นำนั่งสมาธิวันสำคัญ

คำว่า “วิชชาธรรมกาย”

คำว่า “วิชชาธรรมกาย” ประกอบไปด้วย ๒ คำ คือ คำว่า “วิชชา” กับคำว่า “ธรรมกาย” คำว่า “วิชชา” แตกต่างจากคำว่า “วิชา” ในทางโลกที่เราได้เคยศึกษาเล่าเรียนกัน วิชาทางโลกนั้นเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นใน ๒ ระดับ คือ ระดับสุตมยปัญญากับจินตามยปัญญา สุตมยปัญญา คือ ความรอบรู้ที่เกิดจากการได้ยิน ได้ฟัง ได้อ่าน ได้ศึกษาเล่าเรียนมา เป็นการรู้จำ คือ จำในสิ่งที่ผู้รู้ไม่ว่าจะมีความรู้สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็ตามได้บันทึกเรื่องราวสิ่งที่รู้เห็นเอาไว้เป็นวิทยาทานให้ได้ศึกษากันสืบต่อมา จินตามยปัญญา คือ ความรู้ที่เกิดจากการนำมาคิดพิจารณาหาเหตุผลแบบนักคิดทั่วไป ความคิดบางครั้งถูกบ้างผิดบ้าง นี่เป็นปัญญาใน ๒ ระดับ แต่ปัญญาในพระพุทธศาสนามี ๓ ระดับ ระดับที่ ๓ คือ ภาวนามยปัญญา เป็นปัญญาที่เกิดจากการฝึกฝนลงมือปฏิบัติแล้ว ในระดับที่อยู่นอกเหนือเหตุผลธรรมดา เราจะอาศัยเหตุผลธรรมดามาใช้ไม่ได้เลย เพราะภาวนามยปัญญาเป็นความรู้ที่เกิดจากการเห็นแจ้ง คือ จิตต้องเกิดดวงสว่างขึ้นมา และความสว่างนั้นนำไปสู่จักษุ ธรรมจักษุเกิดขึ้นหรือญาณทัสสนะเกิดขึ้น สว่างแล้วจึงเห็น เห็นแล้วจึงรู้ เพราะฉะนั้น “วิชชา” …

คำว่า “วิชชาธรรมกาย” Read More »

ธรรมกายไม่ใช่นิกายใหม่

ธรรมกายไม่ใช่ลัทธิใหม่ พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (สด จนฺทสโร) ท่านมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อเราและชาวโลกอย่างมากมายมหาศาล แต่เราคงเข้าใจได้เพียงย่อ ๆ สั้น ๆ จะไปอธิบายให้ลึกซึ้งในสิ่งที่ท่านเป็นนั้น มันยากต่อการที่เราจะเข้าใจ เหมือนจะเอาสายบัวไปวัดความลึกของท้องทะเลมหาสมุทร แล้วยกขึ้นมาว่า ลึกเท่าสายบัวแค่นี้ หาควรไม่ แต่เมื่อเราพอที่จะเข้าใจอย่างนี้ มันก็จะต้องอธิบายเท่าที่เราพอจะเข้าใจ เอาแค่ว่า ท่านค้นพบธรรมกายขึ้นมา ซึ่งจริง ๆ คำนี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกในทุก ๆ นิกายด้วย ก็ยังถูกกล่าวหาว่า เป็นนิกายใหม่ แล้วผู้ที่กล่าวหาก็สร้างข่าว ใส่ไข่ จะด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็แล้วแต่ ล้วนไม่เคยปฏิบัติเลย ถ้าปฏิบัติแล้วก็คงไม่พูดอย่างนี้ แสดงว่าแหล่งที่มาของความคิดนี้ไม่บริสุทธิ์ เพราะตอนเขียนข่าวก็ดี หรือคุยเรื่องข่าวก็ดีนั้นกำลังมึนเมา นอกจากเมาเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วยังเมาวัย เมาชีวิต เมาลาภ ยศ สรรเสริญด้วย มีความเมาอยู่ในตัว จึงไม่รู้เรื่องว่า สิ่งที่เขาเอามาพูดนั้นเพื่อประโยชน์ของตนนั่นเอง ถ้าได้ยินได้ฟังแล้ว ผู้มีบุญจะเกิดมีความปีติภาคภูมิใจ ดีใจว่า เป็นบุญของเรา ที่เราได้มาเกิดในยุคนี้ ที่วิชชาธรรมกายหวนคืนกลับมาอีกครั้ง เป็นพยานตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะทำให้เราดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง และเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมได้อย่างดี อย่างน้อยก็รู้ว่าพระธรรมกาย คือ ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง …

ธรรมกายไม่ใช่นิกายใหม่ Read More »

มัชฌิมาปฏิปทา

มัชฌิมาปฏิปทา เริ่มต้นที่ “ปฐมมรรค” ถ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ไม่ค้นกลับคืนมาให้ เราก็ไม่มีวันได้รู้จัก ถูกส่วนเข้า ดวงธรรมก็ลอยขึ้นมาเลย คือ ดวงธรรมเป็นกายมนุษย์หยาบนี่แหละ ซึ่งปกติอยู่ที่ศูนย์กลางกาย ฐานที่ ๖ ในระดับเดียวกับสะดือของเรา ใสบริสุทธิ์ โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ มันจะลอยขึ้นมา ดวงธรรมที่กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้ว ไม่ใช่กลมแบนเหมือนเหรียญ ๕ บาท ๑๐ บาท เป็นต้น ใสเกินใส สว่างเจิดจ้า ไม่ว่าเราจะกำหนดองค์พระกลางดวงแก้ว หรือไม่นึกถึงภาพใด ๆ ก็ตาม พอมันนิ่งแล้ว มันจะวูบอย่างนี้แหละ แล้วก็จะทิ้งภาพที่เราสมมติ จำเอามาเป็นที่ยึดที่เกาะของใจทิ้งไป แต่ธรรมดวงใหม่ที่ผุดขึ้นมา เป็นธรรมดวงที่เราเข้าถึง เมื่อมันตกศูนย์ลงไปวูบ ดวงธรรมนั้นลอยขึ้นมา เหมือนถูกดึงขึ้นมา ปรากฏอยู่ที่ ฐานที่ ๗ ตอนนี้แหละ เราจะเห็นฐานที่ ๗ ได้ชัดเจนว่า มันอยู่เหนือจากสะดือขึ้นมา ๒ นิ้วมือจริง ๆ เป๊ะเลย ดวงใส นิ่ง ใจจะนิ่งอยู่ในกลางดวงนั้น ธรรมดวงนี้ …

มัชฌิมาปฏิปทา Read More »

ธรรมกายคือเป้าหมายชีวิต

พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร เมื่อท่านเข้าถึงพระธรรมกาย ได้ศึกษาวิชชาธรรมกาย แล้วตรวจตราดูว่า ธรรมกายมีปรากฏจริงอยู่ในคัมภีร์ และด้วยอานุภาพของพระธรรมกายนี้แหละ จึงได้แจ่มแจ้งเรื่องกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย เรื่องนรกสวรรค์จึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับท่าน ท่านจะยืนยันในคำเทศนาอยู่เรื่อยๆ ว่า “เมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้ว สามารถไปนรกก็ได้ ไปสวรรค์ก็ได้ ไปนิพพานก็ได้ บรรพบุรุษ บุพการี ญาติสนิทมิตรสหายของเราไปตกนรกก็ไปช่วยได้ ไปเกิดบนสวรรค์ก็เอาบุญไปให้ได้ ไปจับมือถือแขนกันได้ด้วย” ท่านยืนยันอย่างนี้จนกระทั่งหมดอายุขัยของท่าน ยืนยันจนถึงวันสุดท้าย ตั้งแต่พรรษาที่ ๑๒ ได้บรรลุธรรมกาย ธรรมกายจึงได้ขยายเผยแผ่เรื่อยมาจนทุกวันนี้ ทำให้เราสมหวังในชีวิต คุ้มค่ากับการที่ได้เกิดมาในชาตินี้ ถ้าเกิดก่อนหน้านี้เมื่อสัก ๒๐๐ ปีที่แล้ว เราก็จะพลาดโอกาส ไม่เป็นขณะ ไม่ได้สมัย ที่จะได้บรรลุธรรมกาย เกิดมาในขณะนี้ แค่ว่า..มีหัว มีตัว มีตา มีหู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่มีสมบัติอื่นใดเลย แต่ได้ยินคำว่า “ธรรมกายบังเกิดขึ้น” คุ้มแล้วสำหรับการเกิดมาในชาตินี้ ได้ยินแล้ว ได้มาศึกษา ได้มาปฏิบัติ..ก็คุ้มแล้วที่ได้เกิดในชาตินี้ ปฏิบัติแล้วได้พบธรรมกาย …

ธรรมกายคือเป้าหมายชีวิต Read More »

ทำความเข้าใจ..วิธีสอนสมาธิ แบบวัดพระธรรมกาย คืออะไร

เมื่อ ๘๐ กว่าปีที่ผ่านมา หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ท่านได้อุทิศชีวิตปฏิบัติธรรมจนค้นพบวิชชาธรรมกาย ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง* แล้วท่านก็ได้ศึกษาค้นคว้าวิชชาธรรมกาย จนพบว่า ในกลางกายของมนุษย์ทุก ๆ คน มีพระรัตนตรัยอยู่ภายใน นั่นคือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และ สังฆรัตนะ พุทธรัตนะก็คือ ธรรมกาย กายที่เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ว มีอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคน มีคำยืนยันเป็นหลักฐานเอาไว้ในพระไตรปิฎก ทั้งฉบับของเถรวาท มหายาน วัชรยาน แต่ในพระไตรปิฎกไม่ได้กล่าวไว้ว่า ธรรมกายมีลักษณะเป็นอย่างไร จนกระทั่งหลวงปู่วัดปากน้ำ ท่านได้เข้าถึงและก็บอกว่า ธรรมกายมีลักษณะคล้าย ๆ กับพระพุทธรูป หรือพระพุทธปฏิมากร ที่จำลองออกมา แต่งดงามกว่ามาก เป็นพระแก้วใสบริสุทธิ์ มีเกตุดอกบัวตูม ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการ นั่นแหละคือ พระธรรมกาย เราจะรู้ได้อย่างไรว่า มีพระธรรมกายอยู่ภายใน จะรู้ได้ต่อเมื่อเข้าถึง เข้าถึงแล้วก็ไปเห็น เมื่อไปเห็นก็รู้ เมื่อรู้ก็หายสงสัย แล้วทำอย่างไร …

ทำความเข้าใจ..วิธีสอนสมาธิ แบบวัดพระธรรมกาย คืออะไร Read More »

พระบรมพุทธเจ้า

พระบรมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้า ที่ท่านได้เข้าสู่พระนิพพานเป็นองค์แรกๆ พระพุทธเจ้าท่านมีมากมายก่ายกองทีเดียวนับกันไม่ถ้วน เพราะว่าโลกนี้กัปนี้ มันตั้งกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ยังไม่มีใครทราบ แต่ว่ามีกันมายาวนานทีเดียว บางกัปก็มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พระองค์หนึ่ง บางกัปก็ 2 พระองค์ 3 พระองค์ กัปของเรามีถึง 5 พระองค์ เรียกว่า ภัทรกัป คือกัปที่มีความเจริญ คือมีผู้มีบุญ มีบารมี มีใจแน่วแน่ ปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่เปลี่ยนแปลงมาหลายอสงไขยชาติ มาตรัสรู้ถึง 5 พระองค์ กัปไหนไม่มีพระสัมมาพระเจ้าบังเกิดขึ้น ก็มีพระปัจเจกพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าน่ะมีมากมายก่ายกอง ที่ท่านดับขันธปรินิพพาน เข้าไปสู่อายตนะนิพพาน นับไม่ถ้วนกันทีเดียว เพราะนับไม่ถ้วน จึงได้อุปมาเทียบเอาไว้กับเมล็ดทราย ทราย 1 กำมือเนี่ย ถ้าเรามานับดู กว่าจะนับให้ครบทุกเม็ดได้ ก็ใช้เวลานาน นับกันไม่หวาดไม่ไหวแล้ว แต่ทรายในมหาสมุทรทั้งหลาย มากมายก่ายกองขนาดนั้นน่ะ ที่เรานับกันไม่ไหวในแต่ละเม็ด ยังน้อยกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพระพุทธเจ้า ที่ท่านดับขันธปรินิพพาน ไปสู่อายตนะนิพพาน นับกันไม่ถ้วนทีเดียว พระบรมพุทธเจ้า บรมแปลว่่า ยิ่งใหญ่ บรมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าที่มีบารมีแก่ๆ ใหญ่ด้วยบารมี …

พระบรมพุทธเจ้า Read More »

พระรัตนตรัยคือ ที่พึ่งที่แท้จริงของชาวโลก

พระรัตนตรัยคือ ที่พึ่งที่แท้จริงของชาวโลก วันนี้เรามาประชุมพร้อมกันเพื่อแสวงหาพระรัตนตรัย ซึ่งเปีนที่พื่งที่ระลึกที่อยู่ภายในตัวของเรา นอกเหนือจากพระรัตนตรัยภายนอกคือพุทธปฏิมากร พระธรรมคำสอน และพระสงฆ์ ก็มีพระรัตนตรัยภายในที่อยู่ในกลางกายของเราทุกๆ คน ได้แก่พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ๓ อย่างนี้แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลาย สิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว เราจะต้องตั้งใจปฏิบัติให้เข้าถึงรัตนะทั้ง ๓ นี้ให้ได้ โดยอาศัย อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ เอาตัวของเรานี่แหละเป็นที่พึ่ง อาศัยกายที่เรานั่งเข้าที่อยู่นี้ ประกอบความเพียร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสสอนพวกเราทั้งหลายว่า “เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่ง มีตนเป็นสรณะ อย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลย จงเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง มีธรรมเป็นสรณะ อย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลย” ที่พระองค์ตรัสอย่างนี้ก็เพราะว่าตัวของเรานี่แหละ ที่จะเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองได้ดีที่สุด คือท่านแนะนำให้เอากายนี่ฝึกฝนปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมะภายในให้ได้ จะได้ยึดเอาธรรมะเป็นที่พึ่ง เพราะสิ่งอื่นไม่ใช่ ยังพึ่งได้ไม่สมบูรณ์ ให้เอาธรรมะที่เราได้เข้าถึงนี่แหละ เป็นที่พึ่งที่ระลึก เป็นสรณะ อย่าเอาอย่างอื่นเป็นสรณะ เนี่องจากชีวิตของเราเป็นทุกข์ มีทั้งทุกข์ประจำแล้วก็ทุกข์ที่จรมา เมื่อชีวิตมีทุกข์ก็จำเป็นต้องมีที่พึ่ง และที่พึ่งนั้นต้องสามารถ พึ่งได้ทุกหนทุกแห่ง พึ่งได้ตลอดเวลา ให้ความอบอุ่น ความปลอดภัยในชีวิตได้ ทั้งภัยในสังสารวัฏ ภัยในอบายภูมิ ช่วยได้หมด ธรรมะที่เราได้เข้าถึงนั่นแหละจึงจะเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริง มีพุทธรัตนะ …

พระรัตนตรัยคือ ที่พึ่งที่แท้จริงของชาวโลก Read More »

พระรัตนตรัย เป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุข

พระรัตนตรัย เป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุข วันนี้วันอาทิตย์ เราก็มารวมประชุมกัน ประพฤติปฏิปัติธรรมร่วมกัน จึงควรจะทำจิตใจของเรานี้ให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น ให้ดีอกดีใจว่าเรามาพบกันมาทำความดีด้วยกัน มาทำกิจของมนุษย์ที่เรียกว่ากรณียกิจ คืองานที่แท้จริงของมนุษย์ในอิริยาบถของพระอริยเจ้าที่ท่านพ้นแล้ว คือท่านั่งขัดสมาธิ ทำสมาธิคู้บัลลังก์ดำรงสติมั่น เพราะฉะนั้น ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นอย่างนี้ แล้วก็ให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัย ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด สิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ยิ่งกว่านี้หรือเสมอเหมือนนี้ไม่มี เพราะพระรัตนตรัยเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุข และเป็นอิสระจากกิเลสอาสวะ ไม่มีใครบังคับบัญชาได้ สิงสถิตอยู่ภายในตัวของเรา นี่แหละคือที่พึ่งที่ระลึก เข้าถึงเมื่อไร ความสุขก็บังเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อนั้น ความบริสุทธิ์ผ่องแผ้วของดวงจิตของเราก็จะเกิดขึ้นในทันที ความรู้แจ้งของชีวิฅว่า เราเกิดมาทำไม อะไรคือเป้าหมายของชีวิต เราก็จะได้ทราบด้วยด้วยของเราเอง และจะทำให้เกิดมหากรุณา มองสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นประดุจเพื่อน เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน เพราะฉะนั้น ความคิดที่จะเบียดเบียนเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกันนั้นไม่มี มีแต่ความปรารถนาดี แล้วก็มองเหมือนญาติ เหมือนครอบครัวเดียวกัน ที่จะต้องประคับประคองกันไปให้ถึงฝั่งแห่งพระนิพพาน ใจของเราจะถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ เมื่อเราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว จะมีความสุข ทั้งนั่ง นอน ยืน เดินทั้งหลับ ทั้งตื่น ทั้งปฏิบัติภารกิจอันใดก็ตาม จะมีความสุขเป็นพื้นฐาน ไม่ว่าจะศึกษาเล่าเรียนก็มีความสุขใจเป็นพื้นฐาน …

