ความรู้เรื่องการรื้อวัฎฎะสงสาร

เรื่องราวของพระผู้ปราบมาร (06/09/53 – 05/10/53) (01:22:49)

00:00 ภารกิจภาคโปรด ภารกิจภาคปราบ 07:30 มนุษย์ดั้งเดิมยุคแรกไม่ได้เป็นอย่างนี้ ใจใสบริสุทธิ์ 11:00 การลงมาเกิดของคุณยายและบุคคลที่มีภารกิจในการปราบมาร..ความรู้อันไม่มีประมาณจึงจะปราบมารไปที่สุดแห่งธรรมได้ 23:00 การบังเกิดขึ้นของหลวงปู่วัดปากน้ำ โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

การรบภายใน คือการรบที่แท้จริงพร้อมด้วยอารมณ์บันเทิง 14/01/54

พญามารทำให้มนุษย์มีความคิดที่แตกต่าง ความแตกต่างคือความแตกแยก ขัดแย้ง ทำให้มนุษย์รบกันเอง กายมนุษย์หยาบเป็นฐานทัพที่แข็งแรงมาก สิ่งที่พญามารกลัว กลัวมนุษย์เอาใจกลับมาที่ตั้งดั้งเดิม เข้าถึงตำแหน่งแห่งสันติ สันติสุขก็จะเกิดขึ้นจากภายใน ถ้าทำกันทุกคน สันติภาพโลกก็จะเกิดขึ้น โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

สิ่งที่ทำให้มนุษย์เกิดความขัดแย้ง 31/01/54 (04:06)

มีอะไรบางอย่างที่ทำให้มนุษย์ทะเลาะกัน ขัดแย้งกัน มีความเชื่อเดียวกันก็ทะเลาะกันเอง ต่างความเชื่อก็ทะเลาะกันอีก มนุษย์จะสนใจความแตกต่างมากกว่าความไม่แตกต่าง ซึ่งแตกต่างจากผู้รู้ โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

สาเหตุของโรคระบาดที่ระบาดทั่วโลกครั้งแล้วครั้งเล่า 12/09/52

สาเหตุโรคที่ระบาดทั่วโลกครั้งแล้วครั้งเล่า โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

นิพพาน ภพสาม โลกันตร์ และ เรื่องราวชาวลับแล (7/10/53 – 8/10/53)

นิพพาน ภพสาม โลกันตร์ และ เรื่องราวชาวลับแล โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ศัตรูที่แท้จริง 29/9/49 (06:38)

การทำสงครามภายใน สงครามภายนอกถึงจะยุติ การทะเลาะเบาะแว้ง ทุกครัวเรือน ทุกความเชื่อ เหมือนดินเหนียวหน้าฝนจะเกาะกัน หน้าแล้งจะแตกระแหง ศัตรูที่แท้จริงของมนุษย์คือ มาร 5 ฝูง เห็นมารต้องเห็นพระก่อน โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ฝ่ายบุญภาคปราบ 18/09/53

เรียบเรียงโอวาท 18 กันยายน 2553 (7.09) ถ้าท่านไม่บังเกิดในยุคนี้ 126 ปีที่ผ่านมานี่นะ อันตรายจะเกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติเลย เพราะว่าเกิดขึ้นมาแล้ว ไม่รู้จักว่าตัวเองมีที่พึ่งภายใน ความสุขที่แท้จริงก็อยู่ภายใน ไม่รู้จักพระรัตนตรัยที่อยู่ภายในตัวทีเดียว แม้จะเป็นชาวพุทธก็เป็นเพียงในนาม ไม่อาจจะแสวงหาที่พึ่งภายในได้ เพราะการบังเกิดขึ้นของท่านนี่แหละ และก็การสละชีวิตของท่าน ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 กลางพรรษาที่ 12 จึงทำให้ได้เข้าถึงธรรมกาย และก็เป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาและมวลมนุษยชาติ ถ้าท่านไม่เกิดในยุคนี้ อันตรายเกิดขึ้นกับมนุษยชาติ แต่เกิดในยุคนี้ทำให้เป็นอันตรายต่อพญามาร พญามารจึงกันนักกันหนา และก็กันไม่อยู่เสียด้วย ต่างก็ทุ่มละเอียดกัน คำว่าทุ่มละเอียด คือมีฤทธิ์ มีเดช มีอานุภาพกันเท่าไหร่ ปล่อยกันหมด นี่เนาะ พระเดชพระคุณหลวงปู่จะเรียกพญามาร ว่าภาคถูกปราบ และก็เรียกฝ่ายบุญว่า ฝ่ายบุญภาคปราบ แล้วก็เป็นภารกิจจริงๆด้วย ที่มาด้วยการนี้ โอ้ เรื่องของท่านสนุกสนานทีเดียว พญามารกันไม่ให้มนุษย์ได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัว และดึงใจของมนุษย์ออกไป ฟุ้งซ่านไปเรื่องโลกภายนอก เพราะฉะนั้นชีวิตมนุษย์ตกอยู่ในอันตราย มีแต่ความทุกข์ทรมานของชีวิต ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่รู้ เรื่องราวว่าเราตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม เรายังเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารอยู่ ยังเป็นเชลยของพญามาร ที่ไม่รู้อะไรเลย …

ฝ่ายบุญภาคปราบ 18/09/53 Read More »

ภารกิจมหาปูชนียาจารย์ 07/01/55

เรียบเรียงโอวาท 7 มกราคม 2555 (12.15) . เพราะภารกิจนี้บูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่และฟื้นฟูพระพุทธศาสนา . ปราบมารนี่ก็ปราบกันมายาวนาน แต่ต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่า ไม่ใช่ว่ายกหลวงปู่ขึ้นเป็นผู้วิเศษเหนือกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้านะ ก็เกิด ปราบกันอย่างนี้นับไม่ถ้วนแล้ว นับภพนับชาติกันไม่ถ้วน แต่เดิมคำว่าสรรพสัตว์นี้นะมันไม่มีนะ เหมือนกันนะ สรรพสัตว์ที่แตกต่างกันทั้งหลายเนี่ยะ พึ่งมีภายหลังนะ ที่แตกต่างนี่ ปราบผู้ที่ทำให้แตกต่าง โปรดเพราะแตกต่าง .. โปรดก็โปรดไป ปราบก็ปราบไป ไปปราบต้นตอ แต่โปรดนี่ โปรดเฉพาะขจัดกิเลสส่วนตัว ของแต่ละคน .. ให้หลุดพ้นจากกรอบของภพ 3 แต่ปราบนี่อีกแบบหนึ่งว่า ใครทำให้ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ใครทำวัฏฏะขึ้นมา เอาสรรพสัตว์อยู่ในนี้ได้ ออกกฎเกณฑ์ได้ เอากิเลสมาให้ได้ด้วย บังคับให้สร้างกรรม แล้วนำมาปรับคดี.. ภาคปราบมาค้นไปหาสาเหตุว่าใครทำให้เกิดอย่างนี้ ความสำคัญของกายหยาบมนุษย์ ความสำคัญของศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด การมาเกิดของพระผู้ปราบมาร งานของพระผู้ปราบมาร โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

หลวงปู่วัดปากน้ำ 02/02/52

เรียบเรียงโอวาท 2 กุมพาพันธ์ 2552 พระผู้ปราบมาร ตอนที่ 1 (50.38) เรียงธาตุ เปลี่ยนธาตุ โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)