พระมหาธรรมกายเจดีย์

พระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อมวลมนุษยชาติ ๑

พระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อมวลมนุษยชาติ ถ่ายทอดความรู้โดยป้าใส เกษมสุข ภมรสถิตย์ เป็นวิทยากรรับเชิญให้กับโครงการอบรมพระธรรมทายาท เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อธัมมชโยให้แต่งเพลงอัลบัมพระมหาธรรมเจดีย์ เจดีย์แห่งพระรัตนตรัย เป็นผู้ศึกษาวิชชาธรรมกาย “การสร้างองค์พระ จึงเป็นตั้งสัตยาธิฐานว่า สักวันหนึ่งเราจะเข้าถึงธรรม สักวันหนึ่งเราจะไปอายตนนิพพาน” “การเวียนประทักษิณเป็นการถวายความเคารพพระเจดีย์ ในขณะเดียวกันถวายความเคารพไปยังอายตนนิพพาน ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างครบถ้วนที่สุด ด้วยกาย วาจา ใจ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา กายคือการเดินให้ธรรมจักรหมุน ใจเอาไว้ที่ตั้งที่ตถาคตคัพภะ พระพุทธเจ้าอยู่ข้างในตัว มือก็พนมด้วยดอกบัว ถือว่าเป็นการทำบุญที่ได้บุญสูงสุด” “การได้บุญแตกต่างกันก็คือ ทำเพื่อใคร ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวใช่ไหม ก็ได้บุญแค่ตัวเอง ทำเพื่อจะให้ตัวเองเป็นทางผ่านให้บุญไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย ก็จะได้บุญเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่ง ทำเพื่อที่จะให้ความเป็นพระพุทธศาสนาและพระรัตนไตรดำรงอยู่ เพื่อให้บุญไปยังสรรพสัตว์ อันนี้ทำแล้วได้บุญที่สุด แล้วบุญของตัวเองก็จะได้ไปโดยปริยาย ถ้าหากว่าการทำอย่างนี้ แม้ไม่ไปที่มหาธรรมกายเจดีย์แต่มีพระมหาธรรมกายเจดีย์อยู่ในใจตลอดเวลา อันนั้นก็ได้บุญมากมาย” “อยู่ที่บ้าน ใจหยุดนิ่ง นึกถึงเจดีย์เหมือนนั่งอยู่หน้าเจดีย์ ก็ได้บุญเท่ากันค่ะ แต่ที่ให้มาสวดที่มหาเจดีย์ก็เพราะว่า จะได้เอาความมีชีวิตชีวามาให้มหาธรรมกายเจดีย์นั่นเอง” “พระมหาธรรมกายเจดีย์มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์ ผู้ใดก็ตามที่เห็นจักษุ ที่เห็นด้วยวีดีทัศน์ โดยลักษณะของมหาธรรมกายเจดีย์ จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจของคนๆนั้น ให้จำได้ไม่รู้ลืม ทำให้สภาวะของพระมหาเจดีย์ส่งผลมาที่เขา มากน้อยตามจังหวะกันไป” “ในสมัยหนึ่งเรามีคาดหวังกันว่า เสียงของพระพ่อจะถูกส่งไปทั่วโลก ในเวลาพร้อมกัน …

พระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อมวลมนุษยชาติ ๑ Read More »

พระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อมวลมนุษยชาติ ๒

พระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อมวลมนุษยชาติ ถ่ายทอดความรู้โดยป้าใส เกษมสุข ภมรสถิตย์ เป็นวิทยากรรับเชิญให้กับโครงการอบรมพระธรรมทายาท เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อธัมมชโยให้แต่งเพลงอัลบัมพระมหาธรรมเจดีย์ เจดีย์แห่งพระรัตนตรัย เป็นผู้ศึกษาวิชชาธรรมกาย ฉัพพรรณรังสีของพระมหาธรรมกายเจดีย์ “ฉัพพรรณรังสีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระมหาธรรมกายเจดีย์ จะสื่อสารหรือเชื่อมต่อได้ผ่านกลางพระพุทธองค์และมนุษย์ที่กำลังวางใจไว้ที่กลางกายฐานที่ ๗ (timeless and dimensionless) จะรองรับกระแสพลังของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ที่กลางตัวและส่งผ่านพลังนี้ไปยังโลกมนุษย์ (สู่กระแสบรรยากาศ) คนที่เวียนประทักษิณเป็นผู้ที่ทำให้จักรแห่งธรรมนั้นหมุน” พลังจากอายตนนิพพาน “พอเอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกาย แม้จะยังเข้าไม่ถึง พระธรรมกายภายใน(ของเรา) จะสื่อสารกับพระธรรมกายองค์ต้น กระแสพลังจะดึงลงมาโดยพระธรรมกายที่อยู่ในตัวของมนุษย์คนนั้น ผ่านกายเนื้อออกมาสู่บรรยากาศนั่นเอง พลังนี้เป็นพลังที่มาจากอายตนนิพพาน ผ่านองค์พระ ผ่านองค์พระหลายๆองค์ และทำให้สำเร็จโดยมนุษย์ที่เอาใจไว้ที่กลาง” พลังไปกลับ “พลังไปกลับ the inter twining energy คือพลังที่ส่งไป-มาอยู่ตลอดเวลา ระหว่างคนที่เอาใจไว้ตรงกลาง เป็นการทำให้เกิดกระแสพลังขึ้น แค่เอาใจไว้ที่กลาง จะเกิดสนามพลัง เป็นพลังแห่งคุณงามความดีที่จะเข้าไปให้เทวดาเขาได้อนุโมทนา ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเกิดขึ้นขณะที่มีการเวียนประทักษิณ (ถ้าคนที่อยู่ข้างเราไม่ได้วางใจที่ฐานที่ ๗ จะไม่มีการส่งผ่านระหว่างกัน) การเวียนประทักษิณเป็นการทำให้เกิดกระแสพลังบวกที่มีคุณค่ามหาศาล เพราะฉะนั้น การนั่งสมาธิของวัดเรา จำนวนคนมากๆ ทำให้เกิดการ sharing ทำให้เกิดกระแสพลังบวกออกไปหล่อเลี้ยงโลก” เจดีย์แห่งพระรัตนตรัย …

พระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อมวลมนุษยชาติ ๒ Read More »

ที่มาของพระมหาธรรมกายเจดีย์

ที่มาของพระมหาธรรมกายเจดีย์ ถ่ายทอดโดย คุณอนันต์ อัศวโภคิน เป็นประธานการสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ “ท่านบอกว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน ตั้งแต่เกิดจักรวาลขึ้นมา ไม่ว่าจักรวาลที่เราอยู่ตอนนี้หรือมงคลจักรวาล หรือในอนันตจักรวาล ทุกๆจักรวาลไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลย มีแต่หลวงปู่ที่รู้” “การสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ เป็นการบอกเขาว่า เราไม่กลัวเขา ที่เขากดให้เราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ย เราจะเอาชนะเขา” “ที่ผ่านมาโดยตลอด ไม่มีใครคิดจะเข้ามาสู้ แต่หลวงปู่ท่านบอกว่า เราจะต้องเริ่มต้นตั้งหลักที่จะสู้เขา แทนที่จะต้องวนอย่างนี้ไปตลอด เวียนว่ายตายเกิด” “หลวงพ่อขอยืมใช้ชื่อ เพราะว่ามันเป็นผังสำเร็จมา เป็นเรื่องที่คุณอนันต์จะต้องมาทำ” “คุณอนันต์ สิ่งนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ ธรรมกายเจดีย์ไม่เคยมีมาก่อน ตั้งแต่กำเนิดจักรวาล” ท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านให้ภาพมา ท่านไม่ได้นึกเอง ท่านไปดูภาพของจริงมา มันมีภพภูมิของมัน ท่านเอาภาพมาให้ มีระยะ มีสัดส่วน มีองค์ประกอบมาเสร็จ” “ท่านบอกว่า กว่าจะเห็นภาพมาได้นี่ก็ยากมาก เพราะว่าเขากันมาตลอด ไม่ให้เราเห็น แต่ทำไมต้องเป็นภาพนี้ เพราะว่าพวกเราที่ไม่เคยรู้ ไม่สามารถระลึกชาติได้ เมื่อเห็นรูปทรงลักษณะเจดีย์เนี่ย ก็จะเกิดความรู้สึกที่ปลื้มปิติ โดยที่ไม่รู้ว่าทำไม” “ท่านบอกว่า จริงๆแล้วพวกเราเนี่ย มาจากที่เดียวกันหมด มาตั้งแต่ก่อนกำเนิดภพ กำเนิดจักรวาล ก่อนที่จะเกิดเขากับเรา …

ที่มาของพระมหาธรรมกายเจดีย์ Read More »

มาสวดธัมจักกัปปวัตตนสูตรกันทุกวันนะ

ทุกจบที่สวดต้องปลื้มมีความสุข มีความบริสุทธิ์ ที่พระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์สำคัญนะทุกจบมีความหมายทั้งสิ้นสวด 1 จบ ก็เหมือนเราได้บูชาพระพุทธเจ้าทั้งล้านพระองค์สวดกี่จบก็คูณเข้าไปและบุญที่เรามาสวดก็ยังส่งไปถึงหมู่ญาติที่ละจากโลกนี้ไปแล้วได้อีกด้วยนะ ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) https://dhamma01.blogspot.com/2017/01/blog-post_69.html

ยิ่งสวดธัมมจักฯ จิตยิ่งบริสุทธิ์

ยิ่งสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จิตจะยิ่งบริสุทธิ์ ธรรมะบทนี้สำคัญมากนะ เพราะกว่าจะได้มาไม่ใช่ง่ายเลย พญามารกันนักกันหนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์โดนกันมายาวนาน ไม่ใช่กันเป็นเดือนหรือเป็นปี แต่กันเป็นอสงไขย ถ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ต้อง 2 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป แต่ละพระองค์ ท่านก็ต้องค่อยๆ สั่งสมบุญบารมี ต้องตายเกิด ตายเกิด และเกิดมาใหม่ก็ต้องมีผู้รู้มาสั่งสอนอีก ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ธรรมบทนี้ไม่ธรรมดา ให้สวดไปเรื่อยๆ จะนำไปสู่สิ่งที่ดีๆ ให้บังเกิดขึ้น ยิ่งสวด ใจยิ่งหยุดนิ่งได้ ยิ่งจะเห็นความสำคัญของธรรมบทนี้ เมื่อใจหยุดนิ่งมากขึ้น จะยิ่งทำให้เราเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และโดยเฉพาะตรงที่ พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ เดี๋ยวพอจิตละเอียด จะเห็นสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นด้วยตาของเราเองเลย ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) https://dhamma01.blogspot.com/2017/01/blog-post.html