พระรัตนตรัย เป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุข Read More »

พระรัตนตรัย และผู้ทรงธรรมอย่างแท้จริง

พระรัตนตรัย และผู้ทรงธรรมอย่างแท้จริง พระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ ๓ ระดับ คือระดับเบื้องต้น ระดับท่ามกลาง และระดับเบื้องปลาย พระพุทธเจ้าในเบื้องต้น สำหรับแนะนำสั่งสอนผู้ที่เพิ่งจะเรียนรู้ เพิ่งที่จะเข้ามาศึกษาพระรัตนตรัย ท่านได้แนะนำให้รู้จักว่าพระพุทธเจ้าคือใคร คือพุทธปฏิมากร พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่บนโต๊ะหมู่บูชา ในโบสถ์ ในวิหาร ในศาลาการเปรียญ แม้กระทั่งองค์พระที่ห้อยคออยู่ จะองค์ใหญ่องค์เล็ก จะทำด้วยวัสดุอะไรก็ตาม อิฐ หิน ปูน ทราย โลหะ หรือรัตนชาติ นี่คือพระพุทธเจ้าในเบื้องต้น พระพุทธเจ้าในท่ามกลาง ท่านหมายเอาพระสิทธัตถะราชกุมาร ที่ทรงสละราชสมบัติ ออกผนวชเพื่อแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ ได้ตรัสรู้ พบหนทางพระนิพพาน ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ให้ศึกษาพุทธประวัติว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร นี่คือพระพุทธเจ้าในท่ามกลาง ทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา เป็นต้น พระพุทธเจ้าในเบื้องสูง ท่านหมายเอาพุทธรัตนะ รัตนะ แปลว่า แก้ว พุทธรัตนะ หมายถึง พระพุทธเจ้าที่เป็นแก้ว ที่ใสเป็นแก้วมีอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกๆ คนในโลกนี้ มีอยู่ในตัวของพระสิทธัตถะ มีอยู่ในตัวของพระอรหันต์ทั้งหลาย และในตัวของพวกเราทุกๆ คน มีลักษณะคล้ายๆ กับพุทธปฏิมากรประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการ เกตุดอกบัวตูม …

พระรัตนตรัย และผู้ทรงธรรมอย่างแท้จริง Read More »

วันบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วันบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของนักสร้างบารมี ที่มุ่งจะศึกษาวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราได้กำหนดเอาวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ซึ่งเป็นวันบรรลุธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากนํ้า ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นวันบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เพื่อมาระลึกนึกถึงปฏิปทา ข้อวัตรปฏิบัติของท่าน ที่ท่านได้อุทิศชีวิตจนกระทั่งได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุ เมื่อ ๔๓ ปีที่ผ่านมา ที่โบสถ์วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง วังหวัดนนทบุรี วันนี้เราก็จะได้มาระลึกนึกถึงท่าน นึกถึงวิชชาธรรมกายนี้ เราจะได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมน้อมถวายบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการทำภาวนา บูชาธรรมท่าน เราจะบูชาครูวิชชาธรรมกายด้วยความเคารพอย่างยิ่ง เพราะว่าหลวงพ่อวัดปากนํ้าท่านเป็นปูชนียบุคคลที่หาได้ยาก ท่านมีพระคุณอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ มีความสำคัญต่อชาวโลกและต่อพวกเราเป็นอย่างยิ่ง ถ้าปราศจากการสละชีวิตของท่านแล้ว เราจะไม่มีวันรู้จักคำว่า ธรรมกาย เลย คำว่าธรรมกายก็จะมีปรากฏเพียงในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเท่านั้น เราจะไม่รู้จักว่าเป็นอย่างไร มีความสำคัญแค่ไหน จะเข้าถึงได้ด้วยวิธีการใด เราจะไม่มีวันได้รู้จักเลย ถ้าท่านไม่นำเรื่องราวของธรรมกายมาเปิดเผย ยิ่งถ้าเราได้ศึกษาวิชชาธรรมกายให้ลึกซึ้ง เราก็จะยิ่งซาบซึ้งในพระคุณของท่าน มากกว่าที่เคยได้ยินได้ฟังมา เพราะท่านมีมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่ ที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ใปให้หมดทุกๆ ภพทีเดียว ใจท่านมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมอยู่ตลอดเวลา ยังไม่เคยมีใครคิดอย่างนี้เลย นี่ก็เป็นสิ่งที่บังเกิดขี้นได้ยาก แต่ก็บังเกิดขึ้นแล้วด้วยมหากรุณาที่ไม่มีประมาณของท่านที่มีต่อมวลมนุษยชาติ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ตลอดแสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล …

วันบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย Read More »

การรบที่แท้จริง

การรบที่แท้จริง เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่นาน แต่ชีวิตหลังความตายนั้นยาวนานนานมาก จนเราแทบไม่เชื่อทีเดียวว่า จะนานเป็นพัน เป็นหมื่น เป็นแสน เป็นล้าน เป็นกัป เป็นมหากัป ไม่ว่าเราจะเกิดในอบายภูมิ หรือสุคติภูมิก็ตาม มันยาวนานมาก ชีวิตที่ยังมีเนี้อหนังเป็นกายมนุษย์อยู่มันสั้นนิดเดียว อย่างที่คนโบราณกล่าวว่า คนที่มีอายุ ๖๐ ปี มีสิทธิ์ตายได้ทุกปี คนอายุ ๗๐ ปี มีสิทธิ์ตายได้ทุกเดือน คนอายุ ๘๐ ปีมีสิทธิ์ตายได้ทุกอาทิตย์ ส่วนคนอายุ ๙๐ ปี มีสิทธิ์ตายได้ทุกวัน แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไวัยิ่งกว่านั้นอีกว่า “เรามีสิทธิ์ตายได้ทุกอณุวินาที แค่ชั่วระยะลมหายใจเข้าและออกเท่านั้น” หายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตาย หายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตาย หรือไม่หายใจทั้งเข้าและออกก็ตาย หมายความว่า ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะอยู่ในปฐมวัย มัชฌิมวัยหรือปัจฉิมวัย ทุกคนมีสิทธิ์ตายได้เท่ากัน อย่าไปคิดว่าคนแก่จะต้องตายก่อนคนหนุ่มคนสาวหรือเด็ก เพราะเราก็เห็นกันอยู่บ่อยๆ ว่า บางครั้งลูกก็ตายก่อนพ่อแม่ บางครั้งพ่อแม่ก็ตายก่อนลูก นี่เป็นสัจธรรม แต่บางคนก็มองข้ามไป ไม่ได้นำมาพิจารณาว่า ชีวิตมนุษย์นี่สั้นนัก เพราะฉะนั้นผู้ฉลาด ผู้ไม่ประมาทในชีวิต ย่อมใช้วันเวลาให้เป็นประโยชน์ในการสร้างบารมี …

การรบที่แท้จริง Read More »

หลวงพ่อวัดปากนํ้า พยานในการตรัสรู้ธรรม

หลวงพ่อวัดปากนํ้า พยานในการตรัสรู้ธรรม หลวงพ่อวัดปากนํ้า ภาษีเจริญ เป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพทธเจ้า ในเส้นทางสายกลางนี้ เมื่อท่านได้ปล่อยชีวิตเอาใจหยุดนิ่งอยู่ภายใน ณ จุดที่หยุดนิ่งก็จะเกิดการเคลื่อนไหว เกิดการเดินทางเข้าไปสู่ภายใน นิ่งและเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน เมื่อใจหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะมีการเคลื่อนเกิดขึ้นที่เรียกว่า คมนะ เคลื่อนเข้าไป แล่นเข้าไป แล่นเข้าไปสู่ภายใน แล้วในที่สุด ท่านก็ได้พบของจริงที่มีอยู่ในต้ว ซึ่งไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวกันมาก่อน ที่คำว่ารู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริง คือสิ่งที่เป็นจริง ที่ไม่ใช่มายา มันอยู่ภายใน มีมาดั้งเดิมแล้ว ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ ดั้งแต่เริ่มมีธาตุมีธรรม มีเห็น มีจำ มีคิด มีรู้ มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น ธาตุธรรมต่างๆ บังเกิดขึ้นมา มีมาดั้งเดิม คือดวงธรรมต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องกลั่นจิต ไม่ใช่กรองอย่างเดียว กลั่นจิตให้บริสุทธิ์ ให้บริสุทธิ์ไปตามลำด้บ บริสุทธิ์ระดับหนึ่งก็หลุดพ้น ความบริสุทธิ์นั้นทำให้เคลื่อนต่อเข้าไปได้ ไปพบดวงธรรมต่างๆ ผุดซ้อนๆ กันขึ้นมา บริสุทธิ์ระดับหนึ่ง ส่งให้ถึงความบริสุทธิ์อีกระดับหนึ่งที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆ ด้วยอาการนิ่งและเคลื่อนไปพร้อมกัน คือใจที่หยุดนิ่งๆนั้นแหละเคลื่อนไปพร้อมๆกัน จนกระทั่งเข้าไปถึงกายในกาย กายตั้งแต่กิเลสบังคับเบาบางกว่ากายมนุษย์หยาบ ที่ละเอียดเข้าไปเรื่อย บังคับกายมนุษย์ละเอียด กายทิพย์ กายรูปพรหม กายอรูปพรหม …

หลวงพ่อวัดปากนํ้า พยานในการตรัสรู้ธรรม Read More »

หลวงพ่อวัดปากนํ้า ผู้ยังโลกให้สว่างด้วยแสงแห่งธรรม

หลวงพ่อวัดปากนํ้า ผู้ยังโลกให้สว่างด้วยแสงแห่งธรรม วันนี้ (๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๓) เป็นวันที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งของโลกทีเดียว เพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากนํ้า ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ท่านบังเกิดขึ้นในวันนี้เมื่อ ๑๑๖ ปีก่อน (๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๗ ซึ่งตรงกับวันศุกร์แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑) โลกจึงมีบุคคลสำคัญที่สุดบังเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ การบังเกิดขึ้นของท่านได้นำแสงสว่างมาให้กับโลก สว่างไสวด้วยแสงแห่งธรรม ความมืดมนอนธกาล ความลี้ลับในเรื่องราวของแผนผังชีวิตก็ได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อท่านได้บรรลุธรรมในวันเพ็ญขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๑๐ ได้เข้าถึงวิชชาธรรมกาย รู้เรื่องราวเกี่ยวกับแผนผังชีวิตของท่านและของมนุษย์ทุกๆคนในโลก ท่านได้นำสิ่งนี้มาเปิดเผยแนะนำสั่งสอน จนกระทั่งมีผู้บรรลุธรรมตามกัน บรรลุธรรมตามท่านมากมายทีเดียว ท่านเป็นผู้รื้อฟื้นคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รี้อฟื้นช่องทางเดิน ภายในกายของมนุษย์ โดยบอกให้ชาวโลกทั้งหลายได้รู้ว่า เราไม่ใช่มีเพียงกายมนุษย์นี้กายเดียวเท่านั้น ชีวิตไม่ใช่ไปสิ้นสุดที่เชิงตะกอน แต่ว่ายังมีชีวิตภายในที่สลับซับซ้อน ซึ่งเป็นชีวิตที่ประเสริฐกว่า ซ้อนกันอยู่ภายในตัวของเรา เป็นกายที่ละเอียดซ้อนกันอยู่ เป็นแผนผังของชีวิตที่ติดตัวเรามาตั้งแต่ดั้งเดิม เมื่อท่านนำสิ่งเหล่านี้มาเปิดเผย ก็มีผู้ปฏิบัติตาม เมื่อปฏิบัติตามก็ได้เข้าถึงตาม แล้วก็เป็นพยานแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เข้าถึงไตรสรณคมน์ …

หลวงพ่อวัดปากนํ้า ผู้ยังโลกให้สว่างด้วยแสงแห่งธรรม Read More »

หลวงพ่อวัดปากนํ้า ผู้บังเกิดมาเพื่อดับที่สุดแห่งทุกข์

หลวงพ่อวัดปากนํ้า ผู้บังเกิดมาเพื่อดับที่สุดแห่งทุกข์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่า “สังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิด กำหนดเบื้องต้น ท่ามกลางและเบื้องปลายไม่ได้ เมื่อหมู่สัตว์มีอวิชชามากางกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ ที่สุดย่อมไม่ปรากฏ จึงต้องเสวยทุกข์อันเผ็ดร้อนรํ่าไป เหตุนี้บัณฑิตทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง เมื่อเบื่อหน่าย จิตก็คลายกำหนัด เมื่อคลายกำหนัด จิตก็หลุดพ้นไปสู่อายตนนิพพาน” พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอยากให้เราไปพระนิพพาน ก็เพราะว่าพระองค์ทรงเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิด ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตาม เกิดตายอยู่ในภพทั้ง ๓ ไม่ได้ประเสริฐอะไรก็แค่นั้น สู้นิพพานไม่ได้ ขึ้นชื่อว่าการเกิดแล้ว ล้วนมีทุกข์ทรมานทั้งสิ้น ตั้งแต่ทุกข์ประจำสังขาร และทุกข์ที่จรมา แล้วบางทีเราก็หาเข้ามาเองก็มี เลยทำให้เป็นทุกข์ ยิ่งถ้าถูกกิเลสบังคับให้สร้างกรรม สร้างแล้วก็มีวิบาก วิบากนั้นก็จะทำให้พลัดไปตกในอบายภูมิ ไปเกิดเป็นสัตว์นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉานได้ ก็ยิ่งมีความทุกข์ใหญ่ เพราะฉะนั้น บัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายท่านจึงอยากจะพ้นทุกข์ ก็แสวงหาหนทางกันเรื่อยมาเลย สร้างบารมีกันมานับภพนับชาติไม่ถ้วน สละทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่สละทรัพย์ สละอวัยวะ จนกระทั่งถึงสละชีวิต ก็เพื่อต้องการจะเห็นหนทางไปสู่อายตนนิพพาน หลวงพ่อวัดปากนํ้า ภาษีเจริญ ก็เช่นเดียวกัน ท่านมองเห็นว่า ชีวิตเป็นทุกข์ การทำมาหากินก็เป็นทุกข์ ตายไปแล้วก็เอาอะไรติดตัวไป ไม่ได้สักอย่างหนึ่ง พิจารณาอย่างนั้นท่านก็เกิดความสลดสังเวช จึงอยากจะหาหนทางออกจากทุกข์ …

หลวงพ่อวัดปากนํ้า ผู้บังเกิดมาเพื่อดับที่สุดแห่งทุกข์ Read More »

พระคุณอันยิ่งใหญ่ ของพระมงคลเทพมุนี

พระคุณอันยิ่งใหญ่ ของพระมงคลเทพมุนี ความตั้งใจของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ที่ท่านจะสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี มีมานานตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ โดยเป็นความดำริของหลวงพ่อที่อยากจะสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีให้เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำของท่าน ในฐานะท่านเป็นผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายที่สูญหายไปหลังจากพุทธปรินิพพานแล้วได้ประมาณ ๕๐๐ ปี เหลือแต่ชื่อของคำว่า “ธรรมกาย” ที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ต่างๆ ในแต่ละนิกายทั้งเถรวาท มหายานและวัชรยาน แต่ก็ไม่มีใครบอกว่าธรรมกายมีลักษณะเป็นอย่างไร อยู่ที่ไหน จะเข้าถึงได้อย่างไร บางทีไปแปลความหมายของคำว่าธรรมกายเพี้ยนออกไป กลายเป็นธรรมกลายไม่ใช่ธรรมกาย แล้วก็เป็นเรื่องถกเถียงกันอยู่ บางคนก็ว่าเป็นนามธรรมก็เถียงกันไป แล้วสิ่งนี้ก็สิ้นสุดลงเมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากนํ้า ภาษีเจริญ ท่านก็ค้นพบวิชชานี้กลับคืนมาใหม่ ทำให้เราได้รู้จักคำว่า “ธรรมกาย” แล้วก็รู้ได้ว่ามีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคน และทุกคนก็สามารถเข้าถึงได้ เข้าถึงแล้วก็มีความสุข มีความสำเร็จในชีวิตสมหวังในชีวิต คุ้มกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ นี่คือสิ่งที่ท่านมีอุปการคุณต่อมวลมนุษยชาติ และยังได้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ที่จะนำสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ค้นพบวิชชาธรรมกายที่ค้นไปถึงต้นแหล่งของกิเลสอาสวะว่าอยู่ที่ไหนท่านได้ค้นพบว่า ต้นแหล่งที่ผลิตความมืดคือกิเลสมาทำให้สรรพสัตว์เร่าร้อน และแต่ละยุคก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านลงมาบังเกิดขึ้น แล้วก็นำสรรพสัตว์ทั้งหลายเข้าสู่อายตนนิพพานกัน เป็นชุดๆ เป็นกลุ่มๆ กลุ่มเล็กๆ แต่คำว่ากลุ่มเล็กก็มีปริมาณมากมายนับไม่ถ้วน แต่ถ้าจะเทียบกับจำนวนทั้งหมดนั้นก็ยังเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ ดังนั้น จึงมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นกัปแล้วกัปเล่าเรื่อยไป บางกัปก็มีพระองค์หนึ่ง บางกัปก็ ๒-๓ พระองค์ ที่มากที่สุดก็ ๕ พระองค์ ก็ขนมนุษย์กันขึ้นไปได้ทีละกลุ่ม แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็เป็นพระองค์หนึ่งที่ได้สอนให้มนุษย์ได้เข้าถึงธรรมกาย …

พระคุณอันยิ่งใหญ่ ของพระมงคลเทพมุนี Read More »