การฟื้นฟูศีลธรรมโลก

กายดั้งเดิม 03/11/53 (05:11)

วาดภาพประกอบ แต่เดิมเป็นกายธรรม เป็นอัตตา เป็นกายอรูปพรหม กายรูปพรหม กายทิพย์ กายละเอียด กายหยาบ เป็นอนัตตา เรากำลังย้อนกลับจากกายหยาบ โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

สัตว์พูดภาษามนุษย์อย่างไร ในโลกยุคที่มีศีลมีธรรม 16/12/53 (03:37)

ชีวิตหลังความตายยาวนานมาก อายุจะยืนหรือสิ่งแวดล้อมจะดี ขึ้นอยู่กับศีลธรรมประจำใจของทุกๆคนในโลก สัตว์จะพูดภาษามนุษย์ได้ โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

อาชีพในโลก 28/12/53 (03:41)

ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ เป็นยุคที่คล้ายๆสวรรค์ที่ยังมีกายมนุษย์หยาบอยู่ จะไม่มีอาชีพ อาชีพเกิดขึ้นเพราะมนุษย์มีข้อบกพร่อง จะเกิดในยุคที่กิเลสเข้ามาบังคับมนุษย์ได้ ยิ่งบริสุทธิ์ อาชีพยิ่งลดลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยบุญบันดาล โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 81 ทานบารมี ศีลบารมี (เชื่อม 2 ยุคเข้าด้วยกัน ต้องฟื้นฟูศีลธรรมโลก)

น่าไปเกิดยุคนั้นนะ หรือไม่ก็ยืดอายุยุคนี้ไปสู่ยุคนั้น หรือย่อยุคนั้นมาสู่ยุคนี้ เชื่อม 2 ยุคเข้าด้วยกัน ก็มีได้หลายวิธีนะ ถ้าเราอยากจะเชื่อม 2 ยุค ยุคเดียวกัน ต้อง..ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ให้ชาวโลกหวนกลับมา..สู่ศีลธรรมสากลของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้ง..แทงตลอดในธรรมทั้งปวง พอย้อนกลับมาตรงนี้ได้ จิตใจของมนุษย์จะสูงส่ง บุญเก่าของแต่ละคนในโลกก็จะได้ช่องพอได้ช่องส่งผลนี่นะ โลกจะเปลี่ยนแปลงเลย ตั้งแต่แผ่นดินมารวมกัน ตอนนี้แผ่นดินกระจายกันนะ แผ่นดินจะมารวมกัน และก็อะไรต่างๆอีกเยอะแยะ มนุษย์ไม่ต้องทำมากินเลย กำลังบุญของทุกๆคนมารวมกัน เหมือนเพลงเวอร์ชัน 2 แผ่นดินจะมารวมกันเลย..ทุกๆทวีป รวมกัน..เป็นผืนเดียวกันเพราะใจทุกดวงรวมกัน เป็นผู้มีศีลมีธรรม อบายมุขอะไรต่างๆจะไม่มีเลย สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการมีศีลธรรมของมวลมนุษย์ชาติ ในยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ ไม่มี ไม่มี..พวกอบายมุขสิ่งไม่ดีอะไรต่างๆ เรารู้โนว์ฮาวอย่างนี้แล้วเราก็ทำยุคนี้เสียซิ จะได้สร้างแรงดึงดูดให้แผ่นดินมารวมกันได้..โลก..ขั้วแม่เหล็กโลกก็เปลี่ยนใหม่ นี่แหละ ดูดเข้ามาเลย..คงดีนะ โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

กาย, ภาษา, แผ่นดินดั้งเดิม 7/1/55 (07:47)

สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลาย ดั้งเดิมไม่ได้เป็นอย่างนี้..ความแตกต่างไม่มีอย่างนี้ ไม่มีผู้หญิง..มีแต่แมนแต่ไม่ใช่อย่างนี้..สวยงามมาก มีอานุภาพ ดีกว่ายุคต้นกัปที่พรหมลงมา เป็นกายก่อนมีพรหม แผ่นดินที่เคยต่อเนื่องกันก็กระจัดกระจาย แผ่นดินที่เคยราบเรียบก็มีสูงๆต่ำๆ .. ภาษาแต่เดิมเป็นภาษาใจนะ สื่อสารทีจะซึม..สื่อได้ดังใจ เดิมไม่มีความแตกต่าง เชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธ์ ความเป็นอยู่ ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งเพราะมีความเท่าเทียมกันในทุกๆด้าน.. ทุกๆทวีปเชื่อมกัน..แม้จักรวาลก็เชื่อมกันเป็นผืนเดียวกัน ไม่มีอนันตจักรวาลแต่มีจักรวาลเดียว โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

การสร้างมหารัตนวิหารคต ถึงเวลาที่พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 19/8/50 (14:16)

ถึงเวลาที่พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว พุทธบริษัทสี่ก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นความรู้สากลที่ทุกคนต้องศึกษา ..คำสอนจะได้ขยายไปทั่วโลก โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

นำใจกลับไปสู่ตำแหน่งดั้งเดิมของผู้รู้เก่าแก่ สู่สันติภาพโลก 4/10/53 (22:22)

“ถ้าเรามีความสุขที่แท้จริง ที่เราเข้าถึงได้จริงๆ และเกิดความสุขขึ้นมา ขยายจากใจมาสู่ระบบประสาท กล้ามเนื้อ ความสุขจะแผ่ขยายไปเลย ความคิด คำพูด การกระทำก็จะเต็มเปี่่ยมไปด้วยความสุข ความรัก ความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายก็บังเกิดขึ้น เหมือนดวงอาทิตย์ หัวใจจะขยาย แสงสว่างจะขยาย ดวงอาทิตย์ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนาและเผ่าพันธ์ สายฝนแบ่งปันไปในทุกหนทุกแห่งเลย ครูไม่ใหญ๋เสียดายชีวิตของมวลมนุษยชาติมาก ที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่รู้จักตำแหน่งที่จะทำให้รู้จักความสุขที่แท้จริงของชีวิต…เพราะมนุษย์เท่านั้นจึงจะหาตำแหน่งตรงนี้ได้ เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่รู้จัก..ความลับของชีวิตก็ยังเป็นความลับของเราอยู่ ความลับเหล่านี้จะเป็นความลับที่ถูกเปิดเผยเมื่อเรานำใจมาสู่ตำแหน่งตรงนี้…อยากถามมวลมนุษยชาติว่าไม่อยากรู้เรื่องราวของตัวเองบ้างรึ” โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

รื้อผังกัปไขลง สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก 28/10/53 (07:29)

เราคงไม่รู้ตัวว่าเรากำลังรื้อกัปไขลงอยู่นะเนี่ย … ดูสัญญานของการบังเกิดขึ้นของผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกซิจ๊ะ ตอนนี้กำลังจะเกิดเป็นล้านๆแล้ว ดูท่านประธานกฐินซิ นี่คือสัญญานที่กำลังรื้อผัง กัปไขลงกำลังเงยหัวขึ้น กลายเป็นกัปไขขึ้น เรากำลังจะเชื่อม 2 ยุคให้มาถึง เอาสิ่งดีๆยุคนั้นมาใส่ยุคนี้ บางทีเราไม่ต้องคอยถึง 1 อสงไขยเศษเท่านั้น ถ้าเราทุกคนในโลกมีความปรารถนาอย่างแท้จริงว่า อยากให้มาเกิดในยุคนี้ ไม่มีเว้นแม้แต่คนเดียว ถ้าอยากให้เกิดมันก็จะเกิด มันมีวิธี คือนำศีลธรรมกลับมาใหม่ เปลี่ยนโลกใบนี้ไปเลย change the world โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ใช้ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ร่วมกัน 4/12/53 (03:53)

การสันติภาพโลก ต้องเปลี่ยนแปลงจิตใจไปสู่ผู้รู้เก่าแก่ ที่มีความสุข ความบริสุทธิ์ มีความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้ง แทงตลอดในเรื่องราวความจริงของชีวิต …โดยการนำใจไปสู่ตำแหน่งเดียวกับที่ท่านวางเอาไว้…ต่างคนต่างทำ แล้วเรามาใช้ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ร่วมกัน …ไม่นานเท่าไรวันเดียวเท่านั้น สันติภาพของโลกเกิดขึ้นแล้ว โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

โลกในยุคที่ไม่ต้องมีการทำมาหากิน 27-1-55

โลกเราเคยมีสันติสุขมาก่อน มีบางยุคไม่ต้องทำมาหากิน..มนุษย์ยุคนั้นสวยงามคล้ายยุคพระศรีอริยเมตไตรย์..เราสามารถย้อนกลับไปสู่ยุคนั้นได้อีก..ก็แค่สวนกลับไปสู่ศีลธรรม โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)