สิ่งที่ทำให้มนุษย์เกิดความขัดแย้ง 31/01/54 (04:06)

มีอะไรบางอย่างที่ทำให้มนุษย์ทะเลาะกัน ขัดแย้งกัน
มีความเชื่อเดียวกันก็ทะเลาะกันเอง ต่างความเชื่อก็ทะเลาะกันอีก
มนุษย์จะสนใจความแตกต่างมากกว่าความไม่แตกต่าง ซึ่งแตกต่างจากผู้รู้

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *