ชนะแน่ๆ

ชนะแน่ๆ
มโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย
ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นไม่ง่ายนัก
เพราะว่าเส้นทางนี้ยาวไกล
แม้ว่าจะเป็นเส้นทางสายเอกสายเดียว
แต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องชนะ
เพราะธรรมะย่อมชนะอธรรม
ชัยชนะกำลังใกล้เข้ามาแล้ว
ดังนั้นเราก็ต้องสั่งสมคุณงามความดีให้มากๆ
เพราะเราจะชนะได้ก็ต่อเมื่อเรามีบุญบารมีถึง
สิ่งใดที่ตั้งใจมั่นเอาไว้แล้วจงทำให้สำเร็จ
ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถ
หากเราตั้งใจจริง
14 กันยายน 2550

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.175

3 thoughts on “ชนะแน่ๆ”

  1. ขอกราบแทบเท้าหลวงพ่อที่เคารพยิ่ง และขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ

  2. สาธุ ขอน้อมนำคำสอนของหลวงพ่อไปปฏิบัติ และ ขอกราบอนุโมทนาบุญ

Leave a Comment

Your email address will not be published.