ที่มาของพระมหาธรรมกายเจดีย์

ที่มาของพระมหาธรรมกายเจดีย์ ถ่ายทอดโดย คุณอนันต์ อัศวโภคิน
เป็นประธานการสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์

“ท่านบอกว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน ตั้งแต่เกิดจักรวาลขึ้นมา ไม่ว่าจักรวาลที่เราอยู่ตอนนี้หรือมงคลจักรวาล หรือในอนันตจักรวาล ทุกๆจักรวาลไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลย มีแต่หลวงปู่ที่รู้”

“การสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ เป็นการบอกเขาว่า เราไม่กลัวเขา ที่เขากดให้เราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ย เราจะเอาชนะเขา”

“ที่ผ่านมาโดยตลอด ไม่มีใครคิดจะเข้ามาสู้ แต่หลวงปู่ท่านบอกว่า เราจะต้องเริ่มต้นตั้งหลักที่จะสู้เขา แทนที่จะต้องวนอย่างนี้ไปตลอด เวียนว่ายตายเกิด”

“หลวงพ่อขอยืมใช้ชื่อ เพราะว่ามันเป็นผังสำเร็จมา เป็นเรื่องที่คุณอนันต์จะต้องมาทำ”

“คุณอนันต์ สิ่งนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ ธรรมกายเจดีย์ไม่เคยมีมาก่อน ตั้งแต่กำเนิดจักรวาล” ท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านให้ภาพมา ท่านไม่ได้นึกเอง ท่านไปดูภาพของจริงมา มันมีภพภูมิของมัน ท่านเอาภาพมาให้ มีระยะ มีสัดส่วน มีองค์ประกอบมาเสร็จ”

“ท่านบอกว่า กว่าจะเห็นภาพมาได้นี่ก็ยากมาก เพราะว่าเขากันมาตลอด ไม่ให้เราเห็น แต่ทำไมต้องเป็นภาพนี้ เพราะว่าพวกเราที่ไม่เคยรู้ ไม่สามารถระลึกชาติได้ เมื่อเห็นรูปทรงลักษณะเจดีย์เนี่ย ก็จะเกิดความรู้สึกที่ปลื้มปิติ โดยที่ไม่รู้ว่าทำไม”

“ท่านบอกว่า จริงๆแล้วพวกเราเนี่ย มาจากที่เดียวกันหมด มาตั้งแต่ก่อนกำเนิดภพ กำเนิดจักรวาล ก่อนที่จะเกิดเขากับเรา สิ่งนี้นี่ คนทั้งโลกที่เป็นธรรมะฝ่ายขาว เมื่อได้ยิน เมื่อเห็นภาพ ก็จะเกิดความรู้สึกว่า อยากไปเห็นของจริง อยากไปดูของจริง เหมือนเป็นการเตือนเขาว่า เขาเคยมาจากที่นี่ ท่านบอกว่านี่เป็นอุปกรณ์ที่ฝ่ายขาว ใช้ในการสู้กับฝ่ายดำ ท่านบอกว่า คุณอนันต์ “รู้ก่อนใคร แม้ไม่เข้าใจ”

“การก่อสร้างเจดีย์ เป็นเรื่องที่ใหญ่และสำคัญมาก เขาไม่ต้องการให้เราทำสำเร็จ เพราะว่าเขากลัวเรามาก เมื่อเราสำเร็จเมื่อไรเนี่ย เหมือนที่หลวงพ่อเคยบอก พวกเราเป็นพันธ์พิเศษ เราเป็นพันธ์รื้อวัฎฎะ เพราะจะมารื้อวัฎฎะ เราจะให้มนุษย์เลิกเวียนว่ายตายเกิด อย่างที่เขาต้องการ เขาถึงกลัวเรามาก เพราะฉะนั้นการสร้างมหาธรรมกายเจดีย์จึงมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะ”

“ในหยาบ พวกเราจะเห็นมีมนุษย์โลก ๖๐๐๐ ล้าน ต่างคนต่างทำมาหากิน แต่ในละเอียด ผู้มีภูมิปัญญา ผู้มีวิชชา ท่านจะรู้ว่าเขาทำ เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในตอนนั้นเนี่ย เขาไม่ต้องการให้เราทำสำเร็จ ณ บัดนี้เราไปถึง ๙๙ % แล้ว เขารู้ว่าอีก ๑% ก็สำเร็จแล้ว แทนที่จะทำเรานะครับ เขาทำทั้งโลกเลย แล้วให้มา(กระทบ)ที่เรา”

CD

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *