โอวาทคุณครูไม่เล็ก

เลือกพูดแต่เรื่องดีๆ เพราะเดี๋ยวบาปเพิ่มบุญลด

เรื่องใด สิ่งใดที่ได้เห็นกับตา แต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วบาปเพิ่มแล้วบุญลด พระองค์ตรัสว่า “ไม่ควรพูดต่อ” . นี่ขนาดไปเห็นด้วยตาตัวเอง พระพุทธองค์ยังต้องให้พินิจพิจารณาก่อนว่าจะส่งต่อหรือไม่ส่งต่อ ไม่ต้องพูดถึงว่า ที่ใครเขาส่งข่าวอะไรมาให้ มันจริงมันเท็จยังไงก็ไม่รู้ ยังไม่ได้พิสูจน์ อย่าส่งต่อนะ . แต่ขนาดพิสูจน์แล้วว่านี่เรื่องจริง ยังทรงสั่งเอาไว้ สิ่งใดที่ได้เห็น ถ้าพูดไปแล้ว บาปเพิ่ม แล้วก็บุญลดละก็ อย่าพูดต่อเชียวนะ ไม่พูดละเดี๋ยวบาปปาก . เอาว่าถือหลักไว้เลยสิ่งใดที่ได้เห็นถ้าพูดถึงแล้ว บาปเพิ่มแล้วทำให้บุญลดละก็ พระองค์ทรงสั่งเอาไว้อย่าพูดนะ ไม่ควรพูดต่อ นี่พระองค์ ตรัสเตือนเอาไว้อย่างนี้ . ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

ต้องฝึกสะอาดและระเบียบให้คุ้นแต่แบเบาะ

อยากได้ลูกแก้ว ต้องทำมาตรฐานความสะอาดให้กับลูกตั้งแต่นอนแบเบาะ จำคำนี้ไว้ ที่เขาเลี้ยงลูกไม่ได้ดี เพราะมาตรฐานความสะอาดและระเบียบตั้งแต่นอนแบเบาะดีไม่พอ อยู่ที่นี่ มาตรฐานขั้นต้นของคนเรา อยู่ที่ฝึกให้เขาคุ้นกับความสะอาด สะอาดแล้วยังไม่พอ ยังต้องวางข้าวของให้เป็นระเบียบ ให้เด็กเห็นคุ้นตั้งแต่นอนแบเบาะ ถ้าไม่สะอาดไม่เป็นระเบียบ เด็กจะใจขุ่นง่ายตั้งแต่เล็ก อยู่ที่นี่ เมื่อเด็กใจขุ่นเป็นประจำเสียแล้ว เด็กเหล่านี้ใจจะด้าน ความคิดสร้างสรรค์เขาจะไม่มี และจะซน ทำอะไรไม่ห่วงว่าของจะแตกหรือจะทำความเดือดร้อนให้ใคร รังแกเพื่อนก็ได้ ข้าวของทุบขว้างทิ้งก็ได้ แต่ว่าถ้าไม่ดูเบาในเรื่องของความสะอาดแล้วจัดระเบียบทุกอย่างให้ดี เด็กเหล่านี้สุภาพมาตั้งแต่เล็ก นี่คือการเลี้ยงลูก ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

ถ้าหัวเสียแล้วเดี๋ยวจะเสียหัว

เวลาพยายามทำความดีอะไร หากมีใครไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำ ก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องหาทางอธิบายให้เขาเข้าใจให้ได้ . แต่ว่าถ้าเขารู้ทั้งรู้แล้ว แต่หาเรื่องมาจับผิดเรา พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็ให้หลักวิชชาไว้ว่า . “ไม่สู้ไม่หนี ตั้งใจทำความดีเรื่อยไป” อย่าเสียอารมณ์ รักษาอารมณ์ของเราให้ดี . ถ้าเราไปหัวเสียกับเขาละก็ เดี๋ยวจะเสียหัว ตรงนี้ก็ต้องวางอุเบกขาเสีย แล้วจบแค่นี้ . อย่าไปต่อล้อต่อเถียงมิเกิดประโยชน์ ไว้เมื่อไหร่เขาได้คิดและคิดได้ก็ค่อยว่ากันไป ถ้าเขายังไม่ได้คิดก็ต้องปล่อยกันไปก่อน . ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

ความอดทนคือรากฐานของความสำเร็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้นัยยะพระสาวกทั้งหลายในเรื่องเกี่ยวกับการที่พระองค์จะตรัสรู้ได้ก็ดี ในการที่จะสอนญาติโยมให้บรรลุธรรมตามพระองค์ก็ดี หรือถ้าชาตินี้ใครก็ตามจะเอาดีในทางโลกหรือทางธรรม . พระพุทธองค์ทรงให้หลักธรรมข้อแรกในโอวาทปาฏิโมกข์ไว้ว่า . ขันตี ปะระมัง ตะโปตีติขา แปลว่า ความอดทน ความทนทานเป็นตบะ เป็นเครื่องเผาผลาญความชั่ว เป็นเครื่องเผาผลาญกิเลสอย่างยิ่ง . ความสำเร็จในชีวิตมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ทางโลกหรือทางธรรม สิ่งที่ต้องมีเป็นรากฐานทางด้านจิตใจคือ ความทรหดอดทน . ถ้าขาดความทรหดอดทนแล้วก็ไปไม่รอด อยู่ทางโลกก็เอาดีไม่ได้ อยู่ทางธรรมก็เอาดีไม่ได้ . ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

ยึดหลักให้มั่น เอาความถูกต้องเป็นตัวตั้ง

เวลาเราจะทำอะไรก็ตาม ในฐานะชาวพุทธ ทุกอย่างที่คิด ทุกสิ่งที่ทำ ทุกคำที่พูดทั้งหมดนี่ เราต้องยึดหลักวิชาให้มั่น . ต้องชัดเจนตรงนี้ คือ ไม่เอาอารมณ์เป็นใหญ่ในการทำงาน แต่ถือความถูกต้องเป็นใหญ่ ถูกต้องตามอะไร คือ ถ้าเป็นเรื่องทางธรรมก็ให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้เอาไว้ . แต่ถ้าเป็นเรื่องทางโลกก็ต้องให้ถูกหลักวิชาการที่มีอยู่เอาไว้ . เราจะไม่ใช้อารมณ์กับใคร ถ้าไปใช้อารมณ์กับใครเมื่อไหร่ เดี๋ยวได้เกิดกระทบกระทั่งเป็นเรื่องขึ้นมา . แล้วจะเกิดเป็นความเสียหายแก่ตัวเรา ครอบครัว และพระพุทธศาสนาตามมา อันนี้ต้องชัดเจน . “เอาหลักวิชาเป็นตัวตั้ง อย่าเอาอารมณ์เป็นใหญ่” . ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

แชร์ไม่คิด ได้บาปไม่รู้ตัว

อะไรที่เป็นข่าวร้าย จริงไม่จริงยังไม่รู้ อย่าพึ่งไปส่งต่อใคร พิสูจน์ให้ได้ก่อนถ้าไม่อย่างนั้นละก็มันจะเสียหาย . นอกจากนั้นมื่อเราได้ยินข่าวร้ายเข้า ตัวเราเองก็พลอยใจจะขุ่นด้วย ส่งต่อไปใครรับก็จะพลอยใจขุ่นตามไปอีกด้วย ถ้าใจขุ่น บาปมันเกิดแล้วนะ อย่าล้อเล่น . แล้วถ้าข่าวที่เราส่งไป ปรากฏว่าเป็นข่าวไม่จริงข่าวปลอมซะแล้ว เราจะมีส่วนในการแจกข่าวเท็จให้กับคนอื่น กลายเป็นพูดเท็จไปโดยปริยาย ทำให้เราได้บาปเพิ่มขึ้นไปด้วย . ตรงนี้จึงต้องระมัดระวัง เมื่อก่อนปากพูดก็เป็นบุญเป็นบาป เดี๋ยวนี้นิ้วกดก็เป็นบุญเป็นบาปได้ . เพราะฉะนั้น ขอให้ระมัดระวัง ข่าวร้ายทั้งหลายแหล่อย่าพึ่งส่ง ติดตามดูให้ถึงที่ ดูกันให้ดีให้ชัดๆ ซะก่อน ไม่อย่างนั้นเราจะมีส่วนกระพือความเท็จ ซึ่งจะกลายเป็นกระพือความบาป . ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

หลวงพ่อตอบปัญหา : ล้างใจให้สะอาด ทำได้ไหม ทำยังไง?