ชีวิตนักสร้างบารมี

หลวงพ่อเชื่อว่า ลูกชายหญิงทุกคนทั้งภายในและต่างประเทศ ได้ใช้วันเวลาของชีวิตอย่างมีคุณค่าที่สุด เราเกิดมาสร้างบารมี ถ้าเราไม่ใช้วันเวลาในการสร้างบารมี เท่ากับเราขโมยวันเวลาของตัวเราเอง คือ เวลาในโลกมนุษย์ เขาให้เรามาทำความดี แต่เราไปทำสิ่งที่ไม่ดี เป็นบาปอกุศล ก็ได้ชื่อว่า ขโมยเวลาของตัวเอง เพราะฉะนั้น วันเวลาที่ผ่านมาให้ปลื้มใจเถิดว่า เราได้สั่งสมคุณงามความดีของเรากันมาโดยตลอด ให้จิตใจเราเบิกบาน แช่มชื่น นึกถึงการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า มีงานบุญอะไร เราก็ช่วยกันไปอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ไม่ใช่ว่าพวกเราจะร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง เราก็มีเท่าๆ กับที่คนอื่นเขามี มีบ้างไม่มีบ้างอย่างนั้นแหละ แต่ทรัพย์ของเรามีประโยชน์ต่อตนเองและต่อโลก สิ่งที่เราได้สละทรัพย์มาสร้างถาวรวัตถุเอาไว้ สร้างมหาธรรมกายเจดีย์ สร้างสภาธรรมกายสากล นี้เป็นของสาธารณะ เป็นของพระพุทธศาสนา เป็นของส่วนรวมของประเทศชาติของเรา และเป็นของโลก ไม่ใช่ของตัวเรา ไม่ใช่ของหลวงพ่อ ไม่ใช่ของวัดพระธรรมกาย แต่เป็นของส่วนรวม เราสละทรัพย์มาสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณะประโยชน์ ให้สถานที่นี้เป็นที่ปลูกฝังศีลธรรม เป็นมหาวิทยาลัยศีลธรรมที่สร้างสันติสุข สันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลก เป็นสาธารณะประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่มหาศาล ทรัพย์ของเราเป็นทรัพย์ที่มีประโยชน์ หามาด้วยความบริสุทธิ์ ด้วยความเหนื่อยยากลำบาก แต่เรานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดเกินควรเกินค่า เปรียบเสมือนแม่น้ำมีท่าลงอย่างดี ตั้งอยู่ในที่ใกล้มหาชน เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ต่อสัตว์ทั้งหลายอย่างนั้น ส่วนบุคคลใดมีทรัพย์สินเงินทองแล้วเก็บเอาไว้ ทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ทุพพลภาพ …

ชีวิตนักสร้างบารมี Read More »

ยิ่งสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จิตจะยิ่งบริสุทธิ์

ยิ่งสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จิตจะยิ่งบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์ที่เกิดจากการสวด จักรแห่งธรรมได้หมุนแล้ว หมุนจี๋เลย ธรรมจักรบทนี้สำคัญมากนะ เพราะกว่าจะได้มาไม่ใช่ง่ายเลย พญามารกันนักกันหนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์โดนกันมายาวนานเลย ไม่ใช่แค่กันเป็นเดือน หรือเป็นปี แต่กันเป็นอสงไขย ถ้าอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ต้อง 2 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป แต่ละพระองค์ท่านก็ต้องค่อย ๆ สั่งสมบุญบารมี ต้องตายเกิด ตายเกิด และถ้าเกิดมาใหม่ก็ต้องมีผู้รู้มาสั่งสอนอีก ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลย เพราะฉะนั้น..ธรรมบทนี้ไม่ธรรมดาเลย ให้สวดไปเรื่อย ๆ จะนำไปสู่สิ่งที่ดี ๆ ให้บังเกิดขึ้น พอยิ่งสวด ใจยิ่งหยุดนิ่งได้ ยิ่งจะเห็นความสำคัญของธรรมบทนี้ เมื่อใจหยุดนิ่งมากขึ้น จะยิ่งทำให้เราเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และโดยเฉพาะตรงที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ เดี๋ยวพอจิตละเอียดจะเห็นสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นด้วยตาของเราเองเลย (พ.ศ.2559) ทบทวนโอวาท โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) https://m.facebook.com/jai.yut.24nor.fanpage/posts/2513608995426958

ความสำคัญของการมาสวดธรรมจักรที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์

