โอวาทคุณครูไม่เล็ก

หลวงพ่อตอบปัญหา : ล้างใจให้สะอาด ทำได้ไหม ทำยังไง?

“วันหนึ่งๆ ใจมีทั้งคิดดี คิดไม่ดี คิดโลภ คิดโกรธ คิดหลง . คิดเคียดแค้นใคร ใจไม่สะอาด ทำยังไงใจจึงจะสะอาด เอาน้ำมาล้างใจไม่ได้ . แต่ว่าพระธรรมวินัย ของพระพุทธเจ้า มีวิธีทำใจให้สะอาดด้วย . (ถ้าชายไทยอยากรู้) มาบวชสิลูกเอ้ย!” . ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

เพราะรักจึงเตือน

เวลามีใครมาตักเตือนเรา ไม่ว่าเขาจะเตือนผิดหรือเตือนถูกก็ตาม หรือแม้เราไม่ผิดแต่เขาเข้าใจเราผิดแล้วมาเตือน ก็ขอให้เรามองลึกเข้าไปในใจของผู้เตือนว่า “ถ้าไม่รัก เขาคงไม่เตือน เพราะรัก เขาจึงเตือน” จะเตือนเราผิดหรือเตือนเราถูก ก็ขอให้มองทะลุเข้าไปในใจว่าท่านที่เตือนนี้รักเรา เพราะฉะนั้น สิ่งแรกให้เราขอบคุณเขาก่อน แล้วจากนั้นค่อยอธิบายถึงเหตุผลที่เราทำ เพราะถ้าเราพูดไม่ดีสวนกลับไปแล้ว ต่อไปในภายหน้าคนอื่นจะไม่กล้าเตือนเรา แม้เป็นเรื่องอันตรายคอขาดบาดตายก็ไม่กล้าเตือนเรา นี่ต้องระวังให้ดี และถึงแม้เราอธิบายเหตุผลดีแล้วแต่เขายังไม่เข้าใจ ก็ต้องรักษาอารมณ์ให้ดี ให้ยิ้ม ๆ แล้ววันหลังมีโอกาสเหมาะสมค่อยอธิบาย ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

หลักวิชชาวันเกิด

เมื่อถึงวันเกิดของตัวเอง ในฐานะชาวพุทธ เราต้องทำให้ถูกหลักวิชชา คือ ๑. ทำบุญให้ตัวเองด้วย เติมบุญให้ตัวเอง ๒. นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วย หรือผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้ว ถ้าท่านยังอยู่ พาท่านมาทำบุญด้วย ถ้าท่านละโลกไปแล้ว ก็ทำบุญอุทิศให้ท่าน เพราะถ้าไม่ได้ท่านที่หล่อเลี้ยงอบรมเรามาอย่างดี เราก็ไม่มีวันนี้ และบุญนี้จะผูกให้เรากับคุณพ่อคุณแม่ของเราเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติ ยังจะได้ไปสร้างบุญร่วมกันอีกข้างหน้าด้วย ผูกกันไปอย่างนั้น ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

เลือกพูดแต่เรื่องดีๆ เพราะเดี๋ยวบาปเพิ่มบุญลด

เรื่องใด สิ่งใดที่ได้เห็นกับตา แต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วบาปเพิ่มแล้วบุญลด พระองค์ตรัสว่า “ไม่ควรพูดต่อ” . นี่ขนาดไปเห็นด้วยตาตัวเอง พระพุทธองค์ยังต้องให้พินิจพิจารณาก่อนว่าจะส่งต่อหรือไม่ส่งต่อ ไม่ต้องพูดถึงว่า ที่ใครเขาส่งข่าวอะไรมาให้ มันจริงมันเท็จยังไงก็ไม่รู้ ยังไม่ได้พิสูจน์ อย่าส่งต่อนะ . แต่ขนาดพิสูจน์แล้วว่านี่เรื่องจริง ยังทรงสั่งเอาไว้ สิ่งใดที่ได้เห็น ถ้าพูดไปแล้ว บาปเพิ่ม แล้วก็บุญลดละก็ อย่าพูดต่อเชียวนะ ไม่พูดละเดี๋ยวบาปปาก . เอาว่าถือหลักไว้เลยสิ่งใดที่ได้เห็นถ้าพูดถึงแล้ว บาปเพิ่มแล้วทำให้บุญลดละก็ พระองค์ทรงสั่งเอาไว้อย่าพูดนะ ไม่ควรพูดต่อ นี่พระองค์ ตรัสเตือนเอาไว้อย่างนี้ . ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