“วันหนึ่งๆ ใจมีทั้งคิดดี คิดไม่ดี คิดโลภ คิดโกรธ คิดหลง . คิดเคียดแค้นใคร ใจไม่สะอาด ทำยังไงใจจึงจะสะอาด เอาน้ำมาล้างใจไม่ได้ . แต่ว่าพระธรรมวินัย ของพระพุทธเจ้า มีวิธีทำใจให้สะอาดด้วย . (ถ้าชายไทยอยากรู้) มาบวชสิลูกเอ้ย!” . ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

เพราะรักจึงเตือน

เวลามีใครมาตักเตือนเรา ไม่ว่าเขาจะเตือนผิดหรือเตือนถูกก็ตาม หรือแม้เราไม่ผิดแต่เขาเข้าใจเราผิดแล้วมาเตือน ก็ขอให้เรามองลึกเข้าไปในใจของผู้เตือนว่า “ถ้าไม่รัก เขาคงไม่เตือน เพราะรัก เขาจึงเตือน” จะเตือนเราผิดหรือเตือนเราถูก ก็ขอให้มองทะลุเข้าไปในใจว่าท่านที่เตือนนี้รักเรา เพราะฉะนั้น สิ่งแรกให้เราขอบคุณเขาก่อน แล้วจากนั้นค่อยอธิบายถึงเหตุผลที่เราทำ เพราะถ้าเราพูดไม่ดีสวนกลับไปแล้ว ต่อไปในภายหน้าคนอื่นจะไม่กล้าเตือนเรา แม้เป็นเรื่องอันตรายคอขาดบาดตายก็ไม่กล้าเตือนเรา นี่ต้องระวังให้ดี และถึงแม้เราอธิบายเหตุผลดีแล้วแต่เขายังไม่เข้าใจ ก็ต้องรักษาอารมณ์ให้ดี ให้ยิ้ม ๆ แล้ววันหลังมีโอกาสเหมาะสมค่อยอธิบาย ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

หลักวิชชาวันเกิด

เมื่อถึงวันเกิดของตัวเอง ในฐานะชาวพุทธ เราต้องทำให้ถูกหลักวิชชา คือ ๑. ทำบุญให้ตัวเองด้วย เติมบุญให้ตัวเอง ๒. นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วย หรือผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้ว ถ้าท่านยังอยู่ พาท่านมาทำบุญด้วย ถ้าท่านละโลกไปแล้ว ก็ทำบุญอุทิศให้ท่าน เพราะถ้าไม่ได้ท่านที่หล่อเลี้ยงอบรมเรามาอย่างดี เราก็ไม่มีวันนี้ และบุญนี้จะผูกให้เรากับคุณพ่อคุณแม่ของเราเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติ ยังจะได้ไปสร้างบุญร่วมกันอีกข้างหน้าด้วย ผูกกันไปอย่างนั้น ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

✍️”เห็นได้ เห็นเสีย”

✍️”เห็นได้ เห็นเสีย” . เวลาจะทำอะไร อย่าเห็นแต่ส่วนที่จะได้ ต้องเห็นส่วนที่เสียและภัยที่จะตามมาด้วย แล้วควรทำหรือไม่ควรทำค่อยมาตัดสินกันอีกที ก่อนคิด พูด และทำจะต้องพิจารณาให้ดีว่าจะมีอะไรตามมาในภายหลังบ้าง “เห็นแต่ได้ไม่พอ ต้องเห็นผลเสียที่จะตามมาด้วย” . 2 กันยายน 2562 โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

✍️หลวงพ่อตอบปัญหา : สิ้นปีเก่าไปแล้ว พระพุทธศาสนามีหลักคิดสรุปงบดุลชีวิตอย่างไร?

“สิ้นปี ในทางโลกบริษัทร้านค้าต่างๆ คิดถึงเรื่องกำไรขาดทุน ทางธรรมคล้ายกันแต่คนละโปรดัก คือให้มองทั้งโลก เป็นตลาดกลางค้าบุญ-ค้าบาป . ใครตลอดมาค้าบุญนั่นละกำไร ความจริงบาปเป็นสิ่งที่ไม่ควรสร้าง ทำอะไรแล้วอดหนีผลข้างเคียงไม่พ้น พอใจไม่พอใจ โกรธแถมมา ฉะนั้นมีบาปติดมา . สิ่งเหล่านี้ต้องพิจารณา ๑ ปีผ่านไป บุญกับบาปอะไรมากกว่ากัน บุญต้องมากกว่า ยิ่งมากกว่าเท่าไหร่ ยิ่งดีเท่านั้น สำคัญกว่าทางโลก . บัญชีเป็นทรัพย์สินที่ต้องคิด อย่างไรทางโลกต้องมีกินมีใช้ มีเผื่อทำบุญ ในเรื่องเงินทองต้องคิด มีหนี้หรือเปล่าไม่คิดไม่ได้ . บุญของเราปีนี้ ทำได้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจไหม ถ้าเต็มที่แล้วชื่นใจไม่ตายเปล่า เรื่องนี้สำคัญ ทรัพย์สินเงินทองกี่ล้าน ตายไปเอาไปไม่ได้ . แต่บุญบาปจะติดตัว ทั้งฝ่ายบุญบาปต้องให้ชัด เรื่องอะไรที่พลาดสาเหตุมันได้มาอย่างไร ไม่งั้นเดี๋ยวปีหน้ามันจะตามมาอีก หรือแตกกิ่งแตกก้านไปอีก เรื่องบุญตามติดข้ามชาติส่งผลอีกเยอะ . บุญมี ๓ งบใหญ่ๆ เรื่องแรก ทานเราทำขนาดไหน ทานถ้าหย่อนไปไม่ได้ เกิดกี่ชาติกี่หนต้องกินต้องใช้ เป็นหลักประกันว่าเกิดกี่ชาติจะไม่จน . ถามตัวเองว่า หนึ่งปีผ่านไปการทำทานเราหย่อนลงไปไหม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ …

✍️หลวงพ่อตอบปัญหา : สิ้นปีเก่าไปแล้ว พระพุทธศาสนามีหลักคิดสรุปงบดุลชีวิตอย่างไร? Read More »

การบวชคือการทำอะไร

คำว่า บวช แปลว่า ออก แปลว่า ฝึก เพราะฉะนั้น การบวชหมายถึงการออกจากบ้าน ออกจากเรือน ออกจากที่ทำงาน ออกจากเวียง ออกจากวัง ออกหมด ไม่เอาแล้ว การบวช คือ การออกจากบ้านเรือนเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อรู้แล้ว เข้าใจแล้วก็จะได้ฝึกปฏิบัติตามตามคำสอนให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ฝึกหัดขัดเกลาตัวเองให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อกำจัดขัดเกลากิเลสและกำจัดทุกข์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปให้ได้ในที่สุด นี่คือวัตถุประสงค์ของการออกบวช ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

✍️” ผิด ถูกพอรู้ แต่ควรไม่ควรตัดสินอย่างไร “

✍️” ผิด ถูกพอรู้ แต่ควรไม่ควรตัดสินอย่างไร ” . มีอยู่วันหนึ่ง ก็มีพระภิกษุไปถามพระสารีบุตรว่า ควร ไม่ควรตัดสินอย่างไร ผิดถูก ดีชั่วพอรู้ตามพระธรรมวินัยได้ แต่ว่าควร ไม่ควรตัดสินอย่างไร . พระสารีบุตรได้ให้คำตอบว่า อะไรก็ตามที่กำลังจะทำนี่ ช่วยมองไกลๆ มองถึงว่าผลระยะยาวน่ะ มันจะเป็นอย่างไร ถ้ามีแนวโน้มว่าจะเกิดอกุศลในภายหน้า สิ่งนั้นไม่ควร แต่ว่าถ้ามีแนวโน้มว่าในภายหน้ากุศลจะเกิด สิ่งนั้นควร . คำกุศลกับอกุศลสองคำนี้จะเอาอะไรเป็นเครื่องวัด นั่นก็คือ กุศลกรรมบถ ๑๐* และอกุศลกรรมบท ๑๐** นี้เป็นมาตรฐานที่มีไว้แล้ว สิ่งเหล่านี้ลูกเอ๊ย เราต้องให้เหตุให้ผลให้ได้ . 7 กุมภาพันธ์ 2561 โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

✍️สิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่ ควรรีบทำอะไรก่อน❓

“ตั้งแต่คุณยายอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ ท่านก็สอน สิ้นปีทางโลกเขาก็เฮฮากัน . แต่สำหรับเราชาววัด คุณยายสอนให้ทบทวนบุญ เราสร้างบุญกันมาตลอดทั้งปี . เพราะว่า ตั้งแต่เจอคุณยายอาจารย์ ท่านก็เคี่ยวเข็ญทั้งครูไม่ใหญ่ ครูไม่เล็กว่า . เราเกิดมาสร้างบุญสร้างบารมี เพราะฉะนั้น แต่ละวันเวลาที่ผ่านไป สั่งสมบุญให้คุ้มเชียว . ไม่ว่าจะทำอะไร อยู่ที่ไหน มีเวลาว่างแม้แต่วินาทีหนึ่ง ก็ต้องทบทวนบุญของเรา ทบทวนบุญทุกบุญ . ไม่ว่าบุญน้อยบุญใหญ่ ทบทวนมากเท่าไหร่ ก็ทำให้เราได้ปลื้มมากเท่านั้น . แล้วอย่าดูถูกบุญแม้เล็กน้อย เพราะน้ำทีละหยด ยังทำให้น้ำเต็มโอ่งได้ บุญเล็กน้อย ก็ไม่เล็กน้อยหรอก” . ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา