หนังสือ ง่ายแต่ลึก ๓

ง่ายแต่ลึก

คุณพุทธเจ้าครอบฟ้า จักรวาล ใดเล่าจักเปรียบปาน เทียบได้ แนะทางสู่นฤพาน บรมสุข ตรึกเอกายนมรรคไว้ แน่แท้เกษมศานต์ ตะวันธรรม ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะ หลับตาเบาๆ ค่อนลูก พอสบายๆ คล้ายๆ กับตอนที่เราใกล้จะหลับ แล้วก็ ทำใจของเราให้เบิกบาน แช่มชื่น ให้สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ซึ่งอยู่ในกลางท้องของ เรา ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา ๒ นิ้วมือ หรือจำง่ายๆ ว่าอยู่ในกลางท้อง แล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใส หยุดอยู่ในกลางดวงใสๆ หรือ ตรึกนึกถึงพระแก้วใสๆ เอาใจหยุดอยู่ในกลางพระแก้วใสๆ อย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่าง เราถนัดอย่างไหนก็เอาอย่าง นั้น ไม่ต้องเปลี่ยนกลับไปกลับมา เราตรึกเรานึกถึงดวงก็ สามารถเห็นองค์พระได้ เรานึกถึงองค์พระก็สามารถเห็นดวง ได้ เพราะในดวงก็มีองค์พระ ในองค์พระก็จะมีดวงใสๆ เพราะ ฉะนั้นอย่าสับสน เอาเพียงอย่างเดียว แต่ให้นึกอย่างสบายๆ ทำใจให้เบิกบาน แช่มชื่น นี่คือวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นงานที่แท้ จริงของเรา เขาเรียกว่ากรณียกิจ …

ง่ายแต่ลึก Read More »

ต้องสบายทุกขั้นตอน

ทะเลค่อยลาดลึก ลงไป ธรรมะพระบรมไตร เช่นนั้น เริ่มง่ายค่อยยากไซร้ ตามลำดับ จากหยุดได้สู่ขั้น ละเอียดชั้นต่อไป ตะวันธรรม (เมื่อเราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยกันเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ต่อจากนี้ไปเราก็นั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนา กันนะ…….) …ตอนนี้เราก็ฝึกน้อมใจหยุดนิ่งเบาๆ สบายๆ อย่าไป ตั้งใจเกินไป อย่าเอาลูกนัยน์ตากดลงไปดู เพราะไม่เกี่ยวกับ ลูกนัยน์ตา ให้เรานิ่งเฉยๆ และต้องสบาย หรือนิ่งเบาสบาย ไม่ตึง ไม่เกร็ง ไม่เครียด ไม่ฟุ้ง นิ่งๆ เบาๆ ถ้าถูกส่วนตัวจะขยาย ถ้ายังไม่ถูกส่วนมันนิ่งแต่ทึบ ตื้อๆ ยังไม่สบาย แต่ก็ไม่ทุกข์ ไม่กลุ้มอะไร ยกเว้นเราจะไปดึงความกลุ้มเข้ามาเองว่า ‘เอ นิ่งอย่างนี้ ฟุ้งก็ไม่ฟุ้ง ไม่คิดเรื่องอื่นแต่ทำไมไม่ ขยาย ไม่มีแสงสว่าง ไม่เห็นภาพอะไรใหม่ๆ มาให้เราดูเลย’ นั่นเราแส่ไปหาทุกข์ เหมือนแกว่งเท้าหาเสี้ยน แกว่งใจ หาทุกข์ หาความวิตกกังวล ความกลุ้มเข้ามา แต่ถ้าเรานิ่งไป เรื่อยๆ นิ่งในนิ่งๆ นิ่ง นุ่ม …

ต้องสบายทุกขั้นตอน Read More »

อย่ากดลูกนัยน์ตา

ใดอื่นกี่หมื่นฟ้า พรรณนา บ่ เทียบหนึ่งเมล็ดงา ลูกไซร้ หยุดเพียงแค่กะพริบตา พ่อชื่น เหมือนยื่นสุขให้พ่อไว้ หยุดได้หัวใจเขษม ตะวันธรรม (เมื่อเราสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อจากนี้ไปตั้งใจเจริญสมาธิภาวนากันนะ…….) …ในตอนนี้ก็ให้ตรึกหรือนึกถึงดวงใส หรือนึกถึงองค์พระ ใสๆ เอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆ เอาใจหยุดเข้าไปในกลาง องค์พระใสๆ อย่าให้ใจซัดส่ายไปที่อื่น อย่าให้ฟุ้งกระจายไป จิตจะไม่มีพลัง หยุดนิ่งๆ ให้ใจใสๆ จะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนา สัมมา อะระหัง ประกอบไปด้วยก็ได้ หรือถ้าหากเรามีความรู้สึกว่าไม่ภาวนา แล้วสบายใจกว่า เราก็ไม่ต้องภาวนา วางใจเบาๆ หยุดเบาๆ นิ่งเบาๆ สบายๆ อย่ากดลูกนัยน์ตา อย่าเหลือบตาลงต่ำ ลูกนัยน์ตาเราอยู่ในระดับองศาเดิม ที่เดิม ไม่ต้องเหลือบลงต่ำไปดู ไว้ที่เดิม ให้ทำเหมือน เราแอบๆ มองดูดวง ดูองค์พระนิดๆ เหมือนไม่ ได้ตั้งใจจะดู นั่นแหละคือวิธีดูที่ถูกวิธี ถ้าจะดู เข้าไปในกลางกายซึ่งเราไม่ค่อยคุ้นเคย ถ้าขืน เหลือบตาลงไปดูก็เท่ากับกดลูกนัยน์ตา อย่าง นี้ผิดวิธี อย่างนี้ปวดกระบอกตา เมื่อย …

อย่ากดลูกนัยน์ตา Read More »

ต้องฝึกบ่อยๆ ให้ชำนาญ

ตื่นนอนต้องนิ่งไว้ กลางกาย มั่นศึกษ์วิชช์ธรรมกาย ใฝ่รู้ ยิ่งกว่าท่านกำทราย ให้ได้ จึงจักกรำศึกสู้ ขุดเหง้ารากดำ ตะวันธรรม ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะ หลับตาของ เราเบาๆ พอสบายๆ ทำใจให้เบิกบาน แช่มชื่น ให้สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส แล้วก็เอาใจหยุดนิ่งๆ ที่ศูนย์กลางกายฐาน ที่ ๗ อย่างสบายๆ จะตรึกนึกถึงดวงใส หรือองค์พระใสๆ ก็ได้ หรือจะวางใจ เฉยๆ ก็ได้ ให้นิ่งๆ นุ่มๆ ละมุนละไม ให้หยุดในหยุด นิ่งใน นิ่งลงไปตรงกลางเบาๆ นะ สบายๆ ขึ้นอยู่กับการฝึกฝน ฝึกบ่อยๆ ทำบ่อยๆ แล้วอีกหน่อยเราจะคล่อง จะชำนาญ แล้วใจจะอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เป็นส่วนใหญ่ทีเดียว ไม่ ว่าเราจะมีภารกิจอะไรก็ตาม ใจจะไม่ค่อยห่างจากศูนย์กลาง กาย ส่วนใหญ่จะอยู่ ถ้าคนทำเป็นแล้ว เขาเข้าถึงดวงธรรม ถึงกายภายใน หรือองค์พระ ทั้งหลับตาลืมตาเขาก็จะเห็นได้ชัดเจนพอๆ …

ต้องฝึกบ่อยๆ ให้ชำนาญ Read More »

