สารบัญ

หลักฐานธรรมกาย

หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ เพื่อการศึกษาคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผ่านนิทรรศการของคณะวิจัย สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) โดยคณะวิจัย พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม) พระมหา ดร.สุธรรม สุรตโน ป.ธ.9 พระเกษตร ญาณวิชฺโช พระเกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ พระปอเหม่า ธมฺมฐิโต พระวีรชัย เตชงฺกุโร ดร.กิจชัย เอื้อเกษม ดร.ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล บ.ศ.9 สุปราณี พณิชยพงศ์ บ.ศ.9 ศึกษาเพิ่มเติมจาก หนังสือต้นฉบับ หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 1 คัมภีร์อโศกาวทาน หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 2 คัมภีร์อัสฏสาหัสริกา ปรัชญาปารมิตา หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 3 ปรัตยุตปันนสมาธิสูตร หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 4 ธรรมกายในพระไตรปิฎกบาลี หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 5 วาสิชฏสูตร หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 6 สมาธิราชสูตร หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 7 …

หลักฐานธรรมกาย Read More »

สารบัญ อนุบาลฝันในฝันวิทยา ปี ๒๕๕๓

530827 ความตั้งใจของหลวงพ่อ สักวันหนึ่งจะนำคำสอนของพระพุทธเจ้าขยายไปสู่ชาวโลก Article 530827 ความเหมือนและแตกต่างกันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ Article 530827 พระศรีอริยเมตไตรย์ตอนที่ 1 กว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักพระองค์หนึง Article 530827 พุทธบุตรต้องมีหน้าที่ชวนคนข้ามวัฏสงสาร Article 530827 พุทธบุตรมีภาระกิจกอบกู้พระพุทธศาสนา Article 530827 วัดพระธรรมกายจับมือศรีลังกา แปลพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย นำคำสอนดั้งเดิมไปทั่วโลก Article 530827 วันธรรมชัย วันครูไม่ใหญ่ ความฝันและเรื่องราวการสร้างบารมีของหลวงพ่อธัมมชโย Article 530828 เข้าใจ “อภิญญา 5” ใน 7 นาที Article 530828 เด็กหูหนวกก็เป็นประธานกฐินได้ Article 530828 พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 2 ท้าวความถึงสุเมธดาบสโพธิสัตว์ Article 530828 รู้จัก “สมาบัติ 8” ใน 2 นาที Article 530828 รู้จักคำว่า …

สารบัญ อนุบาลฝันในฝันวิทยา ปี ๒๕๕๓ Read More »

สารบัญ โอวาทจากอนุบาลฝันในฝันวิทยา

๑ อนุบาลฝันในฝันวิทยา ปี๒๕๔๔ ๒ อนุบาลฝันในฝันวิทยา ปี๒๕๔๖ ๓ อนุบาลฝันในฝันวิทยา ปี๒๕๔๗ ๔ อนุบาลฝันในฝันวิทยา ปี๒๕๔๘ ๕ อนุบาลฝันในฝันวิทยา ปี๒๕๔๙ ๖ อนุบาลฝันในฝันวิทยา ปี๒๕๕๐ ๗ อนุบาลฝันในฝันวิทยา ปี๒๕๕๑ ๘ อนุบาลฝันในฝันวิทยา ปี๒๕๕๒ ๙ อนุบาลฝันในฝันวิทยา ปี๒๕๕๓ ๑๐ อนุบาลฝันในฝันวิทยา ปี๒๕๕๔ ๑๑ อนุบาลฝันในฝันวิทยา ปี๒๕๕๕ ๑๒ อนุบาลฝันในฝันวิทยา ปี๒๕๕๖ ๑๓ อนุบาลฝันในฝันวิทยา ปี๒๕๕๗

สารบัญ อนุบาลฝันในฝันวิทยา ปี ๒๕๔๗

471105 Case Study เหตุให้พลัดไปอยู่ต่างความเชื่อ เพื่อนต่างศาสนิกรับส่วนบุญได้ไหม ผลของการฆ่าตัวตาย Article 471105 พุทธศักราชก็เป็นสากล Article 471116 Case Study อดีตชาวเกษตรกรรม ผู้นำรถผู้มีดุสิตบุรีเป็นที่ไป และการทำงานของสมณเทวบุตร Article 471122 Case Study การออกแบบชีวิตคู่ที่ถูกต้อง Article โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

