พระรัตตัญญู พระผู้สำเร็จ

วิชชาที่มีชีวิตเป็นอมตะ ยิ่งแก่ ยิ่งใส 5/2/57

ท่านเป็นหลักเป็นประธานกันตั้งแต่บ้านหลังเล็ก ที่ครูไม่ใหญ่ไปเจอท่าน อย่างที่เคยเล่าให้ฟัง เพราะไปเจอท่านนี่แหละ แล้วท่านก็บอกว่า หลวงพ่อวัดปากน้ำใช้ให้ยายตามคุณลงมาเกิด แต่กว่าจะตามหาท่านเจอได้ก็ต้องอายุ 19 เจอก็ดีใจ ดีใจจังเลย หลังจากนั้นมาคุณยายท่านลำบากมากเลย เพราะเจอครูไม่ใหญ่ ท่านก็ต้องอบรมพร่ำสอนสั่งสอนอะไรทุกอย่าง เวลาครูไม่ใหญ่เจอท่านนี่มันไม่อยากจะเอาอะไรอีกเลย เรียนวิชาทางโลกมันไม่ได้ช่วยให้พ้นทุกข์หรือปิดอบายไปสวรรค์ ดับทุกข์ได้ ไปนิพพานหรือไปอะไรที่เลยๆกว่านั้น อยากจะบวชอย่างเดียว ยิ่งพอมาสร้างบ้านธรรมประสิทธิ์ ยิ่งเห็นความสำคัญของสิ่งที่ท่านได้ศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตของท่านที่ผ่านมากับพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรา พระผู้ปราบมาร ที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่า.. มีอยู่วันหนึ่งท่านไปยืนอยู่หน้าบ้านธรรมะประสิทธิ์ ตรงระเบียง แล้วท่านก็ชี้ไปที่โรงเรียนปริยัติธรรม ตึก 3 ชั้น แล้วก็บอกว่า สิ่งที่ยายเรียนรู้หรือวิชาที่ยายเรียนมาจากหลวงพ่อวัดปากน้ำ ถ้าเอามาจดเป็นสมุดเป็นเล่มๆไม่ซ้ำกัน ตึก 3 ชั้นยังไม่พอใส่ ถ้าภาคโปรดนี่เราก็คงได้ยินว่า วิชาที่จะเรียนที่ภาคโปรดมีแค่ 3 วิชชา กับวิชชา 8 ประการ วิชชา 3 มีอะไรบ้าง 1. บุพเพนิวาสานุสติญาณ ไม่มีที่ไหนสอนให้ระลึกชาติได้ ก่อนมาเกิดมาจากไหน มาอย่างไร จากที่ไหน อะไรอย่างไง 2. จุตูปปาตญาณ เห็นการเกิดขึ้นดับไปของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ของการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย …

วิชชาที่มีชีวิตเป็นอมตะ ยิ่งแก่ ยิ่งใส 5/2/57 Read More »

ข้าวต้นกัปที่ไ้ด้จากพุทธบุตรรูปหนึ่ง 03/11/53 (09:25)

ข้าวต้นกัปขนาดเท่าศอก พุทธบุตรไม่ได้ฉันมาร้อยกว่าปี เอาไปทำให้สำเร็จประโยชน์ ดังที่ได้ตั้งใจไว้ด้วยดีเทอญ โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ยังมีพุทธบุตรที่มีอายุยืนยาวบนโลกเพื่อรอถึงยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ 20/12/53

ปัจจุบันนี้ มีพุทธบุตรที่เคยพบได้ฟังธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่ผ่านๆมา แต่มีมโนปณิธานขอไปบรรลุธรรมในยุคพระศรีอริยเมตไดรย์ กายท่านเหมือนพระประธานในโบสถ์ ท่านจะอธิษฐานจิตไม่ให้มนุษย์เห็น แต่จะปรากฎกายหยายอีกทีตอนยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ แต่ยังมีชีวิตเหมือนกายหยาบ กึ่งหยาบ กึ่งละเอียด พระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้ว่า พระองค์สามารถอยู่ได้ถึงอายุกัป อายุกัปคืออายุกัป ถึงวันสิ้นโลก โดยเข้าอนิมิตเจโตสมาธิ เจริญอิทธิบาท 4 คือมีฉันทะรักที่จะอายุยืนยาว มีวิริยะประกอบความเพียรในการเข้าเจโตสมาธิ อายุไขยยืนยาว แต่ต้องไม่ปะทะพญามาร โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

