สารบัญ อนุบาลฝันในฝันวิทยา ปี ๒๕๕๓

530827 ความตั้งใจของหลวงพ่อ สักวันหนึ่งจะนำคำสอนของพระพุทธเจ้าขยายไปสู่ชาวโลก Article
530827 ความเหมือนและแตกต่างกันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ Article
530827 พระศรีอริยเมตไตรย์ตอนที่ 1 กว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักพระองค์หนึง Article
530827 พุทธบุตรต้องมีหน้าที่ชวนคนข้ามวัฏสงสาร Article
530827 พุทธบุตรมีภาระกิจกอบกู้พระพุทธศาสนา Article
530827 วัดพระธรรมกายจับมือศรีลังกา แปลพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย นำคำสอนดั้งเดิมไปทั่วโลก Article
530827 วันธรรมชัย วันครูไม่ใหญ่ ความฝันและเรื่องราวการสร้างบารมีของหลวงพ่อธัมมชโย Article
530828 เข้าใจ “อภิญญา 5” ใน 7 นาที Article
530828 เด็กหูหนวกก็เป็นประธานกฐินได้ Article
530828 พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 2 ท้าวความถึงสุเมธดาบสโพธิสัตว์ Article
530828 รู้จัก “สมาบัติ 8” ใน 2 นาที Article
530828 รู้จักคำว่า “อสงไขย” และการนับจำนวนในภาษาบาลี Article
530828 อานุภาพดวงแก้วคุณยาย ไปมาได้ ปลุกให้ลึกขึ้นมานั่งสมาธิได้ Article
530830 ดวงแก้วต้องเลี้ยงด้วยบุญ ยายฝึกมาดีแล้ว ขอได้ทุกเรื่อง กายสิทธิ์ทำสำเนากายได้ Article
530830 ต้องฝึกหนักอย่างถูกหลักวิชชา เป็นพระแท้ให้โยมพ่อโยมแม่เกาะชายผ้าเหลืองไปสู่เทวโลก Article
530830 ผลการปฏิบัติธรรม พระสุรชาติ นนฺทสิทฺโธ Article
530830 อานุภาพดวงแก้วคุณยาย บอกให้ดวงแก้วปลุกไปทำบุญ คุณรัตนา แบบกัน Article
530831 ก่อนจะหาคำตอบเรื่องโลกและจักรวาลในยุคดั้งเดิม ต้องรู้ก่อนว่า ตัวของเราที่แท้จริงอยู่ตรงไหน Article
530831 ขยายความ อนุปุพพิกถา แสดงธรรมจากง่ายไปหายาก เวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมผู้ฟังจะเห็นเป็นภาพทางใจ Article
530831 ประวัติของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีความชัดเจน Article
530831 ผลการปฏิบัติธรรม โครงการThe Middle Way ชาวต่างชาติที่ประกาศตัวเป็นพุทธมามกะ Article
530831 พระศรีอริยเมตไตรย์ EP4 การประชุมอรหันตสาวกครั้งที่ 3 และฉัพพรรณรังสีของพระสุมังคลพุทธเจ้า Article
530831 อานุภาพดวงแก้วคุณยาย ป้าแดงขายบ้านได้อัศจรรย์ ครูไม่ใหญ่อยากให้นักเรียนโสตศึกษากล่าวสาธุได้ Article
530901 ชุมชนลี้ลับ ดินแดนสัปปายะที่ไม่มีคนแก่ เป็นน้องๆยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ Article
530901 ผลการปฏิบัติธรรม พระสงวน ธีรวํโส Article
530901 พระศรีอริยเมตไตรย์ตอนที่ 4 1 บุพกรรมที่ทำให้พระสุมังคลพุทธเจ้ามีรัศมีสว่างไสวหมื่นโลกธาตุ Article
530901 เมื่อยักษ์เรียนธรรมะจากคุณยายทองสุก Article
530901 ลูกจันทร์รู้ไม๊ เอาประเทศมาตีค่ายังไม่เท่าแก้วดวงหนึ่งเลย Article
530901 หลวงปู่สอนอะไรให้กายสิทธิ์ในดวงแก้ว วิธีเชื่อมประสานใจเรากับกายสิทธิ์ Article
530901 อานุภาพบุญสร้างอาคาร 100 ปี ซื้อที่ดินถูกกว่าเดิม 10 เท่า ครอบครัวเจียมพิทยานุวัฒน์ Article
531001 ขยายความมาร 5 ฝูง สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ธุดงค์พระล้านรูป และพระของขวัญที่ทำด้วยทองคำ Article
531001 อานุภาพเหรียญปราบมาร เสด็จไปได้ มาได้ Article
531002 การสร้างบารมีของ ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ ผู้มีหัวใจดังเช่นอนาถบิณฑิกเศรษฐี Article
531002 เขื่อนกันน้ำเซาะดินที่วัดสองพี่น้อง หลวงปู่วัดปากน้ำเคยฝากฝังไว้ เป็นบุญของเรา Article
531002 อานุภาพเหรียญหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ตอน ราวกับเอาโซ่ผูกเครื่องบินไว้ Article
531002 โอวาทพระธรรมทายาท ให้ฝึกตนเป็นพระแท้บวช 2 ชั้น Article
531004 คุณยายวางระบบแบ่งงานกันทำระหว่างครูไม่ใหญ่กับครูไม่เล็ก Article
531004 เด็กหูหนวกยังกล่าวคำถวายกฐินสัมฤทธิ์ได้ ทำไมคนธรรมดาจะกล่าวไม่ได้ Article
531004 บวชล้านรูป เป็นสัญญาณที่กำลังจะเปิดศักราชโลกยุคใหม่แห่งความสว่างไสว Article
531004 วิธีเตรียมใจก่อนถึงงานบุญใหญ่ Article
531005 เด็กน้อยหลงป่า กลับมาได้ด้วยเหรียญปราบมาร Article
531005 ถ้ายุคเก่ามารวมกับยุคใหม่ มารกลัวมากเลย Article
531005 น้องแอมป์ เด็กหูหนวกว่าที่ประธานกฐิน เห็นดวงที่กลางท้อง กล่าวถวายผ้ากฐินต่อหน้าหลวงพ่อ Article
531005 รู้จักนิพพานภพสามโลกันต์ ภาคปราบภาคโปรดช่วยกันรื้อสัตว์ขนสัตว์ ความรู้จากหลวงปู่วัดปากน้ำ Article
531006 เมื่อใจของมนุษย์เปลี่ยนแปลง โลกก็เปลี่ยนแปลง จะเกิดสิ่งอัศจรรย์มากมาย Article
531006 ลูกเรียนดี สามีหายป่วย ด้วยบารมีหลวงปู่ Article
531006 หลวงปู่สอนวิธีตามหากายดั้งเดิม ถ้าดึงยุคใหม่ในโลกเก่ามาสู่ยุคเก่าในโลกเก่า พญามารสะดุ้งพรึบ Article
531007 เจ็บหนักปางตาย รอดได้ ด้วยเหรียญปราบมาร หมอตะลึงอึ้งไปเลย Article
531007 ถ้ารู้จักหลวงปู่อะไรก็ยอม ศึกษาแผนภูมิภพ 3 Article
531007 พระศรีอริยเมตไตรย์ EP16 พระอชิตะบรมโพธิสัตว์ พระอสีติมหาสาวกแสวงหาบาตรของพระพุทธเจ้า Article
531007 รู้จักชาวลับแล มีพระมหาเถระผู้มีอายุยืน ล้วนเคยฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ามาอย่างน้อยก็พระองค์นี้ Article
531007 สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ตลอดเส้นทางนี้ใจต้องใสต้องเกลี้ยง Article
531008 ช้างพระโพธิสัตว์ บูชาพระเจดีย์ทุกวันพระ Article
531008 ชาวลับแลเป็นมนุษย์ แต่เพราะมีศีลมีธรรมจึงทำให้กายกึ่งหยาบกึ่งละเอียด Article
531008 ที่พระอสีติมหาสาวกเหาะเหินเดินอากาศได้เพราะท่านขจัดกิเลสหมดสิ้นจากใจแล้ว Article
531008 ประวัติศาสตร์ในการสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์จะถูกกล่าวถึงอย่างน้อยไปถึงยุคพระศรีอริยเมตไตรย Article
531008 พระมหาเถระผู้ทรงคุณธรรมคุณวิเศษ ท่านมีมโนปณิธานอันแน่วแน่ปลีกวิเวกทำภาวนาไม่พบกับผู้ใดเลย Article
531008 พระมหาเถระผู้มีความปรารถนาไปเจอพระศรีอริยเมไตรย์ Article
531008 พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 17 พระอชิตะกระทำสัตยาธิษฐาน Article
531008 สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ และคลองลัดบางนางแท่น Article
531008 สยบสุนัขพันธุ์ดุด้วยอานุภาพหลวงปู่ Article
531008เกร็ดชีวิตครูไม่ใหญ่ เมื่อถูกสุนัขเข้ามาทำร้าย ตอนอายุ 10 ขวบ Article
531009 การเกิดของหลวงปู่และหมู่คณะ การถูกสอดผังให้ใจขัดเคืองเมื่อถึงงานบุญใหญ่ Article
531009 การปะทะกันระหว่างพระกับมารในวันเกิดหลวงปู่ และวิธีการสะสางธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ Article
531009 ถ่ายเป็นเลือด 3 วัน รอดได้ด้วยเหรียญปราบมาร Article
531009 พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 18 พระอชิตะได้รับพุทธพยากรณ์ Article
531009 ภารกิจภาคปราบ ไปเอากายดั้งเดิมกลับคืนมาให้ทุกคน Article
531009 มารจะสอดละเอียดให้เราขัดเคือง ถ้าเราขัดเคืองตามมันจะมาเป็นกองทัพเลย บุญก็อด มารก็หัวเราะเยาะ Article
531101 เจ้าหญิงพริกสดพลิกชีวิตด้วยบุญกฐิน Article
531101 พระศรีอริยเมตไตรย์ เราน่าจะดึงยุคนั้นมาสู่ยุคนี้ได้ ถ้าบวชหมดโลกใครจะเลี้ยง Article
531101 หลวงปู่ผู้มีคุณวิเศษและอายุยืนยาวจะหวงแหนจีวรชุดวันบวช Article

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา

ต้นฉบับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *