สุดท้ายก็ชนะ

สุดท้ายก็ชนะ
แม้ตอนนี้เรายังไม่ชนะ
แต่อย่างไรเราต้องชนะแน่
แม้ตอนนี้เรายังไม่ถึงเป้าหมาย
แต่อย่างไรเราต้องไปถึงเป้าหมาย
เพียงเรามุ่งมั่นไปจนถึงเท่านั้น
ตอนแรกอาจดูเหมือนแพ้ แต่สุดท้ายเราก็ชนะ
ถ้าเราตั้งใจทำอย่างถูกหลักวิชชา เราก็จะทำได้สำเร็จ
7 ตุลาคม 2550

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.173

Leave a Comment

Your email address will not be published.