ธรรมยาตรา พระผู้ปราบมาร

ความปลื้มปิติของหลวงปู่

ตลอดชีวิตในเพศสมณะของท่าน มีแต่ความบริสุทธิ์บริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ท่านเริ่มบวชเป็นพระภิกษุอยู่ในพระพุทธศาสนา นี่เป็นคำกล่าวของท่านเอง พอบวชวันหนึ่งรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่ง ท่านก็นั่งเจริญสมาธิภาวนาทุกวันไม่ได้ขาดเลย คือบวชวันนึงรุ่งขึ้นอีกวันก็นั่งเรื่อยมาเลย เจริญสมาธิภาวนา ฝึกใจให้หยุดให้นิ่ง กลั่นจิตกลั่นใจของท่านให้ใสให้สะอาดบริสุทธิ์ ตั้งแต่วันนั้นเรื่อยมาทุกวันไม่ขาดเลย จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิต ซึ่งในยามใดที่ท่านใด้กล่าวถึงข้อวัตรปฏิบัติของท่าน ตั้งแต่วันที่ท่านบวชแล้วรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งบำเพ็ญสมณะธรรม ท่านจะกล่าวด้วยความปลื้มปิติ มีความสุขในทุกๆครั้ง ว่า ชีวิตแห่งการเป็นสมณะของท่าน เป็นบรรพชิต เป็นนักบวชนี้… บริสุทธิ์บริบูรณ์เหลือเกิน กลั่นจิตกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ สมกับความเป็นนักบวช และมโนปณิธานที่ตั้งใจเอาไว้ด้วยดี นี่คือความปลื้มปิติของท่าน นอกจากทำความเพียรไม่ลดละแล้วยังทำความเพียรยิ่งๆขึ้นไปอีก คือ ศึกษาหาความรู้ในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีในตำรับตำรา ถึงวิธีที่จะทำพระนิพพานให้แจ้ง อีกทั้งได้แสวงหาครูบาอาจารย์มาตลอดจนกระทั่งมาถึงกลางพรรษาที่ 12 ในพรรษาที่ 12 นั้น ท่านก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เข้าพรรษาที่ 12 นี่แหละ ก็ยังไม่ได้พบหนทางของมรรคผลนิพพานเลย เพราะฉะนั้นกลางพรรษาที่ 12 นี้ ท่านจะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันค้นพบให้เจอให้ได้ “ถ้าไม่ได้ก็ยอมตาย” แต่ถ้าได้ก็จะเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเป็นทนายแก้ต่างให้แก่พระพุทธศาสนา จะประกาศคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็เอาชีวิตเป็นเดิมพัน ทิ้งชีวิตเลย จนกระทั่งได้บรรลุธรรมกาย เป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็ได้เผยแพร่สิ่งที่ท่านได้บรรลุนั้นไปยังผู้มีบุญมีบารมีทั้งหลาย ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมี จนกระทั่งบารมีเก่าของท่านได้กลั่นจิตกลั่นใจของท่านให้ใสบริสุทธิ์สะอาดยิ่งขึ้น …

ความปลื้มปิติของหลวงปู่ Read More »

คำว่าพระผู้ปราบมารมีความสำคัญมากๆ

อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่นแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่หลวงปู่ท่านได้ตั้งมโนปณิธานอธิษฐานจิตบวชตลอดชีวิต ตอนอายุได้ 19 ปี ณ ดินแดนที่ตรงนี้ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตครั้งสำคัญ ที่ทำให้ต่อมาท่านได้บวช และก็ได้บำเพ็ญสมณธรรม จนกระทั่งได้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และก็เผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก จนตกทอดมาถึงพวกเราในวันนี้ การบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย พญามารกันนักกันหนา ไม่อยากให้ท่านเกิด เพราะกลัวพระผู้ปราบมาร แม้จะมีพระผู้พิชิตมารมาบังเกิดขึ้นมากมาย ทรงสั่งสอนสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ หลุดพ้นจากวงจรการเวียนว่ายตายเกิดนับไม่ถ้วน แต่สัตว์โลกที่เหลืออยู่ ยังคงถูกกิเลสอาสวะบังคับบัญชา ทำให้ติดอยู่ในภพ 3 มิอาจหลุดพ้นจากเงื้อมมือของพญามารไปได้ พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านจึงมีมโนปณิธานที่จะไปแก้ไขถึงต้นเหตุของกิเลสอาสวะ มีพญามารอยูฉากหลัง ทั้งภาคโปรดและภาคปราบต่างก็ทำงานประสานกัน ช่วยกันขนสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นวัฏสงสารไปสู่อายตนะนิพพาน ดังนั้นคำว่าพระผู้ปราบมารจึงมีความสำคัญมากๆ และก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายเลย เทปนำนั่งสมาธิใน พิธีจุดประทีปบูชาธรรม ณ อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น จังหวัดนครปฐม วันที่ 11 มกราคม 2563 โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) วันที่ ที่มา

