หลวงพ่อทัตตชีโว

สารบัญ โอวาทครูไม่เล็ก

o วันนี้นึกถึงความตายกันหรือยัง (บทพระธรรมเทศนาเรื่อง อุปกิเลส ) คลิกลิงค์ o หลักการหรือหัวใจสำคัญของการสร้างบารมี 20/10/45 (18:45) คลิกลิงค์ o บารมีทั้ง 10 ทัศ เกี่ยวข้องกับการสร้างบารมีของเราอย่างไร 20/10/45 (32:39) คลิกลิงค์ o ข้อคิดการสร้างบุญ บอกบุญ และ สร้างบารมีไปเป็นทีม 23/3/46 (30:58) คลิกลิงค์ o ความโชคดีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนา และ มหาปูชนียาจารย์ 27/4/46 (19:53) คลิกลิงค์ o ความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 1 ; ความสงสัยของปริพาชกในเรื่องความเคารพต่อพุทธองค์ 15/8/47 (28:18) คลิกลิงค์ o ความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 2 ; เหตุ 5 ข้อ ที่พุทธสาวกเคารพพุทธองค์อย่างยิ่ง 15/8/47 (27:09) คลิกลิงค์ …

สารบัญ โอวาทครูไม่เล็ก Read More »

สารบัญ ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

เพลลิสต์ ตำนานข้ามชาติ มหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ คุณครูไม่เล็ก-หลวงพ่อ ทัตตชีโว (40) คลิกลิงค์ ตำนานข้ามชาติ- คุณครูไม่เล็ก 1/40 (10:29) คลิกลิงค์ ตำนานข้ามชาติ- คุณครูไม่เล็ก 2/40 (08:07) คลิกลิงค์ ตำนานข้ามชาติ- คุณครูไม่เล็ก 3/40 (09:56) คลิกลิงค์ ตำนานข้ามชาติ- คุณครูไม่เล็ก 4/40 (10:21) คลิกลิงค์ ตำนานข้ามชาติ- คุณครูไม่เล็ก 5/40 (08:45) คลิกลิงค์ ตำนานข้ามชาติ- คุณครูไม่เล็ก 6/40 (09:10) คลิกลิงค์ ตำนานข้ามชาติ- คุณครูไม่เล็ก 7/40 (09:03) คลิกลิงค์ ตำนานข้ามชาติ- คุณครูไม่เล็ก 8/40 (09:53) คลิกลิงค์ ตำนานข้ามชาติ- คุณครูไม่เล็ก 9/40 (09:46) คลิกลิงค์ ตำนานข้ามชาติ- คุณครูไม่เล็ก 10/40 …

สารบัญ ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก Read More »

ความไม่สงบทางภาคใต้ของเราขณะนี้ ในมุมมองพระพุทธศาสนานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร –

คำถาม: กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับ ความไม่สงบทางภาคใต้ของเราขณะนี้ ซึ่งมีส่วนกระทบทั้งประเทศ แม้กระทั่งต่างประเทศเองก็ให้ความสนใจ แล้วก็ทำให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกด้วย ขอกราบเรียนถามว่า ปัญหาความไม่สงบทางภาคใต้ในขณะนี้ ในมุมมองพระพุทธศาสนานั้นเกิดจากสาเหตุอะไรครับ คำตอบ: ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ ถ้ามองว่าเป็นเรื่องใหญ่ มันก็ใหญ่นะ แต่ว่าอยากจะชี้บางอย่างให้ดูก่อน อย่างแรก คือ จำไว้เถอะ…ชายแดนของประเทศทุกประเทศ มักจะมีการกระทบกระทั่งกันอยู่เสมอๆ ไม่ว่าระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ที่เป็นอยู่ตรงนี้ ความจริง ประเทศไทยกับประเทศพม่า ประเทศไทยกับประเทศลาว ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา เราก็มีการกระทบกระทั่งกันบ้าง อันนี้ก็เป็นธรรมดา ไม่เฉพาะที่ประเทศมาเลเซียที่อยู่ทางใต้ของเรา ที่ว่ากระทบกระทั่งแล้วยังเป็นเรื่องธรรมดา ก็เพราะว่า…เราต้องยอมรับความจริงกันว่า คนเรานั้น มันยังไม่หมดกิเลส เมื่อมันยังไม่หมดกิเลส ความเอาแต่ใจตัวบ้าง ความเห็นแก่ได้บ้าง และ…ถ้าจะว่าไป…ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์บ้างในแง่มุมต่างๆ สิ่งเหล่านี้มันก็ก่อให้เกิดปัญหาของมันขึ้นมา ทีนี้ ภาคอื่นๆ เมื่อเกิดปัญหาแล้ว ก็มักจะไม่ค่อยรุนแรง แต่มาครั้งนี้ทางภาคใต้ของเราเกิดขึ้นแล้ว กลับมีแววรุนแรง ก็เพราะว่า 3ภาคอื่นๆนั้น ทั้งภาคเหนือ และภาคตะวันตกที่ติดกับพม่า ภาคตะวันออกซึ่งติดกับลาว ติดกับกัมพูชา พอดีว่าทั้ง 3ประเทศนั้นนับถือพระพุทธศาสนาด้วยกัน หลักการแก้ไขปัญหาของคนทั้ง 3ชาติมีเหมือนๆกัน คือ ใช้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลัก แต่ว่าพอดีภาคใต้ของเราติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งคนทั้งฝั่งไทยและฝั่งมาเลเซีย ก็ไหลเข้าออกถึงกันตลอดเวลาตั้งแต่โบราณมาแล้ว แต่ว่าตรงนี้เกิดมีการต่างศาสนาขึ้น ซึ่งเมื่อมีต่างศาสนาแล้ว ทิศทางหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหามันก็เลยมีความแตกต่างกันไป ซึ่งเมื่อมันเป็นอย่างนี้ ก็ต้องใช้ความอดทนกันมากหน่อย สำหรับในการจะเข้าไปแก้ปัญหา แต่ว่า…ก็ต้องคิดให้ลึกสักหน่อยว่า …

