พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 81 ทานบารมี ศีลบารมี (เชื่อม 2 ยุคเข้าด้วยกัน ต้องฟื้นฟูศีลธรรมโลก)

น่าไปเกิดยุคนั้นนะ หรือไม่ก็ยืดอายุยุคนี้ไปสู่ยุคนั้น หรือย่อยุคนั้นมาสู่ยุคนี้ เชื่อม 2 ยุคเข้าด้วยกัน ก็มีได้หลายวิธีนะ ถ้าเราอยากจะเชื่อม 2 ยุค ยุคเดียวกัน ต้อง..ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ให้ชาวโลกหวนกลับมา..สู่ศีลธรรมสากลของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้ง..แทงตลอดในธรรมทั้งปวง พอย้อนกลับมาตรงนี้ได้ จิตใจของมนุษย์จะสูงส่ง บุญเก่าของแต่ละคนในโลกก็จะได้ช่องพอได้ช่องส่งผลนี่นะ โลกจะเปลี่ยนแปลงเลย ตั้งแต่แผ่นดินมารวมกัน ตอนนี้แผ่นดินกระจายกันนะ แผ่นดินจะมารวมกัน และก็อะไรต่างๆอีกเยอะแยะ มนุษย์ไม่ต้องทำมากินเลย กำลังบุญของทุกๆคนมารวมกัน เหมือนเพลงเวอร์ชัน 2 แผ่นดินจะมารวมกันเลย..ทุกๆทวีป รวมกัน..เป็นผืนเดียวกันเพราะใจทุกดวงรวมกัน เป็นผู้มีศีลมีธรรม อบายมุขอะไรต่างๆจะไม่มีเลย สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการมีศีลธรรมของมวลมนุษย์ชาติ ในยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ ไม่มี ไม่มี..พวกอบายมุขสิ่งไม่ดีอะไรต่างๆ เรารู้โนว์ฮาวอย่างนี้แล้วเราก็ทำยุคนี้เสียซิ จะได้สร้างแรงดึงดูดให้แผ่นดินมารวมกันได้..โลก..ขั้วแม่เหล็กโลกก็เปลี่ยนใหม่ นี่แหละ ดูดเข้ามาเลย..คงดีนะ โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

สิ่งที่ทำให้มนุษย์เกิดความขัดแย้ง 31/01/54 (04:06)

มีอะไรบางอย่างที่ทำให้มนุษย์ทะเลาะกัน ขัดแย้งกัน มีความเชื่อเดียวกันก็ทะเลาะกันเอง ต่างความเชื่อก็ทะเลาะกันอีก มนุษย์จะสนใจความแตกต่างมากกว่าความไม่แตกต่าง ซึ่งแตกต่างจากผู้รู้ โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

โลกนี้ขาดครูไม่ได้ 25/01/54 (07:20)

มหาปูชนียาจารย์ทั้ง 3 หลวงปู่วัดปากน้ำผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย คุณยายทองสุข ปฐมาจารย์ของคุณยายอาจารย์ ผู้ก่อตั้งวัดพระธรรมกาย โดยที่ทั้งสองท่านไม่รู้หนังสือเลย เป็นครูที่วัดที่สอนวิชาชีวิต โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

การรบภายใน คือการรบที่แท้จริงพร้อมด้วยอารมณ์บันเทิง 14/01/54

พญามารทำให้มนุษย์มีความคิดที่แตกต่าง ความแตกต่างคือความแตกแยก ขัดแย้ง ทำให้มนุษย์รบกันเอง กายมนุษย์หยาบเป็นฐานทัพที่แข็งแรงมาก สิ่งที่พญามารกลัว กลัวมนุษย์เอาใจกลับมาที่ตั้งดั้งเดิม เข้าถึงตำแหน่งแห่งสันติ สันติสุขก็จะเกิดขึ้นจากภายใน ถ้าทำกันทุกคน สันติภาพโลกก็จะเกิดขึ้น โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

แค่หายใจให้ได้ทุกวัน ไปจนกระทั่งถึงอสงไขยเศษเท่านั้น

“น่าไปยุคนั้นจริงๆนะ แต่เราไม่ต้องไปเกิด อายุยาวไปเลย แค่หายใจให้ได้ทุกวัน ไปจนกระทั่งถึงอสงไขยเศษเท่านั้น สบายเลยไม่ต้องเกิดใหม่” โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

อาชีพในโลก 28/12/53 (03:41)

ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ เป็นยุคที่คล้ายๆสวรรค์ที่ยังมีกายมนุษย์หยาบอยู่ จะไม่มีอาชีพ อาชีพเกิดขึ้นเพราะมนุษย์มีข้อบกพร่อง จะเกิดในยุคที่กิเลสเข้ามาบังคับมนุษย์ได้ ยิ่งบริสุทธิ์ อาชีพยิ่งลดลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยบุญบันดาล โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ยังมีพุทธบุตรที่มีอายุยืนยาวบนโลกเพื่อรอถึงยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ 20/12/53

ปัจจุบันนี้ มีพุทธบุตรที่เคยพบได้ฟังธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่ผ่านๆมา แต่มีมโนปณิธานขอไปบรรลุธรรมในยุคพระศรีอริยเมตไดรย์ กายท่านเหมือนพระประธานในโบสถ์ ท่านจะอธิษฐานจิตไม่ให้มนุษย์เห็น แต่จะปรากฎกายหยายอีกทีตอนยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ แต่ยังมีชีวิตเหมือนกายหยาบ กึ่งหยาบ กึ่งละเอียด พระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้ว่า พระองค์สามารถอยู่ได้ถึงอายุกัป อายุกัปคืออายุกัป ถึงวันสิ้นโลก โดยเข้าอนิมิตเจโตสมาธิ เจริญอิทธิบาท 4 คือมีฉันทะรักที่จะอายุยืนยาว มีวิริยะประกอบความเพียรในการเข้าเจโตสมาธิ อายุไขยยืนยาว แต่ต้องไม่ปะทะพญามาร โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

สัตว์พูดภาษามนุษย์อย่างไร ในโลกยุคที่มีศีลมีธรรม 16/12/53 (03:37)

ชีวิตหลังความตายยาวนานมาก อายุจะยืนหรือสิ่งแวดล้อมจะดี ขึ้นอยู่กับศีลธรรมประจำใจของทุกๆคนในโลก สัตว์จะพูดภาษามนุษย์ได้ โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่พักมีอยู่ที่เดียวคือ ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด 08/12/53 (01:21)

ที่พักมีแห่งเดียวในโลกคือศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ที่ตรงนั้นใจจะผ่อนคลาย เรียกว่าพักผ่อนหย่อนใจ พักที่นี่การเดินทางจะเกิดขึ้น ถูกทิศทางที่ควรเดิน ทิศอื่นไม่มี มีทิศเดียว โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ตำแหน่งแห่งความสุข 12/11/53 (02:37)

วาดภาพประกอบ สุขจังเลยเพราะเอาใจมาไว้ตรงตำแหน่งแห่งความสุข อยู่เป็นสุขทุกหนทุกแห่ง โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)