วันแห่งการบรรลุธรรมของหลวงปู่

ให้น้อมระลึกถึงวันที่ท่านได้บรรลุธรรมกายที่โบสถ์วัดโบสถ์บนบางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี ในกลางพรรษาที่ 12 ของท่าน ที่ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพัน หยุดนิ่งอย่างเดียว เมื่อท่านตั้งสัตยาธิษฐานว่า ถ้าไม่ได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุ ก็จะไม่ลุกจากที่ ท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียว นิ่งอย่างสบายๆ ตั้งแต่ตอนหัวค่ำเรื่อยไปถึงตอนดึก ใจท่านปล่อยวางในทุกสิ่ง ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง แล้วก็นิ่งอย่างเดียว ไม่ได้คิดอะไรที่นอกเหนือจากนี้ คือ ไม่ได้คิดอะไรเลย ปล่อยใจให้โล่งว่าง ผ่อนคลาย ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลย เมื่อใจของท่านไม่ผูกพันต่อคนสัตว์สิ่งของ ใจของท่านก็วิ่งไปเรื่อยๆ ค่อยๆโล่ง ว่าง ธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็ปรุงใจของท่านให้ค่อยๆหยุดนิ่งๆนุ่มๆอย่างสบายๆ โดยไม่ติดข้องกับสิ่งใดเลย ใจมีแต่ใสๆเยือกเย็น พอถูกส่วนใจของท่านก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายใน เหมือนหล่นจากที่สูงท่านก็นิ่งไปอย่างเดียว พอตกศูนย์ถึงที่สุด ก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆ ปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 เป็นดวงที่ใสบริสุทธิ์ ประดุจเพชรลูกที่เจียรนัยแล้วไม่มีตำหนิเลย กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้ว สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน แต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ ปรากฏเกิดขึ้นมาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์ ความสุขที่ไม่มีประมาณก็บังเกิดขึ้นกับท่าน ความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงๆไม่ยึดติดอะไรเลย โล่ง ว่าง ใสใส ความสุขความบริสุทธิ์นี้ก็มาพร้อมกับดวงทำใสอยู่ในกลางกาย ค่อนคืนท่านก็ได้บรรลุธรรม แล้วท่านก็รำพึง ว่า “มันยากอย่างนี้เอง “ ต้องเห็นคิดรู้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกัน นิ่งอย่างเดียวจึงจะบังเกิดขึ้น แล้วท่านก็รักษาดวงธรรมนั้นต่อไปอีก …

วันแห่งการบรรลุธรรมของหลวงปู่ Read More »

อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี( สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ

อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี(โลตัสแลนด์) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรีเป็นสถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อของ พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร เป็นจุดที่สำคัญมาก ถ้าหากไม่มีจุดตรงนี้ ก็ไม่มีการบังเกิดขึ้นของพระผู้ปราบมาร เพราะสถานที่แห่งนี้คือที่บังเกิดรูปกายเนื้อของท่าน แล้วเสาที่ตั้งอยู่ตรงนั้น เป็นเสาเรือนเกิดของท่าน โลกใบนี้ กว้างใหญ่ไพศาล แต่ละประเทศก็มีพื้นที่ตั้งเยอะ และต่างก็เจริญรุ่งเรืองกันไปหมด แต่ท่านเลือกมาที่ตรงนี้ ที่ประเทศไทย แล้ว ๗๐ กว่าจังหวัดท่านก็ไม่เลือก เลือกมาที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งทั้งจังหวัดนี้ก็กว้าง แต่ท่านเลือกมาที่อำเภอสองพี่น้อง และอำเภอนี้ก็ไม่ใช่เล็ก แต่ท่านก็เลือกมาเกิดตรงนี้ที่โลตัสแลนด์ เพราะฉะนั้น ตรงนี้คือจุดเริ่มต้น ถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีที่อื่น เราก็คงไม่ต้องไปไหน เพราะมีที่ตรงนี้จึงมีที่อื่น แล้วจึงมีวัดพระธรรมกาย และการขยายงานไปทั่วโลกก็เริ่มต้นจากตรงนี้ แล้วกว่าที่ท่านจะลงมาเกิดได้“พญามารกันนักกันหนา” ไม่ให้มาเกิด แต่ท่านก็มาเกิดได้ ดังนั้นโลตัสแลนด์แดนเกิดของพระผู้ปราบมารที่ตรงนี้ไม่ธรรมดา เราโชคดีที่ได้ลุงหลอมเก็บเสาเรือนเกิดเอาไว้จนตกทอดมาถึงรุ่นเรา เสานี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะ… เสาอื่นถูกสร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อจารึกประวัติเรื่องราวต่าง ๆ เช่น เสาอโศกที่ใช้สำหรับบันทึกเรื่องราวของพระสัมมา-สัมพุทธเจ้า แต่นี่เสาเรือนเกิดของท่านจริง ๆ ที่ท่านเลือกมาเกิด การบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลย เป็นเรื่องที่พญามารกันนักกันหนาทีเดียว เพราะว่า “ท่านเกิดมาเพื่อปราบมาร” ดังนั้นสิ่งที่พญามารกลัวที่สุดก็คือ …

อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี( สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ Read More »

พระกองพันเนื้อนาบุญ บุคคลสำคัญของโลกและจักรวาล

วันนี้ เป็นวันแห่งมหาปีติ เป็นวันประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา ที่ต้องถูกจารึกไว้อีกครั้งหนึ่งบนโลกใบนี้ ที่ลูกพระกองพันเนื้อนาบุญ จำนวน ๑,๑๒๘ รูป ได้เดินธุดงค์ธรรมชัย สืบสาน เส้นทางแห่งมหาปูชนียาจารย์เป็นปีที่ ๒ บนหนทางสว่างที่โปรยด้วยกลีบดอกดาวรวยที่ยาวที่สุดในโลก รวมระยะทางได้ ๔๔๖ กิโลเมตร จนได้บรรลุถึงเส้นชัย ชิตัง เม แล้วในวันนี้ หลวงพ่อรู้สึกปลื้มปีติใจเป็นอย่างยิ่ง ขอแสดงความยินดีต้อนรับ และอนุโมทนาบุญกับลูกพระกองพันเนื้อนาบุญ ทุก ๆ รูป รวมทั้งลูก ๆ กองพลจักรพรรดิดาวรวย ตลอดจนลูก ๆ วี (V) ทั้งหลายทุกแผนก ที่ช่วยกันรับบุญ ทำภารกิจในการกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ได้อย่างสมบูรณ์        ตลอดระยะเวลา ๒๖ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒ จนถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ทุก ๆ ย่างก้าวที่ลูกพระกองพันเนื้อนาบุญได้เดินธรรมยาตราประกาศพระพุทธศาสนา ล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญบารมีทุกย่างก้าว แล้วก็ยังศรัทธาให้เกิดแก่มหาชนผู้มีบุญอีกจำนวนนับไม่ถ้วน ทำให้ผู้ที่ยังไม่มีศรัทธา เมื่อ ได้เห็นลูกพระธุดงค์กองพันเนื้อนาบุญ เดินธุดงค์ด้วยอากัปกิริยาที่สงบเสงี่ยม สง่างาม เป็นแถว …

พระกองพันเนื้อนาบุญ บุคคลสำคัญของโลกและจักรวาล Read More »

อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น สถานที่ตั้งมโนปณิธานว่าจะบวชตลอดชีวิต

อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น จังหวัดนครปฐม แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่เราได้ร่วมกันสถาปนาเพื่อน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร เป็นการประกาศพระคุณผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายในเส้นทางพระผู้ปราบมาร ซึ่งคลองบางนางแท่นแห่งนี้ ท่านได้ตั้งมโนปณิธานอธิษฐานจิตบวชตลอดชีวิตตอนอายุได้๑๙ปี ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตครั้งสำคัญ พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร สมัยท่านยังเป็นฆราวาสอยู่ ท่านมีอาชีพเป็นพ่อค้าขายข้าว ได้ล่องเรือไปทำมาค้าขาย จนกระทั่งอายุได้๑๙ปี ขากลับที่จะไปจังหวัดสุพรรณบุรี ล่องเรือมาผ่านคลองลัดบางนางแท่น ซึ่งจะลัดระยะทางให้สั้นลง คลองลัดแห่งนี้ ในสมัยก่อนนั้นเป็นคลองที่ชุกชุมไปด้วยชุมนุมโจรทั้งหลาย ที่จะปล้นสะดมทรัพย์จากผู้ที่ล่องเรือผ่านมาในเส้นทางนี้ ดังนั้นคลองลัดบางนางแท่นแห่งนี้ทำให้ท่านได้ข้อคิดอยู่อย่างหนึ่งว่า คนเราทุกคนต้องเกิด แก่ เจ็บตาย โดยเฉพาะผู้ที่ใกล้ชิดเรา บรรพบุรุษของเรา ปู่ย่าตายายของเรา ท่านก็ทำมาค้าขายอย่างนี้ ได้ทรัพย์สินเงินทองมามากมาย แต่ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้เลยแม้สักอย่างหนึ่ง เอาไปได้แค่บุญกับบาปเท่านั้น ถ้าเราทำตามอย่างบรรพบุรุษ เราก็ต้องหาเงินทองทั้งชีวิต เราอย่าทำอย่างนั้นเลย ตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงที่แข็งแรง ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแล้ว เราควรใช้ วันเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิต ซึ่งไม่ทราบว่าจะยาวนานแค่ไหน เพราะความตายไม่มีนิมิตหมาย ทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตดีกว่า คือการออกบวชในเพศสมณะ ชีวิตนี้เป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะในยุคที่มีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนาเราจะต้องออกบวช ในระหว่างล่องเรือผ่านคลองลัดบางนางแท่น ท่านอยู่หัวเรือ แล้วให้ลูกน้องอยู่ท้ายเรือ โจรมักจะทำร้ายผู้ที่อยู่ท้ายเรือ ซึ่งท่านก็ได้ข้อคิดว่า “ทรัพย์นี้ก็ของเรา เราจะให้ผู้อื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าของทรัพย์มาเป็นอันตรายแทนตัวเราหาควรไม่ เวลาโจรร้ายมาก็จะต้องทำร้ายผู้ที่อยู่ท้ายเรือก่อน” ท่านจึงเปลี่ยนจากการนั่งหัวเรือมาอยู่ท้ายเรือ แล้วก็ตั้งมโนปณิธานว่า …

อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น สถานที่ตั้งมโนปณิธานว่าจะบวชตลอดชีวิต Read More »

เล่าเรื่อง งานของหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร

. เรียบเรียงโอวาท ( ) นาทีที่ 1.48.00 การบรรยายธรรมเรื่องราวหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร วันนี้อาตมาจะมาบรรยายธรรมถึงความสำคัญของอนุสรณ์สถานแห่งที่ 6 คือวัดปากน้ำภาษีเจริญ สิ่งที่บรรยายนี้ก็สะสมสิ่งละอันพันละน้อยจากการได้ยินได้ฟังเรื่องราวจากครูไม่ใหญ่ 40 กว่าปีที่อยู่กับท่านฟังท่านมาเรื่อย ท่านคุยท่านสอนเพื่อเอามาเป็นเนติแบบแผนในการสร้างบารมีของเรา ชีวประวัติของหลวงปู่พระมงคลเทพมุนี(สด จันทสโร) พระผู้ปราบมาร เป็นสิ่งที่หน้าศึกษาน่าติดตาม เพื่อจะเป็นแง่คิดในการสร้างบารมีของเรา เบื้องต้นท่านทำงานเป็นพ่อค้าข้าว รวบรวมทรัพย์ให้มารดา จนอายุ 22 ปี ขอกราบลามารดาออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาวัดสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี ในปีพุทธศักราช 2449 เมื่อบวชแล้วเจริญสมาธิภาวนาไม่เคยขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียว จนกลางพรรษาที่ 12 ก็ได้บรรลุธรรม เข้าถึงพระธรรมกายในตัว ซึ่งเป็นกายตรัสรู้ธรรม ปีนั้นคือปี 2460 หลวงปู่บอกว่า กายตรัสรู้ธรรมที่เห็น เป็นกายที่สวยงามมาก ประกอบลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน มีเกตุดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์ ใสเกินใส ใสกว่าเพชรที่มีอยู่ในโลก แล้วก็นั่งสมาธิอยู่บนแผ่นฌานใสๆ เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้บรรลุธรรมนี้แล้ว พอพ้นพรรษาที่ 12 หลวงปู่ก็มาสอนธรรมะปฏิบัติครั้งแรกที่วัดบางปลา ก็ได้พยานบุคคลที่บรรลุธรรมเหมือนกับท่านคือพระภิกษุสังวาลย์ พระภิกษุแบน พระภิกษุอ่วม แล้วปีนั้นท่านก็โปรดหมู่ญาติและเพื่อนสหธรรมิกที่จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมาพระผู้ใหญ่คือพระธรรมปิฎก (เผื่อน ติสฺสทตฺตเถระ) …

เล่าเรื่อง งานของหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร Read More »

