โอวาทคุณครูไม่เล็ก

เพราะรักจึงเตือน

เวลามีใครมาตักเตือนเรา ไม่ว่าเขาจะเตือนผิดหรือเตือนถูกก็ตาม หรือแม้เราไม่ผิดแต่เขาเข้าใจเราผิดแล้วมาเตือน ก็ขอให้เรามองลึกเข้าไปในใจของผู้เตือนว่า “ถ้าไม่รัก เขาคงไม่เตือน เพราะรัก เขาจึงเตือน” จะเตือนเราผิดหรือเตือนเราถูก ก็ขอให้มองทะลุเข้าไปในใจว่าท่านที่เตือนนี้รักเรา เพราะฉะนั้น สิ่งแรกให้เราขอบคุณเขาก่อน แล้วจากนั้นค่อยอธิบายถึงเหตุผลที่เราทำ เพราะถ้าเราพูดไม่ดีสวนกลับไปแล้ว ต่อไปในภายหน้าคนอื่นจะไม่กล้าเตือนเรา แม้เป็นเรื่องอันตรายคอขาดบาดตายก็ไม่กล้าเตือนเรา นี่ต้องระวังให้ดี และถึงแม้เราอธิบายเหตุผลดีแล้วแต่เขายังไม่เข้าใจ ก็ต้องรักษาอารมณ์ให้ดี ให้ยิ้ม ๆ แล้ววันหลังมีโอกาสเหมาะสมค่อยอธิบาย ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

หลักวิชชาวันเกิด

เมื่อถึงวันเกิดของตัวเอง ในฐานะชาวพุทธ เราต้องทำให้ถูกหลักวิชชา คือ ๑. ทำบุญให้ตัวเองด้วย เติมบุญให้ตัวเอง ๒. นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วย หรือผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้ว ถ้าท่านยังอยู่ พาท่านมาทำบุญด้วย ถ้าท่านละโลกไปแล้ว ก็ทำบุญอุทิศให้ท่าน เพราะถ้าไม่ได้ท่านที่หล่อเลี้ยงอบรมเรามาอย่างดี เราก็ไม่มีวันนี้ และบุญนี้จะผูกให้เรากับคุณพ่อคุณแม่ของเราเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติ ยังจะได้ไปสร้างบุญร่วมกันอีกข้างหน้าด้วย ผูกกันไปอย่างนั้น ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

เลือกพูดแต่เรื่องดีๆ เพราะเดี๋ยวบาปเพิ่มบุญลด

เรื่องใด สิ่งใดที่ได้เห็นกับตา แต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วบาปเพิ่มแล้วบุญลด พระองค์ตรัสว่า “ไม่ควรพูดต่อ” . นี่ขนาดไปเห็นด้วยตาตัวเอง พระพุทธองค์ยังต้องให้พินิจพิจารณาก่อนว่าจะส่งต่อหรือไม่ส่งต่อ ไม่ต้องพูดถึงว่า ที่ใครเขาส่งข่าวอะไรมาให้ มันจริงมันเท็จยังไงก็ไม่รู้ ยังไม่ได้พิสูจน์ อย่าส่งต่อนะ . แต่ขนาดพิสูจน์แล้วว่านี่เรื่องจริง ยังทรงสั่งเอาไว้ สิ่งใดที่ได้เห็น ถ้าพูดไปแล้ว บาปเพิ่ม แล้วก็บุญลดละก็ อย่าพูดต่อเชียวนะ ไม่พูดละเดี๋ยวบาปปาก . เอาว่าถือหลักไว้เลยสิ่งใดที่ได้เห็นถ้าพูดถึงแล้ว บาปเพิ่มแล้วทำให้บุญลดละก็ พระองค์ทรงสั่งเอาไว้อย่าพูดนะ ไม่ควรพูดต่อ นี่พระองค์ ตรัสเตือนเอาไว้อย่างนี้ . ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

ต้องฝึกสะอาดและระเบียบให้คุ้นแต่แบเบาะ

อยากได้ลูกแก้ว ต้องทำมาตรฐานความสะอาดให้กับลูกตั้งแต่นอนแบเบาะ จำคำนี้ไว้ ที่เขาเลี้ยงลูกไม่ได้ดี เพราะมาตรฐานความสะอาดและระเบียบตั้งแต่นอนแบเบาะดีไม่พอ อยู่ที่นี่ มาตรฐานขั้นต้นของคนเรา อยู่ที่ฝึกให้เขาคุ้นกับความสะอาด สะอาดแล้วยังไม่พอ ยังต้องวางข้าวของให้เป็นระเบียบ ให้เด็กเห็นคุ้นตั้งแต่นอนแบเบาะ ถ้าไม่สะอาดไม่เป็นระเบียบ เด็กจะใจขุ่นง่ายตั้งแต่เล็ก อยู่ที่นี่ เมื่อเด็กใจขุ่นเป็นประจำเสียแล้ว เด็กเหล่านี้ใจจะด้าน ความคิดสร้างสรรค์เขาจะไม่มี และจะซน ทำอะไรไม่ห่วงว่าของจะแตกหรือจะทำความเดือดร้อนให้ใคร รังแกเพื่อนก็ได้ ข้าวของทุบขว้างทิ้งก็ได้ แต่ว่าถ้าไม่ดูเบาในเรื่องของความสะอาดแล้วจัดระเบียบทุกอย่างให้ดี เด็กเหล่านี้สุภาพมาตั้งแต่เล็ก นี่คือการเลี้ยงลูก ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

ถ้าหัวเสียแล้วเดี๋ยวจะเสียหัว

เวลาพยายามทำความดีอะไร หากมีใครไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำ ก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องหาทางอธิบายให้เขาเข้าใจให้ได้ . แต่ว่าถ้าเขารู้ทั้งรู้แล้ว แต่หาเรื่องมาจับผิดเรา พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็ให้หลักวิชชาไว้ว่า . “ไม่สู้ไม่หนี ตั้งใจทำความดีเรื่อยไป” อย่าเสียอารมณ์ รักษาอารมณ์ของเราให้ดี . ถ้าเราไปหัวเสียกับเขาละก็ เดี๋ยวจะเสียหัว ตรงนี้ก็ต้องวางอุเบกขาเสีย แล้วจบแค่นี้ . อย่าไปต่อล้อต่อเถียงมิเกิดประโยชน์ ไว้เมื่อไหร่เขาได้คิดและคิดได้ก็ค่อยว่ากันไป ถ้าเขายังไม่ได้คิดก็ต้องปล่อยกันไปก่อน . ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

ความอดทนคือรากฐานของความสำเร็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้นัยยะพระสาวกทั้งหลายในเรื่องเกี่ยวกับการที่พระองค์จะตรัสรู้ได้ก็ดี ในการที่จะสอนญาติโยมให้บรรลุธรรมตามพระองค์ก็ดี หรือถ้าชาตินี้ใครก็ตามจะเอาดีในทางโลกหรือทางธรรม . พระพุทธองค์ทรงให้หลักธรรมข้อแรกในโอวาทปาฏิโมกข์ไว้ว่า . ขันตี ปะระมัง ตะโปตีติขา แปลว่า ความอดทน ความทนทานเป็นตบะ เป็นเครื่องเผาผลาญความชั่ว เป็นเครื่องเผาผลาญกิเลสอย่างยิ่ง . ความสำเร็จในชีวิตมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ทางโลกหรือทางธรรม สิ่งที่ต้องมีเป็นรากฐานทางด้านจิตใจคือ ความทรหดอดทน . ถ้าขาดความทรหดอดทนแล้วก็ไปไม่รอด อยู่ทางโลกก็เอาดีไม่ได้ อยู่ทางธรรมก็เอาดีไม่ได้ . ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

ยึดหลักให้มั่น เอาความถูกต้องเป็นตัวตั้ง

เวลาเราจะทำอะไรก็ตาม ในฐานะชาวพุทธ ทุกอย่างที่คิด ทุกสิ่งที่ทำ ทุกคำที่พูดทั้งหมดนี่ เราต้องยึดหลักวิชาให้มั่น . ต้องชัดเจนตรงนี้ คือ ไม่เอาอารมณ์เป็นใหญ่ในการทำงาน แต่ถือความถูกต้องเป็นใหญ่ ถูกต้องตามอะไร คือ ถ้าเป็นเรื่องทางธรรมก็ให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้เอาไว้ . แต่ถ้าเป็นเรื่องทางโลกก็ต้องให้ถูกหลักวิชาการที่มีอยู่เอาไว้ . เราจะไม่ใช้อารมณ์กับใคร ถ้าไปใช้อารมณ์กับใครเมื่อไหร่ เดี๋ยวได้เกิดกระทบกระทั่งเป็นเรื่องขึ้นมา . แล้วจะเกิดเป็นความเสียหายแก่ตัวเรา ครอบครัว และพระพุทธศาสนาตามมา อันนี้ต้องชัดเจน . “เอาหลักวิชาเป็นตัวตั้ง อย่าเอาอารมณ์เป็นใหญ่” . ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

