กาย, ภาษา, แผ่นดินดั้งเดิม 7/1/55 (07:47)

สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลาย ดั้งเดิมไม่ได้เป็นอย่างนี้..ความแตกต่างไม่มีอย่างนี้ ไม่มีผู้หญิง..มีแต่แมนแต่ไม่ใช่อย่างนี้..สวยงามมาก มีอานุภาพ ดีกว่ายุคต้นกัปที่พรหมลงมา เป็นกายก่อนมีพรหม
แผ่นดินที่เคยต่อเนื่องกันก็กระจัดกระจาย แผ่นดินที่เคยราบเรียบก็มีสูงๆต่ำๆ ..
ภาษาแต่เดิมเป็นภาษาใจนะ สื่อสารทีจะซึม..สื่อได้ดังใจ
เดิมไม่มีความแตกต่าง เชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธ์ ความเป็นอยู่ ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งเพราะมีความเท่าเทียมกันในทุกๆด้าน.. ทุกๆทวีปเชื่อมกัน..แม้จักรวาลก็เชื่อมกันเป็นผืนเดียวกัน ไม่มีอนันตจักรวาลแต่มีจักรวาลเดียว

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

Leave a Comment

Your email address will not be published.