905 DOU ความร่วมมือสถาบันธรรมชัยกับมหาวิทยาลัยโตเกียว Article
510905 ครูคนที่ 1 คือบิดามารดา ครูคนที่ 2 สอนวิชาชีพ และครูคนที่ 3 สอนเป้าหมายชีวิต ส่งต่อๆกัน Article
510905 จดหมายจากพระเมธีรัตโนดม ท่านยังมีหน้าที่เก็บเส้นผมหลวงปู่วัดปากน้ำ Article
510905 หลวงปู่วัดปากน้ำตอบลุงเปล่งเรื่องการก่อสร้าง สร้างเมื่อไรก็สร้างได้วะ Article
510906 ถวายกองทุนยาแด่ผู้มีมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างบุญศักดิ์สิทธิ์ Article
510906 หลวงปู่วัดปากน้ำสั่งในโบสถ์ว่า ไม่ต้องกลัวอด วิชชาธรรมกายจะเลี้ยงทุกคนได้ตลอดไป Article
510908 การประกาศชื่อบัณฑิต DOU รุ่นแรกของโลก ดังไปทั่วโลกธาตุ โจษจันไปทั้งหมู่มวลมนุษย์และเทวโลก Article
510908 หลวงปู่วัดปากน้ำ วิชชาธรรมกายต่อไปจะคลุมทั้งประเทศ ถ้าปฎิบัติจริงๆจะคลุมทั้งโลกเลย Article
510909 DOU เป็นประดุจอัญมณีประดับโลกในยุคนี้ สัญญาณสันติสุขของโลกอีกพันปีเริ่มต้นแล้ว Article
510909 ถ้าเราหยุดใจได้จริงๆ ที่กลางกายได้ เราจะซาบซึ้งถึงพระคุณของหลวงปู่วัดปากน้ำ Article
510909 วาดฝันว่าจะฉายภาพเทวสภาว่าเทวดาชื่นชมอนุโมทนาบัณฑิตใหม่ DOU อย่างไร Article
510909 อานุภาพหลวงปู่ ชนทะลุมิติมีจริงๆ เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ Article
510910 DOU ชาวต่างประเทศ ความทุกข์ที่ท่วมท้นมลายหายไปเมื่อเจอตะวันออกกลางกาย Article
510910 DOU พูดเป็น เป็นประโยชน์สุขต่อทุกคน Article
510910 ค้น case study เป็นทีม Article
510910 พิธีรับปริญญาบัติ DOU จำเป็นนะ ต้องจัดให้ยิ่งใหญ่และเหมาะสม Article
510910 รูปสมบัติ มันดีอย่างนี้นะ Article
510910 สมบัติในเทวโลก เป็นแสนเป็นล้านปี ตลอดชาติยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เลย Article
510910 หลวงปู่พระผู้สำเร็จ ถือศีลกินวาตา ทำบุญในสภาวะคับขัน เราจะไม่เจอภัยพิบัติ Article
510910 หลวงพ่อเล่าเรื่องคุณยาย แด่คุณครูผู้สืบสายธรรม Article
510911 จะจัดระเบียบโลกใหม่ ต้องจัดระเบียบโลกในตัวให้ลงตัวก่อน Article
510911 เพลงเททองหลวงปู่จากโอเรกอน _ พระวักกลิจะโดดเขาตายแต่ในที่สุด ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ Article
510911 เรื่องอัศจรรย์ของชฎิลเศรษฐี การเกิดขึ้นของภูเขาทองคำ มอบสมบัติให้ลูก ออกบวช บรรลุพระอรหันต์ Article
510911 หลวงปู่วัดปากน้ำ ตรวจดูว่าใครเป็นเจ้าของพระของขวัญนี้ แล้วอาราธนาพระนิพพานลงซ้อนคนๆนั้น Article
510911 หลวงปู่วัดปากน้ำ เป็นผู้พลิกฟื้น ย่นย่อคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ง่าย กระชับ ทำได้ Article
510911 หลวงปู่วัดปากน้ำดำริอยากให้สมภารทุกวัดปฎิบัติให้เข้าถึงวิชชาของพระพุทธเจ้า จึงทำคู่มือสมภาร Article
510912 DOU ศิลปะการทำสมาธิ ทำบ่อยๆ ซ้ำๆ ช้าๆ แต่เร็ว ค่อยๆชิมดื่มกินรสแห่งธรรม Article
510912 การเรียน DOU สำหรับพระภิกษุสามเณรไม่มีค่าใช้จ่าย Article
