โอวาทคุณครูไม่เล็ก

ถ้าหัวเสียแล้วเดี๋ยวจะเสียหัว

เวลาพยายามทำความดีอะไร หากมีใครไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำ ก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องหาทางอธิบายให้เขาเข้าใจให้ได้ . แต่ว่าถ้าเขารู้ทั้งรู้แล้ว แต่หาเรื่องมาจับผิดเรา พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็ให้หลักวิชชาไว้ว่า . “ไม่สู้ไม่หนี ตั้งใจทำความดีเรื่อยไป” อย่าเสียอารมณ์ รักษาอารมณ์ของเราให้ดี . ถ้าเราไปหัวเสียกับเขาละก็ เดี๋ยวจะเสียหัว ตรงนี้ก็ต้องวางอุเบกขาเสีย แล้วจบแค่นี้ . อย่าไปต่อล้อต่อเถียงมิเกิดประโยชน์ ไว้เมื่อไหร่เขาได้คิดและคิดได้ก็ค่อยว่ากันไป ถ้าเขายังไม่ได้คิดก็ต้องปล่อยกันไปก่อน . ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

ความอดทนคือรากฐานของความสำเร็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้นัยยะพระสาวกทั้งหลายในเรื่องเกี่ยวกับการที่พระองค์จะตรัสรู้ได้ก็ดี ในการที่จะสอนญาติโยมให้บรรลุธรรมตามพระองค์ก็ดี หรือถ้าชาตินี้ใครก็ตามจะเอาดีในทางโลกหรือทางธรรม . พระพุทธองค์ทรงให้หลักธรรมข้อแรกในโอวาทปาฏิโมกข์ไว้ว่า . ขันตี ปะระมัง ตะโปตีติขา แปลว่า ความอดทน ความทนทานเป็นตบะ เป็นเครื่องเผาผลาญความชั่ว เป็นเครื่องเผาผลาญกิเลสอย่างยิ่ง . ความสำเร็จในชีวิตมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ทางโลกหรือทางธรรม สิ่งที่ต้องมีเป็นรากฐานทางด้านจิตใจคือ ความทรหดอดทน . ถ้าขาดความทรหดอดทนแล้วก็ไปไม่รอด อยู่ทางโลกก็เอาดีไม่ได้ อยู่ทางธรรมก็เอาดีไม่ได้ . ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

ยึดหลักให้มั่น เอาความถูกต้องเป็นตัวตั้ง

เวลาเราจะทำอะไรก็ตาม ในฐานะชาวพุทธ ทุกอย่างที่คิด ทุกสิ่งที่ทำ ทุกคำที่พูดทั้งหมดนี่ เราต้องยึดหลักวิชาให้มั่น . ต้องชัดเจนตรงนี้ คือ ไม่เอาอารมณ์เป็นใหญ่ในการทำงาน แต่ถือความถูกต้องเป็นใหญ่ ถูกต้องตามอะไร คือ ถ้าเป็นเรื่องทางธรรมก็ให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้เอาไว้ . แต่ถ้าเป็นเรื่องทางโลกก็ต้องให้ถูกหลักวิชาการที่มีอยู่เอาไว้ . เราจะไม่ใช้อารมณ์กับใคร ถ้าไปใช้อารมณ์กับใครเมื่อไหร่ เดี๋ยวได้เกิดกระทบกระทั่งเป็นเรื่องขึ้นมา . แล้วจะเกิดเป็นความเสียหายแก่ตัวเรา ครอบครัว และพระพุทธศาสนาตามมา อันนี้ต้องชัดเจน . “เอาหลักวิชาเป็นตัวตั้ง อย่าเอาอารมณ์เป็นใหญ่” . ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

