หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ

อ่านหนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ ที่นี่

ชนะแน่ๆ

ชนะแน่ๆ มโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นไม่ง่ายนัก เพราะว่าเส้นทางนี้ยาวไกล แม้ว่าจะเป็นเส้นทางสายเอกสายเดียว แต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องชนะ เพราะธรรมะย่อมชนะอธรรม ชัยชนะกำลังใกล้เข้ามาแล้ว ดังนั้นเราก็ต้องสั่งสมคุณงามความดีให้มากๆ เพราะเราจะชนะได้ก็ต่อเมื่อเรามีบุญบารมีถึง สิ่งใดที่ตั้งใจมั่นเอาไว้แล้วจงทำให้สำเร็จ ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถ หากเราตั้งใจจริง 14 กันยายน 2550 โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.175

คลื่นชีวิต

คลื่นชีวิต คลื่นทะเลชีวิต คือวิกฤตที่ยิ่งใหญ่ ไม่มีใครหลีกพัน ไม่ว่าจนหรือมี เกิดมาในโลกใบนี้ ต้องเจอกันทุกคน มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ มีสรรเสริญ นินทา มีสุขและมีทุกข์ เป็นของธรรมดา แต่เราเหนือสิ่งเหล่านี้ ถ้าเรารู้วิธี จะไม่มีความทุกข์ สุขใจทุกเวลา จะเป็นเหมือนดั่งจุดเยือกเย็น ที่อยู่กลางเตาหลอม จะเป็นฝั่งที่แข็งแรง ที่คลื่นชีวิตโถมแล้วไม่พัง และยิ้มได้เมื่อภัยมา ตลอดเวลาที่เราต้องการ เพียงหลับตาเบาๆ หยุดใจไว้กลางกาย ผ่อนคลายสบายๆ ไม่ต้องคิดอะไร ไม่ต้องคิดอะไรเลย หยุดใจนิ่งไว้เฉยๆ เหมือนเด็กเยาว์วัย ไร้เดียงสา อีกไม่นานเท่าไร ดวงตะวันภายใน..ก็ฉายแสงขึ้นมา เปี่ยมด้วยความสุขล้น ที่เกินคำบรรยาย โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.177

เป็นตัวของตัวเอง

เป็นตัวของตัวเอง เป็นตัวของตัวเองนั้นเป็นอย่างไร ก็เหมือนดวงอาทิตย์ ให้นึกถึงดวงอาทิตย์ ที่สว่างด้วยตัวเอง มีพลังงานอันยิ่งใหญ่ มนุษย์ก็สามารถพัฒนาตน ไปสู่จุดที่มีความบริสุทธิ์ มีอานุภาพมากที่สุด และเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองเช่นกัน คือมีความสุข ตลอดเวลาทั้ง 24 ชั่วโมง และมีพลังใจเหลือเฟือ ไม่มีที่สิ้นสุด เหมือนพลังจากดวงอาทิตย์ นั่นเอง 11 มิถุนายน 2548 โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.161

ความสว่างของดวงตะวัน

ความสว่างของดวงตะวัน ไม่มีใครชอบความมืดมิดเลย ชอบแต่ความสว่าง หากอยู่ในความมืดมิด แล้วรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะได้พบดวงตะวัน เราก็มีกำลังใจ เพราะดวงตะวันให้ความสว่าง ความสว่าง ทำให้เราหายสะดุ้ง หวาดกลัว เห็นอะไรได้แจ่มแจ้ง แต่เราก็สามารถทำให้ดวงตะวันขึ้น ตอนกลางคืนได้เหมือนกัน วิธีการนั้นมีอยู่ คือทำสมาธิ หยุดใจนิ่ง ไว้ในกลางกาย ถ้าดวงตะวันภายในขึ้นตอนกลางคืนเมื่อไร เราจะมีความสุขที่เปี่ยมล้น ยิ่งกว่าตอนได้เห็นดวงตะวันภายนอกในยามเช้าเสียอีก 23 มิถุนายน 2550 โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.163

ดุจดวงตะวัน

ดุจดวงตะวัน อยู่คนเดียวก็มีปัญหา อยู่หลายคนก็มีปัญหา อยู่ที่ไหนก็มีปัญหา แต่เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยปัญญา และกำลังใจซึ่งเกิดขึ้นได้ เมื่อใจหยุดนิ่งเป็นสมาธิ มาเถิด…จงเป็นผู้ให้แสงสว่าง ดุจดวงตะวันที่ไม่มีวันท้อ ขึ้นสู่ท้องฟ้าทุกวัน จะตกกี่ครั้งก็ขึ้นใหม่ เพราะฉะนั้นอย่าห่างจากการเจริญสมาธิ ภาวนา ให้วางใจไว้ ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ตลอดเวลา แล้วเราจะเป็นผู้ที่มีความสุขความสว่าง เป็นดุจดวงตะวันที่แท้จริง สามารถให้แสงสว่างแก่ตนเองและทุกๆคนได้ 15 กุมภาพันธ์ 2550 โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.165

จัดระเบียบใจด้วยสมาธิ

จัดระเบียบใจด้วยสมาธิ ถ้าเรานั่งสมาธิทุกวัน ใจของเรา จะคุ้นเคยกับศูนย์กลางกาย คุ้นเคยกับการหยุดนิ่ง ความละเอียดของใจจะเพิ่มขึ้น ช่วยปรับปรุงความคิดคำพูดและการกระทำ ให้มีระบบ มีระเบียบ มีประสิทธิภาพ ทำให้เราคิดดี พูดดีและทำดี แม้จะมีสิ่งเร้าใจ ยั่วยวนตามกระแสโลก มาจากทุกทิศทุกทาง ผ่านสื่อต่างๆ ชวนให้ใจของเราตกต่ำ แต่เราก็จะสามารถรักษาใจให้เข้มแข็งเอาไว้ได้ 10 พฤษภาคม 2549 โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.135

การส่งกำลังใจ

การส่งกำลังใจ เราจะส่งพลังใจ ส่งกำลังใจ ก็ต้องสร้างใจของเราเอง ให้มีกำลังขึ้นมาเสียก่อน ใจจะมีกำลังได้ ต้องไปเชื่อมกับแหล่งพลังอันไม่มีที่สิ้นสุด คือพระรัตนตรัย ซึ่งมีอานุภาพไม่มีประมาณ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แล้วช่วยกันอธิษฐานจิต อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชชาของการส่งกำลังใจ 11 สิงหาคม 2546 โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.167

พลังจากการหยุดนิ่ง

พลังจากการหยุดนิ่ง ผลจากการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอนั้น จะช่วยให้เรามีกำลังใจเอาชนะอุปสรรค และสิ่งยั่วเย้าได้ จะสามารถชนะใจตนได้ ชนะสิ่งเหล่านั้นได้ เพราะใจเรามีพลังจากการหยุดนิ่งทุกๆ วันไม่ขาดเลย แม้แต่เพียงวันเดียว นี้เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงจำเอาไว้ 10 พฤษภาคม 2549 โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.137

สมหวังดังใจ

สมหวังดังใจ การให้กำลังใจผู้ทำความดี จะมีอานิสงส์คือ ทำให้เราเป็นผู้มีกำลังใจสูงส่ง ไม่มีใครมาตัดรอนกำลังใจได้ จะเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย สิ่งเหล่านี้จะเกื้อหนุนทำให้เราเข้าถึงธรรมได้ สมหวังดังตั้งใจ 11 กรกฎาคม 2549 โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.169

ผู้กล้าที่แท้จริง

ผู้กล้าที่แท้จริง ผู้ชนะสงครามภายในได้ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้กล้าที่แท้จริง สมรภูมิรบที่แท้จริงนั้น อยู่ภายในตัวเรา ไม่ได้อยู่นอกตัวเลย เราต้องรบกับความโลภ ความโกรธและความหลง ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งปัญหาทั้งมวล ทำให้ตัวเราและโลกใบนี้ มีแต่ความทุกข์ทรมาน ต่อเมื่อเราหยุดใจได้ โลกนี้จึงจะเกิดสันติสุข แล้วเราจะได้ชื่อว่า เป็นผู้ชนะที่แท้จริง 4 สิงหาคม 2549 โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.139

ขยายดวงใจ

ขยายดวงใจ เรามีเวลาสร้างบารมีในโลกนี้อย่างจำกัด ในขณะที่เป้าหมายของเรานั้นยิ่งใหญ่ เราจะมีเพียงหัวใจดวงเล็กๆไม่ได้ ต้องขยายใจให้กว้างออกไป จนเห็นโลกเท่ากับผลมะขามป้อม แล้วลงมือทำโดยไม่คำนึงถึงอุปสรรค ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะง่ายไปหมด 7 ตุลาคม 2550 โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.171

ยอมเพื่อชนะ

ยอมเพื่อชนะ ถ้าหากว่าเรายอมกันหน่อย ก็จะไม่มีปัญหาอะไร คือยอมชนะใจกัน อาจดูคล้ายกับว่าเรายอมแพ้ เพียงแค่ยอมยิ้ม ยอมหยุด ยอมเย็น ยอมยืดหยุ่น หรือยินยอมเท่านั้นเอง อย่างนี้เรียกว่ายอมชนะ ไม่ใช่ยอมแพ้ เขาเรียกว่ายอมชนะ ชนะอะไร ชนะใจกันนั่นเอง พอชนะใจกันได้แล้ว เรื่องอื่นก็เป็นเรื่องเล็ก 3 เมษายน 2549 โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.141

สุดท้ายก็ชนะ

สุดท้ายก็ชนะ แม้ตอนนี้เรายังไม่ชนะ แต่อย่างไรเราต้องชนะแน่ แม้ตอนนี้เรายังไม่ถึงเป้าหมาย แต่อย่างไรเราต้องไปถึงเป้าหมาย เพียงเรามุ่งมั่นไปจนถึงเท่านั้น ตอนแรกอาจดูเหมือนแพ้ แต่สุดท้ายเราก็ชนะ ถ้าเราตั้งใจทำอย่างถูกหลักวิชชา เราก็จะทำได้สำเร็จ 7 ตุลาคม 2550 โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.173

ชนะใจ

ชนะใจ หากเราอดทน ให้อภัยและ ทำแต่ความดี ก็จะสามารถชนะใจเขาได้ในที่สุด เป็นวิธีการที่ถูกต้องทีเดียว เหมือนแก่นจันทน์ตอบแทนคมขวานด้วยความหอม เมื่อขวานฟันไปที่แก่นจันทน์จนขาดกระเด็น ความหอมกลับติดขวานนั้นมา แม้ใครจะร้ายกับเรา ก็ให้เราทำแต่ความดีตอบแทน ในที่สุดก็เป็นชัยชนะอย่างถาวรและยั่งยืน คือชนะใจกัน เมื่อชนะใจแล้ว เราก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่าง คือได้ความรักและความปรารถนาดีกลับคืนมา 22 มิถุนายน 2549 โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.143

สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ

สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ยามใดที่เราอ่อนล้า และพลังใจถดถอย ให้เรามองมาที่อนุสรณ์สถานมหาวิหาร ของหลวงปู่วัดปากน้ำฯ หรือคุณยายอาจารย์ฯ เพราะตลอดชีวิตของท่าน คำว่าท้อแท้ ท้อถอย ไม่เคยมีอยู่ในใจท่านเลย ท่านเป็นยอดนักสู้แห่งกองทัพธรรม ผู้ไม่ครั่นคร้ามต่ออุปสรรคอันใด วิหารของท่าน จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ที่ใครเห็นแล้วจะบังเกิดมีกำลังใจเยี่ยงท่าน เกิดจิตสำนึกของนักรบกองทัพธรรมที่ไม่หวั่นไหวในการสร้างบารมี คล้ายกับเทวดา เมื่อได้เห็นธงรบของพระอินทร์ในสมรภูมิแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหวในการต่อสู้กับเหล่าอสูรทั้งหลาย 9 พฤศจิกายน 2546 โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่) ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.145