ความไม่สงบทางภาคใต้ของเราขณะนี้ ในมุมมองพระพุทธศาสนานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร – Read More »

จะมีวิธีการใดที่จะแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืนตลอดไปครับ

คำถาม: ขอกราบเรียนถามหลวงพ่อต่อว่า จะมีวิธีการใดที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนตลอดไปครับ คำตอบ: ในการแก้ปัญหาภาคใต้ของเราครั้งนี้ สิ่งที่ทุกคนต้องระมัดระวังให้ดีก็คือ อย่าใช้ความรุนแรง ให้ใช้ความเมตตา และปัญญา ให้สมดุลกันให้ดี ความเมตตายังไงก็ต้องนำหน้า และปัญญาก็ต้องตามติดๆกันเข้าไปทีเดียว ถ้าอย่างนี้เราก็มีทางแก้ปัญหาได้ อย่างที่ว่ามานี้…เท่ากับบอกว่าอะไร…ที่ไหนขาดปัญญา ที่นั่นก็มีปัญหา เพราะฉะนั้น ปัญหาภาคใต้ถ้าว่าไปแล้ว…มีปัญหาดังนี้ ประการที่1.ปัญหาเรื่องการศึกษา หรือความรู้ในเรื่องของการทำมาหากิน  ความรู้ทั่วไปของประชาชน นี่เรื่องที่1 ความรู้ตรงนี้ต้องรีบให้ ประการที่2.ปัญหาเรื่องของความเข้าใจในศาสนา คือ ประชาชนที่อยู่ในภาคใต้ โดยเฉพาะในกลุ่ม ในบริเวณที่กำลังมีปัญหาอยู่นี้ ฟันธงลงไปได้เลยว่า ไม่ว่ากลุ่มที่นับถือศาสนาพุทธ หรือนับถือศาสนาอิสลามก็ตามที ความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมของแต่ละท่านที่นับถือศาสนานั้นๆ อยากจะบอกว่า ยังลึกซึ้งไม่พอ ถ้ามีความลึกซึ้งพอล่ะก็ ความอดทนของแต่ละฝ่ายที่เกิดปัญหาขึ้นมา จะมีมากพอ เมื่อมีความอดทนมากพอ เดี๋ยวปัญหามันจะค่อยๆคลี่คลายด้วยตัวของมันเอง มองภาพรวมๆ อย่างนี้ก่อน คือ 1.แก้ปัญหาด้วยความรู้ทั่วไปในทางโลก ทั้งด้านวิชาการ ทั้งด้านการศึกษาพื้นฐาน ให้กับประชาชน 2.เพิ่มพูนความรู้ทางด้านศีลธรรม ตามหลักศาสนาที่แต่ละท่านนับถือ ทางฝ่ายพุทธ ก็น่าที่จะมีพระภิกษุที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมสูง จากจังหวัดใกล้เคียง หรือจากจังหวัดอื่นๆก็ตามที ช่วยลงไปให้ความรู้ทางพุทธศาสนาให้กว้างขวางขึ้น แก่ชาวไทยพุทธที่อยู่ในภาคใต้ ไปให้ความรู้ทางธรรมแก่พี่น้องชาวไทยพุทธ หรือว่ามีความตกทุกข์ได้ยากในเรื่องอะไร ก็ไปช่วยกันดู ช่วยกันแก้ไข มีความขาดแคลนอะไร ก็ไปช่วยกันดู ส่วนทางด้านการศึกษาศาสนาของอิสลามก็เช่นกัน คงจะต้องมาช่วยกันดูว่า ท่านที่มีความรู้ทางศาสนาอิสลาม เป็นผู้บริหารทางศาสนาอิสลามก็ลงไปช่วยกันดูกันอย่างจริงๆจังๆแล้ว …

จะมีวิธีการใดที่จะแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืนตลอดไปครับ Read More »

ในกรณีที่เรา เจอคนที่ประสบความทุกข์อย่างหนัก จนถึงขั้นอยากจะฆ่าตัวตาย เราจะมีวิธีปลอบใจหรือว่ามีคำแนะนำให้เขาสู้ชีวิตต่อไปอย่างไรดีครับ