ความสำคัญของการมาสวดที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ เราต้องสวดไปด้วยใจที่ปลื้มปีติในกระแสธารแห่งบุญ และให้มาสวดที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ เพราะที่ตรงนั้นมี ความศักดิ์สิทธิ์ สำคัญมาก และเป็นจุดที่สว่างที่สุด เพราะผู้สวดจะไปเชื่อมสายบุญกับพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ สวด ๑ จบก็มีสายบุญเชื่อมกับพระพุทธเจ้าล้าน พระองค์ สวด ๒ จบก็คูณเข้าไป ไม่ธรรมดาหรอก ซึ่งพระ ต้องเป็นผู้นำสวด และไม่ว่าผู้มีบุญท่านไหนเป็นผู้นำสวด ต่อไปจะได้เป็นผู้นำด้วยอานุภาพแห่งบุญนี้ ที่ตรงนั้น..กระแสธารแห่งบุญไหลเชื่อมตลอดช่วงการ สวดต่อเนื่องเป็นสายเลย เชื่อมกับพระพุทธเจ้าทั้งล้านพระองค์ ธาตุแห่งความบริสุทธิ์จะเข้ามาสู่ตัวเรา สำคัญนะ..บทนี้มารกันนักกันหนาเลยทีเดียว สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแล้วจะทำให้เข้าถึงธรรม ด้วยใจที่ใสสบาย แล้วเดี๋ยวกระแสโลกจะพลิกเลย ยิ่งถ้าสวดรวมกันเยอะๆ ยิ่งมีพลัง จิตจะถูกกลั่นให้ใสให้สะอาดยิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งถ้าใจบริสุทธิ์ ธาตุบริสุทธิ์ที่อยู่รอบกายก็จะมารวมกัน เป็นพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์ที่จะสร้างสิ่งดีๆ ให้บังเกิดขึ้นแก่โลก และจะทำให้ดิน อากาศ ฟ้า ทุกอย่างสมบูรณ์ขึ้น โดยกระแสธาตุแห่งความบริสุทธิ์จะไปปรับสภาพดิน อากาศ ฟ้า จากที่แปรปรวนให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติและดีขึ้นไปเรื่อยๆ อีกทั้งศีลธรรมก็จะหวนคืนกลับมาสู่จิตใจมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่ตรงนั้นเป็นจุดศูนย์กลางที่สว่างมากๆ ถ้าจิตเราละเอียดจะเห็นความสำคัญของคำว่า “สำคัญ” มากเพิ่มขึ้น ซึ่งความเข้าใจของเราตอนนี้มีแค่ระดับผิวๆ แต่ถ้าจิตเราละเอียดจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น ถ้าเข้าใจตรงนี้..ก็จะเป็น แรงบันดาลใจในการสวด เพราะยิ่งสวด ใจยิ่งสว่าง …

ความสำคัญของการมาสวดธรรมจักรที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ Read More »

วิธีการสวดธรรมจักรอย่างถูกหลักวิชชา

“วิธีการสวดอย่างถูกหลักวิชชา เมื่อมาสวดก็ต้องทำให้ถูกหลักวิชชา ให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ ให้มีความสุข มีความบริสุทธิ์ มีความปลื้ม จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้มาสวดกันเพิ่มขึ้น เพื่อจะได้มีความสุขเพิ่มขึ้น มีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น มีความปลื้มเพิ่มขึ้น มีบุญเพิ่มขึ้น ขนาด “สวดมนต์จนเห็นธรรม” การสวด..ถ้าสวดจบนี้ยังไม่ปลื้ม..ก็สวดต่อไปจนกว่า จะปลื้ม คือ ให้ยิ่งสวดยิ่งปลื้ม ถ้าจำอะไรไม่ได้ก็ให้จำคำว่า “พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ สำคัญมาก” การสวด..ต้องปลื้ม และมีความสุขความบริสุทธิ์ ทุกจบ คือ ต้องปลื้มตั้งแต่คำแรกของบทขัด คือคำว่า.. “อะนุตตะรัง” ไล่เรื่อยไปเลย ไม่ใช่สวดเร่งๆ เพื่อจะเอาเป้า ต้องทำให้ถูกหลักวิชชา ที่เราไปสวดเพื่อไปบูชาพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ และบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ ต้องปลื้มทุกจบนะ โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) http://dhamma-media.blogspot.com/2017/01/e-book.html

อานิสงส์การสวดธรรมจักร

อานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทสวดธรรมจักรแต่ละตัวอักษรเป็นสมบัติ ซึ่งเขาเรียกว่า “อริยทรัพย์” คือ…ทรัพย์ที่จะทำให้เป็นพระอริยเจ้า แต่ละคำกลั่นออกมาจากใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งที่หลุดพ้นได้ยากของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น…เราต้องสวดให้ได้ เพราะแต่ละคำเป็นทรัพย์ทั้งสิ้น การที่เราสวดบทธรรมจักรเหมือนเราดื่มกินถ้อยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราจะได้รสแห่งธรรมของพระองค์ ซึ่งต้องดื่มกินด้วยใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ แล้วจะเกิดปีติสุขท่วมท้นล้นใจ บุญใหญ่จะเกิดขึ้น และมหาสมบัติ คือ “อริยทรัพย์” จะเกิดขึ้น เป็นสุดยอดยิ่งกว่า มนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ เรียกว่า “นิพพานสมบัติ” ดังนั้น…อย่าปล่อยให้หลุดแม้สักคำ แม้ตัวอักษรเดียว เพราะกว่าจะได้คำหนึ่งต้องรอยาวนานถึง 20 อสงไขยเศษแสนมหากัป บวกไปอีก 2,500 กว่าปี แค่เห็นตัวอักษรก็เป็นบุญตา อ่านก็เป็นบุญใจ ถ้าท่องได้ก็เป็นบุญทั้งหมด ทั้งตัวและหัวใจ บุญจะท่วมท้นทุกขุมขนทุกส่วนของกายทั้งภายนอกและภายใน ทั้งกายหยาบ กายทิพย์ กายรูปพรหม กายอรูปพรหม กายธรรม ปู๊นเลย ใครสวดบทธรรมจักรได้ บุญจะท่วมใจ ลิ้น เหงือก ฟัน ปากชาติต่อไปจะสวย สะอาด มีกลิ่นศีลกลิ่นธรรม หอมหวนทวนลม ทั้งเนื้อทั้งตัวจะเป็นสมบัติ เรียกว่า “รูปสมบัติ” เทวดาเขาเห็นเพชรพลอยในโลกมนุษย์เขายังเฉยๆ แต่จะเล็งแลผู้ที่สวดธรรมจักรเพราะแต่ละคำสว่างยิ่งกว่าถ้อยเพชรถ้อยพลอย …

อานิสงส์การสวดธรรมจักร Read More »

วิธีปรับใจให้ละเอียด ด้วยการสวดธรรมจักร

วิธีปรับใจให้ละเอียด จิตที่ยังหยาบๆ เพราะใจอยู่กับภารกิจงานหยาบ จะให้ปุ๊บปั๊บละเอียดเลยก็ทำได้ยาก จิตที่หยาบจะถูกปรับให้ละเอียดได้ ต้องขัดเกลาด้วยเสียงสวดมนต์ เมื่อสวดไปก็จะกลั่นจิตกลั่นใจไปเรื่อยๆ พอถึงจุดก็กึ๊กเอง ใครสวดที่ตรงนั้น..ก็จะได้เห็นธรรมกันทั้งนั้นแหละ จะเข้าถึงธรรม จะเห็นธรรมกันทุกคนเลย ไม่ใช่บทธรรมดาๆ หรอก เราอาจจะได้ยินพระสวด หรือพระอาจารย์ที่สวดเอง แม้ยังไม่เข้าใจ แต่ถ้าสวดไปเรื่อยๆ จะซึ้ง วันใดที่จิตหยุดนิ่งจะกึ๊กเลย สวดใหม่ๆ ก็จะหยาบก่อน พอสวดเยอะๆ ก็ซึ้งตรึงใจให้ติดแน่นในตรงกลาง เดี๋ยวก็ได้ สำคัญนะ..สำคัญมาก สวดแล้วจะช่วยให้ทุกๆ อย่างดีขึ้นอย่างแน่นอน โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) http://dhamma-media.blogspot.com/2017/01/e-book.html