นิพพาน ภพสาม โลกันตร์ และ เรื่องราวชาวลับแล (7/10/53 – 8/10/53)

นิพพาน ภพสาม โลกันตร์ และ เรื่องราวชาวลับแล โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

กายสิทธิ์ในดวงแก้ว และ เรื่องราวนักบวชผู้มีฤทธิ์ 16/9/49 (15:37)

case study หลวงพ่อกัสสปะให้ปูอาสนะรอต้อนรับหลวงพ่อธัมมชโย เคยเข้าฌานสมาบัติ 7 วัน 7 คืน, ลากรถไฟ กายสิทธิ์ในดวงแก้ว กายสิทธิ์ยุคพระกัสสปะพระพุทธเจ้า อยากมาอยู่ในเรือนเล็กๆ อยากอยู่กับผู้เข้าถึงธรรมกาย มีคนนำมาถวายคุณยายทองสุข ดวงแก้วคุณยายจากขุ่นเป็นใส กายสิทธิ์มาอยู่ในมะม่วงเล็กๆ เป็นหิน หลวงปู่ใช้ดวงแก้วปรับปรุงผลหมากรากไม้ให้มีรสโอชา แตงร่มใบเป็นหิน คุณยายดูแลหลวงพ่อตอนเล็กๆ ที่สิงห์บุรี อาจารย์วิทยาธรที่คอยช่วยยายเจ้าของเคสรักษาคนไข้ โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

451223 หลวงปู่อายุร้อยเศษ

เรียบเรียงโอวาท (17:48) รอถอดเทป นิมนต์ทางอากาศ สอนวิธีหาหวย เจอดวง องค์พระ สอนไปดูหมู่ญาติ แม่ชีวัดปากน้ำเก่งที่สุด โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ชาวลับแล 07/10/53

เรียบเรียงโอวาท (21.51) ลับแลแปลว่ามีชาวลับแลอยู่ที่นั่นน่ะ ชาวลับแลก็เป็นมนุษย์อย่างนี้ แต่ว่าเขามีศีลมีธรรมอย่างเคร่งครัด ที่มีครอบครัวก็มี ไม่มีก็มี มันกึ่งนักบวชอะไรอย่างนี้เนี่ยนะ เขาจะมีศีลมีธรรม เพราะฉะนั้นตัวเขาจะหอม เขาจะไม่อยากเข้าใกล้มนุษย์ ที่ไม่ค่อยมีศีลมีธรรม เพราะว่าไม่มีความหอมของกลิ่นศีลกลิ่นธรรมเลย อยู่รวมกันเป็นขอบเขต ยิ่งห่างๆผู้คนเท่าไรยิ่งดี จะเป็นหมู่บ้านนะ มีศีลมีธรรมมีศีล 5 ศีล 8 อย่างนี้แหละ เขาจะอยู่กันเป็นชุมชน รักการปฏิบัติธรรมแล้วก็เพราะมีศีลมีธรรมจึงมีอานุภาพที่แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไป อาหารก็จะเป็นผักผลไม้ จิ้มพริกเกลือ ข้าวจิ้มพริกเกลือ แล้วแต่ละภูมิภาค ที่แต่งงานก็จะรักเดียวนะ ผัวเดียวเมียเดียว แต่จะแบบกึ่งนักบวช แบบผู้มีศีลมีธรรม เวลาเขาเดินทางในป่า เขาอยากจะอยู่ห่างไกลจากมนุษย์นี่นะ ก็จะมีช่องทางสำหรับเขาที่ไปได้ มนุษย์ไปไม่ได้ ยกเว้น เขาพิสูจน์แล้วว่ามีศีลมีธรรมและยินดี เขาก็มีหัวหน้าหมู่บ้าน แต่งตัวเหมือนชาวบ้านๆ นี่แหละ อยู่กันเป็นชุมชน ในสังคมของเขา แล้วก็ต่างคนต่างปลูกผักผลไม้ไปอย่างนี้นะ แข็งแรง อายุยืน เวลาเดินทางในป่า ต้นไม้มันจะหลีกทางให้เป็นหนทางเดิน พอเดินผ่านพ้น ต้นไม้จะกลับไปที่เดิม นึกออกไม๊ แข็งแรงอายุยืน หน้าตาสดใส แล้วก็จะมีพระผู้ทรงคุณธรรมคุณวิเศษไปโปรด เป็นเนื้อนาบุญ ก็จะมีวัดวาอารามให้ …

ชาวลับแล 07/10/53 Read More »

วิตามินและโอชารสที่กระจัดกระจายเป็นสาเหตุทำให้อายุมนุษย์สั้น 11/10/45

เรียบเรียงโอวาท (21:04) สูงขนาดยางนา สูงขนาดยอดโดม (เจดีย์) เวลาที่ตั้งตรง พอรวงสุกจะโค้งลงมา พอที่มนุษย์ยุคนั้นเก็บได้ (เด็ดได้) เม็ดหนึ่งกินได้ 3-5 คน โดยไม่ต้องหุงต้ม สีเหลืองอมขาว กินแล้วนุ่ม จะมีรสโอชามาก คือมีวิตามินต่างๆ รวมอยู่ในนั้น รสชาติหอมหวานมันนำ มีเค็มนิดๆ เหมือนข้าวเหนียวมูน กินแล้วทำให้ดับความหิว ดับความกระหาย ดับความกระสับกระส่าย ดับความเหน็ดเหนื่อย ทนร้อนทนหนาว ร่างกายจะแข็งแรง เป็นรองเฉพาะสุทธาโภชน์ หรืออาหารทิพย์บนสวรรค์ นั่นอร่อยมาก เหมาะสำหรับเทวดา สุทธาโภชน์กินแล้วดับความกระหาย ดับความหิว ดับความกระสับกระส่าย ทุรนทุราย ดับความเหน็ดเหนื่อย และแปลกดับความกระสันต์ ความกำหนัดยินดีในกาม ดับความเกียจคร้าน ทนหนาวทนร้อน ดับความโกรธ ดับความเข้าไปผูกโกรธ ดับความวิวาท ดับความส่อเสียด กินแล้วอารมณ์ดีสบาย มีความสุข มียิ่งกว่านี้ จำได้แค่นี้น่ะ นอกจากมีรัศมีเปล่งปลั่งมีแสงออก ยังเป็นดังที่ว่่าไว้ เป็นที่รวมของวิตามิน ของโอชารส เพราะฉะนั้นมนุษย์ยุคนั้นอายุยืน แข็งแรง เป็นอยู่ได้ด้วยข้าวอย่างเดียว …

วิตามินและโอชารสที่กระจัดกระจายเป็นสาเหตุทำให้อายุมนุษย์สั้น 11/10/45 Read More »

570204 ดำรงความหนุ่มสาว อายุไขยืนยาว

สรุปหัวข้อธรรม 4 กุมพาพันธ์ 2557 (10.06) รอถอดเทป ชาวลับแล เป็นภพซ้อนภพ พระผู้สำเร็จ ปรับเซลล์ในร่างกาย ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เมื่อใจไม่ขึ้นลงจะดำรงความหนุ่มสาว อายุไขยืนยาว ไม่แก่เฒ่าตลอดกาล สมบัติจากชาวลับแล มักมีกติกาใจห้ามหงุดหงิด โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

อายุไขยืนยาว หนุ่มตลอดกาล 01/02/54

สรุปหัวข้อธรรม 1 กุมพาพันธ์ 2554 (5.17) เดี๋ยวจะหนุ่มจริงๆ ผู้มีอานุภาพ อายุยืนยาว มีเยอะ มีหลายแห่ง มีกายหยาบ ยังดูหนุ่ม (เป็น)หนุ่มยาวไปเลย โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

พระผู้สำเร็จอายุ 167 ปีถวายข้าวสารยาวเท่าศอก 01/05/51

สรุปหัวข้อธรรม 1 พฤษภาคม 2551 (15.49) ผู้ปรารถนาอยากเป็นพระผู้สำเร็จ หลวงปู่อายุ 167ปี อยู่บนภู มาจากฝั่งลาว ถวายข้าวสารยาวเท่าศอก นายบุญหาเหล็กไหลกราบหลวงปู่ เห็นคนเดียว ถวายตัวเป็นศิษย์ คอยอุปัฐฐาก สุดท้ายออกบวช หลวงพ่อร่วมถวายจีวรสีกรัก โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)