ต้องฝึกสะอาดและระเบียบให้คุ้นแต่แบเบาะ

อยากได้ลูกแก้ว ต้องทำมาตรฐานความสะอาดให้กับลูกตั้งแต่นอนแบเบาะ จำคำนี้ไว้ ที่เขาเลี้ยงลูกไม่ได้ดี เพราะมาตรฐานความสะอาดและระเบียบตั้งแต่นอนแบเบาะดีไม่พอ อยู่ที่นี่ มาตรฐานขั้นต้นของคนเรา อยู่ที่ฝึกให้เขาคุ้นกับความสะอาด สะอาดแล้วยังไม่พอ ยังต้องวางข้าวของให้เป็นระเบียบ ให้เด็กเห็นคุ้นตั้งแต่นอนแบเบาะ ถ้าไม่สะอาดไม่เป็นระเบียบ เด็กจะใจขุ่นง่ายตั้งแต่เล็ก อยู่ที่นี่ เมื่อเด็กใจขุ่นเป็นประจำเสียแล้ว เด็กเหล่านี้ใจจะด้าน ความคิดสร้างสรรค์เขาจะไม่มี และจะซน ทำอะไรไม่ห่วงว่าของจะแตกหรือจะทำความเดือดร้อนให้ใคร รังแกเพื่อนก็ได้ ข้าวของทุบขว้างทิ้งก็ได้ แต่ว่าถ้าไม่ดูเบาในเรื่องของความสะอาดแล้วจัดระเบียบทุกอย่างให้ดี เด็กเหล่านี้สุภาพมาตั้งแต่เล็ก นี่คือการเลี้ยงลูก ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

ถ้าหัวเสียแล้วเดี๋ยวจะเสียหัว

เวลาพยายามทำความดีอะไร หากมีใครไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำ ก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องหาทางอธิบายให้เขาเข้าใจให้ได้ . แต่ว่าถ้าเขารู้ทั้งรู้แล้ว แต่หาเรื่องมาจับผิดเรา พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็ให้หลักวิชชาไว้ว่า . “ไม่สู้ไม่หนี ตั้งใจทำความดีเรื่อยไป” อย่าเสียอารมณ์ รักษาอารมณ์ของเราให้ดี . ถ้าเราไปหัวเสียกับเขาละก็ เดี๋ยวจะเสียหัว ตรงนี้ก็ต้องวางอุเบกขาเสีย แล้วจบแค่นี้ . อย่าไปต่อล้อต่อเถียงมิเกิดประโยชน์ ไว้เมื่อไหร่เขาได้คิดและคิดได้ก็ค่อยว่ากันไป ถ้าเขายังไม่ได้คิดก็ต้องปล่อยกันไปก่อน . ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

ความอดทนคือรากฐานของความสำเร็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้นัยยะพระสาวกทั้งหลายในเรื่องเกี่ยวกับการที่พระองค์จะตรัสรู้ได้ก็ดี ในการที่จะสอนญาติโยมให้บรรลุธรรมตามพระองค์ก็ดี หรือถ้าชาตินี้ใครก็ตามจะเอาดีในทางโลกหรือทางธรรม . พระพุทธองค์ทรงให้หลักธรรมข้อแรกในโอวาทปาฏิโมกข์ไว้ว่า . ขันตี ปะระมัง ตะโปตีติขา แปลว่า ความอดทน ความทนทานเป็นตบะ เป็นเครื่องเผาผลาญความชั่ว เป็นเครื่องเผาผลาญกิเลสอย่างยิ่ง . ความสำเร็จในชีวิตมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ทางโลกหรือทางธรรม สิ่งที่ต้องมีเป็นรากฐานทางด้านจิตใจคือ ความทรหดอดทน . ถ้าขาดความทรหดอดทนแล้วก็ไปไม่รอด อยู่ทางโลกก็เอาดีไม่ได้ อยู่ทางธรรมก็เอาดีไม่ได้ . ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

ยึดหลักให้มั่น เอาความถูกต้องเป็นตัวตั้ง

เวลาเราจะทำอะไรก็ตาม ในฐานะชาวพุทธ ทุกอย่างที่คิด ทุกสิ่งที่ทำ ทุกคำที่พูดทั้งหมดนี่ เราต้องยึดหลักวิชาให้มั่น . ต้องชัดเจนตรงนี้ คือ ไม่เอาอารมณ์เป็นใหญ่ในการทำงาน แต่ถือความถูกต้องเป็นใหญ่ ถูกต้องตามอะไร คือ ถ้าเป็นเรื่องทางธรรมก็ให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้เอาไว้ . แต่ถ้าเป็นเรื่องทางโลกก็ต้องให้ถูกหลักวิชาการที่มีอยู่เอาไว้ . เราจะไม่ใช้อารมณ์กับใคร ถ้าไปใช้อารมณ์กับใครเมื่อไหร่ เดี๋ยวได้เกิดกระทบกระทั่งเป็นเรื่องขึ้นมา . แล้วจะเกิดเป็นความเสียหายแก่ตัวเรา ครอบครัว และพระพุทธศาสนาตามมา อันนี้ต้องชัดเจน . “เอาหลักวิชาเป็นตัวตั้ง อย่าเอาอารมณ์เป็นใหญ่” . ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

แชร์ไม่คิด ได้บาปไม่รู้ตัว

อะไรที่เป็นข่าวร้าย จริงไม่จริงยังไม่รู้ อย่าพึ่งไปส่งต่อใคร พิสูจน์ให้ได้ก่อนถ้าไม่อย่างนั้นละก็มันจะเสียหาย . นอกจากนั้นมื่อเราได้ยินข่าวร้ายเข้า ตัวเราเองก็พลอยใจจะขุ่นด้วย ส่งต่อไปใครรับก็จะพลอยใจขุ่นตามไปอีกด้วย ถ้าใจขุ่น บาปมันเกิดแล้วนะ อย่าล้อเล่น . แล้วถ้าข่าวที่เราส่งไป ปรากฏว่าเป็นข่าวไม่จริงข่าวปลอมซะแล้ว เราจะมีส่วนในการแจกข่าวเท็จให้กับคนอื่น กลายเป็นพูดเท็จไปโดยปริยาย ทำให้เราได้บาปเพิ่มขึ้นไปด้วย . ตรงนี้จึงต้องระมัดระวัง เมื่อก่อนปากพูดก็เป็นบุญเป็นบาป เดี๋ยวนี้นิ้วกดก็เป็นบุญเป็นบาปได้ . เพราะฉะนั้น ขอให้ระมัดระวัง ข่าวร้ายทั้งหลายแหล่อย่าพึ่งส่ง ติดตามดูให้ถึงที่ ดูกันให้ดีให้ชัดๆ ซะก่อน ไม่อย่างนั้นเราจะมีส่วนกระพือความเท็จ ซึ่งจะกลายเป็นกระพือความบาป . ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

✍️”ยันต์กันร้าย”

✍️”ยันต์กันร้าย” . “เรามีเรื่องที่นึกถึงเมื่อไหร่ก็ปลื้มใจแล้วหรือยัง? ” . ในเรื่องของความปลื้มใจ ปู่ย่าตาทวดก็สอนอีกว่า เกิดมาเป็นคน ต้องหาทางให้มีเรื่องปลื้มใจให้ได้ทุกวัน . แล้วเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆ ทำให้ปลื้มใจได้ข้ามวัน ข้ามคืน ข้ามเดือน ข้ามปีได้ ตรงนั้นเป็นสิ่งที่ปู่ย่าตาทวดสั่งกันนักสั่งกันหนาว่า ต้องหาให้ได้ แล้วต้องหมั่นทำต่อไปด้วย . ถามว่าทำไมปู่ย่าตาทวดสั่งให้ทำ ? เพราะว่ายิ่งมีเรื่องอะไรที่ทำให้ปลื้มใจได้เต็มที่ ปลื้มได้ข้ามวันข้ามคืน บางทีข้ามไปได้หลายๆ วัน แล้วยิ่งบางเรื่องที่สำคัญจริงๆ ปลื้มได้เป็นเดือนเป็นปี . เรื่องปลื้มๆ เหล่านี้จะฝังอยู่ในใจของเราอย่างไม่รู้เลือน แล้วจะเป็นยันต์กันไม่ให้เราคิดร้ายๆ พูดร้ายๆ ทำร้ายๆ ได้ข้ามวัน ข้ามเดือน ข้ามปี . 12 มกราคม 2558 โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

ในวันคล้ายวันเกิด หลวงพ่อปรารถนาสิ่งใด?

“ตามธรรมดาทุกปี เป็นนิสัยของหลวงพ่อ พอใกล้จะถึงวันเกิด บวกกับก็ใกล้จะถึงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ . หลวงพ่อก็จะปลีกเวลาส่วนตัว มานั่งทบทวนตัวเองว่า สร้างบุญสร้างบารมีปีนี้ ก้าวหน้าไปเพียงไหน มีข้อบกพร่องอะไร ที่จะต้องแก้ไข . ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากหลวงพ่อ เป็นกัลยาณมิตร ให้พวกเรามาตลอดทั้งปี เพราะฉะนั้น . จากนี้ไปจนกระทั่งสิ้นปี ใครจะเมตตาเป็นกัลยาณมิตรให้ หลวงพ่อก็ยินดีอย่างยิ่ง จะมีข้อแนะนำอะไร ขอให้บอกมา . ถ้าไม่ถนัดจะบอก เขียนสั้นๆ ส่งมาให้ก็ได้ จะบอกชื่อ ไม่บอกชื่อก็ไม่เป็นไร หลวงพ่ออยากจะฟัง แล้วก็ตั้งใจฟัง นี่พูดด้วยใจจริง” . ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

✍️”ความปลื้มใจเป็นเกราะกำบังให้ใจ”

✍️”ความปลื้มใจเป็นเกราะกำบังให้ใจ” . ปู่ย่าตาทวดได้แนะนำเอาไว้ว่า “เช้าขึ้นมาต้องหาเรื่องที่จะทำให้เราได้ชื่นอกชื่นใจแต่เช้า” ซึ่งการที่เราชื่นอกชื่นใจแต่เช้าจะเป็นเกราะกำบังใจให้กับเรา ไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบใจในวันนั้น ก็จะทำให้พอทนพอทานได้ . แต่ว่าถ้าเช้าขึ้นมา โดนตำหนิหรือมีเรื่องอะไรกระทบใจซะแล้ว วันนั้นงานการไม่เป็นอันทำ ทำการค้าขายนี้แทบจะขอปิดร้าน ถึงขนาดนั้นทีเดียว . ถ้าพูดภาษาชาวบ้าน พอมีอะไรมากระทบใจตอนเช้าให้ใจขุ่นมัวเท่านั้น วันนี้มันไม่เฮงเสียแล้ว ไม่มีอารมณ์ทำอะไรเสียแล้ว . 12 มกราคม 2558 โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