อนุสรณ์สถานวัดสองพี่น้อง สถานที่เกิดในเพศสมณะ

อนุสรณ์สถานวัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้มีความสำคัญมาก เมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร ท่านมีมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ตอนอายุ๑๙ ปี ระหว่างล่องเรือผ่านคลองลัดบางนางแท่น แล้วท่านตั้งใจจะออกบวชอยู่ในเพศสมณะจนตลอดชีวิต แต่พญามารกันจนสุดฤทธิ์สุดเดชเพื่อไม่ให้ท่านได้บวช แต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมารท่านมีบารมีมาก พญามารกันไม่อยู่ ท่านได้ก้าวผ่านเรื่องทางโลก เบญจกามคุณทั้งหลาย จนมาเกิดใหม่ในเพศสมณะ ดังนั้น อนุสรณ์สถานวัดสองพี่น้อง เป็นแดนเกิดใหม่ในเพศสมณะของท่าน เป็นสิ่งอันประเสริฐที่เกิดใหม่ในเพศสมณะของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร จนต่อมาก็เกิดใหม่ด้วยธรรมกาย กระทั่งเผยแผ่วิชชาธรรมกาย และค้นคว้าไปสู่การปราบมาร จนกระทั่งนำมาถึงจุดที่ขยายวิชชาธรรมกายไปทั่วโลกที่วัดพระธรรมกายของเรา โบสถ์วัดสองพี่น้องเป็นสถานที่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารบวช ซึ่งพอท่านออกจากโบสถ์แล้ว ท่านก็ครองเพศบวชตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นอนุสรณ์สถานแห่งนี้จึงมีความสำคัญมาก การประกาศคุณกตัญญูบูชาพระผู้ปราบมารไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลย กิตติศัพท์อันดีงามของผู้มีความกตัญญูกตเวทีจะกระจายไปทั่วถึงหมดทั้งแสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล !!! ดังนั้นให้เรานึกถึงท่านให้ได้ตลอดเวลา เพราะท่านเอาเราไปไว้กลางกายท่านอยู่ตลอดเวลา ทั้งพระ ทั้งโยม จะได้บารมีกันทั้งทีม พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านมีบารมีมาก ไม่อย่างนั้นไปปราบมารไม่ได้ จะปราบมารต้องมีบารมีแก่ ๆ เราทำเพื่อกตัญญูกตเวทิตา กอบกู้พระพุทธศาสนา และเป็นทางมาแห่งบารมีของเรา เพราะฉะนั้น ถ้าไม่ปลื้มก็ขาดทุน ให้ปลื้มตลอดตั้งแต่วันนี้ ให้ปลื้มไปตลอด แล้วอย่าไปรอให้ถึงวันสุดท้ายของธรรมยาตราแล้วค่อยมาปลื้ม ต้องปลื้มในทุกขั้นตอน คนที่มีปัญญาต้องฉลาดหาบุญ สร้างบุญทุกวัน ให้คิดดีพูดดีทำดีมีแต่ความสุข เบิกบาน บุญบันเทิง !!! …

อนุสรณ์สถานวัดสองพี่น้อง สถานที่เกิดในเพศสมณะ Read More »

อนุสรณ์สถานวัดโบสถ์บน บางคูเวียง สถานที่เกิดด้วยกายธรรม

วันนี้เป็นวันดีเป็นวันสว่าง เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย ที่เราได้พร้อมใจกันกตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร ในอนุสรณ์สถานวัดโบสถ์บน บางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี อุโบสถวัดโบสถ์บน บางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี แห่งนี้ เป็นสถานที่บังเกิดขึ้นด้วยกายธรรมของพระผู้ปราบมาร โดยการสละชีวิต“ไม่ได้ตายเถอะนิ่งอย่างเดียว” จนกระทั่งท่านได้บรรลุธรรมกาย ซึ่งมีอยู่ในตัวของท่าน และท่านก็ค้นพบว่า พระธรรมกายนี้ก็มีอยู่ในตัวของทุก ๆ คน ต่อจากนั้นท่านก็ได้นำแสงสว่างมาสู่ชาวโลก หลวงปู่ท่านเป็นผู้เปิดโลกนี้ให้สว่างไสวด้วยพระรัตนตรัย พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านช่วยปิดประตูอบาย เปิดหนทางสวรรค์ และพระนิพพานให้กับเรา ดังนั้นในวันนี้เราจะต้องตั้งใจปฏิบัติธรรม บูชาธรรมให้เป็นพิเศษ เพื่อจะได้เป็นทางมาแห่งมหากุศลอันยิ่งใหญ่ของเรา การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างสูงสุด แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อมหาปูชนียาจารย์ แล้วยังถือเป็นการประกาศพระคุณของท่านให้ชาวโลกได้ประจักษ์ว่า“ท่านมีความสำคัญอย่างไรต่อโลก” ซึ่งต่อไปในอนาคตเมื่อชาวโลกได้มาศึกษาเรียนรู้ประวัติการสร้างบารมีของหลวงปู่ โดยศึกษาตามเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ เขาก็จะเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะสร้างบารมี ในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัว แล้วชีวิตของเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เจริญขึ้น คือ จะพบกับความสุขที่แท้จริง แล้วการขยายงานสร้างสันติสุขที่แท้จริงก็จะได้รับการสานต่อ การขยายความรู้อันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเรื่องราวเกี่ยวกับวิชชาธรรมกาย ก็จะได้รับการสืบทอดต่อ ๆ กันไปรุ่นแล้วรุ่นเล่า เราเองก็จะได้มีส่วนแห่งบุญในการที่ทำให้ชาวโลกได้รู้จัก ได้พบกับสรณะอันประเสริฐที่แท้จริงนี้ ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านเป็นผู้ชี้หนทางที่จะเข้าถึงสรณะอันประเสริฐ คือพระธรรมกายที่อยู่ภายในตัวของเรา ดังนั้นท่านจึงเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อเราและชาวโลกเป็นอย่างยิ่ง บุคคลผู้ให้สรณะ ให้ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง ถือว่า “เป็นบุคคลผู้สมควรบูชาอย่างยิ่ง” ในวันนี้เราจะมาตามระลึกนึกถึงพระคุณของท่าน และมาพร้อมเพรียงกันสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตที่งดงาม สิ่งที่เราได้แสดงออกต่อท่านนี้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย …

อนุสรณ์สถานวัดโบสถ์บน บางคูเวียง สถานที่เกิดด้วยกายธรรม Read More »

อนุสรณ์สถานบางปลา สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก

อนุสรณ์สถานบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่เราได้ร่วมกันสถาปนาเพื่อน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร เป็นการประกาศพระคุณผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย และเมื่อท่านค้นพบแล้วก็ไม่เก็บไว้แต่เพียงส่วนตัว แต่ท่านยังได้เผยแผ่วิชชาธรรมกายให้แก่มวลมนุษยชาติตลอดระยะเวลาการสร้างบารมีของท่าน ราวปีพุทธศักราช ๒๔๖๐ ในครั้งนั้นมีพระภิกษุผู้มีบุญ ๓ รูป และฆราวาส ๔ ท่าน ปฏิบัติตามคำแนะนำของพระเดชพระคุณหลวงปู่ และได้เข้าถึงพระธรรมกาย เป็นพยานในการบรรลุธรรมของท่านที่วัดบางปลาแห่งนี้ ซึ่งตรงกับในญาณทัสนะที่ท่านได้เห็นที่วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี เหตุการณ์นี้เป็นประจักษ์พยานทำให้ทุกคนได้รู้ว่า “ธรรมะเป็นของมีจริงดีจริง และมีอยู่แล้วภายในตัวของมนุษย์ทุก ๆ คนในโลก” ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้ว ไม่ว่าจะชาติไหน ภาษาไหนก็ตาม ล้วนมีพระธรรมกายอยู่ภายในตัวทั้งสิ้น ดังนั้น อนุสรณ์สถานบางปลาแห่งนี้ จึงเป็นบุญสถานที่ประกาศธรรมครั้งแรกของท่าน ซึ่งที่แห่งนี้ในอนาคตจะมีผู้มีบุญจากทั่วโลกมาแสวงหาความรู้ภายใน เมื่อมาแล้ว เขาก็จะเกิดแรงบันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน เหมือนอย่างพระผู้มีบุญทั้ง ๓ รูป และฆราวาส ๔ ท่าน ได้เข้าถึงในสมัยของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ด้วยเหตุนี้บุญสถานแห่งนี้จึงมีความสำคัญมาก เรากำลังสร้างบุญกับบุคคลอัศจรรย์ของโลกและจักรวาล แสดงความกตัญญูบูชาต่อบุคคลพิเศษ คือพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร ซึ่งท่านเป็นผู้มีบารมีมาก ถ้ามีบารมีน้อย ๆ จะปราบมารไม่ได้ ภารกิจของพระผู้ปราบมารคือ ไปปราบต้นตอของพญามาร …

อนุสรณ์สถานบางปลา สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก Read More »

วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ สถานที่ทำวิชชาสู้รบกับพญามาร

วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ สถานที่ทำวิชชาสู้รบกับพญามาร พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร เมื่อมาเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ท่านก็เป็นทั้งครูและนักเรียน เป็นครู คือ สอนสมาธิไปด้วย ในที่สุดก็มีผู้บรรลุธรรมเข้าถึงธรรมกายเพิ่มขึ้นอีกมาก เป็นนักเรียน คือ ท่านศึกษาค้นคว้าวิชชาธรรมกายต่อไปด้วย จนกระทั่งพบเรื่องราวเกี่ยวกับหน้าที่ของท่านและทีมงานของท่าน ที่ท่านจะต้องลงมาเกิด มาทำงานที่สำคัญที่จะมุ่งไปสู่ ที่สุดแห่งธรรม ที่จะไปขจัดต้นตอของกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไป ตรวจตรามองกันไปเรื่อย ศึกษาไปเรื่อย โดยเข้ากลางของกลางไปตามลำดับ ในที่สุดก็รวบรวมธาตุธรรมพิเศษที่มาเกิดเพื่อการนี้ ที่จะศึกษาค้นคว้าวิชชาธรรมกาย รวมกันได้เป็นกลุ่มเป็นก้อน ตั้งแต่ท่านอายุได้ ๔๗ ปี ก็เริ่มที่จะทำสงครามภายใน ซึ่งเป็นสงครามที่แท้จริง เป็นสงครามที่ไม่ได้ใช้ศาสตราอาวุธยุทโธปกรณ์ ไม่มีการพลัดพราก มีแต่ความสุขและความบันเทิงทุกขั้นตอนของการทำสงครามที่แท้จริงกับกิเลสอาสวะและพญามารภายใน ศึกษาค้นคว้ากันเรื่อยไป โดยแบ่งเป็น ๒ กะ กลางวัน ๖ ชั่วโมง กลางคืน ๖ ชั่วโมง ค้นคว้ากันเรื่อยไป จนกระทั่งถึงยุคที่คุณยายอาจารย์ฯ ของเรามีส่วนอย่างสำคัญในการได้เข้าสู่สมรภูมิรบที่แท้จริง รบกันด้วยธรรมาวุธ ด้วยธรรมกาย ไม่มีการสูญเสียใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากบุญบันเทิง มีความสุขทุกขั้นตอนเรื่อยไป กระทั่งเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่๒ที่เกิดการรบราฆ่าฟันกันไปทั่วโลก …

วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ สถานที่ทำวิชชาสู้รบกับพญามาร Read More »

การปราบมารที่เป็นรากเหง้าของมาร

ขออนุโมทนาบุญกับพระกองพันเนื้อนาบุญทุก ๆ รูป รวมทั้งทุกฝ่าย ทุกแผนก และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน ซึ่งในวันนี้ได้บรรลุผลในภารกิจธรรมยาตรา ประกาศคุณบูชาธรรม มหาปูชนียาจารย์สถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมาร วันนี้เป็นวันแห่งชัยชนะ ชิตัง เม รู้สึกปลื้มปีติใจเป็นอย่างยิ่ง ขอแสดงความยินดีกับพระกองพันเนื้อนาบุญ ที่ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรก็ตาม ก็ได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อรับภารกิจนี้ ตลอดระยะเวลา ๑ เดือนที่ผ่านมา พระกองพันเนื้อนาบุญได้ตั้งใจฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ เป็นพระแท้ มุ่งมั่นทำภารกิจงานพระพุทธศาสนากันอย่างแข็งขัน เดินตามรอยเส้นทางของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร รวมทั้งผู้มีบุญทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันประกาศคุณบูชาธรรมพระผู้ปราบมาร ร่วมกิจกรรม ในทุก ๆ กิจกรรมธรรมยาตราในครั้งนี้ ทุกท่านได้สร้างบุญกันอย่างเบิกบานสนุกสนานบุญบันเทิง เป็นที่รื่นเริงใจและอนุโมทนาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย แม้สาธุชนผู้มีบุญที่ได้มาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ก็พลอยมีความปลื้มปีติเบิกบานใจมีความสุขใจ อิ่มอกอิ่มใจ และ ประทับใจกันไปตาม ๆ กัน เพราะฉะนั้น ทุกท่านต้องมีความปลื้มปีติและภาคภูมิใจว่า “ภารกิจนี้ ณ ช่วงเวลานี้ ไม่ใช่ใคร ๆ ในโลกนี้เขาทำกันได้” ไม่คิดไม่แปลก ยิ่งคิดยิ่งอัศจรรย์ ตั้งแต่พระกองพันเนื้อนาบุญ …

การปราบมารที่เป็นรากเหง้าของมาร Read More »

ย่างก้าวแห่งบุญบารมี

ลูกพระกองพันเนื้อนาบุญทั้งหลาย เราได้ฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ เป็นพระแท้เดินธุดงค์ในเส้นทางพระผู้ปราบมารมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ บุญบารมีทั้งหมดจะได้ช่องทำให้ใจเราที่กลั่นแล้วกลั่นเล่า ใสบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์เล่า จนความบริสุทธิ์เกิดขึ้นอย่างง่าย ๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ซึ่งเราตรึกระลึกถึงตรงนี้มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วันนี้จะเป็น วันที่ประมวลรวมบุญบารมีทั้งหมดมาหยุดที่กลางกายของเราอย่างง่ายๆ เพราะฉะนั้นทั้งลูกพระลูกโยมทั้งหลายจะต้องให้ใจเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงให้ได้ตลอดเวลา เพื่อบุญทุกบุญที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม มาถึงวันนี้ ๒๘ มกราคม จะได้ช่องส่งผล      ลูกกองพันเนื้อนาบุญที่รักทั้งหลาย วันนี้เป็นวันแห่งมหาปีติ เป็นวันประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ที่ต้องถูกจารึกไว้อีกครั้งหนึ่งบนโลกใบนี้ ที่ลูก ๆ กองพันเนื้อนาบุญได้เดินธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมาร เป็นปีที่ ๓ บน เส้นทางสว่างที่โรยด้วยกลีบดาวรวยที่ยาวที่สุดในโลก จนได้บรรลุถึงเส้นชัย ชิตัง เม แล้วในวันนี้ ไม่ใช่แต่มนุษย์เท่านั้นที่เปล่งเสียงสาธุการ แม้แต่เทวดาก็ยังพนมมือเปล่งเสียงแซ่ซ้องสาธุการดังลั่นกึกก้องไปทั่วโลกธาตุทั้งหลายด้วยความปลื้มปีติใจ หลวงพ่อขออนุโมทนาบุญ และยินดีต้อนรับการกลับมาของลูก ๆ กองพันเนื้อนาบุญทุก ๆ รูป ด้วยความปลื้มปีติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งขออนุโมทนาบุญกับลูก ๆ กองพลจักรพรรดิดาวรวย ตลอดจนลูก ๆ วี (V=Volunteer) ทั้งหลาย ทุกฝ่าย ทุกแผนก …

ย่างก้าวแห่งบุญบารมี Read More »

สถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมาร…ได้บุญกันทุกคน

การที่พระผู้ปราบมาร จะมาบังเกิดก็ไม่ใช่ง่าย เพราะท่านเกิดมาเพื่อปราบ ซึ่งเส้นทางของพระผู้ปราบมารนี้ ไม่ใช่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆ และตลอดชีวิตของท่าน ก็มุ่งที่จะไปปราบมาร ให้เรานึกถึงความยาก แล้วเราจะเห็นคุณค่า ••• ซึ่งเราได้ผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้ว เราควรจะปลื้มไหม เพราะกว่าท่านจะฝ่าด่านมาเกิดได้ บารมีของท่านต้องไม่ธรรมดา เพราะฉะนั้น บุญนี้จึงมีความสำคัญ ที่เราได้ร่วมกันสถาปนา โดยผู้เดินก็ได้บุญ ผู้ปลูกก็ได้บุญ ผู้ปลิดก็ได้บุญ ผู้โปรยก็ได้บุญ ได้บุญกันทุกคน ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) วันที่ ที่มา ทบทวนโอวาท https://kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=18931

เส้นทางพระผู้ปราบมาร..เกิดขึ้นได้ยาก

ทุกคนที่ได้มาร่วมกันสถาปนาอนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ในเส้นทางพระผู้ปราบมารนี้ถือว่า “เป็นผู้ที่มีบุญมาก” และถึงแม้ว่า “พระภิกษุธรรมยาตราท่านจะบวชได้ไม่นาน” แต่ท่านก็ได้ตั้งใจบำเพ็ญสมณะธรรมกันอย่างเต็มที่ และโอกาสที่พระจะมาเดินธรรมยาตราแบบนี้ ก็ไม่ใช่จะมีได้ทั้งปี เพราะหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้น..ทุกคนล้วนเป็นผู้มีบุญมากที่ได้มีโอกาสมาช่วยกันสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมาร อีกทั้ง..การเห็นสมณะก็เป็นมงคลอันสูงสุด และมงคลจะได้เกิดขึ้นกับตัวเรา ซึ่งช่วงเวลานี้ในโลกก็มีแต่ที่นี่แห่งเดียว คือ 7,000 กว่าล้านคนบนโลกก็มีแต่พวกเราเท่านั้น นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลย และที่สำคัญ..การที่พระผู้ปราบมารจะมาบังเกิดได้ก็ไม่ใช่ง่าย และเส้นทางของพระผู้ปราบมารนี้ ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างง่าย ๆ เช่นกัน เพราะตลอดชีวิตของท่านก็มุ่งที่จะไปปราบมาร!!! ดังนั้น..ให้เรานึกถึงความยากแล้วเราจะเห็นคุณค่า ซึ่งเราควรจะปลื้ม เพราะกว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารจะฝ่าด่านมาเกิดได้..บารมีของท่านต้องไม่ธรรมดา เพราะฉะนั้น..บุญนี้จึงมีความสำคัญมาก!! เราได้มาร่วมกันสถาปนาอนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร ทั้ง 7 แห่ง คือ 1. เริ่มต้นตั้งแต่ที่บังเกิดขึ้นด้วยรูปกายเนื้อของท่าน ที่โลตัสแลนด์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 2. ถัดมา ที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต ณ อนุสรณ์สถานคลองลัดบางนางแท่น จังหวัดนครปฐม 3. ถัดมาก็ที่มาเกิดใหม่ในเพศสมณะ วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ 4. ถัดมาก็ที่สละชีวิตบรรลุธรรม วัดโบสถ์บน …

เส้นทางพระผู้ปราบมาร..เกิดขึ้นได้ยาก Read More »