สารบัญ อนุบาลฝันในฝันวิทยา ปี ๒๕๔๘

480922 case study คาถามหาเสน่ห์ Article 480927 case study เมื่อสังขารร่วง ก็ห่วงบุญ Article 481004 case study พ่อเห็นผี บนให้มีลูก สามีไม่อยากให้มาวัด ทุ่มหลวงปู่จนแตก Article 481125 case study เธอตายเพราะส้วมระเบิด Article โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

สารบัญ อนุบาลฝันในฝันวิทยา ปี ๒๕๔๙

490119 case study กุมารทองมีกิ๊ก Article 490211 Case Study ถึงเธอจะเป็นอย่างไร ฉันก็ให้อภัยเธอเสมอ Article 490211 ตอบคำถามหลวงพ่อในโรงเรียนอนุบาล จะกระตุ้นจิตใจให้บริสุทธิ์สูงส่งยิ่งๆขึ้นไป Article 490211 ทุกคนที่นั่งสมาธิ จะมีความสุขเหมือนๆกัน Article 490211 ผลการปฏิบัติธรรมคุณงามตา อนุกูล นอร์เวย์ Article 490211 พระอุปัชฌาย์คือผู้ให้กำเนิดในชีวิตสมณะ Article 490211 ร่วมงานบุญใหญ่ ใจต้องได้คุณภาพ Article 490211 วันมาฆบูชา วันแห่งการรวมตัวกันของผู้ที่บริสุทธิ์โดยไม่ได้นัดหมาย Article 490211 วันมาฆบูชา วันแห่งความรักมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง Article 490222 case study เหนื่อยไหมจ๊ะคนดี Article 490308 case study เรื่องเพชฌฆาตฟันคอ เมื่อท่านพ่อต้องเป็นผู้คุมลานประหาร Article 490308 ควรสอนเรื่องอะไรเมื่อพระต้องเทศน์ให้นักโทษประหารฟังก่อนตาย Article 490308 ตัดสินประหารชีวิตบาปไหม …

สารบัญ อนุบาลฝันในฝันวิทยา ปี ๒๕๔๙ Read More »

สารบัญ อนุบาลฝันในฝันวิทยา ปี ๒๕๕๐

500214 case study อยากบอกว่ารัก Article500601 case study ผีปัด ผีปอบ และปลอบผี Article500601 คุณสมบัติของผู้มีบุญที่จะสวมใส่มหาลดาปสาธน์จำลอง Article500601 แต่งชุดขาวๆมาวัดให้ความสำคัญวัฒนธรรมชาวพุทธ ได้ชื่อว่าเป็นต้นบุญต้นแบบ ชาวสวรรค์เล็งแลมอง Article500601 บวช 2 ชั้น บุญเป็นอสงไขยอัปปมาณัง Article500601 บุญของการเก็บงาน และ 5 หลึงตึงทั้งชาติยกกระชับปรับโครงสร้าง Article500601 บุญสังคมสงเคราะห์ vs บุญในพระพุทธศาสนา Article500601 พระรัตตัญญูจากต่างประเทศในวันวิสาขบูชาวัดพระธรรมกาย Article500601 ระบบระเบียบปฏิบัติเราก็ต้องทำบ่อยๆจนกระทั่งเกิดความเคยชินติดเป็นนิสัย Article500601 วิธีบอกสามีให้เลิกเบียร์ Article500602 ธรรมกายเป็นวิชชาเดียวในโลกที่สามารถขจัดอวิชชา หลวงพ่อธัมมชโย Article500602 นักบวช ชีวิตสุดท้ายในสังสารวัฏฏ์ หลวงพ่อธัมมชโย Article500602 พรหมไม่ได้มี 4 หน้า ออกแบบพระพุทธรูปต้องไม่อิงเทวนิยม หลวงพ่อธัมมชโย Article500602 มหัศจรรย์แห่งมนต์ วิทยาศาสตร์ทางใจ vs วิทยาศาสตร์ทางวัตถุ หลวงพ่อธัมมชโย …

สารบัญ อนุบาลฝันในฝันวิทยา ปี ๒๕๕๐ Read More »

สารบัญ อนุบาลฝันในฝันวิทยา ปี ๒๕๕๑

510115 world pec ศึกษาความรู้ แต่งงานไปทำไม ทำอย่างไรให้ครอบครัวอบอุ่น Article 510115 ครูไม่ใหญ่ชอบเป็นครู เพราะครูจะอยู่ในความทรงจำของมวลมนุษยชาติยาวนานกว่าอาชีพอื่น Article 510115 ผลการปฏิบัติธรรม คุณวิมลมาส รัตนวราหะ Article 510115 มนุษย์ทุกคนในโลกอยู่ได้ด้วยการให้ Article 510115 มหินทะ ราชปักษา ประธานาธิบดีผู้ให้ความสำคัญกับวันพระที่ศรีลังกา Article 510115 มันหมดเวลาที่จะติดสมมุติกันแล้วแหละ มันถึงเวลาที่จะวิมุติกันแล้ว Article 510115 หลวงปู่ที่สังขารไม่เน่าเปื่อย สอนให้พิจารณาโครงกระดูก Article 510621 คุณพ่อคุณแม่ของบุคคลที่เห็นพระในตัวมีบุญมากเลย Article 510621 จะยินดียินร้ายอะไรก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญา Article 510621 ผลการปฏิบัติธรรม คุณอิษฎ์นันทน์ ศิริโรจน์ และพระรัตตัญญูจากอีกยุคหนึ่ง Article 510621 แผ่เมตตาแล้วสัตว์ไม่ทำร้าย แบบในยุคของพระเวสสันดร เป็นไปได้ เกิดขึ้นแล้วในยุคปัจจุบัน Article 510621 ลุงหลอมมีแก้วน้อย ถวายพระประจำตัวของหลวงปู่แด่หลวงพ่อธัมมชโย Article 510621 …

สารบัญ อนุบาลฝันในฝันวิทยา ปี ๒๕๕๑ Read More »

สารบัญ อนุบาลฝันในฝันวิทยา ปี ๒๕๕๒

520220ทำไมรัฐบาลถึงสนใจการทำสงครามมากกว่าการสร้างสันติภาพหรือแก้ไขปัญหาอดอยากยากจน หลวงพ่อธัมมชโย Article 520403 รวมพุทธบริษัทสี่ล้านคน ง่ายนิดเดียว เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน หลวงพ่อธัมมชโย Article 520918 Case study ซินเดอเรลล่า ตอน 1 Article 520918 กฎแห่งกรรมเป็นเรื่องของเรา ปรโลกนิวส์ คุณแม่ประยงค์ บุพศิริ Article 520918 นั่งสมาธิใหม่ๆ องค์พระเหมือนอยู่ในที่มืด ดูไปเรื่อยๆ เดี๋ยวเพิ่มมูลค่าไปเรื่อยๆ ใสขึ้น สว่างข Article 520918 เล่าเรื่องยาย คุณยายไปเห็นผัง และรื้อผังของตัวเอง Article 520918 เล่าเรื่องยาย ยายทักเหมือนท่านอยู่ในเหตุการณ์จริง โดยคุณสมบัติ แต่งชาติ 1 Article 520919 Case study ซินเดอเรลล่า ตอน 2 Article 520919 ปรโลกนิวส์ คุณแม่วาด สุวิพัฒน์ Article 520919 …

สารบัญ อนุบาลฝันในฝันวิทยา ปี ๒๕๕๒ Read More »

สารบัญ ง่ายแต่ลึก

วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก ๑ หยุดเป็นตัวสำเร็จ Article วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก ๑ นิวรณ์ 5 Article วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก ๑ นั่งมาตั้งนานทำไมไม่ได้ผลสักที Article วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก ๑ วิธีแก้กดลูกนัยน์ตา Article วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก ๑ วิธีปฏิบัติให้เข้าถึงประสบการณ์ภายใน Article วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก ๑ สติกับสบาย Article วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก ๑ ทางเดินของใจ 7 ฐาน Article วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก ๑ ง่ายจึงจะถูกวิธี Article วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก ๑ ชีวิตที่ถูกหลอก Article วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก ๑ ฐานที่ 7 ตำแหน่งของผู้รู้ Article …

สารบัญ ง่ายแต่ลึก Read More »

คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 1

1.กฎที่ต้องรู้…ไม่รู้อันตราย Article 2.กฎแห่งกรรม…สิ่งที่ทุกคนต้องศึกษา Article 3.ปรโลก…มีจริง Article 4.นรกสวรรค์มีจริง Article 5.สวรรค์…ภพภูมิแห่งการเสวยผลบุญ Article 6.นรก…ภพภูมิแห่งการเสวยผลบาป Article 7.รู้ไหม การฆ่าตัวตายเป็นกรรมหนัก บาปมาก Article 8.สิ่งที่สูติแพทย์ต้องรู้ (๑) Article 9.สิ่งที่สูติแพทย์ต้องรู้ (๒) Article 10.ใช้สื่อผิด ใส่ร้ายบิดเบือนผู้อื่น…กรรมหนัก Article 11.สัมมาอาชีพ…อาชีพที่ปลอดภัย Article 12.ต้องยอยกพระพุทธศาสนาให้เฟื่องฟู Article 13.วัดอยู่เหนือความรวยความจน Article 14.สิ่งที่วัดพระธรรมกายทำคือนำคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ใจชาวโลก Article 15.มหาธรรมกายเจดีย์ Article 16.จดหมายจากพระกัลยาณมิตร Article 17.ท่านมาเพราะเห็นความสำคัญ ของพระพุทธศาสนา Article 18.ธรรมเทศนาในยุคโซเชียลมีเดีย Article 19.เวลาสร้างบุญในโลกนี้มีจำกัด Article 20.เข้าวัดสร้างบุญ Article 21.ดวงบุญ…ต้นทางแห่งความสำเร็จ Article 22.สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จในชีวิต Article 23.ทาน ศีล ภาวนา เกิดบุญต่างกันอย่างไร? Article …

คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 1 Read More »

คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 2

1.โลกในอุดมคติมีจริงหรือ? Article 2.นรกสวรรค์มีจริง พิสูจน์ได้ Article 3.จิ้งหรีดน้อย..มึนหัวหรือยังเจ้า? Article 4.บทสรุปงบดุลชีวิต Article 5.ปรโลกมีจริง Article 6.เรามีระเบิดเวลาอยู่ในตัว..คนละหลาย ๆ ลูก ! Article 7.ศึกชิงภพ Article 8.ทำไมเราต้องรักษาใจให้ใส ๆ Article 9.เลือกอาชีพให้เป็น Article 10.วิธีแก้ไขอดีตที่ผิดพลาด Article 11.ทำไมคนเราถึงแตกต่างกัน? Article 12.มนุษย์เหมือนหุ่น..ให้บุญและบาปเชิด Article 13.อานิสงส์แห่งบุญ Article 14.ถ้าบุญไม่ถึง ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ Article 15.ให้รวยก่อนแล้วค่อยมาทำบุญ ! Article 16.ทำบุญเยอะแล้ว..ขอพักแป๊บ Article 17.ทำไมต้องชวนทำบุญบ่อย ๆ (๑) Article 18.ทำไมต้องชวนทำบุญบ่อย ๆ (๒) Article 19.อย่าเบื่อสร้างบุญ Article 20.เราใช้บุญเก่าทุกวัน Article 21.ความทุกข์ของนักบุญ ! Article 22.ทำบุญแล้วอธิษฐาน..เป็นการค้ากำไรเกินควรหรือไม่? …

คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 2 Read More »

คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 3

1.หัวใจพระบรมโพธิสัตว์ Article 2.ชนะด้วยการคิดดี พูดดี ทำดี Article 3.วันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยัง Article 4.มาปลูกเมตตาธรรมในใจกันเถอะ Article 5.สั่งสมธาตุบริสุทธิ์ในตัวเรา Article 6.อดีตที่ผิดพลาด…ลืมให้หมด Article 7.อารมณ์ใส อย่าปล่อยให้เสีย Article 8.การแก้แค้นที่ถูกวิธี Article 9.ทำตัวประดุจผ้าขี้ริ้ว Article 10.อันตัวเรานั้น…ตายแน่ ๆ Article 11.เจริญมรณานุสติ Article 12.ศีลธรรมช่วยคุ้มครองโลก Article 13.สาเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ และวิธีแก้ไข Article 14.มาถอยหลังลงคลองกันเถอะ Article 15.ทำไมต้องเร่งฟื้นฟูพระพุทธศาสนา Article 16.พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน Article 17.เช้า ๆ ตื่นมาใส่บาตรกันเถอะ Article 18.วันนี้ “วันพระ” Article 19.จุดประทีปสว่าง…ทุกวันพระ Article 20.วิสาขบูชา Article 21.วัดไม่ใช่วิก Article 22.คนโบราณเขาขนทรายเข้าวัดกันนะ Article 23.เคล็ดลับความสุขความสำเร็จในชีวิต Article …

คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 3 Read More »