คำถาม: ในกรณีที่เรา เจอคนที่ประสบความทุกข์อย่างหนัก จนถึงขั้นอยากจะฆ่าตัวตาย เราจะมีวิธีปลอบใจหรือว่ามีคำแนะนำให้เขาสู้ชีวิตต่อไปอย่างไรดีครับ   คำตอบ: ลูก…ต้องรู้นะ ไม่ว่าคนที่อยากจะฆ่าตัวตายเพราะกรณีไหนๆ พวกนี้คือพวกเครียด เมื่อเขากำลังเครียด…เครียด…แล้วถ้าคิดจะช่วยกัน…ยังไงก็ ต้อง…คิดช่วย ไม่ใช่ ถ้า…คิดจะช่วย ยังไงต้องคิดช่วยกัน แต่ว่าเวลาคิดจะช่วยเขานั้น เราเองอย่าไปเครียดเสียเองก่อนนะ ถ้าเราไปเครียดเสียเองล่ะก็ เดี๋ยวแก้ไม่ได้ เหตุแห่งการคิดฆ่าตัวตายของแต่ละคนมันแตกต่างกันไป เวลาเราเจอบุคคลประเภทนี้ก็ระวังไว้ว่า เราอย่าเพิ่งไปเครียดเองเสียก่อน แล้วก็ดูสภาพทั้งร่างกายและจิตใจของเขาให้ดี รวมทั้งเขาจะมีอุปกรณ์อะไรที่อยู่ในมือเพื่อการฆ่าตัวตายอยู่บ้าง ดูให้ดีด้วย ที่ว่าดูให้ดีก็คือ ในขณะที่เราคิดจะไปช่วยแก้เขานั้น เดี๋ยวอุปกรณ์อันนั้นมันจะกลายเป็นอุปกรณ์ช่วยฆ่าเราเสียก่อน ก็มองเสียให้ดีด้วย แล้วเราเองต้องมีหลัก จึงจะเข้าไปช่วยแก้เขาได้ มีหลักทางด้านไหนบ้าง…  มีหลักในเรื่องของ การเวียนว่ายตายเกิด หรือ เรื่องกรรม ให้แน่นอยู่ในใจของเราก่อน คือ มีหลักธรรมนั่นเอง แล้วจากนั้น…ค่อยมีหลักจิตวิทยา…ค่อยมีหลักทางด้านการแพทย์ตามมา เอาเรื่องของหลักธรรมก่อน เราต้องรู้ไว้ว่า คนเราตายแล้วไม่สูญ ในการที่ใครคนใดคนหนึ่งคิดฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาอะไรก็ตาม ขอให้เราทราบไว้ว่า นั่นมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูก เพราะว่า ถึงตายแล้วปัญหานั่นยังไม่หมดไปหรอก ตายแล้วมันยังต้องเกิด ต้องเกิดใหม่ แต่เกิดในรูปอะไรแล้วแต่ เพราะฉะนั้น เมื่อเขาตายไปพร้อมกับปัญหาที่ค้างคาใจ ดังนั้น ปัญหานี้ยังตามติดตัวเขาไปอีกในภพเบื้องหน้า จะไปนานอีกแค่ไหนก็แล้วแต่ แต่มันยังตามไป ได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกเมื่อไหร่ ปัญหานั้นก็ยังตามมาอีก คนที่เขาคิดฆ่าตัวตาย …

ในกรณีที่เรา เจอคนที่ประสบความทุกข์อย่างหนัก จนถึงขั้นอยากจะฆ่าตัวตาย เราจะมีวิธีปลอบใจหรือว่ามีคำแนะนำให้เขาสู้ชีวิตต่อไปอย่างไรดีครับ Read More »

ทำไมคนไทยส่วนใหญ่ก็นับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งมีคำสอนที่ดีๆมากมาย แต่ประเทศไทยกลับมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจน้อยกว่าประเทศทางตะวันตกครับ

คำถาม: กราบนมัสการ…พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ด้วยความเคารพอย่างสูง กระผมมีความสงสัยว่า ทำไมคนไทยส่วนใหญ่ก็นับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งมีคำสอนที่ดีๆมากมาย แต่ประเทศไทยกลับมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจน้อยกว่าประเทศทางตะวันตกครับ คำตอบ: ประเทศไทยที่เรามองว่า เศรษฐกิจสู้ประเทศอื่นไม่ได้ ตรงนี้ก็ยอมรับ แต่ว่าอย่าไปมองว่าเป็นว่า เพราะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไม่ช่วย อย่ามองอย่างนั้น มองใหม่ มองว่า ประการแรก ชาวไทยทั้งประเทศนี่แหละในปัจจุบันนี้ที่บอกว่า นับถือพระพุทธศาสนานั้น ไปเรียกตัวกันมา แล้วให้แค่เล่าพุทธประวัติเท่านั้นแหละ เราจะพบว่า คนไทยและเด็กไทยที่เล่าพุทธประวัติตั้งแต่วันประสูติของพระองค์จนกระทั่งวันปรินิพพาน เอาแค่นี้ น้อยคนที่จะเล่าได้จบและถูกต้อง นี่ยังไม่ต้องพูดนะถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนา คือ ความจริงเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้น ไม่ว่าปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทย อย่าเที่ยวเอาไปเปรียบเทียบว่า เป็นเพราะนับถือพระพุทธศาสนาแล้วเลยทำให้ประเทศไทยเกิดปัญหา หรือทำให้ประเทศไทยตกต่ำ แต่ต้องพูดใหม่ว่า ประชาชนคนไทยขณะนี้แม้ตัวเองจะบอกว่า ฉันเป็นชาวพุทธ  แต่ว่าความรู้ในพระพุทธศาสนามีไม่พอ หรือบางคนก็อย่างที่ว่า แค่จะให้เล่าพุทธประวัติเท่านั้น ยังเล่าไม่จบ หลักธรรมพื้นฐานของชาวพุทธมีอะไรบ้าง ที่จะต้องมาใช้ในชีวิตประจำวัน แค่จะให้ไล่ว่า อบายมุข ซึ่งเป็นตัวบ่อนทำลายเศรษฐกิจมีอะไรบ้าง เพียงแค่นี้ก็อาจจะตอบกันได้ แต่ไม่ครบ แถมบางคนเพียงแค่ศีล 5 ข้อ ก็ไล่ไม่จบ เพราะฉะนั้น ปัญหาในประเทศไทย จึงไม่ใช่ปัญหาว่า เพราะนับถือพระพุทธศาสนาแล้วประเทศตกต่ำ ไม่ว่าในด้านไหน แต่เป็นเพราะคนไทยเป็นชาวพุทธในทะเบียน คือลงทะเบียนว่าเป็นชาวพุทธ แต่ไม่เคยรู้เลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าอะไร เป็นชาวพุทธเพราะว่า พ่อแม่เป็นพุทธ หรือปู่ย่าตาทวดเป็นพุทธ แต่ใจของตัวเองไม่เคยได้ซึมซับเอาธรรมะในพระพุทธศาสนาเข้าไปไว้เลย  จึงทำให้เมื่อดำเนินชีวิตประจำวัน จะไปประกอบธุรกิจการงานใดก็เคว้งคว้าง ไม่มีหลักธรรมจะยึด แล้วมันก็เลยทำให้ตัวเองก็ต้องตกต่ำ  …

ทำไมคนไทยส่วนใหญ่ก็นับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งมีคำสอนที่ดีๆมากมาย แต่ประเทศไทยกลับมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจน้อยกว่าประเทศทางตะวันตกครับ Read More »

นักธุรกิจผู้ที่หวังผลกำไรเป็นหลักนั้น จะมีบาปกรรมติดตัวไปหรือไม่

คำถาม: ในฐานะที่กระผมเป็นนักธุรกิจ ก็มุ่งแสวงหาผลกำไรเป็นหลัก ผมอยากจะเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่า ผู้ที่หวังผลกำไรเป็นหลักนั้น จะมีบาปกรรมติดตัวไปหรือไม่ครับผม คำตอบ: ลูกเอ๊ย…ถ้าค้าขายแล้วไม่เอากำไร แล้วมันจะกินอะไรกันล่ะลูก ค้าขายมันก็ต้องเอากำไรเป็นธรรมดา แต่ว่าที่ไม่ใช่ธรรมดาก็มีอยู่เหมือนกัน ตั้งแต่ 1.ค้าขายสิ่งที่ต้องห้าม ตรงนี้ไม่ว่าค้าแล้วจะเอากำไรหรือไม่เอากำไร ไอ้เจ้านี่บาป สิ่งที่ต้องห้าม อาชีพที่ต้องห้าม มีอะไรบ้าง ก็ตั้งแต่ ค้าอาวุธ เอาไว้ฆ่ากัน ค้ามนุษย์ เช่น ค้าข้าทาส ค้ายาพิษ เช่น ยาประเภท ยาฆ่าแมลง หรือยาเบื่อต่างๆ ค้ายาเสพติด อย่างนี้ไม่ได้ ค้าในสิ่งที่ไม่ควรค้าอย่างนี้ ยังไงเสียมันก็เป็นบาป อย่าว่าแต่ค้าเลย เอาสิ่งเหล่านี้ไปแจกเขา มันก็เป็นบาป เอายาบ้า อย่าว่ายาบ้าเลยนะลูกนะ เห็นเดี๋ยวนี้ยังชอบทำกัน ในวันเกิด เอาเหล้าเป็นของขวัญให้คนโน้นคนนี้…บาปทั้งนั้น ตอนยังไม่กินเหล้า ยังพูดภาษาคนกันรู้เรื่อง พอกินเข้าไปแล้ว ภาษาคนพูดกันไม่รู้เรื่องแล้ว เพราะมันเมา เพราะฉะนั้น ค้าเหล้าหรือแจกเหล้า เลี้ยงเหล้ากันนั่นน่ะ นั่นคือแจกความโง่ แจกความ…ถ้าว่าไปนะ…อย่าโกรธกันนะ…นั่นน่ะแจกนรกให้กัน…อย่างนี้แค่แจกก็เป็นบาป เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดว่าเอาไปค้า แล้วมีกำไรหรือขาดทุน บาปทั้งนั้น  ประเด็นนี้ต้องชัดด้วย ค้าในสิ่งที่ทำให้ความเป็นคนของผู้อื่นหมดไป เสียหายไป บาปทั้งนั้น …

นักธุรกิจผู้ที่หวังผลกำไรเป็นหลักนั้น จะมีบาปกรรมติดตัวไปหรือไม่ Read More »

ว่าด้วยวิธีใช้เงิน

คำถาม: มีคนรู้จักบางคนที่มีเงินเดือนมาก แต่ว่าพอใกล้สิ้นเดือนทีไร มักจะบอกว่าเงินเดือนไม่ค่อยพอใช้ อยากขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อแนะนำวิธีการใช้เงินให้กับเขาด้วยครับ   คำตอบ: ปัญหาเรื่องเงินไม่พอใช้…เงินเดือนมากก็ยังไม่พอใช้…ลูกเอ๊ย…ถ้าไม่รู้จักใช้ เท่าไหร่มันก็ไม่พอ อย่าว่าแต่ทำเงินเดือนใช้เลย เขายกโรงกษาปณ์มาให้เราพิมพ์แบงก์ ปั๊มแบงก์เอง พิมพ์เหรียญ ปั๊มเหรียญเอง ถ้าไม่รู้จักใช้ล่ะก็ เดี๋ยวเถอะ โรงกษาปณ์ก็ยังเจ๊งเลย ปู่ย่าตาทวดเคยสอนเอาไว้ ในเรื่องการของใช้เงิน…เรื่องหาเงินไม่ต้องพูดกัน เพราะว่ายังไงๆถ้ามันได้น้อยละก็ โอกาสจะไม่พอใช้ มันก็เป็นไปได้อยู่แล้ว แต่ว่าที่ถามมานี้ เท่าไหร่ๆก็ไม่พอใช้ อย่างนี้ โรคประเภทนี้ต้องแก้ไขด้วยตะพดเสียล่ะมั๊ง…ปู่ย่าตาทวดสอนไว้ว่า จะกินจะใช้อะไรนั้น   ประการแรก ท่านว่าเอาไว้ จะกินจะใช้อะไร ท่านก็บอกว่า ลูก…กินอีตอนหิว อย่าไปกินอีตอนอยาก ฟังชัดๆนะ เพราะว่า ถ้าจะไปกินอีตอนอยากล่ะก็ มันก็อยากอยู่เรื่อย ถ้าไปกินอีตอนหิวละก็ เออ…มันจำเป็น มันจะต้องกิน พูดง่ายๆหลักการตรงนี้ก็คือ แยกให้ออกนะลูกนะ Need กับ Want ความอยาก กับ ความจำเป็น แยกให้ออก ความอยากไม่ใช่ความจำเป็น ความจำเป็นไม่ใช่ความอยาก   แต่ว่าคนส่วนมาก พออยาก อยากได้อะไรขึ้นมา อยากกินอะไรขึ้นมา เกิดความรู้สึกว่า ไอ้นี่คือจำเป็น ตรงนี้แหละที่มันทำให้ได้เท่าไหร่มันก็ไม่พอใช้ ก็พิจารณาตัวเองให้ดี นี่ข้อแรกก่อน คนที่จะบริหารเงินได้ดีล่ะก็ แยกให้ออกนะ Need กับ Want นี่เป็นประการแรก ถ้าแยกตรงนี้ออก …