แชร์ไม่คิด ได้บาปไม่รู้ตัว

อะไรที่เป็นข่าวร้าย จริงไม่จริงยังไม่รู้ อย่าพึ่งไปส่งต่อใคร พิสูจน์ให้ได้ก่อนถ้าไม่อย่างนั้นละก็มันจะเสียหาย . นอกจากนั้นมื่อเราได้ยินข่าวร้ายเข้า ตัวเราเองก็พลอยใจจะขุ่นด้วย ส่งต่อไปใครรับก็จะพลอยใจขุ่นตามไปอีกด้วย ถ้าใจขุ่น บาปมันเกิดแล้วนะ อย่าล้อเล่น . แล้วถ้าข่าวที่เราส่งไป ปรากฏว่าเป็นข่าวไม่จริงข่าวปลอมซะแล้ว เราจะมีส่วนในการแจกข่าวเท็จให้กับคนอื่น กลายเป็นพูดเท็จไปโดยปริยาย ทำให้เราได้บาปเพิ่มขึ้นไปด้วย . ตรงนี้จึงต้องระมัดระวัง เมื่อก่อนปากพูดก็เป็นบุญเป็นบาป เดี๋ยวนี้นิ้วกดก็เป็นบุญเป็นบาปได้ . เพราะฉะนั้น ขอให้ระมัดระวัง ข่าวร้ายทั้งหลายแหล่อย่าพึ่งส่ง ติดตามดูให้ถึงที่ ดูกันให้ดีให้ชัดๆ ซะก่อน ไม่อย่างนั้นเราจะมีส่วนกระพือความเท็จ ซึ่งจะกลายเป็นกระพือความบาป . ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

หลวงพ่อตอบปัญหา : ล้างใจให้สะอาด ทำได้ไหม ทำยังไง?

“วันหนึ่งๆ ใจมีทั้งคิดดี คิดไม่ดี คิดโลภ คิดโกรธ คิดหลง . คิดเคียดแค้นใคร ใจไม่สะอาด ทำยังไงใจจึงจะสะอาด เอาน้ำมาล้างใจไม่ได้ . แต่ว่าพระธรรมวินัย ของพระพุทธเจ้า มีวิธีทำใจให้สะอาดด้วย . (ถ้าชายไทยอยากรู้) มาบวชสิลูกเอ้ย!” . ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

เพราะรักจึงเตือน

เวลามีใครมาตักเตือนเรา ไม่ว่าเขาจะเตือนผิดหรือเตือนถูกก็ตาม หรือแม้เราไม่ผิดแต่เขาเข้าใจเราผิดแล้วมาเตือน ก็ขอให้เรามองลึกเข้าไปในใจของผู้เตือนว่า “ถ้าไม่รัก เขาคงไม่เตือน เพราะรัก เขาจึงเตือน” จะเตือนเราผิดหรือเตือนเราถูก ก็ขอให้มองทะลุเข้าไปในใจว่าท่านที่เตือนนี้รักเรา เพราะฉะนั้น สิ่งแรกให้เราขอบคุณเขาก่อน แล้วจากนั้นค่อยอธิบายถึงเหตุผลที่เราทำ เพราะถ้าเราพูดไม่ดีสวนกลับไปแล้ว ต่อไปในภายหน้าคนอื่นจะไม่กล้าเตือนเรา แม้เป็นเรื่องอันตรายคอขาดบาดตายก็ไม่กล้าเตือนเรา นี่ต้องระวังให้ดี และถึงแม้เราอธิบายเหตุผลดีแล้วแต่เขายังไม่เข้าใจ ก็ต้องรักษาอารมณ์ให้ดี ให้ยิ้ม ๆ แล้ววันหลังมีโอกาสเหมาะสมค่อยอธิบาย ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

หลักวิชชาวันเกิด

เมื่อถึงวันเกิดของตัวเอง ในฐานะชาวพุทธ เราต้องทำให้ถูกหลักวิชชา คือ ๑. ทำบุญให้ตัวเองด้วย เติมบุญให้ตัวเอง ๒. นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วย หรือผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้ว ถ้าท่านยังอยู่ พาท่านมาทำบุญด้วย ถ้าท่านละโลกไปแล้ว ก็ทำบุญอุทิศให้ท่าน เพราะถ้าไม่ได้ท่านที่หล่อเลี้ยงอบรมเรามาอย่างดี เราก็ไม่มีวันนี้ และบุญนี้จะผูกให้เรากับคุณพ่อคุณแม่ของเราเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติ ยังจะได้ไปสร้างบุญร่วมกันอีกข้างหน้าด้วย ผูกกันไปอย่างนั้น ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