สมบัติข้ามชาติ

เมื่อถึงคราวที่ลาโลก เราเอาอะไรไปได้บ้างหนอ ? รู้แล้วจะได้เตรียมตัวให้ดี หรืออะไรคือ สมบัติติดตัวข้ามชาติ ? ๑. บุญกับบาปที่จะติดตัวไป บุญเป็นพลังงานชนิดหนึ่ง ที่จะส่งเราไปที่ดี ๆ บาปก็เป็นพลังงานตรงข้าม จะฉุดให้เราตกต่ำ ๒. นิสัยดีและนิสัยไม่ดีของเราที่จะติดตามตัวไป เป็นสมบัติของเราใครก็แย่งชิงไปไม่ได้ บุญบาปที่เราทำเอาไว้ ยกให้ใครก็ไม่ได้ ใครมาแย่งเราก็ไม่ได้ หรือบุญบาปของใครจะยกมาให้เรา เขาก็ยกมาให้เราไม่ได้ นิสัยดีไม่ดีของเราก็เช่นกัน ยกให้ใครก็ไม่ได้ ใครมาแย่งก็ไม่ได้ ๓. ธรรมประจำใจและกิเลสที่ฝังใจ เหล่านี้เราก็ยกให้ใครไม่ได้ ใครก็ยกให้เราไม่ได้ ของ ๓ อย่างนี้ จะติดตามตัวเราไปข้ามชาติ ยกให้ใครก็ไม่ได้ หรือใครจะมาแย่งจากเราไปก็ไม่ได้ ทั้งในฝ่ายที่เป็นฝ่ายลบและฝ่ายบวก ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา

✍️”ความปลื้มใจเป็นเครื่องชูใจ”

✍️”ความปลื้มใจเป็นเครื่องชูใจ” . ปู่ย่าตายายได้ชี้แนะเอาไว้ว่า ถ้าจะให้ใจของเราได้คิดดี พูดดี และทำดีให้ได้ตลอดทั้งวัน ต้องหาเรื่องปลื้มใจ ตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาต้องหาเรื่องปลื้มใจให้ได้ . เพราะความปลื้มใจเหล่านี้นี่เอง จะกลายเป็นเครื่องชูใจให้เราสามารถรักษาใจให้ผ่องให้ใสได้ตลอดทั้งวัน อย่างที่โบราณใช้คำว่าต้องเอาฤกษ์เอาชัยตั้งแต่ตื่นขึ้นมา ใครทำอย่างนี้ได้ล่ะก็ แสนจะวิเศษ . ในการที่จะทำให้ปลื้มแต่เช้ามืดขึ้นมาก็สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ แล้วเดี๋ยวก็ไปตักบาตร สิ่งเหล่านี้ทำให้ปลื้มใจ แล้วความปลื้มตรงนี้จะช่วยประคองรักษาใจให้มั่นคง . คือ ไม่ว่าจะกระทบอะไรในตอนสาย ตอนกลางวัน ตอนเย็น หรือกระทบจากการทำงาน จากสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่ไม่ดี ความปลื้มตรงนี้จะช่วยประคับประคองเอาไว้ ไม่ให้ใจของเรากระเพื่อมเกิดอารมณ์ขุ่นมัว . เพราะถ้าใจกระเพื่อมแล้ว เดี๋ยวจะคิดไม่ดี พูดไม่ดี และทำไม่ดี ทำให้กรรมชั่วเล่นงานทำให้ใจของเราไม่ผ่องไม่ใสเท่าที่ควรจะเป็น . แต่พอได้ปลื้มตั้งแต่เช้าขึ้นมาล่ะก็ วันนั้นเรากำไรตั้งแต่เช้าแล้ว มีเกราะป้องกันตัวมาตั้งแต่ตื่นนอน อะไรจะมาทำให้เราขุ่น มันยาก . 12 มกราคม 2558 โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก) ที่มา