ว่าด้วยวิธีใช้เงิน Read More »

พระสามารถสวมรองเท้าบิณฑบาตได้หรือไม่

คำถาม: พระสงฆ์ที่ท่านเดินบิณฑบาตเจ้าค่ะ ท่านจะสามารถสวมรองเท้าได้ หรือไม่เจ้าคะ เพราะว่าในสภาพปัจจุบันนี้พื้นที่บางแห่งไม่เหมาะสมที่จะเดินเท้าเปล่าเจ้าค่ะ คำตอบ: ตั้งแต่หลวงพ่อยังเล็กๆอยู่ ก็เห็นเวลาพระท่านออกบิณฑบาตกัน เดินเป็นแถวไปตามคันนาบ้าง ไปตามทางเกวียนในหมู่บ้านบ้าง ต่อมา เมื่อมีถนน รถยนต์ ได้มีการราดยางมะตอยกัน พระท่านก็เดินริมๆถนนไป เดินกันไปเป็นแถว ออกบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านญาติโยมไป สิ่งที่สังเกตชัดมาตั้งแต่เล็ก คือ พระท่านไม่ใส่รองเท้า ท่านถอดรองเท้าแล้วก็ออกบิณฑบาต นี่คือธรรมเนียมของพระภิกษุในประเทศไทย คำถามที่ถามมาว่า พระจะต้องถอดรองเท้าบิณฑบาตตลอดไปหรือไม่ หรือว่าถ้าจำเป็นจะต้องใส่ จะได้หรือไม่ อะไรทำนองนี้ หลวงพ่ออยากจะให้ข้อคิดเอาไว้กับพวกเรา คือ วินัยประเภทนี้ ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของบ้านเมืองด้วย เมื่อหลวงพ่อเล็กๆ อย่างที่ว่ามาเมื่อ 60ปีที่แล้ว ดินในท้องนาไม่สกปรกเหมือนดินในปัจจุบัน ถนนแม้จะเป็นถนนประเภทที่ฝุ่นตลบไปหมด  เพราะว่ามีแต่เกวียน เป็นทางเกวียน หน้าแล้งฝุ่นตลบ หน้าฝนเป็นโคลนเป็นหล่ม แต่ถึงขนาดนั้น ถนนโคลน ถนนฝุ่นอย่างนั้น ก็ไม่สกปรกด้วยสารพิษเหมือนอย่างที่เป็นในปัจจุบัน ปัจจุบันนี้ ทั้งถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง มีเยอะแยะไปหมด แต่ก็ขอบอกตรงๆเลยว่า บางครั้งไม่กล้าถอดรองเท้าเดิน ทำไม…เพราะ สังเกตออกเลยว่า ถนนเส้นนี้มีประเภทพวกสารเคมีตกค้างอยู่เยอะ เช่น แถบนี้ขายยาฆ่าแมลง …

พระสามารถสวมรองเท้าบิณฑบาตได้หรือไม่ Read More »

ชาวต่างชาติอยากจะให้ญาติมิตรได้เข้าใจถึงเรื่องทานบารมี ควรจะทำอย่างไร –

คำถาม: กราบนมัสการ…หลวงพ่อที่เคารพอย่างยิ่ง ในฐานะที่ลูกเป็นชาวต่างชาติ และเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และอยากจะให้ญาติมิตรได้เข้าใจถึงเรื่องทานมหาบารมีเช่นเดียวกับลูก แต่บางครั้งก็มีความรู้สึกว่า ลำบากมากในการที่จะบอกบุญ อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่า ควรจะทำอย่างไร ที่จะให้ญาติมิตรเข้าใจถึงเรื่องพระพุทธศาสนานี้เจ้าคะ  คำตอบ: คุณหนู…อย่าว่าแต่คุณหนูนับถือศาสนาอื่น ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา แล้วชวนพ่อแม่พี่น้องมาทำบุญในพระพุทธศาสนา แล้วเขาไม่ค่อยจะยอมทำ…คุณหนู…แม้แต่ชาวพุทธด้วยกันนี่แหละ มีไม่น้อยหรอก ชวนมาทำบุญ เขาก็ไม่ทำ มันยากพอๆกันนะ…คุณหนูนะ เพราะอะไร…พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงให้ข้อคิดเอาไว้แล้วว่า การทำบุญทำทานกับการรบ มันหนักแรงพอกันนะ ทำไม…ในการรบเราจะต้องต่อสู้กับข้าศึกที่เห็นตัวที่มีอาวุธ ก็รบกันก็สู้กัน เอาชีวิตเป็นเดิมพันกัน การทำทานก็เหมือนกัน คุณหนู มันต้องรบเหมือนกันนะ รบกับอะไร…รบกับความตระหนี่ ความตระหนี่มันหุ้มอยู่ในใจตัว มนุษย์ก็มองไม่เห็น เมื่อมองไม่เห็นก็คิดว่า ตัวเองใจกว้างแล้ว ดังนั้น เมื่อไปชวนมาทำบุญทำทาน แม้ในศาสนานั้นเอง ศาสนาเดียวกัน ก็ใช่ว่าเขาจะเต็มใจร่วมทำบุญทำทานทุกครั้งเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้น ในการที่คุณหนูซึ่งมีคุณพ่อ-คุณแม่ ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา เขาจะมาทำทาน ทำบุญง่ายๆ อย่างคุณหนู มันคงไม่ใช่หรอกนะ มันก็เหมือนกับคุณหนูกำลังชวนเขามาออกรบนะคุณหนูนะ อย่าเพิ่งไปแปลกใจ หลวงพ่อเองก็เคยเจอเรื่องนี้กับญาติของหลวงพ่อเองนั่นแหละ ปัจจุบันนี้หลวงพ่อบวชมา 30กว่าพรรษา มีญาติบางคน หลวงพ่อไปชวนเขาทำบุญทำทานตั้งแต่พรรษาแรกๆ เดี๋ยวนี้เขาก็ยังไม่ทำกับหลวงพ่อเลย แล้วไม่ใช่กับหลวงพ่ออย่างเดียวหรอก กับวัดอื่นเขาก็ไม่ค่อยจะทำอีกเหมือนกัน มันเป็นอัธยาศัยของเขา ถ้าถามว่า หลวงพ่อท้อไหม…ก็ไม่ท้อ เจอหน้าก็ชวนทำบุญทำทานเรื่องอื่นไป แทนที่จะทำบุญกับวัด กับศาสนา บางทีหลวงพ่อชวนไปทำเรื่องอื่น เช่นชวนไปปล่อยสัตว์ปล่อยปลา…เขาก็ยอมทำ…ให้ชีวิตเป็นทาน, ชวนให้ไปทำกับโรงพยาบาล…เขาก็ยอมทำ แต่มาทำบุญกับศาสนา เขายังมองไม่เห็นคุณค่า เขาก็ยังไม่ทำ ญาติหลายคนของหลวงพ่อก็มีอาการอย่างนี้ และบางคนเคยเป็นอย่างนี้ แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้ว ตั้งใจมาทำบุญทำทาน แล้วก็มาตำหนิหลวงพ่ออีกว่า ทำไมไม่อธิบายเรื่องทำบุญทำทานกับพระพุทธศาสนา กับพระ ให้เขาเข้าใจตั้งแต่เมื่อ 10-20ปีก่อนโน้น จะได้ทำบุญเยอะกว่านี้…เป็นงั้นไป กลายเป็นความผิดของหลวงพ่ออีก …

ชาวต่างชาติอยากจะให้ญาติมิตรได้เข้าใจถึงเรื่องทานบารมี ควรจะทำอย่างไร – Read More »

จีวรของพระสงฆ์จะต้องเป็นสีเหลืองหรือสีกรักเสมอไปหรือไม่

คำถาม: กราบนมัสการ…หลวงพ่อค่ะ ลูกอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่า จีวรของพระสงฆ์จะต้องเป็นสีเหลืองหรือสีกรักเสมอไปหรือไม่เจ้าคะ  เพราะว่ามีฝรั่งเคยถามลูกว่า ทำไมพระถึงต้องห่มตัวสีเหลืองเจ้าค่ะ คำตอบ: คุณหนู…สำหรับจีวรของพระ ถ้าว่าไปแล้ว ตั้งแต่สมัยพุทธกาล สีจีวรโดยทั่วไปแล้ว จะไม่ค่อยสม่ำเสมอ สาเหตุก็เพราะว่า ตั้งแต่สมัยพุทธกาลมา ในการย้อมสีจีวรนั้น ท่านใช้พวกแก่นไม้มาย้อม ใช้ยางไม้มาย้อม ยางไม้ในที่นี้อาจจะเป็นยางผลไม้ก็ได้ เมื่อใช้ยางไม้ ยางจากผลไม้ จากแก่นไม้เหล่านี้มาย้อม สีมันจึงไม่สม่ำเสมอ อย่าว่าแต่เป็นแก่นไม้ต่างประเภทกัน สีมันจะเข้มมันจะจาง แม้แต่แก่นไม้ชนิดเดียวกันนี่แหละ สมมุติแล้วกันนะ…ตั้งแต่เด็กๆ สมัยประถม มัธยม อยู่ต่างจังหวัด อาตมาเคยไปช่วยรุ่นน้า รุ่นอา เขาย้อมจีวรกัน สมัยโน้นเขาใช้พวกแก่นขนุน พวกแก่นขนุนสีมันจะออกเข้มๆ แต่ว่าสีบางต้นบางพันธุ์ แม้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน สีมันเข้มจัดจนกระทั่งคล้ำ ในขณะที่ขนุนบางต้นบางพันธุ์ สีมันออกเหลืองๆ คล้ายๆดอกจำปา เพราะฉะนั้น ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ท่านจึงใช้คำว่า ย้อมฝาด คือ ย้อมแล้วทำให้เป็นการรักษาคุณภาพของผ้าด้วยว่า เมื่อย้อมแล้วมันทำให้ผ้านั้นไม่เปื่อยง่าย มันมียางไม้บางประเภทมีคุณสมบัติเป็นยา คือทำให้เชื้อราไม่เจริญง่าย หรือยางไม้บางประเภท แม้ได้เป็นยา แต่ว่าสีมันเข้ม จึงทำให้ดูแล้วไม่เปื้อน หรือเปื้อนนิดๆ หน่อยๆ เพราะมันจะเข้ามาในเนื้อของมัน ยางไม้บางประเภทเมื่อย้อมแล้ว ทำให้ผ้านั้นไม่เก็บความชื้น วัตถุประสงค์ในการย้อมผ้าอยู่ตรงนั้น   เพราะฉะนั้นสบงจีวรของพระตั้งแต่สมัยพุทธกาล สีอาจจะแตกจะต่างกันไปบ้าง ท่านก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์จนเกินไป แต่อย่างไรก็ตาม สีจีวรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องจากด้วยอำนาจบุญบารมีที่พระองค์สั่งสมมา สีจีวรของพระองค์ สีเหมือนอะไร…สีเหมือนอย่างกับเปลวเพลิง คือ เหลืองๆ ส้มๆ …

จีวรของพระสงฆ์จะต้องเป็นสีเหลืองหรือสีกรักเสมอไปหรือไม่ Read More »

ทหารตำรวจ ถ้ามีโอกาสได้บรรพชาอุปสมบท ควรที่จะศึกษาธรรมะข้อใด

คำถาม: หลวงพ่อครับ…ทหารตำรวจ ถ้ามีโอกาสได้บรรพชาอุปสมบท ควรที่จะศึกษาธรรมะข้อใดครับ คำตอบ: ไม่ว่า จะเป็นทหาร หรือว่า เป็นใครมาบวชก็ตาม วัตถุประสงค์นั้นเหมือนกัน ไม่ว่าจะ บวชช่วงสั้น บวชช่วงยาว วัตถุประสงค์จริงๆที่เป็นหลักจะต้องเหมือนกันคือ ทำพระนิพพานให้แจ้ง ถ้าพูดอย่างนี้…อาจจะมีคนกลัวกิเลสหมดกันบ้าง…อย่าไปกลัว…ทุกคนตั้งแต่เกิดมา มีสิ่งหนึ่งทำความเดือดร้อนให้เรามากเลยตั้งแต่เกิด คือ มีกิเลส หรือเชื้อร้ายๆ ห่อหุ้มใจของเรามา เชื้อร้ายๆตรงนี้ที่ห่อหุ้มใจของเรามานี้ ไม่ใช่เชื้อโรคที่จะเอากล้องส่องได้ แต่ว่า มันเป็นความขุ่นความมัวหมองที่เกิดขึ้นในใจของเรา พร้อมๆกับการเกิดมาด้วยกายมนุษย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกเชื้อร้ายๆ ในใจของคนว่า กิเลส ปราบกิเลสในใจนี้หมดได้เมื่อไหร่ ก็ไปนิพพานกันเมื่อนั้น หรือปราบทุกข์ได้หมดเมื่อนั้น เพราะฉะนั้น เวลาบวช จึงมีคำปฏิญาณของพระ…บวชเพื่ออะไร…บวชเพื่อกำจัดทุกข์อันเกิดจากกิเลสให้มันหมดไป แล้วก็ความสุขอย่างยิ่ง คือ พระนิพพานก็จะแจ้งขึ้นมาในใจของเรา ทีนี้ เมื่อรู้อย่างนี้ว่า บวชเพื่อกำจัดกิเลส แต่ว่าเราเป็นทหาร เราบวชกันในระยะสั้นก็ไม่เป็นไรหรอก เป้าในการบวชเหมือนเดิม แต่พระอาจารย์ที่ลงมาควบคุม ถ้าท่านฉลาดในการอบรม ท่านจะใช้ความรู้พื้นเดิมของทหาร เอามาขยายความในทางธรรม เพราะว่าทหารก็เป็นกำลังกองทัพทางโลก ส่วนพระเป็นกำลังของกองทัพธรรม ทั้งกองทัพโลก และ กองทัพธรรม มีหลักการที่เหมือนกัน คือ 1.ต้องมีวินัย …

ทหารตำรวจ ถ้ามีโอกาสได้บรรพชาอุปสมบท ควรที่จะศึกษาธรรมะข้อใด Read More »

สำหรับพ่อค้า มีทางใดบ้างที่จะสามารถรักษาศีลข้อ 4 ให้บริสุทธิ์ได้

คำถาม: อยากกราบเรียนถามหลวงพ่อครับว่า ศีลข้อ4นี้ ทุกคนจะบอกว่า รักษากันยาก ครับ โดยเฉพาะพ่อค้าอย่างพวกกระผมนะครับ อยากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า มีทางใดบ้างที่จะสามารถรักษาศีลข้อนี้ให้บริสุทธิ์ได้ครับ คำตอบ: เจริญพร…คุณโยมถามถูกคนเลยนะ ก่อนที่หลวงพ่อจะมาบวช หลวงพ่อเป็น Salesman เก่านะ ต้องว่าอย่างนี้ก่อน อยู่ในยุทธจักรทางการค้ามาพอสมควร แล้วก็พบด้วยตัวเองว่าเอาจริงๆแล้ว พวกพ่อค้าที่ค้าของเป็นหลักเป็นฐาน ค้าการค้าใหญ่ๆ ยิ่งระดับโลก ระดับชาติอะไรอย่างนี้ พวกนี้จะยิ่งไม่โกหก ถ้าโกหกแสดงว่า…การค้าจิ๊บจ๊อย ซึ่งมันก็พอสมกับคนจิ๊บจ๊อย คนกระจอก เอาดีไม่ได้ หรือไม่หวังที่จะเอาดีกับการค้าจริงๆ อันนี้ยังต้องตอบอย่างนี้ก่อนนะ เอาล่ะ…เราก็เห็นๆกันว่าสินค้าในท้องตลาด ในที่สุดแล้วมันสู้กันด้วยอะไรบ้าง 1.ถ้าสู้กันจริงๆก็ สู้กันด้วยคุณภาพ 2.กับ สู้กันด้วยการบริการ อันนี้หนักหน่อย 3.แล้วสุดท้ายจึงค่อยมา สู้กันด้วยราคา นี่ชัดเจนเลย ส่วนว่า จะมีบางครั้งบางช่วงบางคราว เป็นเรื่องของแฟชั่น หรือแบบอะไรต่ออะไรที่จะเอามาสู้กัน ก็จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพก็แล้วกัน หรือลด แลก แจก แถม ก็เป็นบางครั้งบางคราว โดยในที่สุดแล้วก็ต้องบอกว่า ความจริงใจนั่นแหละ มีคุณค่าที่สุด มนุษย์เรานี่แปลก ไม่ว่าลูกรัก เมียรัก …

สำหรับพ่อค้า มีทางใดบ้างที่จะสามารถรักษาศีลข้อ 4 ให้บริสุทธิ์ได้ Read More »

การค้าขายสมัยนี้ มีการลดแลกแจกแถม เพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่ง แบบนี้เป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันหรือไม่

คำถาม: ขอกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า การค้าขายสมัยนี้ มีการลดแลกแจกแถม เพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่ง  แบบนี้เป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันหรือไม่ครับ คำตอบ: คุณโยม…มันมี 2อย่างนะ คู่แข่ง กับ คู่แค้น ถ้าค้าขายกัน มันก็มีการแข่งกันบ้าง นี่ก็เป็นธรรมดา มันจะลด จะแลก จะแจก จะแถมอะไร ก็เป็นธรรมดา ไม่ว่ากัน แต่ว่าอย่าแกล้งกันต่างหาก ตราบใดที่… 1.เราไม่ได้แกล้งใคร 2.แล้วเราก็ไม่ได้ไปใส่ร้ายป้ายสีใคร ไม่แกล้งยังไม่พอ ไม่ใส่ร้ายป้ายสีด้วย เมื่อเราไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีใคร ว่ากันโดยคุณภาพ ว่ากันโดยบริการ ว่ากันโดยทันสมัย ทันแฟชั่น ทันยุค ติกันไม่ได้ แต่ว่าในฐานะที่อยู่กันเป็นเพื่อนร่วมโลก การแข่งการค้า มันเป็นเรื่องของรายได้ มันเรื่องของการยังชีพของเรา นี่เอาชนะกันโดยไม่เสียศีล อย่างนี้ไม่เสียศีล เราไม่ได้กัก เราไม่ได้ตุน เราไม่ได้แกล้ง เราไม่เสียศีล   แต่ว่าเมื่อเราผ่านพ้นของเรามาได้แล้ว เราลอยลำในส่วนของเราแล้ว ส่วนคู่แข่ง มันจะเสีย มันจะหาย มันจะตาย ตรงนี้มันอีกประเด็นหนึ่ง   เพราะว่าเราพ้นไปแล้วเรื่องเสียศีล เราไม่ได้เสีย …

การค้าขายสมัยนี้ มีการลดแลกแจกแถม เพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่ง แบบนี้เป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันหรือไม่ Read More »

จะอธิบายให้คนที่ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ให้เข้าใจอย่างมีเหตุมีผลได้อย่างไร

คำถาม: กราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพครับว่า คนที่ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์มีจริง เราจะมีวิธีการอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลอย่างง่ายๆ ได้อย่างไรครับ คำตอบ: เรื่องนรกเรื่องสวรรค์เป็นเรื่องที่มีจริง…ก็จริงอยู่ แต่การที่จะอธิบายให้ใครฟัง ให้เขาเชื่อนั้น มันก็ไม่ง่ายนัก เพราะว่า คนที่จะเข้าใจ จะรับฟังได้ง่าย จะต้องเป็นคนที่มีพื้นใจผ่องใสมาพอสมควร คนที่จะมีใจผ่องใสพอสมควรนั้น ได้แก่ 1.เด็ก ตั้งแต่วัยเด็กเล็ก…ตั้งแต่ชั้นอนุบาลเรื่อยขึ้นมา จนกระทั่งชั้น ป.6 เด็กเหล่านี้ยังไม่ได้แปะเปื้อนอะไร ยกเว้นไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดี ไปเจอยาเสพติดเสียก่อน อันนั้นก็ย่ำแย่หน่อย ถ้าไม่อย่างนั้นแล้ว เด็กๆใจจะใสตั้งแต่แรก เพราะฉะนั้นถ้าจะสอนจะสั่งในเรื่องของนรกสวรรค์ เด็กจะรับได้ง่าย 2.ผู้ใหญ่ที่ยังไม่เคยไปแตะต้องอบายมุข คือ ไม่เคยไปจมอยู่ในวงเหล้า ไม่เคยไปท่องกลางค่ำกลางคืน เที่ยวในแหล่งที่ไม่เหมาะสม ไม่เคยไปจมอยู่ในวงไพ่ อะไรทำนองนี้ ผู้ที่ไม่ได้จมอยู่ในวงอบายมุข ถ้าพูดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ ค่อนข้างจะรับได้ง่าย เพราะใจมันยังไม่เปื้อน อย่างไรก็ตาม ในโลกปัจจุบันนี้ เนื่องจากอบายมุขมันก็แพร่กันเสียเหลือเกินแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของเรา ที่ไม่ว่าใครใจมืด ใจบอด ใจเปื้อนขนาดไหน เราก็มีหน้าที่จะต้องทำความเข้าใจถูกให้เขาให้ได้ ในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ เพราะว่าถึงอย่างไรเขาก็อยู่ร่วมโลกกับเรา บางทีก็เป็นญาติของเรา เป็นเพื่อนของเรา เรารู้เห็นอะไรดีๆ ก็อยากจะให้เขาได้รู้ได้เห็นความดีนั้นๆ ตามเราด้วย จะไปทิ้งเสีย ได้อย่างไร ด้วยหัวใจของกัลยาณมิตรที่เปี่ยมล้นอย่างนี้ ก็มีข้อคิดฝากพวกเรา คือ ในการที่จะไปอธิบายแก่ใครให้เข้าใจว่า นรกมี สวรรค์มี …

จะอธิบายให้คนที่ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ให้เข้าใจอย่างมีเหตุมีผลได้อย่างไร Read More »