แชร์ไม่คิด ได้บาปไม่รู้ตัว

อะไรที่เป็นข่าวร้าย จริงไม่จริงยังไม่รู้ อย่าพึ่งไปส่งต่อใคร พิสูจน์ให้ได้ก่อนถ้าไม่อย่างนั้นละก็มันจะเสียหาย . นอกจากนั้นมื่อเราได้ยินข่าวร้ายเข้า ตัวเราเองก็พลอยใจจะขุ่นด้วย ส่งต่อไปใครรับก็จะพลอยใจขุ่นตามไปอีกด้วย ถ้าใจขุ่น บาปมันเกิดแล้วนะ อย่าล้อเล่น . แล้วถ้าข่าวที่เราส่งไป ปรากฏว่าเป็นข่าวไม่จริงข่าวปลอมซะแล้ว เราจะมีส่วนในการแจกข่าวเท็จให้กับคนอื่น กลายเป็นพูดเท็จไปโดยปริยาย ทำให้เราได้บาปเพิ่มขึ้นไปด้วย . ตรงนี้จึงต้องระมัดระวัง เมื่อก่อนปากพูดก็เป็นบุญเป็นบาป เดี๋ยวนี้นิ้วกดก็เป็นบุญเป็นบาปได้ . เพราะฉะนั้น ขอให้ระมัดระวัง ข่าวร้ายทั้งหลายแหล่อย่าพึ่งส่ง ติดตามดูให้ถึงที่ ดูกันให้ดีให้ชัดๆ ซะก่อน ไม่อย่างนั้นเราจะมีส่วนกระพือความเท็จ ซึ่งจะกลายเป็นกระพือความบาป . ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

หลวงพ่อตอบปัญหา : ล้างใจให้สะอาด ทำได้ไหม ทำยังไง?

“วันหนึ่งๆ ใจมีทั้งคิดดี คิดไม่ดี คิดโลภ คิดโกรธ คิดหลง . คิดเคียดแค้นใคร ใจไม่สะอาด ทำยังไงใจจึงจะสะอาด เอาน้ำมาล้างใจไม่ได้ . แต่ว่าพระธรรมวินัย ของพระพุทธเจ้า มีวิธีทำใจให้สะอาดด้วย . (ถ้าชายไทยอยากรู้) มาบวชสิลูกเอ้ย!” . ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

✍️”ความปลื้มใจเป็นเครื่องชูใจ”

✍️”ความปลื้มใจเป็นเครื่องชูใจ” . ปู่ย่าตายายได้ชี้แนะเอาไว้ว่า ถ้าจะให้ใจของเราได้คิดดี พูดดี และทำดีให้ได้ตลอดทั้งวัน ต้องหาเรื่องปลื้มใจ ตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาต้องหาเรื่องปลื้มใจให้ได้ . เพราะความปลื้มใจเหล่านี้นี่เอง จะกลายเป็นเครื่องชูใจให้เราสามารถรักษาใจให้ผ่องให้ใสได้ตลอดทั้งวัน อย่างที่โบราณใช้คำว่าต้องเอาฤกษ์เอาชัยตั้งแต่ตื่นขึ้นมา ใครทำอย่างนี้ได้ล่ะก็ แสนจะวิเศษ . ในการที่จะทำให้ปลื้มแต่เช้ามืดขึ้นมาก็สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ แล้วเดี๋ยวก็ไปตักบาตร สิ่งเหล่านี้ทำให้ปลื้มใจ แล้วความปลื้มตรงนี้จะช่วยประคองรักษาใจให้มั่นคง . คือ ไม่ว่าจะกระทบอะไรในตอนสาย ตอนกลางวัน ตอนเย็น หรือกระทบจากการทำงาน จากสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่ไม่ดี ความปลื้มตรงนี้จะช่วยประคับประคองเอาไว้ ไม่ให้ใจของเรากระเพื่อมเกิดอารมณ์ขุ่นมัว . เพราะถ้าใจกระเพื่อมแล้ว เดี๋ยวจะคิดไม่ดี พูดไม่ดี และทำไม่ดี ทำให้กรรมชั่วเล่นงานทำให้ใจของเราไม่ผ่องไม่ใสเท่าที่ควรจะเป็น . แต่พอได้ปลื้มตั้งแต่เช้าขึ้นมาล่ะก็ วันนั้นเรากำไรตั้งแต่เช้าแล้ว มีเกราะป้องกันตัวมาตั้งแต่ตื่นนอน อะไรจะมาทำให้เราขุ่น มันยาก . 12 มกราคม 2558 โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

ทันทีที่คิดคิดร้าย ๆ เราทำร้ายตัวเอง

ทันทีที่คิดคิดร้าย ๆ เราทำร้ายตัวเอง จะคิดอะไรก็ระวังอย่าไปคิดพยาบาทปองร้ายใครเขาเข้า เพราะว่าทันทีที่คิดร้าย ๆ ใจของเราก็ขุ่นมัว มันก็กลายเป็นว่าเราทำร้ายตัวเองนั่นเอง เพราะฉะนั้น เราต้องห้ามใจของเราไม่ให้คิดปองร้ายใคร แม้จะโดนกลั่นแกล้งสารพัด ก็ต้องเบรก ๆ ตัวเองให้อยู่ แล้วจะเบรกอย่างไร ? ก็ที่เขาคิดร้าย ๆ ทำร้าย ๆ กับเรา ก็เขาไม่รู้ แล้วเรื่องอะไรละจะไปโต้ตอบกับคนที่ไม่รู้ ไปโต้ตอบไปพยาบาทเขาเข้า เราก็โง่กว่าคนนั้น เพราะฉะนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้อย่าไปคิดปองร้าย อย่าไปคิดพยาบาทใคร แถมให้เมตตากลับไปอีกด้วย ใครคิดได้อย่างนี้ก็เป็นบุญ เป็นกรรมดีทางใจ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

“ครอบครัวเป็นสุขเพราะอยู่ในบุญ”

“ครอบครัวเป็นสุขเพราะอยู่ในบุญ”❤️ “..อยากเห็นครอบครัวตัวเองมีสุข ก็ตั้งแต่ตัวเอง ลูกหลานของตัวเอง พี่ๆ น้องๆ ของตัวเอง รวมทั้ง พ่อแม่ปู่ยาตาทวดของตัวเอง ต้องอยู่ในบุญ ให้พร้อมหน้ากัน ถ้าอย่างนี้ก็เป็นหลักประกันว่า ครอบครัวเป็นสุขแน่” โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

ไม่คิดอยากได้ของใคร

จะคิดอะไรก็ระวัง อย่าไปคิดเพ่งเล็งอยากได้สมบัติของคนอื่นเขา ไม่เอา เพราะเราก็มีมือมีเท้าไม่ได้น้อยหน้าใคร ความภูมิใจของเราอยู่ที่ทำด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเอง เพราะฉะนั้น การไม่คิดเพ่งเล็งอยากได้ของใคร จะทำให้เรานี่เค้นเอาศักยภาพมาใช้ได้อย่างดีได้ยิ่งๆ ขึ้นไป ใครที่ควบคุมใจไว้ได้ไม่คิดเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่น คิดที่จะทำด้วยตัวเอง ยิ่งกว่านั้นแล้วยังแจกเผื่อแผ่คนอื่นด้วย นี่ละวิเศษเลยเชียว แหละตรงนี้เองเป็นที่มาแห่งบุญ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

✍️”เห็นได้ เห็นเสีย”

✍️”เห็นได้ เห็นเสีย” . เวลาจะทำอะไร อย่าเห็นแต่ส่วนที่จะได้ ต้องเห็นส่วนที่เสียและภัยที่จะตามมาด้วย แล้วควรทำหรือไม่ควรทำค่อยมาตัดสินกันอีกที ก่อนคิด พูด และทำจะต้องพิจารณาให้ดีว่าจะมีอะไรตามมาในภายหลังบ้าง “เห็นแต่ได้ไม่พอ ต้องเห็นผลเสียที่จะตามมาด้วย” . 2 กันยายน 2562 โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา