สารบัญ youtube content

ค้นหาโอวาท อนุบาลฝันในฝันวิทยา

  ค้นหาโอวาทผ่าน google sheet  โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย1. อนุบาลฝันในฝันวิทยา โอวาท คลิกลิงค์  2. อนุบาลฝันในฝันวิทยา Case Study คลิกลิงค์ โอวาทหลวงพ่อทัตตะชีโว คลิกลิงค์  

โอวาทเพื่อการนั่งสมาธิ

เพลย์ลิสต์ เมื่ออยากนั่งสมาธิ คลิกลิงค์ สัมมาอะระหัง คืออะไร  คลิกลิงค์ ภาวนา “สัมมาอะระหัง” อย่างไร  คลิกลิงค์ บริกรรมนิมิต เป็นอะไรได้บ้าง  คลิกลิงค์ ขณะนั่งมีภาพนิมิตใหม่มาแทรกภาพนิมิตเก่า ทำยังไง   คลิกลิงค์ ทำไมคนใหม่นั่งสมาธิดีกว่าคนเก่า  คลิกลิงค์ หาอารมณ์สบายขณะนั่งยังไง   คลิกลิงค์ วิธีเช็ค องค์พระที่เห็นเป็นของจริงหรือนิมิต  คลิกลิงค์ สุขจากนั่งสมาธิต่างจากสุขทางโลกยังไง  คลิกลิงค์ หลวงพ่อให้กำลังใจ (1)  คลิกลิงค์ นั่งสมาธิส่งผลดีต่อคนรอบข้างยังไง คลิกลิงค์ นึกนิมิตแล้วตึงแก้ยังไง   คลิกลิงค์ ทำไมต้องนึกนิมิตหรือทำใจนิ่งเฉย ๆ  คลิกลิงค์ หลวงพ่อให้กำลังใจ (2 คลิกลิงค์ วิธีสังเกต “ความพอดี” ขณะนั่งสมาธิ คลิกลิงค์ อวัยวะบางส่วนค่อย ๆ หายไปคืออะไร  คลิกลิงค์ หลวงพ่อให้กำลังใจ (3) คลิกลิงค์ ใจจะสูงได้ขึ้นอยู่กับอะไร  คลิกลิงค์ นั่งสมาธิเป็นเรื่องยากเพราะอะไร คลิกลิงค์ ประสบการณ์ภายในรูปแบบต่าง ๆ  คลิกลิงค์ ตั้งใจจน “กดลูกนัยน์ตา” …

โอวาทเพื่อการนั่งสมาธิ Read More »

ป้าใสกับพุทธเจดีย์

เพลย์ลิสต์ ป้าใส คลิกลงค์ “ผี” คืออะไร ? ll ป้าใส คลิกลิงค์ ป้าใสนำนั่งสมาธิ ll ป้าใส คลิกลิงค์ ธรรมกาย คืออะไร ? ll ป้าใส คลิกลิงค์ วิธีนำบุญมาใช้ แม้นั่งสมาธิไม่ดี ! ll ป้าใส คลิกลิงค์ “สวดมนต์ ” มีประโยชน์อย่างไร ? ll ป้าใส คลิกลิงค์ ประวัติและผลงานทางโลกของป้าใส ll ป้าใส คลิกลิงค์ แรงบันดาลใจที่ทำให้ป้าใสเริ่มศึกษาเจดีย์ ll ป้าใส คลิกลิงค์ เจดีย์แห่งแรก มีความเป็นมาหรือเกิดขึ้นได้ยังไง ? ll ป้าใส คลิกลิงค์ ทำไมเจดีย์วัดพระธรรมกาย เป็นรูปจานบิน ? ll ป้าใส คลิกลิงค์ ทำไมเจดีย์ถึงมี “ยอดแหลม” ? …

ป้าใสกับพุทธเจดีย์ Read More »

อานิสงค์ผ้าป่าธรรมชัย

541201 ตอนที่ 1 (14:06) คลิกลิงค์ 541202 ตอนที่ 2 (10:29) คลิกลิงค์ 541202 ตอนที่ 2.2 (10:33) คลิกลิงค์ 541203 ตอนที่ 3 ข้อที่ 3 บริวาร (11:19) คลิกลิงค์ 541203 ตอนที่ 3 ความเป็นอยู่ (06:41) คลิกลิงค์ 541204 ตอนที่ 4 ข้อที่ 4 การเดินทาง (08:48) คลิกลิงค์ 541205 ตอนที่ 5 ข้อที่ 5 ผิวละเอียด (06:30) คลิกลิงค์ 541206 ตอนที่ 6 ข้อที่ 5 ผิวปรับบรรยากาศ ข้อที่ 6 กลิ่นกาย (08:16) …

อานิสงค์ผ้าป่าธรรมชัย Read More »

สารบัญ Case Study

ค้นหา โดยกด Ctrl + F ในคอมพิวเตอร์ 2545 (audio) – นรกอยู่ที่ไหน? (21:02) คลิกลิงค์2545 (audio) – ราชทัณฑ์นคร (16:49) คลิกลิงค์2545 (audio) – อดีตนายทหารยิงตัวตาย (16:11) คลิกลิงค์2545 (audio) – รักให้ซึ้งถึงปรโลก (28:40) คลิกลิงค์2545 (audio) – ทหารเรือมาแล้ว (27:51) คลิกลิงค์25450827 (audio) – เธอรอดจากเป็นปิศาจเพราะญาติดี (17:06) คลิกลิงค์25450828 (audio) – ไปดีเพราะศรีภรรยา (13:46) คลิกลิงค์2545 (audio) – พ่อจ๋าลาก่อน (27:51) คลิกลิงค์25450821 (audio) – ลูกหลั่งน้ำตาพบมารดาในปรโลก (24:06) คลิกลิงค์2545 (audio) – วิบากกรรมของคนทำแท้ง …

สารบัญ Case Study Read More »

สารบัญ การสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์

o เมื่อเทพบุตรใหม่กลับถึงวงบุญพิเศษเขตใน (4/11/49 – 14/11/49) (01:11:53) คลิกลิงค์ o เทพธิดาใหม่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษ ตอน 1 (29/4/52 – 6/5/52) (57:52) คลิกลิงค์ o เทพธิดาใหม่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษ ตอน 2 (29/4/52 – 6/5/52) (01:13:27) คลิกลิงค์ o Case study เกิดใหม่ในเพศสมณะ (8/9/52 – 9/9/52) (01:02:30) คลิกลิงค์ o อาวุโส ภันเต ของพระโพธิสัตว์เมื่ออยู่บนดุสิต (ไฟล์เสียง) พค 48 (02:52) คลิกลิงค์ o ดุสิตบุรี ดินแดนของพระโพธิสัตว์และนักสร้างบารมี 15/9/49 (08:12) คลิกลิงค์ o การซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัดพระเชตวันในสมัยพุทธกาล 2/10/49 (16:03) คลิกลิงค์ o …

สารบัญ การสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ Read More »

สารบัญ โอวาทครูไม่เล็ก

o วันนี้นึกถึงความตายกันหรือยัง (บทพระธรรมเทศนาเรื่อง อุปกิเลส ) คลิกลิงค์ o หลักการหรือหัวใจสำคัญของการสร้างบารมี 20/10/45 (18:45) คลิกลิงค์ o บารมีทั้ง 10 ทัศ เกี่ยวข้องกับการสร้างบารมีของเราอย่างไร 20/10/45 (32:39) คลิกลิงค์ o ข้อคิดการสร้างบุญ บอกบุญ และ สร้างบารมีไปเป็นทีม 23/3/46 (30:58) คลิกลิงค์ o ความโชคดีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนา และ มหาปูชนียาจารย์ 27/4/46 (19:53) คลิกลิงค์ o ความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 1 ; ความสงสัยของปริพาชกในเรื่องความเคารพต่อพุทธองค์ 15/8/47 (28:18) คลิกลิงค์ o ความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 2 ; เหตุ 5 ข้อ ที่พุทธสาวกเคารพพุทธองค์อย่างยิ่ง 15/8/47 (27:09) คลิกลิงค์ …

สารบัญ โอวาทครูไม่เล็ก Read More »

สารบัญ นำนั่งสมาธิ

Playlist นำนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม โดย Saccadhamma News (121 videos) คลิกลิงค์ นำนั่งสมาธิ ง่าย…แต่…ลึก 1 (25 Vertical Video)  คลิกลิงค์ นำนั่งสมาธิ ง่าย…แต่…ลึก 2 (13 Video) คลิกลิงค์ คลิกลิงค์ นำนั่งสมาธิ ง่าย…แต่…ลึก 3 (14 Video) คลิกลิงค์ คลิกลิงค์ นำนั่งสมาธิ ง่าย…แต่…ลึก 3 (14 videos) คลิกลิงค์ คลิกลิงค์ นำนั่งสมาธิ ชุดพรรษาแห่งการบรรลุธรรม (30 Video) Sathaporn คลิกลิงค์ นำนั่งสมาธิ ชุดที่ 12 (20 videos) Sathaporn คลิกลิงค์ นำนั่งสมาธิชุดที่ ๒๐ (20 videos) สำนักสื่อธรรมะ …

สารบัญ นำนั่งสมาธิ Read More »

สารบัญ หนังสือเสียง

หนังสือเสียง ท่องไปใน 3 สหัสวรรษ ตอนที่ 1 | ซัวสเดยกัมพูเจีย : สวัสดีกัมพูชา (19:36) คลิกลิงค์ ตอนที่ 2 | งานทอดผ้าป่าสามวัดในกัมพูชา (ภาพและเพลง) (08:51) คลิกลิงค์ ตอนที่ 3 | อาณาจักรโบราณในสุวรรณภูมิ (20:10) คลิกลิงค์ ตอนที่ 4 | ท่องเมืองพระนคร (17:51) คลิกลิงค์ ตอนที่ 5 | โบราณสถานในเมืองพระนคร (31:47) คลิกลิงค์ ตอนที่ 6 | มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักรกัมพูชา (19:01) คลิกลิงค์ ตอนที่ 7 | ภาพชีวิตในเมืองพระนครหลวง (22:18) คลิกลิงค์ ตอนที่ 8 | นครวัด : นครอันศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์ …

สารบัญ หนังสือเสียง Read More »

สารบัญ เทปเสียงพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร)

สำนักสื่อธรรมะ สมถวิปัสสนา / องคุลิมาล (01:07:04) คลิกลิงค์ ฝันในฝัน (16:38) คลิกลิงค์ อานุภาพพระของขวัญ (10:35) คลิกลิงค์ โอวาทปาฏิโมกข์ (38:00) คลิกลิงค์ หิริ โอตตัปปะ (37:13) คลิกลิงค์ ทานวัตถุ / ฉากหลัง (43:58) คลิกลิงค์ เดินตามฐาน (06:27) คลิกลิงค์ แหล่งทั่วไป 03 บูชาพระกรรมฐาน (11:47) คลิกลิงค์ 04 อนุภาพพระของขวัญ (10:30) คลิกลิงค์ 05 สติปัฏฐาน อธิบายพระของขวัญ (29:10) คลิกลิงค์ 06 ท่านั่งกายตรง (09:02) คลิกลิงค์ 09 หลักการเจริญภาวนา สมถวิปัสสนากรรมฐาน (46:10) คลิกลิงค์ 10 ภูมิสมถะภูมิวิปัสนา (27:22) คลิกลิงค์ 11 …

สารบัญ เทปเสียงพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) Read More »

สารบัญ ธรรมะเพื่อประชาชน

Playlist ธรรมะเพื่อประชาชน (42 Videos) คลิกลิงค์ตอนที่ 1 หลักการให้ทานที่สมบูรณ์ คลิกลิงค์ตอนที่ 2 ให้ทานถูกทักขิไนยบุคคล คลิกลิงค์ตอนที่ 3 ให้ทานอย่างสัตบุรุษ คลิกลิงค์ตอนที่ 4 มหาทานบารมีเพื่อที่สุดแห่งธรรม คลิกลิงค์ตอนที่ 5 ขุมทรัพย์ข้ามชาติ คลิกลิงค์ตอนที่ 6 ไม่ควรดูหมิ่นบุญ คลิกลิงค์ตอนที่ 7 อยากเป็นที่รัก ต้องรักการให้ คลิกลิงค์ตอนที่ 8 แม้ทำน้อยก็ได้ผลมาก คลิกลิงค์ตอนที่ 9 แม้เทวดาก็ช่วยไม่ได้ คลิกลิงค์ตอนที่ 10 เสียงดีเพราะมีบุญ คลิกลิงค์ตอนที่ 11 กลับตัวกลับใจใหม่ คลิกลิงค์ตอนที่ 12 เวียนสร้างบารมีอยู่แต่ในเทวโลก คลิกลิงค์ตอนที่ 13 ทำบุญแล้วบุญจะคุ้มครอง คลิกลิงค์ตอนที่ 14 สิ่งที่พึงพิจารณาบ่อยๆ คลิกลิงค์ตอนที่ 15 พระพุทธองค์สรรเสริญการเลือกให้ คลิกลิงค์ตอนที่ 16 สังฆทานประเสริฐกว่าปาฏิปุคคลิกทาน คลิกลิงค์ตอนที่ 17 …

สารบัญ ธรรมะเพื่อประชาชน Read More »

สารบัญ ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

เพลลิสต์ ตำนานข้ามชาติ มหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ คุณครูไม่เล็ก-หลวงพ่อ ทัตตชีโว (40) คลิกลิงค์ ตำนานข้ามชาติ- คุณครูไม่เล็ก 1/40 (10:29) คลิกลิงค์ ตำนานข้ามชาติ- คุณครูไม่เล็ก 2/40 (08:07) คลิกลิงค์ ตำนานข้ามชาติ- คุณครูไม่เล็ก 3/40 (09:56) คลิกลิงค์ ตำนานข้ามชาติ- คุณครูไม่เล็ก 4/40 (10:21) คลิกลิงค์ ตำนานข้ามชาติ- คุณครูไม่เล็ก 5/40 (08:45) คลิกลิงค์ ตำนานข้ามชาติ- คุณครูไม่เล็ก 6/40 (09:10) คลิกลิงค์ ตำนานข้ามชาติ- คุณครูไม่เล็ก 7/40 (09:03) คลิกลิงค์ ตำนานข้ามชาติ- คุณครูไม่เล็ก 8/40 (09:53) คลิกลิงค์ ตำนานข้ามชาติ- คุณครูไม่เล็ก 9/40 (09:46) คลิกลิงค์ ตำนานข้ามชาติ- คุณครูไม่เล็ก 10/40 …

สารบัญ ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก Read More »

สารบัญ พระศรีอริยเมตไตรย์

การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 1 เกริ่นนำ หัวใจพระโพธิสัตว์ (50:08) คลิกลิงค์ พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 2 ท้าวความถึงสุเมธดาบสโพธิสัตว์ (47:53) คลิกลิงค์ พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 3 สุเมธดาบสได้รับพยากรณ์ (35:00) คลิกลิงค์ พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 4 ฉัพพรรณรังสีของพระสุมังคลพุทธเจ้า (39:45) คลิกลิงค์ พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 5 การถวายบุตรเป็นทานของพระสุมังคลพุทธเจ้า (17:07) คลิกลิงค์ พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 6 เผาตัวเองบูชาพระเจดีย์ พระสุมังคลพุทธเจ้า (20:32) คลิกลิงค์ พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 7 การสร้างมหาทานบารมีของสุรุจิพราหมณ์ (47:29) คลิกลิงค์ พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 8 การสร้างมหาทานบารมีของสุรุจิพราหมณ์2 (09:12) คลิกลิงค์ พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 9 การสร้างมหาทานบารมีของสุรุจิพราหมณ์3 …

สารบัญ พระศรีอริยเมตไตรย์ Read More »

สารบัญ เพลงตะวันธรรม

บทเพลงตะวันธรรม คอยคนสำคัญ (รู้ก่อนใคร แม้ไม่เข้าใจ) คลิกลิงค์ พี่น้องท้องเดียวกัน (สุรสีห์ อิทธิกุล) คลิกลิงค์ เพราะห่วงใยเธอ คลิกลิงค์ ครอบครัวธรรมกาย คลิกลิงค์ ปันความสุขให้ คลิกลิงค์ ปันความสุขให้ (ญี่ปุ่น) คลิกลิงค์ ปันความสุขให้ (จีน) คลิกลิงค์ ปันความสุขให้ (อังกฤษ) คลิกลิงค์ ปันความสุขให้ (Myanmar Version) คลิกลิงค์ เก็บความโกรธไว้ทำไม คลิกลิงค์ จากไปชั่วคราว คลิกลิงค์ อยากให้กลับคืนมา คลิกลิงค์ นักบุญขุนเขา คลิกลิงค์ ขอแสดงความยินดี คลิกลิงค์ ขอบคุณ คลิกลิงค์ ให้โอกาสฉันเสียที คลิกลิงค์ เตือนย้ำความทรงจำ คลิกลิงค์ เมื่อใดใจสูง คลิกลิงค์ ไม่มีปัญหา คลิกลิงค์ แก้ด้วยความไม่กลัว คลิกลิงค์ แม้อยู่ห่างไกล คลิกลิงค์ บุญของฉัน คลิกลิงค์ ปีติใจ …

สารบัญ เพลงตะวันธรรม Read More »

สารบัญ โอวาทครูไม่ใหญ่ ปี 2545-63

b – พระพุทธเจ้าc – สวรรค์ นรก ภพภูมิ กฎแห่งกรรมo – โอวาทเพื่อการปฎิบัติธรรมและดำเนินชีวิตM – มหาปูชนียาจารย์ ค้นหาโดยกด Ctrl + F  ในคอมพิวเตอร์ c ตัวอย่างทิพยสมบัติที่เกิดขึ้นด้วยบุญ ชุดหนึ่ง (26:52) คลิกลิงค์c ตัวอย่างทิพยสมบัติที่เกิดขึ้นด้วยบุญ ชุดสอง (11:39) คลิกลิงค์ c ปรโลกนิวส์ ตอน ฆ่าตัวตาย เพราะปากร้ายทวงหนี้ในอดีต ตอนที่ ๑ (29:44) คลิกลิงค์c ปรโลกนิวส์ ตอน ฆ่าตัวตาย เพราะปากร้ายทวงหนี้ในอดีต ตอนที่ ๒ (39:18) คลิกลิงค์c วิบากกรรมฆ่าและทำร้ายพระสงฆ์ (26:11) คลิกลิงค์c ปรโลกของพ่อค้าสุรา (21:13) คลิกลิงค์c เปรตอดีตพระ (10:25) คลิกลิงค์c หากอธิษฐานจิตเอากิเลสเป็นที่ตั้ง กรณีศึกษานางสิริมา (16:15) …

สารบัญ โอวาทครูไม่ใหญ่ ปี 2545-63 Read More »