อุปสรรคและหลักวิชชาในการปฏิบัติธรรม

ทุกๆ สิ่งมีอยู่แล้วในกลางกาย แม้อารมณ์สบายที่กำลังแสวงหา แค่ทำใจหยุดนิ่งนิ่งเดี๋ยวก็มา เชื่อเถิดหนามันเหลือเชื่อแต่เป็นจริง ตะวันธรรม (เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อย แล้ว ต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพาน กันทุกคนนะ…………) …ถ้าใครคุ้นเคยกับภาพองค์พระแก้วขาวใส เราจะนึกถึง พระแก้วขาวใสแทนดวงใสๆ ก็ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ เพื่อให้ใจหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ซึ่งเป็นต้น ทางที่จะไปสู่อายตนนิพพาน ประคองใจกันไปอย่างนี้ ภาวนาไปเรื่อยๆ อย่างสบายๆ แต่อย่ากดลูกนัยน์ตาไป ดู ถ้าเริ่มรู้สึกว่าหัวคิ้วจะย่น ตึงหน้าผาก ศีรษะ ก็ให้รีบเผยอ เปลือกตาขึ้นมาสักนิดหนึ่ง ปรือๆ ตา แล้วก็รักษาเปลือกตา ในระดับนั้น แล้วเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆ อุปสรรคหลัก ๒ ประการ ส่วนมากจะมีอุปสรรคหลักอยู่ ๒ ประการ คือ ฟุ้ง กับ ตั้งใจมากเกินไป สองอย่างนี้จะเป็นหลักมากกว่าการหลับ หรือความลังเล สงสัย อะไรต่างๆ เหล่านั้น ฟุ้ง เพราะใจเราคุ้นเคยกับการคิด คิดในสิ่งที่เราคุ้น คุ้นจนเคยจนชิน เพราะฉะนั้นใจมักจะไปสู่สิ่งนั้นเรื่อยๆ …

อุปสรรคและหลักวิชชาในการปฏิบัติธรรม Read More »

รู้จักดวงธรรมและนิมิตเลื่อนลอย

ดวงธรรมต้องรักษ์ไว้ อย่าหาย หยุดนิ่งอย่างสบาย นั่นไซร้ หากลูกไม่ดูดาย หมั่นตรึก เสมอนา ธรรมย่อมรักษาไว้ ซึ่งผู้ประพฤติธรรม ตะวันธรรม เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อย แล้ว ต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพาน กันทุกๆ คนนะ ให้นั่งขัดสมาธิ โดยเอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือ ซ้าย ให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย วางไว้ บนหน้าตักพอสบายๆ หลับตาของเราเบาๆ หลับตาค่อนลูก พอสบายๆ คล้ายๆ กับตอนที่เราใกล้จะหลับ อย่าบีบเปลือกตา อย่ากดลูกนัยน์ตานะ แล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น ให้สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ไร้กังวลในทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วาง ทำใจของเราให้ว่างๆ แล้วก็มาสมมติว่า ภายในร่างกายของเรานั้นปราศจาก อวัยวะ สมมติว่าไม่มีปอด ตับ ม้าม ไต หัวใจ เป็นต้น ให้ ภายในร่างกายของเรานั้นเป็นที่โล่งๆ ว่างๆ เป็นปล่อง เป็น ช่อง …

รู้จักดวงธรรมและนิมิตเลื่อนลอย Read More »

นิมิตเลื่อนลอย…หลุมพรางของพญามาร

ทัพพีทองของพ่อรู้รสแล้ว น้ำแกงแก้วรสชาติขนาดไหน รสอย่างอื่นหมื่นแสนไปไกลไกล จะติดใจเมื่อใจติดศูนย์กลางเอย ตะวันธรรม เมื่อเราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยกันเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ต่อจากนี้ไปให้ทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิ ภาวนากันนะ หลับตาเบาๆ พอสบายๆ คล้ายๆ กับตอนที่เรา ใกล้จะหลับ แล้วน้อมใจของเราให้หยุดนิ่งๆ อย่างสบายๆ ที่ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเหนือสะดือ ขึ้นมา ๒ นิ้วมือ เอาใจหยุดในหยุด นิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายๆ หยุด นิ่งๆ ให้ใจเราใส จะตรึกนึกถึงดวงใส หยุดอยู่กลางดวงใสๆ หยุดในหยุด นิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายๆ แล้วก็ทำใจของเรา ให้เบิกบาน แช่มชื่น ให้สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ถูกส่วนจะเป็นอย่างนี้ ถ้าหยุดได้ถูกส่วนพอดีๆ ตัวมันจะขยาย กายขยาย ใจ ขยาย แต่ถ้าหากหยุดไม่ถูกส่วนมันจะแคบ นิ่งแต่แคบ แต่ ถ้าถูกส่วนนิ่งแล้วต้องขยาย ต้องโล่ง ต้องโปร่ง ต้องเบา ต้อง สบายๆ ขยาย ตัวหายไปเลย …

นิมิตเลื่อนลอย…หลุมพรางของพญามาร Read More »

หลักวิชชาใจหยุดนิ่ง และอาการตกศูนย์

ลูกก็ต้องหยุดไว้ กลางกาย หมั่นฝึกอย่าดูดาย ลูกแก้ว ให้ใจสนิท บ่ คลาย เคลื่อนที่ เมื่อถูกส่วนดีแล้ว เคลื่อนเข้าเร็วฉิว ตะวันธรรม ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิกันนะ หลับตาเบาๆ พอ สบายๆ รวมใจไปหยุดนิ่งๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ในกลาง ท้องของเรา ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา ๒ นิ้วมือ หยุด ใจนิ่งอย่างสบายๆ ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดี แล้วก็ผ่อน คลายทุกส่วนของร่างกายเรา ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วน ของร่างกายให้สบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น ให้สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ไร้กังวลในทุกสิ่ง ทำจุดเริ่มต้นให้เป็น การทำใจของเราให้หยุดนิ่งๆ อยู่ภายใน ไม่ใช่เรื่องยาก มากเกินไป ยากในระดับที่เราสามารถทำได้ เข้าถึงได้ ถ้าเรา รู้หลักวิชชา มันสำคัญตั้งแต่จุดเริ่มต้นตรงนี้ เริ่มต้นตั้งแต่ปิด เปลือกตาในระดับที่ปรือๆ นิดๆ แล้วก็ทำความรู้สึกในกลาง ท้องเบาๆ สบายๆ แล้วก็ผ่อนคลาย เราต้องทำตรงนี้ให้เป็น แล้วจะง่าย …

หลักวิชชาใจหยุดนิ่ง และอาการตกศูนย์ Read More »

สุขใดๆ ก็ไม่เท่าเข้าถึงพระธรรมกาย

รัก กายธรรมล่วงพ้น สิ่งใด ลูก หากหยุดนิ่งไซร้ ถึงได้ ที่ ฐานเจ็ดภายใน กายแก้ว สุด สุขโปรดจำไว้ อย่าให้ลืมหลง ตะวันธรรม ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะ หลับตาเบาๆ พอ สบายๆ ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดี ให้รู้สึกสบายๆ ทำใจ ของเราให้เบิกบาน แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ไร้กังวล ในทุกสิ่ง แล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา ๒ นิ้วมือนะ หรือจำง่ายๆ ว่า อยู่ในกลางท้องของเราบริเวณ นั้น แล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสๆ ใสเหมือนกับเพชร เรานึกถึง เพชรสักเม็ดหนึ่ง ที่กลมรอบตัว ใส อย่างสบายๆ หรือนึกถึง องค์พระแก้วขาวใส อย่างใดอย่างหนึ่ง นึกไปเรื่อยๆ นึกให้ ติดเป็นนิสัยเลย แล้วก็ประคองใจของเรา ด้วยการบริกรรมภาวนา สัมมา อะระหัง …

สุขใดๆ ก็ไม่เท่าเข้าถึงพระธรรมกาย Read More »

วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรม

ปรับร่างกายและท่านั่ง เมื่อเราสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่ว มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกัน ทุกๆ คนนะ ให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือ ซ้าย ให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย วางไว้ บนหน้าตักพอสบายๆ หลับตาของเราเบาๆ ค่อนลูก คล้ายๆ กับ ตอนที่เราใกล้จะหลับ อย่าไปบีบเปลือกตา อย่ากดลูกนัยน์ตา หลับตาให้สบายๆ แล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย เปลือกตา หน้าผาก ศีรษะ คอ ลำตัว แขนขาทั้งสองให้ผ่อนคลาย ทำตัว ของเราให้สบายๆ ทำใจให้เบิกบาน แช่มชื่น ให้สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ไร้กังวลในทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ให้ ปลดปล่อยวาง ตัดใจจากทุกสิ่ง ทำใจให้ว่างๆ ทำเหมือนเรา ไม่เคยมีภารกิจเครื่องกังวลมาก่อนเลย หรือคล้ายกับเราอยู่ คนเดียวในโลกนี้ ให้ปลด ปล่อย วาง ทำใจให้ว่างๆ แล้วก็สมมติว่า ภายใน ร่างกายของเราปราศจากอวัยวะ ไม่มีปอด ตับ ม้าม ไต …

วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรม Read More »