เลือกพูดแต่เรื่องดีๆ เพราะเดี๋ยวบาปเพิ่มบุญลด

เรื่องใด สิ่งใดที่ได้เห็นกับตา แต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วบาปเพิ่มแล้วบุญลด พระองค์ตรัสว่า “ไม่ควรพูดต่อ” . นี่ขนาดไปเห็นด้วยตาตัวเอง พระพุทธองค์ยังต้องให้พินิจพิจารณาก่อนว่าจะส่งต่อหรือไม่ส่งต่อ ไม่ต้องพูดถึงว่า ที่ใครเขาส่งข่าวอะไรมาให้ มันจริงมันเท็จยังไงก็ไม่รู้ ยังไม่ได้พิสูจน์ อย่าส่งต่อนะ . แต่ขนาดพิสูจน์แล้วว่านี่เรื่องจริง ยังทรงสั่งเอาไว้ สิ่งใดที่ได้เห็น ถ้าพูดไปแล้ว บาปเพิ่ม แล้วก็บุญลดละก็ อย่าพูดต่อเชียวนะ ไม่พูดละเดี๋ยวบาปปาก . เอาว่าถือหลักไว้เลยสิ่งใดที่ได้เห็นถ้าพูดถึงแล้ว บาปเพิ่มแล้วทำให้บุญลดละก็ พระองค์ทรงสั่งเอาไว้อย่าพูดนะ ไม่ควรพูดต่อ นี่พระองค์ ตรัสเตือนเอาไว้อย่างนี้ . ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

ต้องฝึกสะอาดและระเบียบให้คุ้นแต่แบเบาะ

อยากได้ลูกแก้ว ต้องทำมาตรฐานความสะอาดให้กับลูกตั้งแต่นอนแบเบาะ จำคำนี้ไว้ ที่เขาเลี้ยงลูกไม่ได้ดี เพราะมาตรฐานความสะอาดและระเบียบตั้งแต่นอนแบเบาะดีไม่พอ อยู่ที่นี่ มาตรฐานขั้นต้นของคนเรา อยู่ที่ฝึกให้เขาคุ้นกับความสะอาด สะอาดแล้วยังไม่พอ ยังต้องวางข้าวของให้เป็นระเบียบ ให้เด็กเห็นคุ้นตั้งแต่นอนแบเบาะ ถ้าไม่สะอาดไม่เป็นระเบียบ เด็กจะใจขุ่นง่ายตั้งแต่เล็ก อยู่ที่นี่ เมื่อเด็กใจขุ่นเป็นประจำเสียแล้ว เด็กเหล่านี้ใจจะด้าน ความคิดสร้างสรรค์เขาจะไม่มี และจะซน ทำอะไรไม่ห่วงว่าของจะแตกหรือจะทำความเดือดร้อนให้ใคร รังแกเพื่อนก็ได้ ข้าวของทุบขว้างทิ้งก็ได้ แต่ว่าถ้าไม่ดูเบาในเรื่องของความสะอาดแล้วจัดระเบียบทุกอย่างให้ดี เด็กเหล่านี้สุภาพมาตั้งแต่เล็ก นี่คือการเลี้ยงลูก ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

✍️” คนมีทั้งนิสัยดีและไม่ดี

✍️” คนมีทั้งนิสัยดีและไม่ดี คนรักดี รู้ว่าอะไรไม่ดีเขาจะแก้ไข เมื่อรู้ว่าอะไรดีเขาจะทำ ส่วนคนไม่รักดี แม้ให้โอกาสแก้ไข ให้โอกาสทำดีตั้งหลายครั้ง ก็ไม่แก้ไม่ทำ ” . 9 กันยายน 2562 โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

✍️ หลวงพ่อตอบปัญหา ทำไมจึงไม่ควรมีนิสัย “มักง่าย”?

ความมักง่ายขั้นแรกของมนุษย์จำไว้ คือ ๑) มักง่ายในเรื่องของ การกำจัดความสกปรก ๒) มักง่ายในเรื่องของการจัดระเบียบ . สองเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ จะยกตัวอย่างให้ดู มักง่ายอย่างแรก กินข้าวเสร็จควรจะล้างจาน แล้วไม่ล้าง ปล่อยทิ้งไว้มดมันก็มาขึ้น แมลงหวี่ แมลงวันมันก็มา . แล้วเราก็คว้ายาฆ่าแมลงมาฆ่ามัน มองเผินๆ ก็คือ ไอ้เจ้าสัตว์พวกนี้มันมารบกวนเรา เพราะฉะนั้นมันสมควรตาย . แต่ถ้ามองให้ลึก เรามักง่าย ในเรื่องของการกำจัดความสกปรก ในบ้านเรือนของเรา . แล้วมักง่าย ในเรื่องข้าวของของเรา ปล่อยทิ้งให้ตากแดด ตากลม ตากฝน เสื่อผืนนี้ควรจะใช้ได้ อย่างน้อยก็ปี สองปี . ปล่อยให้ตากแดด ตากลมตากฝน ผุซะก่อน นี่คือการปล้นสมบัติตัวเอง แล้วไม่รู้ตัว . เมื่อทำมักง่ายทำนองนี้มากเข้า อะไรที่มีในบ้านอายุสั้นหมดเลย เศรษฐกิจเลยฝืดเคือง เพราะไม่พอใช้ . แล้วจากนี้มันก็ไปสู่คอร์รัปชั่น ทำงานกับใครก็ชอบเอาเปรียบ ก็คือการขโมยชนิดหนึ่ง . ตกลงความไม่มีระเบียบ เป็นต้นเหตุของการผิดศีลข้อที่ 2 …

✍️
หลวงพ่อตอบปัญหา ทำไมจึงไม่ควรมีนิสัย “มักง่าย”?
Read More »

หลวงพ่อตอบปัญหา : ยุคโควิด มีวิธีเพิ่มบุญยังไงบ้าง?

“การที่ใครจะเจริญหรือเสื่อม มันขึ้นอยู่กับบุญในตัว เพราะฉะนั้นโควิดกำลังเกิดอยู่นี้นะ . ยังประกอบการงานอะไรไม่สะดวก มาบวชเพิ่มบุญให้กับตัวเอง ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเชียว . รีบมาเพิ่มบุญให้กับตัวเอง อยู่ต่อไปก็จะเป็นพระที่ดี ในพระพุทธศาสนา เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดี . สึกไป ครอบครัวจะได้ลูกชายที่ดี ได้สามีที่ดี ได้คุณพ่อที่ดี อยู่ในครอบครัวนะ รีบมาบวชซะ” . ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

✍️” นิสัยควบคุมกรรม

✍️” นิสัยควบคุมกรรม❗️” . เพราะโลกนี้อยู่ใต้กฎแห่งกรรม ว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เมื่อโลกนี้อยู่ใต้กฎแห่งกรรม นิสัยจึงเป็นเครื่องควบคุมให้ทำกรรม นิสัยดีควบคุมให้ทำกรรมดี นิสัยเสียควบคุมให้ทำกรรมชั่ว เราจะไปสวรรค์และพระนิพพาน ต้องเลือกทำแต่กรรมดีๆ ควบคุมชีวิตโดยนิสัยดีๆ . 8 สิงหาคม 2562 โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

✍️ หลักใจใส สวดมนต์ สู้ภัยCovid

“ทำใจใสๆ สวดมนต์ด้วยกัน ไม่มาสวดที่วัด ก็สวดที่บ้านหน้าหิ้งพระไป . สวดเถอะ ทำใจให้ใสเข้าไว้ พอใจใสเข้าไว้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น . เดี๋ยวเราพลิกตัวทัน เราจะมีปัญญาแก้วิกฤต ให้เป็นโอกาสทุกเรื่อง . หลักนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ไว้ ปู่ย่าตาทวดของเราทำมา เตือนกันมา ก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระ แล้วหรือยัง? . ถ้าเป็นเด็กนี้กราบพ่อ กราบแม่ก่อนนอน แล้วหรือยัง ถ้ายัง ตั้งแต่คืนนี้ไป ก็กราบพ่อแม่ก่อนนอนขอพรท่านด้วย . หรือย่ายายยังอยู่ ปู่ตายังอยู่ จูงลูกไปขอพร ปู่ย่าตายายก่อนนอน ถ้าทำกันอย่างนี้ อารมณ์เสียไม่มีหรอก แล้วเดี๋ยวเราก็สู้โควิดได้ . แล้วถ้ามันถึงคราวจะต้องตายจริงๆ ตายก็ตายพร้อมกับใจใสๆ อย่างไรก็ไปดี มีแค่นี้เอง . ไม่ต้องตื่นตกใจอะไรมากไป แค่นี้ก็พอแล้ว คนอื่นเขาพูดมาเยอะแล้ว” . ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา