ความรู้เรื่องการรื้อวัฎฎะสงสาร

สาเหตุของโรคระบาดที่ระบาดทั่วโลกครั้งแล้วครั้งเล่า 12/09/52

สาเหตุโรคที่ระบาดทั่วโลกครั้งแล้วครั้งเล่า โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

เรื่องราวของพระผู้ปราบมาร (06/09/53 – 05/10/53) (01:22:49)

00:00 ภารกิจภาคโปรด ภารกิจภาคปราบ 07:30 มนุษย์ดั้งเดิมยุคแรกไม่ได้เป็นอย่างนี้ ใจใสบริสุทธิ์ 11:00 การลงมาเกิดของคุณยายและบุคคลที่มีภารกิจในการปราบมาร..ความรู้อันไม่มีประมาณจึงจะปราบมารไปที่สุดแห่งธรรมได้ 23:00 การบังเกิดขึ้นของหลวงปู่วัดปากน้ำ โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

การรบภายใน คือการรบที่แท้จริงพร้อมด้วยอารมณ์บันเทิง 14/01/54

พญามารทำให้มนุษย์มีความคิดที่แตกต่าง ความแตกต่างคือความแตกแยก ขัดแย้ง ทำให้มนุษย์รบกันเอง กายมนุษย์หยาบเป็นฐานทัพที่แข็งแรงมาก สิ่งที่พญามารกลัว กลัวมนุษย์เอาใจกลับมาที่ตั้งดั้งเดิม เข้าถึงตำแหน่งแห่งสันติ สันติสุขก็จะเกิดขึ้นจากภายใน ถ้าทำกันทุกคน สันติภาพโลกก็จะเกิดขึ้น โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

สิ่งที่ทำให้มนุษย์เกิดความขัดแย้ง 31/01/54 (04:06)

มีอะไรบางอย่างที่ทำให้มนุษย์ทะเลาะกัน ขัดแย้งกัน มีความเชื่อเดียวกันก็ทะเลาะกันเอง ต่างความเชื่อก็ทะเลาะกันอีก มนุษย์จะสนใจความแตกต่างมากกว่าความไม่แตกต่าง ซึ่งแตกต่างจากผู้รู้ โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

นิพพาน ภพสาม โลกันตร์ และ เรื่องราวชาวลับแล (7/10/53 – 8/10/53)

นิพพาน ภพสาม โลกันตร์ และ เรื่องราวชาวลับแล โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ศัตรูที่แท้จริง 29/9/49 (06:38)

การทำสงครามภายใน สงครามภายนอกถึงจะยุติ การทะเลาะเบาะแว้ง ทุกครัวเรือน ทุกความเชื่อ เหมือนดินเหนียวหน้าฝนจะเกาะกัน หน้าแล้งจะแตกระแหง ศัตรูที่แท้จริงของมนุษย์คือ มาร 5 ฝูง เห็นมารต้องเห็นพระก่อน โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

วันแห่งชัยชนะของหลวงปู่วัดปากน้ำ 17/09/53

สรุปหัวข้อธรรม 17 กันยายน 2553 (26.51) ทำไมเรียกหลวงปู่วัดปากน้ำ วันเข้าถึงธรรม วันแห่งชัยชนะของหลวงปู่วัดปากน้ำ ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ ไปถึงต้นเหตุทั้งปวง ชีวิตดั้งเดิม กายดั้งเดิมก่อนที่ตกภายกฎแห่งกรรม โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

การมาเกิดของหลวงปู่วัดปากน้ำ 09/10/53

เรียบเรียงโอวาท 9 ตุลาคม 2553 (21.35) ถ้าไม่มีวันพรุ่งนี้ ก็ไม่มีวันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านและเรา ต้องมีการบังเกิดขึ้นด้วยรูปกายเนื้อของท่านขึ้นมาก่อน ซึ่งเกิดขึ้นได้ยากมาก ปกติชาวสวรรค์ที่จะบังเกิดในโลกมนุษย์ ถ้าธรรมดาก็หมดบุญ ยกเว้นบรมโพธิสัตว์ที่จะลงมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เทวดาหมื่นโลกธาตุต้องอัญเชิญให้ลงมาเกิดขึ้น ทั้งๆที่ท่านยังสามารถอยู่ตรงนั้นได้อีกยาวนาน พระเดชพระคุณหลวงปู่กับทีมงาน การมาเกิดของท่านทำเอามารสะดุ้งพรึบก็แล้วกัน มาตรึมกันหมดเลย ขวางกันไม่ให้ท่านเกิด แน่นไม่มีช่องว่างเลย แต่ก็เกิดได้ ที่จริงต้องเกิดในตระกูลสูง มีทุกอย่างพร้อมหมด ไม่ต้องมีชีวิตลำบากอะไร และเมื่อมาเป็นทีม ทั้งทีมก็เกิดที่สะดวกสบาย และก็รวมกัน เพราะบังเกิดครั้งนี้มาเพื่อทำภารกิจปราบมาร เพราะคำว่าปราบมารนี่แหละ มารถึงไม่ยอม เขาใช้อานุภาพของเขาที่ธรรมดาทำให้กระจัดกระจาย ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งภายนอกภายใน ภายในก็กลางกาย เรื่อยๆมาภายนอก กระจัดกระจายกันไป เกิดก่อนก็แก่ก่อน มาก็ไม่ทัน กำลังจึงไม่พร้อมเพรียง ตรงไหนที่กันไม่อยู่ก็มารวมกันได้ และการสู้รบเขาใช้อานุภาพแห่งบุญ บุญศักดิ์สิทธิ์และบาปศักดิ์สิทธิ์สู้กัน แต่ก็มีวันพรุ่งนี้จนได้ (10 ตุลาคม 2527) การนึกถึงท่าน แค่นึกถึงท่านก็เป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะท่านเป็นบุคคลที่ควรบูชา บูชาบุคลที่ควรบูชา ยิ่งปฎิบัติตามคำสอนของท่านยิ่งเป็นมงคลแก่เราอย่างยิ่ง กลั่นใจของเราให้ใสๆ รักษาใจให้ใสๆอย่าขุ่นมัว แม้แต่นิดเดียว ถ้าขุ่นมัวแปลว่าเราเสียท่าพญามารแล้ว …

การมาเกิดของหลวงปู่วัดปากน้ำ 09/10/53 Read More »

เรื่องราวหลวงปู่วัดปากน้ำ 20/09/54

เรียบเรียงโอวาท 20 กันยายน 2554 (9.22) ระยะเวลาการสร้างบารมีของภาคโปรด ไม้ชี้หลวงปู่ โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

การบังเกิดขึ้นของพระผู้ปราบมาร 09/10/54

สรุปหัวข้อธรรม 9 ตุลาคม 2554 การสู้รบกับพญามารต้องมีกายหยาบ การปะทะมีมาอย่างยาวนาน การสู้รบ หมดวงภาคปราบต้องไปอยู่ในองค์ท่าน การบังเกิดขึ้นของพระผู้ปราบมาร โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ภาคโปรดภาคปราบ

สรุปหัวข้อธรรม (26.33) พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระผู้พิชิตมาร ศึกษา ฝึกฝน และสั่งสอน ให้พ้นการเวียนว่ายตายเกิด มาร 5 ฝูง มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน เอานิวรณ์ 5 มากีดกั้นการเห็นแต่ละคน ภาคปราบ ไปขจัดที่ต้นตอ รื้อสรรพสัตว์ ขนสัตว์ ให้พ้นวัฏฏะ รื้อวงจรการเวียนว่ายตายเกิด พระพุทธเจ้านับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน ภาคปราบสร้างบารมีมานานแค่ไหน ระหว่างปราบไม่เสร็จก็โปรดไปก่อน ทำงานประสานกันแต่คนละภารกิจ โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ฝ่ายบุญภาคปราบ 18/09/53

เรียบเรียงโอวาท 18 กันยายน 2553 (7.09) ถ้าท่านไม่บังเกิดในยุคนี้ 126 ปีที่ผ่านมานี่นะ อันตรายจะเกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติเลย เพราะว่าเกิดขึ้นมาแล้ว ไม่รู้จักว่าตัวเองมีที่พึ่งภายใน ความสุขที่แท้จริงก็อยู่ภายใน ไม่รู้จักพระรัตนตรัยที่อยู่ภายในตัวทีเดียว แม้จะเป็นชาวพุทธก็เป็นเพียงในนาม ไม่อาจจะแสวงหาที่พึ่งภายในได้ เพราะการบังเกิดขึ้นของท่านนี่แหละ และก็การสละชีวิตของท่าน ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 กลางพรรษาที่ 12 จึงทำให้ได้เข้าถึงธรรมกาย และก็เป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาและมวลมนุษยชาติ ถ้าท่านไม่เกิดในยุคนี้ อันตรายเกิดขึ้นกับมนุษยชาติ แต่เกิดในยุคนี้ทำให้เป็นอันตรายต่อพญามาร พญามารจึงกันนักกันหนา และก็กันไม่อยู่เสียด้วย ต่างก็ทุ่มละเอียดกัน คำว่าทุ่มละเอียด คือมีฤทธิ์ มีเดช มีอานุภาพกันเท่าไหร่ ปล่อยกันหมด นี่เนาะ พระเดชพระคุณหลวงปู่จะเรียกพญามาร ว่าภาคถูกปราบ และก็เรียกฝ่ายบุญว่า ฝ่ายบุญภาคปราบ แล้วก็เป็นภารกิจจริงๆด้วย ที่มาด้วยการนี้ โอ้ เรื่องของท่านสนุกสนานทีเดียว พญามารกันไม่ให้มนุษย์ได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัว และดึงใจของมนุษย์ออกไป ฟุ้งซ่านไปเรื่องโลกภายนอก เพราะฉะนั้นชีวิตมนุษย์ตกอยู่ในอันตราย มีแต่ความทุกข์ทรมานของชีวิต ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่รู้ เรื่องราวว่าเราตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม เรายังเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารอยู่ ยังเป็นเชลยของพญามาร ที่ไม่รู้อะไรเลย …

ฝ่ายบุญภาคปราบ 18/09/53 Read More »

ภารกิจมหาปูชนียาจารย์ 07/01/55

เรียบเรียงโอวาท 7 มกราคม 2555 (12.15) . เพราะภารกิจนี้บูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่และฟื้นฟูพระพุทธศาสนา . ปราบมารนี่ก็ปราบกันมายาวนาน แต่ต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่า ไม่ใช่ว่ายกหลวงปู่ขึ้นเป็นผู้วิเศษเหนือกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้านะ ก็เกิด ปราบกันอย่างนี้นับไม่ถ้วนแล้ว นับภพนับชาติกันไม่ถ้วน แต่เดิมคำว่าสรรพสัตว์นี้นะมันไม่มีนะ เหมือนกันนะ สรรพสัตว์ที่แตกต่างกันทั้งหลายเนี่ยะ พึ่งมีภายหลังนะ ที่แตกต่างนี่ ปราบผู้ที่ทำให้แตกต่าง โปรดเพราะแตกต่าง .. โปรดก็โปรดไป ปราบก็ปราบไป ไปปราบต้นตอ แต่โปรดนี่ โปรดเฉพาะขจัดกิเลสส่วนตัว ของแต่ละคน .. ให้หลุดพ้นจากกรอบของภพ 3 แต่ปราบนี่อีกแบบหนึ่งว่า ใครทำให้ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ใครทำวัฏฏะขึ้นมา เอาสรรพสัตว์อยู่ในนี้ได้ ออกกฎเกณฑ์ได้ เอากิเลสมาให้ได้ด้วย บังคับให้สร้างกรรม แล้วนำมาปรับคดี.. ภาคปราบมาค้นไปหาสาเหตุว่าใครทำให้เกิดอย่างนี้ ความสำคัญของกายหยาบมนุษย์ ความสำคัญของศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด การมาเกิดของพระผู้ปราบมาร งานของพระผู้ปราบมาร โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

หลวงปู่วัดปากน้ำ 02/02/52

เรียบเรียงโอวาท 2 กุมพาพันธ์ 2552 พระผู้ปราบมาร ตอนที่ 1 (50.38) เรียงธาตุ เปลี่ยนธาตุ โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)