ทำโลกให้เป็นดังสวรรค์

ทำโลกให้เป็นดังสวรรค์ ถ้าเราไม่สวด เราก็ไปพูดเรื่องอื่น เรื่องเยอะแยะ ปากไม่ว่าง ถ้าไม่สวด เราก็ไปคุยเรื่องสัพเพเหระ เรื่องที่ทำให้เราเครียด เรื่องที่ทำร้ายตัวเราเอง แล้วจะดีได้อย่างไร ต้องมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรดีกว่า เพราะเป็นถ้อยคำอันประเสริฐ บริสุทธิ์ สะอาด สูงส่ง ที่นำไปสู่สิ่งที่ดี ทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้น สภาวะโลกร้อนก็จะถูกปรับให้ดีขึ้น ให้เป็นสวรรค์บนดิน Heaven On Earth จนโลกและสวรรค์ไม่แตกต่างกันเลย ต้องสวดให้เทวดาลงมาบนโลกมนุษย์เยอะๆ เพราะรู้สึกว่า..โลกมนุษย์มีความสุขกว่าสวรรค์ ตอนนี้..มนุษย์อยากจะไปอยู่บนสวรรค์ เราก็ทำโลกนี้ให้มีความสุขกว่าบนสวรรค์ ชาวสวรรค์จะได้ลงมา ซึ่งการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ เทวดาลงมาแล้วมีความสุข มาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ แล้วมีความสุข จนทิพยสมบัติเกิด เพราะอยู่บนสวรรค์ก็คุยกัน แทนที่จะคุยกัน ก็ลงมาสวดกันทั้งหมด ต้องให้ได้อย่างนี้สิ ทำยุคนี้..ให้เป็นยุคแรกตั้งแต่สร้างโลกนี้มา เป็นโลกมนุษย์ที่มีความสุขกว่าสวรรค์ จนไปดึงดูดให้ชาวสวรรค์ลงมาสวด ให้เกิดกลิ่นศีลกลิ่นธรรม ปกติแล้วมนุษย์จะมีกลิ่นเหม็นปฏิกูล แต่พอสวดแล้วกลิ่นจะหายไป เพราะถูกกลบด้วยกลิ่นศีลกลิ่นธรรม ด้วยการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ผู้ที่ไปสวดตรงนั้นถูกกลั่นหมดทุกคนเลย ลองคิดดูสิว่า..กว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้สวดธรรมบทนี้ท่านต้องใช้เวลายาวนาน แต่เราประหยัดเวลาไปเยอะที่ได้มาสาธยายธรรมบทนี้ กะของเราเป็นกะที่แตกต่าง คือ กะที่สวดแล้ว ชาวสวรรค์อยากลงมา ดีนะ..ลงมาเพราะกลิ่นศีลกลิ่นธรรม ที่เกิดจากการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรไปถึงบนสวรรค์ …

ทำโลกให้เป็นดังสวรรค์ Read More »

สวดธรรมจักร 1 ล้านจบ

“หลวงพ่ออยากให้ทุกคนร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1 ล้านจบ ภายในพรรษานี้ ถ้าทำได้ ลูกทุกคนจะปลื้ม สวดกันต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ให้สวดอย่างสมัครใจ ปลื้มใจ เรื่องนี้สำคัญมาก เรามาเกิดก็เพื่อมาสร้างบารมี ซึ่งที่เจดีย์ตรงนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ ผู้สวดจะมีสายบุญเชื่อมกับพระพุทธเจ้าทั้งล้านพระองค์เลย และยิ่งชักชวนมาสวดกันเยอะๆ บุญก็เกิดกับคนที่ไปชักชวนด้วย แต่ต้องให้อยู่บริเวณเจดีย์ ตรงวิหารคต และถ้าเห็นเจดีย์ได้จะยิ่งดี แต่ถ้าไม่ได้ก็ตรงไหนของเจดีย์ก็ได้ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระสูตรนี้กว่าจะได้มา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องสร้างบารมียาวนานถึง 20 อสงไขยแสนมหากัป สละทรัพย์ อวัยวะ และชีวิต ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง พอสละชีวิตเพื่อความดีครั้งหนึ่ง จิตจะถูกยกระดับ สละชีวิตเพื่อจิตที่บริสุทธิ์ จิตจึงถูกยกระดับให้สูงขึ้น เหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมารของเรา สละชีวิตเพื่อความดี ปักใจมั่นในการปฏิบัติธรรม…ถ้าไม่ได้ตายเถอะ เพื่อที่จะบรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุ จิตก็ถูกยกระดับให้สูงขึ้น ให้บริสุทธิ์ขึ้น พอจิตตกศูนย์ก็เห็นดวงธรรมภายใน พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ สำคัญมาก ไปบูชาที่ตรงนั้น จิตจะถูกยกระดับ เหมือนเราไปเชื่อมสายบุญกับพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ที่เจดีย์เป็นจุดที่สว่างที่สุด เพราะฉะนั้น จึงใช้คำว่า “สำคัญมาก” ขอให้พรรษานี้ เป็นพรรษาแห่งการเข้ากะ หมุนเวียนกันมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรม …

สวดธรรมจักร 1 ล้านจบ Read More »

จักรแห่งธรรมเคลื่อนแล้ว

สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสำคัญมากนะ!!! พญามารถึงกันนักกันหนาเลยทีเดียว เพราะเป็นธรรมที่ทำให้รู้จักทางสายกลาง °° มัชฌิมาปฏิปทา °° พอถึงธรรมบทนี้แล้ว ก็จะไปถึงธรรมบทอื่นอีกเยอะแยะเลย ธรรมบทนี้เป็นปราการด่านสำคัญ ที่จะต่อไปถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ ธรรมบทนี้จึงมีความสำคัญมาก ให้ไปสวดกันเถิด เดี๋ยวจะได้เห็นสิ่งอัศจรรย์ เพราะที่ตรงนั้นสำคัญมาก และสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ทบทวนโอวาท โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) https://dhamma01.blogspot.com/2017/01/blog-post_5.html

ทำไมต้องสร้างมหาธรรมกายเจดีย์

ความปรารถนาของหลวงพ่อ คือ ตั้งใจอยากจะให้ทุกคนได้มานั่งสมาธิ ได้เข้าถึงธรรม อยากให้เขาเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว ซึ่งมันยังไม่สมหวังเลย ที่สร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมหาธรรมกายเจดีย์ มหารัตนวิหารคด สภาธรรมกายสากล มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ก็เพื่อวัตถุประสงค์นี้แหละ คือจะให้เป็นจุดรวมของผู้มีบุญได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกัน จู่ ๆ จะชวนเขาให้มานั่งหลับตา เขายังไม่เห็นประโยชน์ มักจะบอกว่า ไม่มีเวลาบ้าง ไม่ว่างบ้าง คอยให้พร้อมก่อนบ้าง ดูเหมือนจะเป็นสูตรสำเร็จเลย ไปที่ไหนก็จะได้ยินอย่างนี้ หลวงพ่อก็ต้องมองหา project ที่จะรวมคนผู้มีบุญที่ลงมาเกิดตั้งเยอะแยะให้มารวมกัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย ก็ต้องหาสิ่งที่เขาสามารถทำกันง่าย ๆ ก่อน มีความรู้สึกว่าง่าย ไม่อย่างนั้นก็จะถูกครอบงำด้วยการทำมาหากิน กับการสนุกสนานเพลิดเพลิน จนกระทั่งมองไม่เห็นการสร้างบารมี ทุก ๆ project ที่ตั้งขึ้น จุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้เขาปฏิบัติธรรม โดยเริ่มต้นจากการสร้างมหาทานบารมีก่อน ซึ่งเขาจะมีความรู้สึกว่าง่าย และพอมาถึงแล้ว ก็จะได้รับการแนะนำเรื่องการรักษาศีล ได้ฟังธรรมะในพระไตรปิฎก สิ่งที่ควรรู้ และที่สำคัญ คือการปฏิบัติธรรม ที่จะให้เข้าถึงพระธรรมกาย ให้เขารู้ว่าในตัวมีพระธรรมกายอยู่นะ เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด สิ่งอื่นไม่ใช่ และเป็นที่รวมแห่งความปรารถนาที่ทุกคนกำลังแสวงหาซึ่งรวมประชุมอยู่ที่พระธรรมกายในตัวนั่นแหละ ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลย เขาจะได้รับความรู้ตรงนี้กัน …

ทำไมต้องสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ Read More »