510912 การสร้างบุญในยุคพระวิปัสสีพุทธเจ้า และการสั่งสมบุญในยุคปัจจุบัน Article
510912 รูปปั้นต้นแบบหลวงปู่วัดปากน้ำ สายตาหลวงปู่ วิธีการแก้ไขโรค คุมบุญให้คนตาย Article
510912 หลวงปู่วัดปากน้ำคือผู้ชี้ขุมทรัพย์ เศรษฐีละสมบัติจักรพรรดิออกบวช เมื่อหลวงปู่ฝั้นเจอเสือ Article
510913 ทำไมชาวสวรรค์อยากทำบุญ รำพึงว่าเสียดายไม่ได้เกิดในยุคนี้ Article
510913 หลวงปู่วัดปากน้ำ ต้นแบบของความสันโดษและสมถะ เพื่อสงวนเวลาไว้สำหรับงานที่แท้จริง Article
510913 หลวงปู่วัดปากน้ำ ตั้งแต่บรรลุธรรม กระทั่งการรบกับข้าศึกที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติ Article
510913 หัวใจที่ยิ่งใหญ่ของหลวงปู่วัดปากน้ำ ท่านไปค้นเพื่อนำกายมหาบุรุษกลับมาเพื่อทุกคน Article
510915 ต่อไปจะมีผู้มาคลี่ความเป็นสยามภาษา เรื่องต้นธาตุ ปราบมาร ที่หลวงปู่วัดปากน้ำเทศน์ค้างไว้ Article
510916 การทักทายกันในสมัยพุทธกาล พออดพอทนได้ไหม Article
510916 แค่เราหยุดนิ่งแรกได้อย่างสัมบูรณ์ เป็นในสิ่งที่เราเห็น เราจะซาบซึ้งในพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ Article
510916 จีวรสีส้มเป็นสัญลักษณ์ของดวงตะวัน ผู้ให้แสงสว่าง คล้ายผ้าสิงคิวรรณ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา Article
510917 นักศึกษา DOU ที่เป็นคฤหัสถ์จะได้บุญพิเศษ Article
510917 เรื่องของเด็กๆที่มาต้อนรับคุณครูไม่ใหญ่หน้าโรงเรียน Article
510917 อานุภาพพระของขวัญวัดปากน้ำไปได้มาได้ จากขายถ่านสู่แห้วพันล้าน โดย คุณเหรียญ สกุลเกศทิพย์ Article
510922 ขยายความเรื่องต้นธาตุใช้ให้มาปราบมาร ที่หลวงปู่เทศน์ค้างไว้ Article
510922 ความแข็งแรงเป็นลาภอันประเสริฐ ที่จะให้โอกาสเราทำความเพียร Article
510922 จับจุดเล็กๆใสๆที่กลางกายให้ได้ จับด้วยใจ ต้องรู้จักสุขจากสมาธิก่อนว่าเป็นอย่างไร Article
510922 ชาวอัฟกันผู้คงแก่เรียนได้บอกกัลยาณมิตรว่า เธอเชื่อไหมในตัวฉันมีคน 18 คน Article
510922 ไทยจะเป็นไทยมหารัฐ เป็นปิ่นนานาประเทศ ดังผังที่หลวงปู่วัดปากน้ำท่านตั้งเอาไว้ Article
510922 เรื่องเล่าขานการทำบุญหล่อทอง ของรักของหวง ที่อังกฤษ Article
510923 สมหวัง หลวงปู่ช่วยด้วย และเมื่อแม่แรงหมดแรง โดยคุณเหรียญ เกศทิพย์ Article
510923 หลวงพ่อขยายความคำว่า หยุด หลุด พ้น และความบริสุทธิ์ Article
510924 DOU ประสบการณ์ทำสมาธิตอนเป็นเด็ก ความรู้สึกลึกๆจะเหนี่ยวรั้งใจให้หวนคืนมาอีกครั้ง Article
510924 ปาฎิหารย์! เธอถูกรถไฟเฉี่ยวตกสะพานแม่น้ำแคว จมน้ำ แต่รอด Article
510924 ผู้เป็นหมอประดุจเป็นผู้ให้ลาภอันประเสริฐกับมนุษยชาติ Article
510924 หลวงพ่ออนุรุทธะถวายทองหล่อหลวงปู่ 10โกฎิศรีลังกา Article
510925 ชวนคนอื่นทำความดี จะมีบริวารสมบัติทั้งในมนุษย์และเทวโลกอย่างไร Article
510925 เรื่องราวการบังเกิดขึ้นของศูนย์อบรมเยาวชนในโลกนี้ด้วยหลักวิชาของพระพุทธเจ้า Article
510925 อยากเป็นอะไรก็แล้วแต่ใจของเรา เลือกเกิด เลือกเป็นได้ Article
510925 อัศจรรย์ ไฟไหม้แบบเว้นวรรค ด้วยอานุภาพของหลวงปู่ Article
510926 การถวายบุญแก่พุทธบุตรนั้นเป็นสิ่งควรอย่างยิ่ง หลวงพ่อตอบจดหมายจากมงกุฎทูต Article
510926 ความจนทุกคนไม่ควรมี ต้องเป็นมหาเศรษฐีกันทุกคน ครูไม่ใหญ่ทำบุญหล่อทองแทนพุทธบุตรทุกรูป Article
510926 จดหมายจากพระอาจารย์ใหญ่ พระวิสุทธิวงศาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ตอน ๑ Article
510927 ชื่อขนมในความทรงจำครูไม่ใหญ่ หนุมานคลุกฝุ่น พระรามเดินดง นางสีดาลงสรง Article
510927 บุญหล่อหลวงปู่ ครูไม่ใหญ่ไม่อยากให้ใครตกบุญทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต เรามาทำบุญถวายพระ Article
510927 ผลการฏิบัติธรรม คุณวิไลพร ยลประสงค์ สันติภาพโลกเริ่มต้นที่แอฟริกาใต้ Article
510927 พระของขวัญสำหรับผู้มีหัวใจยิ่งใหญ่ชวนคนทำความดี หล่อหลวงปู่ Article
510927 พระอาจารย์ใหญ่ของครูไม่ใหญ่เล่าเรื่องพระเดชพระคุณหลวงปู่ ตอน ๒ Article
510929 จากเหรียญปราบมารสแตนเลส ถึงพระผงรุ่นรวยโคตรโคตรสำหรับผู้มีหัวใจทองคำ Article
510929 บุญเตรียมต้อนรับผู้มีบุญที่มาหล่อทองจากทั่วโลก ทำไมถึงได้บุญมาก Article
510929 ผลการปฏิบัติธรรมคุณเบลสซิ่งส์ ไจลอสส์ ชาวมาลาวี Article
510929 พระอาจารย์ใหญ่ของครูไม่ใหญ่เล่าเรื่องพระเดชพระคุณหลวงปู่ ๓ Article
510929 วันนี้วันพระ เวลาเทศน์ให้พระลูกชายเอาแบบหลวงปู่ฝั้น อาจาโร Article
510930 เกร็ดพระผงรุ่นรวยโคตรโคตร และรัตนอัฐิธาตุคุณยาย Article
510930 ผลการปฏิบัติธรรม คุณมั๊ยคี่ พีค๊อก south africa Article
510930 พระอาจารย์ใหญ่ของคุณครูไม่ใหญ่ ถ่ายทอดเรื่องราวพระเดชพระคุณหลวงปู่ ๔ Article
511001 การสร้างบารมีไม่มีเว้นวรรค ไม่มีบุญเล็กบุญน้อย Article
511001 ชวนคนรวยข้ามชาติ รวยในมนุษย์และในเทวโลกเรื่องมันจำเป็น Article
511001 พระธรรมรัตนากร อดีตสามเณรอุปัฏฐากหลวงปู่วัดปากน้ำ ๑ Article
511002 พระธรรมรัตนากร อดีตสามเณรอุปัฏฐากหลวงปู่วัดปากน้ำ ๒ เกร็ดพระของขวัญ Article
511002 เรื่องเล่าขานการทำบุญหล่อทองหลวงปู่เป็นโกฏิ และอดีตสหธรรมิกครูไม่ใหญ่ Article
511003 เข็มมหาภัยหลุดเข้าไปในปอดรอดได้ด้วยบุญ คุณภณิดา ทองละมุล Article
511003 คำว่าต้นธาตุที่พระธรรมรัตนากร ท่านทรงจำไว้ เป็นเรื่องน่าศึกษาทีเดียว Article
511003 พระธรรมรัตนากร อดีตสามเณรอุปัฏฐากหลวงปู่วัดปากน้ำ ผู้เก็บรหัสลับของชีวิต Article
511004 เด็กดีวีสตาร์ขอแต่งชุดนักเรียนมาร่วมงานบุญใหญ่ได้ไหม กับจิ้งจกวีสตาร์ Article
511004 พระครูสมุทรกวี อดีตสามเณรยุคหลวงปู่วัดปากน้ำ ๑ Article
511004 พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำเรียกงานของท่านว่า ภาคปราบ Article
511004 หลวงปู่วัดปากน้ำท่านสามารถช่วยได้แม้อยู่ในมหานรก จึงต้องให้ทุกคนมาเชื่อมบุญกับท่านในวันเททอง Article
511004 หลวงปู่วัดปากน้ำสั่งงานให้ชุดทำวิชชาช่วยผู้ที่อยู่ในมหานรก คุณยายท่านขยายให้ฟัง Article
511004 หลวงปู่สั่งงานให้ตามกายสิทธิ์จักรพรรดิมาปรับปรุงผลหมากรากไม้ให้มีรสโอชากับหนูนาบุกนาข้าว Article
511006 คนใจบุญไม่หวงรอยยิ้ม ยิ้มทำให้โลกสว่างและเบิกบาน Article
511006 พระครูสมุทรกวี ๒ สักทำให้ไม่เห็นองค์พระ หลวงปู่เปิดโลกให้ผู้ไปเวียนเทียนเห็นพระพุทธเจ้า Article
511006 พรุ่งนี้วันพระ วัดไม่ใช่บาร์ ศาลาไม่ใช่บ่อน เฉลยชื่อขนมหวานในความทรงจำ Article
511006 เรื่องของการทำบุญของคนมีกำลังบุญ และคนที่คนลักลอบทำความดี Article
511006 เรื่องเล่าขานชวนคนหล่อทอง 4 จังหวัดภาคใต้ เพราะมาเกิดมาแต่ตัวกับดวงบุญ เพราะรักพระพุทธศาสนา Article
511006 อาฟริกาจะเป็นทวีปแรกของโลกที่สันติภาพบังเกิดขึ้น และเบื้องหลังเพลง The light of peace Article
511007 ขยายความเรื่องธรรม 3 ฝ่ายในบทสวดพระอภิธรรม และเรื่องราวการเข้านิโรธ 7 วันหลังตรัสรู้แล้ว Article
511007 เป็นนิ่วในไตตั้งแต่เด็กมา 49ปี แต่สลายหายไปก่อนผ่าตัดครั้งที่ 3 จนหมองง Article
511007 พระครูสมุทรกวี ๓ เล่าเรื่องธรรม 3 ฝ่ายกับการปราบมาร Article
511007 เรื่องข้าว ภรรยาโชติกะเศรษฐีชาวอุตรกุรุทวีป ข้าวมธุปายาส และเจ้าภาพข้าว 30ตัน Article
511008 ครูไม่ใหญ่เขียนโคลงให้ครอบครัวเจิ้นผู้ถวายข้าวสาร 30ตัน สำหรับผู้มาร่วมงานเททองหลวงปู่ Article
511008 จดหมายจาก Howard Mccrary son of the Sun Of Peace Article
511008 พระครูสมุทรกวี ๔ การรักษาพระภิกษุสามเณรของวัดปากน้ำที่ป่วย และการขยายความธรรมโอสถ Article
511008 วิมานดินกับวิมานสวรรค์ ชาวดินกับชาวสวรรค์ Article
511008 แหล่เททองหลวงปู่ Article
511009 ครูไม่ใหญ่แต่งบทโคลง วันหล่อทองหลวงปู่วัดปากน้ำ Article
511009 บทเพลงบูชาธรรมหลวงปู่ The greatest monk โดยคุณดวงชีวัน ตั้งทวีกุล เกร็ดพระรัตตัญญูอายุพันปี Article
511009 ประวัติหลวงปู่วัดปากน้ำ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย Article
511009 พื้นที่แค่ปลายเข็ม ชาวสวรรค์จะย่อๆอยู่ได้เป็นล้าน Article
511009 รถปิคอัพปะทะรถพ่วง 18ล้อ รอดตายทั้งครอบครัว ครอบครัวพุทบุรี Article
511009 เรื่องเล่าการทำงานของหลวงปู่วัดปากน้ำและหมู่คณะ คำสั่ง ภารกิจ ผู้เลี้ยงผู้รักษาและ หน้าที่ Article
511011 คุณ Michael Noble และผู้คนทั่วโลกที่มาเชื่อมสายบุญกับหลวงปู่วัดปากน้ำ ในพิธีหล่อทอง Article
511016 v star ต้นแบบเด็กดี คนดีที่โลกต้องการ Article
511016 v star ถ้าเราจะรวมทรัพย์หรือรวมคน เราต้องรวมบุญก่อน Article
511016 v star บิดามารดาให้โอกาสเราก่อน คือให้ความเป็นมนุษย์ ต้องช่วยกันบอก Article
511016 v star รักพ่อ รักแม่ เราต้องแสดงออก ไม่ต้องอาย Article
511016 คุณธรรมเด็กดีวีสตาร์ มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน Article
511016 จีวรอันเนื่องด้วยหลวงปู่ เส้นด้ายเพียงเส้นหนึ่งมีอานุภาพมาก Article
511016 เพลงกฐินแรกของหลวงปู่ทองคำ Article

โอวาท
ที่มา

ต้นฉบับ

Leave a Comment

Your email address will not be published.