พระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อมวลมนุษยชาติ ๑

พระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อมวลมนุษยชาติ
ถ่ายทอดความรู้โดยป้าใส เกษมสุข ภมรสถิตย์
เป็นวิทยากรรับเชิญให้กับโครงการอบรมพระธรรมทายาท
เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อธัมมชโยให้แต่งเพลงอัลบัมพระมหาธรรมเจดีย์ เจดีย์แห่งพระรัตนตรัย
เป็นผู้ศึกษาวิชชาธรรมกาย

“การสร้างองค์พระ จึงเป็นตั้งสัตยาธิฐานว่า สักวันหนึ่งเราจะเข้าถึงธรรม สักวันหนึ่งเราจะไปอายตนนิพพาน”

“การเวียนประทักษิณเป็นการถวายความเคารพพระเจดีย์ ในขณะเดียวกันถวายความเคารพไปยังอายตนนิพพาน ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างครบถ้วนที่สุด ด้วยกาย วาจา ใจ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา กายคือการเดินให้ธรรมจักรหมุน ใจเอาไว้ที่ตั้งที่ตถาคตคัพภะ พระพุทธเจ้าอยู่ข้างในตัว มือก็พนมด้วยดอกบัว ถือว่าเป็นการทำบุญที่ได้บุญสูงสุด”

“การได้บุญแตกต่างกันก็คือ ทำเพื่อใคร ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวใช่ไหม ก็ได้บุญแค่ตัวเอง ทำเพื่อจะให้ตัวเองเป็นทางผ่านให้บุญไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย ก็จะได้บุญเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่ง
ทำเพื่อที่จะให้ความเป็นพระพุทธศาสนาและพระรัตนไตรดำรงอยู่ เพื่อให้บุญไปยังสรรพสัตว์ อันนี้ทำแล้วได้บุญที่สุด แล้วบุญของตัวเองก็จะได้ไปโดยปริยาย ถ้าหากว่าการทำอย่างนี้ แม้ไม่ไปที่มหาธรรมกายเจดีย์แต่มีพระมหาธรรมกายเจดีย์อยู่ในใจตลอดเวลา อันนั้นก็ได้บุญมากมาย”

“อยู่ที่บ้าน ใจหยุดนิ่ง นึกถึงเจดีย์เหมือนนั่งอยู่หน้าเจดีย์ ก็ได้บุญเท่ากันค่ะ แต่ที่ให้มาสวดที่มหาเจดีย์ก็เพราะว่า จะได้เอาความมีชีวิตชีวามาให้มหาธรรมกายเจดีย์นั่นเอง”

“พระมหาธรรมกายเจดีย์มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์ ผู้ใดก็ตามที่เห็นจักษุ ที่เห็นด้วยวีดีทัศน์ โดยลักษณะของมหาธรรมกายเจดีย์ จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจของคนๆนั้น ให้จำได้ไม่รู้ลืม ทำให้สภาวะของพระมหาเจดีย์ส่งผลมาที่เขา มากน้อยตามจังหวะกันไป”

“ในสมัยหนึ่งเรามีคาดหวังกันว่า เสียงของพระพ่อจะถูกส่งไปทั่วโลก ในเวลาพร้อมกัน เราหวังมาตลอดเวลา ยังทำไม่ได้เลยแต่ขณะนี้ เสียงพระพ่อพูดคำเดียว เราได้ยินทั้งโลก บุญ zoom ทำให้ความปรารถนาหลวงพ่อสัมฤทธิผล ทำให้มนุษย์ทุกคนและเทวดาทั้งหลาย รวมผีสาง ได้บุญทั้งหมดเลย ไม่ใช่เฉพาะแถววัดพระธรรมกาย ที่ใดที่เสียงพระพ่อไปถึง ที่นั้นเกิดบุญขึ้นทันที Zoom ทำให้เสียงพระพ่อไปได้ทั่วโลกค่ะ บุญนี้จึงมหาศาลประมาณไม่ได้เลย”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *