พระศรีอริยเมตไตรย์

พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 16 พระอชิตะ บรมโพธิสัตว์

ยุคนั้นใกล้เข้ามาแล้ว ยุคใหม่ในโลกใหม่กับยุคเก่าในโลกเก่ากำลังมาเชื่อมกัน เป็นโลก 2 ยุค ถ้าเรามีศีลมีธรรม ประพฤติธรรม รักษาศีลให้บริสุทธิ์ จะเจอแต่ผู้มีศีลมีธรรมที่บริสุทธิ์ อายตนะ มันจะดึงดูดกัน ขี้เมาก็เข้าวงเหล้า การพนันก็อยู่ในวงเดียวกัน ผู้มีศีลมีธรรมก็จะดึงดูดเข้ามา แล้วเราจะเจอเรื่องมหัศจรรย์และสิ่งมหัศจรรย์ เหลือเชื่อทีเดียว แต่ก็เป็นความจริง โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

แค่หายใจให้ได้ทุกวัน ไปจนกระทั่งถึงอสงไขยเศษเท่านั้น

“น่าไปยุคนั้นจริงๆนะ แต่เราไม่ต้องไปเกิด อายุยาวไปเลย แค่หายใจให้ได้ทุกวัน ไปจนกระทั่งถึงอสงไขยเศษเท่านั้น สบายเลยไม่ต้องเกิดใหม่” โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 81 ทานบารมี ศีลบารมี (เชื่อม 2 ยุคเข้าด้วยกัน ต้องฟื้นฟูศีลธรรมโลก)

น่าไปเกิดยุคนั้นนะ หรือไม่ก็ยืดอายุยุคนี้ไปสู่ยุคนั้น หรือย่อยุคนั้นมาสู่ยุคนี้ เชื่อม 2 ยุคเข้าด้วยกัน ก็มีได้หลายวิธีนะ ถ้าเราอยากจะเชื่อม 2 ยุค ยุคเดียวกัน ต้อง..ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ให้ชาวโลกหวนกลับมา..สู่ศีลธรรมสากลของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้ง..แทงตลอดในธรรมทั้งปวง พอย้อนกลับมาตรงนี้ได้ จิตใจของมนุษย์จะสูงส่ง บุญเก่าของแต่ละคนในโลกก็จะได้ช่องพอได้ช่องส่งผลนี่นะ โลกจะเปลี่ยนแปลงเลย ตั้งแต่แผ่นดินมารวมกัน ตอนนี้แผ่นดินกระจายกันนะ แผ่นดินจะมารวมกัน และก็อะไรต่างๆอีกเยอะแยะ มนุษย์ไม่ต้องทำมากินเลย กำลังบุญของทุกๆคนมารวมกัน เหมือนเพลงเวอร์ชัน 2 แผ่นดินจะมารวมกันเลย..ทุกๆทวีป รวมกัน..เป็นผืนเดียวกันเพราะใจทุกดวงรวมกัน เป็นผู้มีศีลมีธรรม อบายมุขอะไรต่างๆจะไม่มีเลย สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการมีศีลธรรมของมวลมนุษย์ชาติ ในยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ ไม่มี ไม่มี..พวกอบายมุขสิ่งไม่ดีอะไรต่างๆ เรารู้โนว์ฮาวอย่างนี้แล้วเราก็ทำยุคนี้เสียซิ จะได้สร้างแรงดึงดูดให้แผ่นดินมารวมกันได้..โลก..ขั้วแม่เหล็กโลกก็เปลี่ยนใหม่ นี่แหละ ดูดเข้ามาเลย..คงดีนะ โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ฝ่ายบุญภาคปราบ 18/09/53

เรียบเรียงโอวาท 18 กันยายน 2553 (7.09) ถ้าท่านไม่บังเกิดในยุคนี้ 126 ปีที่ผ่านมานี่นะ อันตรายจะเกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติเลย เพราะว่าเกิดขึ้นมาแล้ว ไม่รู้จักว่าตัวเองมีที่พึ่งภายใน ความสุขที่แท้จริงก็อยู่ภายใน ไม่รู้จักพระรัตนตรัยที่อยู่ภายในตัวทีเดียว แม้จะเป็นชาวพุทธก็เป็นเพียงในนาม ไม่อาจจะแสวงหาที่พึ่งภายในได้ เพราะการบังเกิดขึ้นของท่านนี่แหละ และก็การสละชีวิตของท่าน ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 กลางพรรษาที่ 12 จึงทำให้ได้เข้าถึงธรรมกาย และก็เป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาและมวลมนุษยชาติ ถ้าท่านไม่เกิดในยุคนี้ อันตรายเกิดขึ้นกับมนุษยชาติ แต่เกิดในยุคนี้ทำให้เป็นอันตรายต่อพญามาร พญามารจึงกันนักกันหนา และก็กันไม่อยู่เสียด้วย ต่างก็ทุ่มละเอียดกัน คำว่าทุ่มละเอียด คือมีฤทธิ์ มีเดช มีอานุภาพกันเท่าไหร่ ปล่อยกันหมด นี่เนาะ พระเดชพระคุณหลวงปู่จะเรียกพญามาร ว่าภาคถูกปราบ และก็เรียกฝ่ายบุญว่า ฝ่ายบุญภาคปราบ แล้วก็เป็นภารกิจจริงๆด้วย ที่มาด้วยการนี้ โอ้ เรื่องของท่านสนุกสนานทีเดียว พญามารกันไม่ให้มนุษย์ได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัว และดึงใจของมนุษย์ออกไป ฟุ้งซ่านไปเรื่องโลกภายนอก เพราะฉะนั้นชีวิตมนุษย์ตกอยู่ในอันตราย มีแต่ความทุกข์ทรมานของชีวิต ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่รู้ เรื่องราวว่าเราตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม เรายังเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารอยู่ ยังเป็นเชลยของพญามาร ที่ไม่รู้อะไรเลย …

ฝ่ายบุญภาคปราบ 18/09/53 Read More »

วันแห่งชัยชนะของหลวงปู่วัดปากน้ำ 17/09/53

สรุปหัวข้อธรรม 17 กันยายน 2553 (26.51) ทำไมเรียกหลวงปู่วัดปากน้ำ วันเข้าถึงธรรม วันแห่งชัยชนะของหลวงปู่วัดปากน้ำ ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ ไปถึงต้นเหตุทั้งปวง ชีวิตดั้งเดิม กายดั้งเดิมก่อนที่ตกภายกฎแห่งกรรม โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)