โอวาทคุณครูไม่เล็ก

ถ้าหัวเสียแล้วเดี๋ยวจะเสียหัว

เวลาพยายามทำความดีอะไร หากมีใครไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำ ก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องหาทางอธิบายให้เขาเข้าใจให้ได้ . แต่ว่าถ้าเขารู้ทั้งรู้แล้ว แต่หาเรื่องมาจับผิดเรา พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็ให้หลักวิชชาไว้ว่า . “ไม่สู้ไม่หนี ตั้งใจทำความดีเรื่อยไป” อย่าเสียอารมณ์ รักษาอารมณ์ของเราให้ดี . ถ้าเราไปหัวเสียกับเขาละก็ เดี๋ยวจะเสียหัว ตรงนี้ก็ต้องวางอุเบกขาเสีย แล้วจบแค่นี้ . อย่าไปต่อล้อต่อเถียงมิเกิดประโยชน์ ไว้เมื่อไหร่เขาได้คิดและคิดได้ก็ค่อยว่ากันไป ถ้าเขายังไม่ได้คิดก็ต้องปล่อยกันไปก่อน . ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

ความอดทนคือรากฐานของความสำเร็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้นัยยะพระสาวกทั้งหลายในเรื่องเกี่ยวกับการที่พระองค์จะตรัสรู้ได้ก็ดี ในการที่จะสอนญาติโยมให้บรรลุธรรมตามพระองค์ก็ดี หรือถ้าชาตินี้ใครก็ตามจะเอาดีในทางโลกหรือทางธรรม . พระพุทธองค์ทรงให้หลักธรรมข้อแรกในโอวาทปาฏิโมกข์ไว้ว่า . ขันตี ปะระมัง ตะโปตีติขา แปลว่า ความอดทน ความทนทานเป็นตบะ เป็นเครื่องเผาผลาญความชั่ว เป็นเครื่องเผาผลาญกิเลสอย่างยิ่ง . ความสำเร็จในชีวิตมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ทางโลกหรือทางธรรม สิ่งที่ต้องมีเป็นรากฐานทางด้านจิตใจคือ ความทรหดอดทน . ถ้าขาดความทรหดอดทนแล้วก็ไปไม่รอด อยู่ทางโลกก็เอาดีไม่ได้ อยู่ทางธรรมก็เอาดีไม่ได้ . ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

ยึดหลักให้มั่น เอาความถูกต้องเป็นตัวตั้ง

เวลาเราจะทำอะไรก็ตาม ในฐานะชาวพุทธ ทุกอย่างที่คิด ทุกสิ่งที่ทำ ทุกคำที่พูดทั้งหมดนี่ เราต้องยึดหลักวิชาให้มั่น . ต้องชัดเจนตรงนี้ คือ ไม่เอาอารมณ์เป็นใหญ่ในการทำงาน แต่ถือความถูกต้องเป็นใหญ่ ถูกต้องตามอะไร คือ ถ้าเป็นเรื่องทางธรรมก็ให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้เอาไว้ . แต่ถ้าเป็นเรื่องทางโลกก็ต้องให้ถูกหลักวิชาการที่มีอยู่เอาไว้ . เราจะไม่ใช้อารมณ์กับใคร ถ้าไปใช้อารมณ์กับใครเมื่อไหร่ เดี๋ยวได้เกิดกระทบกระทั่งเป็นเรื่องขึ้นมา . แล้วจะเกิดเป็นความเสียหายแก่ตัวเรา ครอบครัว และพระพุทธศาสนาตามมา อันนี้ต้องชัดเจน . “เอาหลักวิชาเป็นตัวตั้ง อย่าเอาอารมณ์เป็นใหญ่” . ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

แชร์ไม่คิด ได้บาปไม่รู้ตัว

อะไรที่เป็นข่าวร้าย จริงไม่จริงยังไม่รู้ อย่าพึ่งไปส่งต่อใคร พิสูจน์ให้ได้ก่อนถ้าไม่อย่างนั้นละก็มันจะเสียหาย . นอกจากนั้นมื่อเราได้ยินข่าวร้ายเข้า ตัวเราเองก็พลอยใจจะขุ่นด้วย ส่งต่อไปใครรับก็จะพลอยใจขุ่นตามไปอีกด้วย ถ้าใจขุ่น บาปมันเกิดแล้วนะ อย่าล้อเล่น . แล้วถ้าข่าวที่เราส่งไป ปรากฏว่าเป็นข่าวไม่จริงข่าวปลอมซะแล้ว เราจะมีส่วนในการแจกข่าวเท็จให้กับคนอื่น กลายเป็นพูดเท็จไปโดยปริยาย ทำให้เราได้บาปเพิ่มขึ้นไปด้วย . ตรงนี้จึงต้องระมัดระวัง เมื่อก่อนปากพูดก็เป็นบุญเป็นบาป เดี๋ยวนี้นิ้วกดก็เป็นบุญเป็นบาปได้ . เพราะฉะนั้น ขอให้ระมัดระวัง ข่าวร้ายทั้งหลายแหล่อย่าพึ่งส่ง ติดตามดูให้ถึงที่ ดูกันให้ดีให้ชัดๆ ซะก่อน ไม่อย่างนั้นเราจะมีส่วนกระพือความเท็จ ซึ่งจะกลายเป็นกระพือความบาป . ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

หลวงพ่อตอบปัญหา : ล้างใจให้สะอาด ทำได้ไหม ทำยังไง?

“วันหนึ่งๆ ใจมีทั้งคิดดี คิดไม่ดี คิดโลภ คิดโกรธ คิดหลง . คิดเคียดแค้นใคร ใจไม่สะอาด ทำยังไงใจจึงจะสะอาด เอาน้ำมาล้างใจไม่ได้ . แต่ว่าพระธรรมวินัย ของพระพุทธเจ้า มีวิธีทำใจให้สะอาดด้วย . (ถ้าชายไทยอยากรู้) มาบวชสิลูกเอ้ย!” . ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

เพราะรักจึงเตือน

เวลามีใครมาตักเตือนเรา ไม่ว่าเขาจะเตือนผิดหรือเตือนถูกก็ตาม หรือแม้เราไม่ผิดแต่เขาเข้าใจเราผิดแล้วมาเตือน ก็ขอให้เรามองลึกเข้าไปในใจของผู้เตือนว่า “ถ้าไม่รัก เขาคงไม่เตือน เพราะรัก เขาจึงเตือน” จะเตือนเราผิดหรือเตือนเราถูก ก็ขอให้มองทะลุเข้าไปในใจว่าท่านที่เตือนนี้รักเรา เพราะฉะนั้น สิ่งแรกให้เราขอบคุณเขาก่อน แล้วจากนั้นค่อยอธิบายถึงเหตุผลที่เราทำ เพราะถ้าเราพูดไม่ดีสวนกลับไปแล้ว ต่อไปในภายหน้าคนอื่นจะไม่กล้าเตือนเรา แม้เป็นเรื่องอันตรายคอขาดบาดตายก็ไม่กล้าเตือนเรา นี่ต้องระวังให้ดี และถึงแม้เราอธิบายเหตุผลดีแล้วแต่เขายังไม่เข้าใจ ก็ต้องรักษาอารมณ์ให้ดี ให้ยิ้ม ๆ แล้ววันหลังมีโอกาสเหมาะสมค่อยอธิบาย ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

หลักวิชชาวันเกิด

เมื่อถึงวันเกิดของตัวเอง ในฐานะชาวพุทธ เราต้องทำให้ถูกหลักวิชชา คือ ๑. ทำบุญให้ตัวเองด้วย เติมบุญให้ตัวเอง ๒. นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วย หรือผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้ว ถ้าท่านยังอยู่ พาท่านมาทำบุญด้วย ถ้าท่านละโลกไปแล้ว ก็ทำบุญอุทิศให้ท่าน เพราะถ้าไม่ได้ท่านที่หล่อเลี้ยงอบรมเรามาอย่างดี เราก็ไม่มีวันนี้ และบุญนี้จะผูกให้เรากับคุณพ่อคุณแม่ของเราเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติ ยังจะได้ไปสร้างบุญร่วมกันอีกข้างหน้าด้วย ผูกกันไปอย่างนั้น ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

เลือกพูดแต่เรื่องดีๆ เพราะเดี๋ยวบาปเพิ่มบุญลด

เรื่องใด สิ่งใดที่ได้เห็นกับตา แต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วบาปเพิ่มแล้วบุญลด พระองค์ตรัสว่า “ไม่ควรพูดต่อ” . นี่ขนาดไปเห็นด้วยตาตัวเอง พระพุทธองค์ยังต้องให้พินิจพิจารณาก่อนว่าจะส่งต่อหรือไม่ส่งต่อ ไม่ต้องพูดถึงว่า ที่ใครเขาส่งข่าวอะไรมาให้ มันจริงมันเท็จยังไงก็ไม่รู้ ยังไม่ได้พิสูจน์ อย่าส่งต่อนะ . แต่ขนาดพิสูจน์แล้วว่านี่เรื่องจริง ยังทรงสั่งเอาไว้ สิ่งใดที่ได้เห็น ถ้าพูดไปแล้ว บาปเพิ่ม แล้วก็บุญลดละก็ อย่าพูดต่อเชียวนะ ไม่พูดละเดี๋ยวบาปปาก . เอาว่าถือหลักไว้เลยสิ่งใดที่ได้เห็นถ้าพูดถึงแล้ว บาปเพิ่มแล้วทำให้บุญลดละก็ พระองค์ทรงสั่งเอาไว้อย่าพูดนะ ไม่ควรพูดต่อ นี่พระองค์ ตรัสเตือนเอาไว้อย่างนี้ . ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

ต้องฝึกสะอาดและระเบียบให้คุ้นแต่แบเบาะ

อยากได้ลูกแก้ว ต้องทำมาตรฐานความสะอาดให้กับลูกตั้งแต่นอนแบเบาะ จำคำนี้ไว้ ที่เขาเลี้ยงลูกไม่ได้ดี เพราะมาตรฐานความสะอาดและระเบียบตั้งแต่นอนแบเบาะดีไม่พอ อยู่ที่นี่ มาตรฐานขั้นต้นของคนเรา อยู่ที่ฝึกให้เขาคุ้นกับความสะอาด สะอาดแล้วยังไม่พอ ยังต้องวางข้าวของให้เป็นระเบียบ ให้เด็กเห็นคุ้นตั้งแต่นอนแบเบาะ ถ้าไม่สะอาดไม่เป็นระเบียบ เด็กจะใจขุ่นง่ายตั้งแต่เล็ก อยู่ที่นี่ เมื่อเด็กใจขุ่นเป็นประจำเสียแล้ว เด็กเหล่านี้ใจจะด้าน ความคิดสร้างสรรค์เขาจะไม่มี และจะซน ทำอะไรไม่ห่วงว่าของจะแตกหรือจะทำความเดือดร้อนให้ใคร รังแกเพื่อนก็ได้ ข้าวของทุบขว้างทิ้งก็ได้ แต่ว่าถ้าไม่ดูเบาในเรื่องของความสะอาดแล้วจัดระเบียบทุกอย่างให้ดี เด็กเหล่านี้สุภาพมาตั้งแต่เล็ก นี่คือการเลี้ยงลูก ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

✍️” เรื่องหนักๆ ไม่ดุด่าก่อนนอน “

✍️” เรื่องหนักๆ ไม่ดุด่าก่อนนอน ” . มีข้อคิดนิดหนึ่ง แต่โบราณห้ามเด็ดขาด คือ ถ้าในครอบครัวตอนเช้าจะพูดเรื่องดียกใจก็ได้ ถ้ามีความจำเป็นจะต้องตำหนิก็เอา เพราะถ้าได้นอนหลับเต็มอิ่มตื่นเช้ามาใจยังสดชื่นอยู่ ตำหนิกันด้วยความเป็นธรรม ใจมันก็รับได้ . แต่มีข้อแม้ถ้าเป็นเรื่องหนักๆ ไม่จนใจจริงๆ ห้ามดุด่าลงโทษลูกก่อนนอนเด็ดขาด เดี๋ยวมันน้อยอกน้อยใจ หนีออกจากบ้านไปอันตราย หรือในคืนนั้นมันนอนไม่หลับเลย แล้วจะยุ่ง . ถ้าจะลงโทษจะตำหนิในเรื่องหนักๆ ก่อนนอนไม่เอาเด็ดขาด มาว่ากันกลางวัน มาว่ากันตอนเช้า แต่ก่อนนอนห้ามเด็ดขาด . 31 มกราคม 2561 โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

✍ หาเหตุผลให้ดี ก่อนตำหนิใคร

เห็นคนทำความดี หรือทำอะไรก็ตาม ถ้ายังไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้น ดีหรือไม่ดี อย่าพึ่งไปวิจารณ์เขา ซักถามหาเหตุหาผลกันก่อน อย่าเที่ยวไปตำหนิว่าใคร ตรงนี้เดี๋ยวจะพลาดไป แล้วจะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวกันข้ามภพข้ามชาติ แล้วชาติต่อไปเวลาจะทำความดีอะไร ก็จะโดนต่อต้านตลอดชีวิตนั่นแหละ ประการที่ ๑ ไปเจอใครโง่ใครทึบจริง ก็อย่าไปล้ออย่าไปดูถูกเขา เดี๋ยวเขาจะหมดกำลังใจที่จะแก้ไขตัวเอง ประการที่ ๒ ที่น่ากลัวยิ่งไปกว่านั้น คือ ถ้าเขาฉลาด แล้วเรากลับไปเข้าใจผิดว่าเขาโง่ ไปตำหนิเขาว่าเขาโง่อย่างนั้นเขาเลวอย่างนี้ อย่างนี้บาปหนักไปอีก ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

เพื่อนแบบไหน ที่น่าคบ?

“ใครก็ตามเลี้ยงลูก แล้วไม่ให้ลูกมีเพื่อนเล่น ท่านไปไม่รอดล่ะ . เพราะว่าถึงจะเก่งยังไง วันหนึ่งในชีวิตคนเรา ไม่ใช่จะทำอะไร แล้วสำเร็จ ๑๐๐% หมดทุกเรื่องไปหรอก . มันจะมีเรื่องที่ผิดหวัง มันมีเรื่องที่ผิดพลาด ตอนที่ผิดหวัง ตอนที่ผิดพลาดนั่นน่ะ ต้องการเพื่อน . เพื่อนที่ไม่ใช่ทับถมเพื่อน แต่เป็นเพื่อนที่ ให้กำลังใจเพื่อนเป็น เพื่อนที่ใจฟู…” โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

✍️” หลักและระเบียบปฎิบัติเพื่อให้กาย วาจา และใจสะอาดผ่องใส “

✍️” หลักและระเบียบปฎิบัติเพื่อให้กาย วาจา และใจสะอาดผ่องใส ” . เมื่อเริ่มสร้างวัดยายก็บอกว่า “ท่านเชื่อยาย สะอาดและระเบียบ เราจะสร้างวัดด้วยเงิน ๓,๒๐๐ บาท สำเร็จ ไม่ต้องห่วง สำเร็จแน่นอน” ทำไมสำเร็จ ยายเอามาจากไหน ว่าต้องสะอาดกับระเบียบ ? . จากตรงนี้ พระธรรม คือ คำสั่งสอนที่ว่าด้วยหลักการปฏิบัติเพื่อให้ใจตนเองสะอาดผ่องใสยิ่งขึ้นไป พระวินัย คือ คำสั่งสอนที่ว่าด้วยระเบียบ วิธีปฏิบัติเพื่อควบคุมความประพฤติทางกายวาจาให้สะอาดเป็นระเบียบ . เริ่มจาก ๑. ฝึกทำความสะอาดร่างกายตนเอง สิ่งของเครื่องใช้และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ให้สะอาดเป็นระเบียบ . ๒. ฝึกควบคุมการกระทำทางกายวาจาให้เป็นระเบียบ ไม่ก่อทุกข์เดือดร้อนเป็นโทษภัยแก่ใคร ใจย่อมฉลาดขึ้นเอง ทำความสะอาดและจัดระเบียบแล้ว ใจจะอาดขึ้นเอง พุทธองค์ตรัสให้ภิกษุถือพระธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์ คือให้ปฏิบัติตามระเบียบที่ทรงบัญญัติไว้เพื่อจะให้กาย วาจา และใจสะอาดผ่องใสไม่ตกไปในที่ชั่ว พ้นทุกข์พบสุขแท้จริง เช่น พระพุทธองค์เอง เพราะฉะนั้น ก็ดูให้ดี นี่คือ อานุภาพของพระธรรมวินัย . 17 มกราคม …

✍️” หลักและระเบียบปฎิบัติเพื่อให้กาย วาจา และใจสะอาดผ่องใส “ Read More »

✍ ความกตัญญูเกิดจากผ้าขี้ริ้ว

เวลาจะสอนให้ลูกหลานปัดกวาดเช็ดถูบ้าน พ่อแม่ต้องทำไปพร้อม ๆ กันกับลูกด้วย ทำไปคุยกันไป เหนื่อยด้วยกันไป แล้วความเห็นใจพ่อแม่จะเกิดขึ้นกับเด็ก พอโตขึ้นจะทำให้เด็กมีความคิดว่า แม่ไม่ต้องทำ พ่อไม่ต้องทำ เดี๋ยวผมทำเอง เดี๋ยวหนูทำเอง เพราะฉะนั้นแม้แต่ปัดกวาดเช็ดถูบ้านมันก็สร้างความกตัญญูให้เกิดขึ้นได้ เพราะไม่ได้ทำเอาแค่สะอาดแล้ว แต่ว่ายิ่งกว่าสะอาดเสียแล้ว จะทำตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่ ปัดกวาดเช็ดถูด้วยความที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่นั่งนอนสบาย ตกลงความกตัญญูกตเวที ความรู้พระคุณคนโดดออกมาจากผ้าขี้ริ้วก็ได้ แค่นี้บุญก็เกิดแล้ว ความกตัญญูก็เกิดจากผ้าขี้ริ้วได้ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา