หนังสือ ง่ายแต่ลึก ๒

วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก อย่าท้อ

เราไม่ได้ใครจะได้เล่าลูกเอ๋ยทำเสบยใจสบายได้แหง๋แหง๋ก็พวกเราท่านผู้รู้เขาดูแลล้วนแต่ธาตุแก่แก่ในนิพพานตะวันธรรม (เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจเจริญสมาธิภาวนากันนะ……..)…อย่าท้ออย่าทอดทิ้งความเพียร ทำไปทุกวันแม้ว่าในช่วงนี้เราอาจจะมีความรู้สึกว่าผลการปฏิบัติยังไม่เกิดขึ้นชัดเจนคือยังเข้าไม่ถึงพระรัตนตรัยในตัวหรือยังมืดมัวอยู่ ก็อย่าไปวิตกกังวลเพราะทุกครั้งที่เรานั่งหลับตา ฝึกใจให้หยุดนิ่ง แม้แสงสว่างยังไม่เกิด หรือสุขจากสมาธิยังไม่ได้ ภาพต่างๆ ยังไม่มีมาให้เราดูก็ตาม ก็ไม่ได้แปลว่าเราฝึกแล้วไม่ก้าวหน้า หรือไม่ได้อะไรเลย ซึ่งเรามักจะใช้คำนี้กันอย่างผิดๆ ว่า เราไม่ได้อะไรเลย หรือไม่ก้าวหน้าที่จริงมันก้าวหน้า แต่เราไม่รู้ตัว เพราะมันเห็นไม่ชัดเจนเหมือนเราปลูกต้นไม้ เรารดน้ำพรวนดินไป รดน้ำทุกวันวันละกระป๋อง เรามองไม่ออกหรอกว่า ต้นไม้มันเจริญเติบโตทุกวันจากผลการรดน้ำของเรา เรามองไม่ออกว่า มันโตขึ้นวันละกี่มิลกี่เซ็นต์ แต่เมื่อเรารดไปเรื่อยๆ สักวันหนึ่งก็จะมีดอกมีผลให้เราได้ชื่นชม สิ่งที่เราทำแล้วไม่มีผลเป็นไม่มี แต่ทุกอย่างก็ต้องมีเวลาของมันการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน ก็มีเวลาสว่างของเขา เมื่อเราบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นไปทุกวันด้วยการหมั่นเจริญสมาธิภาวนา วันนี้มืดแต่ก็ไม่ได้หมายถึงจะมืดตลอดกาล เหมือนความมืดในยามราตรี มันก็มีเพียง ๑๒ ชั่วโมง ไม่ได้มืดไปถึง๑๓, ๑๔, ๑๕ ชั่วโมง หรือมืดตลอดกาลก็ไม่ใช่ มันก็มีเวลาสว่างเหมือนกัน เมื่อถึงเวลาถ้าเราคิดอย่างนี้ว่า ยิ่งมืดก็ยิ่งดึก ยิ่งดึกก็ยิ่งใกล้สว่าง จะได้มีกำลังใจ แต่ตอนนี้ทำความเข้าใจก่อนว่า ที่ว่าไม่มีผลหรือไม่ได้อะไรเลยนั้นไม่จริงสมาธิจะค่อยๆ ก่อตัวขึ้นทีละเล็กทีละน้อยอย่างที่เราไม่รู้สึกตัว นึกไม่ออก ไม่ชัดเจน แต่ว่าเมื่อถึงวันเวลาแล้ว มันก็ให้ได้ผล เป็นรางวัลสำหรับผู้ทำความเพียร คือใจก็จะค่อยๆ โล่ง ค่อยๆ …

วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก อย่าท้อ Read More »

วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก ภาพนิมิตเลื่อนลอย

       ถ้าความคิดเกิดขึ้นมาให้ไหลผ่านอย่าต่อต้านก็จะหายถ้าไม่สนเหมือนกระจกคันฉ่องส่องใจตนให้รู้ว่าดวงกมลเป็นอย่างไรบางช่วงใจของเราไม่ผ่องผุดแต่บางช่วงบริสุทธิ์แสนสดใสจงเฝ้าเพียรเรียนรู้ให้เข้าใจจะมีสิ่งใหม่ใหม่ให้เราดูตะวันธรรม (เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจเจริญสมาธิภาวนากันนะ……..)…ส่วนท่านที่ตึงเป็นอาจิณ เป็นอาชีพเลย ก็ต้องแก้ไขด้วยการไม่เหลือบตามองไปที่กลางกายฐานที่ ๗ ให้ลูกนัยน์ตาเหลือกช้อนขึ้นไป ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้น แล้วก็ปล่อยลูกนัยน์ตาเป็นปกติ ทำความรู้สึก ณ จุดที่เราสบาย จะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะไม่นึกถึงภาพก็ได้ อย่างใดอย่างหนึ่งนะ นึกอย่างสบายๆประคองใจให้หยุดนิ่งเรื่อยไปหรือจะเริ่มต้นจากภาพที่เราคุ้นเคยก็ได้ แต่ต้องเป็นภาพที่นำมาซึ่งความบริสุทธิ์ผุดผ่องของใจเรานะ อย่าให้เป็นภาพที่นำมาซึ่งความกำหนัดยินดีในกาม ความขุ่นมัว ขัดเคืองใจ หรือคิดเบียดเบียนเขา ให้เป็นภาพที่ยกใจให้สูงขึ้น เช่น ภาพดวงแก้ว องค์พระ พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ วัดปากน้ำคุณยายอาจารย์ฯ เป็นต้น หรือจะเป็นภาพผลหมากรากไม้ที่เราค้าขายก็ได้ เอาอย่างเดียวเมื่อภาพนิมิตเลื่อนลอยเกิดขึ้นทีนี้เมื่อทำไปเรื่อยๆ บางท่านภาพนิมิตเกิด เกิดเป็นเรื่องเป็นราวก็มี ไม่เป็นเรื่องเป็นราวก็มี ถ้าเป็นเรื่องเป็นราวเราก็ดูเฉยๆ แต่อย่าไปมีอารมณ์ร่วม อย่าไปมีคำถามในใจ เอ๊ะ! อะไรจริงหรือไม่จริง มาจากไหน มาทำไม มายังไง อย่าไปตั้งคำถามจะเป็นภาพคน สัตว์ สิ่งของ หรือเป็นภาพเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน หรือสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีต หรือสิ่งยังมาไม่ถึงในอนาคตก็ตาม หรือเป็นภาพนรกก็มี ภาพสวรรค์ก็มี สำหรับบางท่านนะ ไม่ใช่ทุกท่าน มันเป็นภาพนิมิตเลื่อนลอยที่เกิดขึ้นในช่วงที่ใจเริ่มหยุดนิ่งในระดับหนึ่ง แต่ว่ายังไม่ใช่ของจริงจังอะไรไม่ต้องไปแสวงหาคำตอบ ให้ดูเฉยๆ …

วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก ภาพนิมิตเลื่อนลอย Read More »

วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก ลูกไก่เจาะกระเปาะไข่

ลูกก็ต้องหยุดไว้ กลางกายหมั่นฝึกอย่าดูดาย ลูกแก้วให้ใจสนิท บ่ คลาย เคลื่อนที่เมื่อถูกส่วนดีแล้ว เคลื่อนเข้าเร็วฉิวตะวันธรรม (เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจเจริญสมาธิภาวนากันนะ……..)…หยุดนิ่งนี่สำคัญมากให้หยุดนิ่งเฉยๆ อย่างสบายๆถ้าหยุดนิ่งได้ถูกส่วน เมื่อเราวางใจเป็นซึ่งมันจะถูกส่วนไปเอง จะเห็นภาพขึ้นมาเองจะชัดขึ้นมาเอง ใสขึ้นมาเอง สว่างขึ้นมาเองชัด-ใส-สว่างขึ้นมาเองนะ ไม่ใช่เราไปทำให้มันชัด ให้มันใสให้มันสว่าง จะชัด จะใส จะสว่างขึ้นมาเอง พร้อมกับใจที่สบายเบิกบาน ตรงนี้สำคัญ การเห็นจะเป็นผลพลอยได้บางท่านนั่งแล้วไม่เห็นก็กลุ้มใจ นึกว่านั่งแล้วไม่ได้ผลไม่ใช่อย่างนั้นนะ มันต้องเป็นขั้นเป็นตอนไป บางคนเขาทำมาข้ามภพข้ามชาติ เขาก็จะเห็นได้ชัดเจนมาก ซึ่งเป็นบางคนเท่านั้น นานๆ ก็จะเจอสักคนหนึ่ง บางคนเมื่อเริ่มต้นใหม่นึกชัดเจนปานกลาง แต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อย ชัดจะรัวๆ รางๆ เหมือนเราเอาของไปตั้งไว้ในที่สลัว ที่มัวๆ อย่างนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยเห็นเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่ามันนิ่ง แต่ไม่เห็น ก็อย่าไปทุรนทุรายกระสับกระส่าย ตีโพยตีพาย เป็นเรื่องธรรมดา เราจะต้องเริ่มจากขั้นนี้ไปก่อน เมื่อใจนิ่งหนักเข้าก็จะสบาย จะโล่ง โปร่ง เบาสบายไปเอง เดี๋ยวก็สว่างขึ้นมาทีละน้อย จนกระทั่งสว่างมาก เมื่อสว่างมากเดี๋ยวก็จะเห็นภาพ มันก็เป็นขั้นเป็นตอนกันไปอย่างนี้อย่าไปรำคาญ อย่าไปตีโพยตีพายว่า เราคงจะไม่มีบุญวาสนาได้เห็นธรรมะกับเขา บุญเราคงน้อย อย่าคิดอย่างนี้นะเดี๋ยวจะท้อ และที่คิดมันก็ไม่ถูกด้วย …

วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก ลูกไก่เจาะกระเปาะไข่ Read More »

วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก สังเกตตัวเอง ทำไมนั่งไม่ได้ผล

ส.สี่ ส. มั่นไว้ ให้ดีจักถึงธรรมเร็วจี๋ แน่แท้สมัคร สติ สบาย นี้ ทุกเมื่อสม่ำเสมอ สัมฤทธิ์แล้ อย่าได้ลืมหลงตะวันธรรม (เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจเจริญสมาธิภาวนากันนะ……..)…สำหรับท่านที่กำหนดองค์พระเป็นบริกรรมนิมิต ใจก็จะต้องตรึกองค์พระอยู่เรื่อยๆ อย่าให้เผลอ ตรึกนึกถึงความใสหยุดเข้าไปตรงกลางของความใสขององค์พระ อาราธนาให้ท่านนั่งหันหน้าออกไปในทางเดียวกับเรา ไม่ว่าเราจะนั่งหันหน้าไปทางไหน องค์พระก็จะต้องหันหน้าไปทางนั้น เหมือนเรามองจากด้านเศียรของท่านนะ มองตรงจากด้านบนลงไปองค์พระไม่ควรกำหนดใหญ่กว่าคืบหนึ่ง ถ้าอย่างเล็กก็ขนาดเมล็ดข้าวโพด คือกะคะเนว่า เราสังเกตได้ชัดเจนด้วยใจของเรา อย่างนั้นจึงจะเป็นบริกรรมนิมิตที่ถูก ตอนนี้ใจของเราก็ยังตรึกนึกถึงความใส หยุดเข้าไปในกลางความใสของบริกรรมนิมิตที่เราสร้างเข้าไป บริกรรมนิมิตจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงใจของเราให้หยุดนิ่ง ให้เป็นสมาธิเมื่อเราวางอารมณ์จิตได้ถูกส่วนแล้ว ต่อจากนี้ไปก็ภาวนาสัมมา อะระหัง เรื่อยไป จะกี่ร้อย กี่พัน กี่หมื่น กี่แสนครั้ง เราก็ภาวนาไปเรื่อยๆ โดยให้สติของเราจรดอยู่ที่บริกรรมนิมิตอย่าให้เผลอทุกครั้งที่เราภาวนา จะต้องไม่เผลอ ถ้าเผลอเราจะต้องเริ่มต้นใหม่ ดึงกลับเอามาใหม่ เพราะว่าธรรมชาติของใจเรานั้น มักจะกลับกลอก มักจะนึกไปถึงสิ่งที่เราเคยตรึก เคยนึกเคยคิด และสิ่งเหล่านั้นส่วนมากมักจะเป็นเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมา ด้วยอารมณ์เก่าๆ ที่เราได้ผ่านมาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกายหรือทางใจ ที่คั่งค้างอยู่ในจิตใจก็มักจะมาปรากฏขึ้นในขณะที่ใจของเราเริ่มรวมเป็นสมาธิ เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเผลอไม่ได้นะ จะแพ้หรือจะชนะ คือจะรวมหรือไม่รวม …

วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก สังเกตตัวเอง ทำไมนั่งไม่ได้ผล Read More »

วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก วิธีแก้ไขกดลูกนัยน์ตา

เห็นดวงใสติดแล้ว กลางกายตรึกนิ่งอย่าให้หาย ลูกแก้วมองต่ออย่างสบาย อย่าเพ่ง เลยนาดวงจักขยายแพร้ว พร่างพริ้งแพรวพรายตะวันธรรม        ตั้งใจหลับตานั่งสมาธิเจริญภาวนากันนะ หลับตาเบาๆ พอสบายๆ แล้วก็เอาใจหยุดนิ่งๆ ไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗อย่างสบายๆ       ตรึกนึกเป็นภาพ นึกถึงดวงใส หยุดอยู่ในกลางดวงใสๆหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสๆ ใจหยุดลงไปในกลางองค์พระใสๆหรือวางใจนิ่งๆ เบาๆ สบายๆ ให้ใจหยุดนิ่ง ค่อยๆ วางเบาๆ สบาย       แต่ถ้าใครเวลาทำความรู้สึกในท้อง อดจะก้มมองไม่ได้ หรือเหลือบตาลงไปมอง แล้วทำให้มึนศีรษะ ปวดกระบอกตา ทำให้ใจไม่ละเอียด เราก็อาจจะเริ่มต้นจากจุดที่เรารู้สึกสบายก่อนนะทางเดินของใจมีตั้ง ๗ ฐาน เราจะเริ่มจากฐานที่ ๑ ปากช่องจมูก หญิงซ้าย ชายขวา ก่อนก็ได้ หรือสบายที่ฐานที่ ๒ ที่หัวตาตรงน้ำตาไหล หญิงซ้าย ชายขวา อย่างนั้นก่อนก็ได้ หรือกลางกั๊กศีรษะ ฐานที่ ๓ ระดับเดียวกับหัวตา หรือเพดานปากฐานที่ …

วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก วิธีแก้ไขกดลูกนัยน์ตา Read More »

วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก หยุดเป็นตัวสำเร็จ

หยุดใจนิ่งสนิทไว้ กลางกายเป็นจุดสำคัญหมาย สู่เป้าตัวสมมติถูกมลาย สลายหมดสำเร็จพระพุทธเจ้า เสด็จเข้านิพพาน เขษมตะวันธรรม หลับตาเบาๆ พอสบายๆ เอาใจหยุดนิ่งๆ ไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ นะหรือจำง่ายๆ ว่าอยู่ในกลางท้องของเรา ตรงไหนก็ได้ในกลางท้องแล้วเราก็นึกว่าตรงนั้นแหละคือ ฐานที่๗อย่าไปกังวลกับฐานที่ ๗ มากเกินไป แต่ต้องให้รู้จักเอาไว้ว่า อยู่ตรงไหนแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆ การหลับตาสบาย หยุดใจไว้ในกลางกายนิ่งๆ เฉยๆ จะนึกเป็นภาพองค์พระ หรือดวงแก้วก็ได้นึกในลักษณะที่เราเห็นเป็นภาพองค์พระ top view หรือวางใจนิ่งๆ กลางท้อง แล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายตรงนี้ต้องฝึกให้ได้นะ ฝึกทุกวันอย่าให้ขาด ความสม่ำเสมอนี่สำคัญ จะทำให้เราค่อยๆเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องมันจะค่อยๆ ปรับไป ใจเราก็จะถูกบ่มอินทรีย์ให้แก่รอบขึ้นแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆ คือ ใจจะค่อยๆ คุ้นกับศูนย์กลางกายกับกลางท้องมากขึ้นแล้วก็อยู่กับเนื้อกับตัวเราได้มากขึ้น นานขึ้นกว่าเดิมเพราะแต่เดิมเราส่งใจไปข้างนอกไม่เคยเอาใจไว้กลางกายเลย นี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆ ใหม่ๆ มันก็ไม่คุ้นเคยกับการนึกอย่างนี้ในกลางท้องแต่พอทำบ่อยๆ เข้า มันก็จะค่อยๆ ง่ายขึ้น ชำนาญขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ต้องจับหลักให้ได้ว่า หยุดเป็นตัวสำเร็จ เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เราต้องการตรงนี้หยุดกับนิ่งเฉยๆ ไม่ว่าจะมืดหรือสว่างก็ตามหมายความว่า เวลาเราหลับตาไปแล้วมันมืด เราก็อย่าไปทุกข์ใจ อย่าไปรำคาญว่า ทำไมมันมืดอย่างนี้ หรืออย่าไปกังวลกลัวว่าเรานั่งแล้วมันจะไม่สว่างแล้วก็คิดเลยเถิดไปว่า …

วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก หยุดเป็นตัวสำเร็จ Read More »

วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก ทำไมเด็กจึงเห็นธรรมะได้ง่าย

         นั่งยิ้มยิ้มสิจ๊ะหน้าแย้มยิ้มหลับตาพริ้มยิ้มละไมดั่งเพชรใสให้ใจจิตวิญญาณบานหทัยแผ่ขยายจนครอบคลุมภพอนันต์         หากนั่งดีมีรางวัลให้นั่งต่อใจของพ่ออยากให้ลูกนั้นสมฝันทำวิชชาครานี้ได้อัศจรรย์ได้ช่วยกันโรมรันเช่นชาติเดิมตะวันธรรม           ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะ หลับตาเบาๆ พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรา ทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบาย ทำใจให้เบิกบาน แช่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์ ผ่องใส ไร้กังวลในทุกสิ่ง แล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรา ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา ๒ นิ้วมือหรือจำง่ายๆ ว่าอยู่ในบริเวณกลางท้อง นึกถึงบุญ        ให้นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เราสร้างบารมีเรื่อยมานับภพนับชาติไม่ถ้วนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาติให้บุญทุกบุญ บุญเล็ก บุญน้อย บุญใหญ่บุญปานกลาง บุญทุกชนิดให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆ ติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้ว ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจียระไนแล้วไม่มีตำหนิเลย สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน ใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ       ให้ตรึกนึกถึงดวงใส เอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆ อย่างเบาสบายๆ พร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่ง ด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ …

วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก ทำไมเด็กจึงเห็นธรรมะได้ง่าย Read More »

วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก การทำสมาธิไม่ยาก

       ทุกทุกสิ่งมีอยู่แล้วในกลางกายแม้อารมณ์สบายที่กำลังแสวงหาแค่ทำใจหยุดนิ่งนิ่งเดี๋ยวก็มาเชื่อเถิดหนามันเหลือเชื่อแต่เป็นจริงตะวันธรรม        ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะ อากาศกำลังดี เดี๋ยวตั้งใจนั่งกันให้ดีทุกคนเลย หลับตาเบาๆ สบายๆ แล้วก็เอาใจหยุดไปนิ่งๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ กลางท้องของเรา เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ ให้วางเบาๆ สบายๆ วิธีแก้กดลูกนัยน์ตา        บางท่านเริ่มต้นยังไม่คุ้นเคยกับการวางใจไว้ตรงกลางกายฐานที่ ๗ เราจะเริ่มต้นตรงไหนก่อนก็ได้ ตรงที่เรามีความรู้สึกว่าสบาย ที่เราจะไม่ต้องกดลูกนัยน์ตาลงไปดู เพราะบางคนเป็นอย่างนั้น เราอาจจะทำใจนิ่งเฉยๆ โดยไม่คำนึงถึงศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ อย่างนี้ไปก่อนก็ได้ แต่เรารู้ว่าเป้าหมายตอนสุดท้ายจะต้องมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เพราะพระรัตนตรัยอยู่ตรงนั้น นี่สำหรับบางท่านที่ชอบกดลูกนัยน์ตาไปดูก็ต้องแก้ด้วยวิธีอย่างนี้       เช่น อาจจะเริ่มต้นที่ ฐานที่ ๑ ปากช่องจมูก หญิงซ้ายชายขวา ตรงนั้นไปก่อนก็ได้       หรือฐานที่ ๒ ตรงหัวตา หญิงซ้าย ชายขวา รู้สึกตรงนี้จะง่ายกับหลายๆ ท่าน …

วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก การทำสมาธิไม่ยาก Read More »

วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก ยากพอสู้ ง่ายพอดี

ประคอง จิตนิ่งไว้ กลางกายประหนึ่ง ดูหนังฉาย เรื่องแก้วประดุจ อยู่เดียวดาย โลกกว้างประทีป ธรรมเกิดแล้ว สุขล้ำอนันต์สมัยตะวันธรรม (เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจเจริญสมาธิภาวนากันนะ……..)…ทีนี้สำคัญตอนแรก มันยากตอนแรก ที่ว่าจะทำอย่างไรให้ใจที่ออกนอกตัวนั้นกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว เพราะมันถูกดึงถูกตรึงให้ไปติดในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ โดยผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น กายใจ อายตนะภายในภายนอกถูกดึงออกไปอย่างนั้น แล้วเวลาและอารมณ์ก็ถูกใช้ไปกับสิ่งเหล่านั้นเราจึงไม่ได้เห็นธรรมกาย ไม่รู้จักธรรมกาย ก็เลยไม่มีความรู้เรื่องความเป็นจริงของชีวิต เมื่อไม่รู้ไม่เห็น ก็เลยไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม เรื่องนรกสวรรค์ ไม่รู้เรื่องเป้าหมายชีวิตที่จะไปสู่นิพพาน ชีวิตก็สะเปะสะปะกันไป จะเป็นพระเป็นโยมก็มีชีวิตอยู่กันไปแกนๆ อย่างนั้น จำต้องอยู่กันไปวันๆ แบบซังกะตาย ซึ่งความจริงไม่ใช่อย่างนั้น จะต้องอยู่อย่างมีวัตถุประสงค์ มีเป้าหมายของชีวิตทีนี้มันยากตอนแรก ที่ว่าจะทำอย่างไรใจจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว เพราะมันเตลิดเปิดเปิงกระเจิงกันไปตั้งนานแล้วแต่คำว่า “ยาก” ในที่นี้ มันไม่ใช่ว่ายากมาก หรือยากจนทำไม่ได้อยู่ในระดับยากไม่มาก แต่ก็ง่ายไม่มาก อยู่ในระดับ ยากพอสู้ ง่ายพอดียากพอสู้ แล้วก็ง่ายพอดี แต่เราต้องมีความเพียร มีความขยัน มีสติ สบาย สม่ำเสมอ …

วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก ยากพอสู้ ง่ายพอดี Read More »

วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก เห็นสิ่งใดฝึกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งนั้น

ต้องมองจึ่งเห็นไซร้ ในใจหมั่นหยุดมองเรื่อยไป สิ่งนั้นมองพระเห็นพระใส ผุดผ่านเชื่อพ่ออย่าดื้อรั้น อย่างนี้เห็นใสตะวันธรรม        (เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจเจริญสมาธิภาวนากันนะ……..)       …ใครที่เข้าถึงดวงธรรมภายในแล้ว ก็แตะใจไปเบาๆ นิ่งๆนุ่มๆ เบาๆ สบายๆ เดี๋ยวดวงธรรมนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีดวงใหม่ผุดซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆ ถ้าใครเข้าถึงองค์พระก็แตะใจเบาๆ ไปที่กลางองค์พระ ทำใจนิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆสบายๆ พอถูกส่วนเดี๋ยวองค์พระก็จะขยายใหญ่ขึ้นใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น เราก็นิ่งอยู่ในกลางนะ แล้วจะมีองค์ใหม่ผุดซ้อนๆ ขึ้นมาเรื่อยๆ เอง เกิดขึ้นมาเอง มาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์ของใจเรา       ให้หยุดในหยุด นิ่งในนิ่ง ใครทำดวงได้ใสแล้ว ก็พยายามฝึกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งที่เราเห็น เห็นดวงก็ต้องฝึกให้นิ่งสนิทจนกระทั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับดวงธรรม เห็นกายไหนก็ฝึกหยุดฝึกนิ่ง จนกระทั่งเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับกายนั้น เห็นกายธรรมองค์พระเกตุดอกบัวตูมใสๆ เราก็ฝึกหยุดนิ่ง อย่างเบาๆ สบายๆ พอถูกส่วนก็จะไปเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระนั้น       เห็นสิ่งใดต้องฝึกให้ไปเป็นสิ่งนั้นให้ได้ เป็นสิ่งเดียวกันด้วยวิธีหยุดกับนิ่งอย่างเบาๆ สบายๆ ฝึกทำซ้ำๆ ทุกวัน อย่างสม่ำเสมอ ใจก็จะค่อยๆ สั่งสมความละเอียด ความบริสุทธิ์สั่งสมสมาธิเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งสักวันหนึ่งใจของเราจะนิ่งแน่น …

วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก เห็นสิ่งใดฝึกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งนั้น Read More »

วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก นิ่งแล้วต้องขยาย

ทำถูกแล้วนิ่งไว้ กลางดวงเฉยต่อสิ่งทั้งปวง อย่างนั้นตรงกลางจักค่อยกลวง ทะลุโล่งพระผุดเป็นชุดชั้น หลายชั้นเป็นตอนตอนตะวันธรรม        (เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจเจริญสมาธิภาวนากันนะ……..)       …ทำใจให้ใสๆ นะ หลับตาเบาๆ พอสบายๆ หลับตาสักค่อนลูก คล้ายๆ กับตอนที่เราใกล้จะหลับ อย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกนัยน์ตา       อย่ากดลูกนัยน์ตานะ ต้องจำตรงนี้เอาไว้ให้ดี เดี๋ยวเวลาปฏิบัติจริงๆ แล้วมันลืม หลับพอสบายๆ ถ้าหลับตาเป็นเดี๋ยวเราจะเห็นภาพภายใน เห็นแสงสว่าง เห็นสิ่งที่มีอยู่จริง เพราะฉะนั้นหลับตาให้เป็น แล้วก็ทำใจให้เบิกบาน แช่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์ ผ่องใส ไร้กังวลในทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม       ให้ปลด ปล่อย วาง ทำใจให้ว่างๆ แล้วก็สมมติว่า ภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะ ไม่มีปอด ตับ ม้าม ไตหัวใจ เป็นต้น สมมติให้เป็นปล่อง เป็นช่อง เป็นโพรง เป็นที่โล่งๆ ว่างๆ กลวงภายใน …

วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก นิ่งแล้วต้องขยาย Read More »

วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก หยุดนิ่งได้แล้วฝึกขยายย่อ

เมื่อตั้งใจหยุดแล้ว จงลุยมิใช่หยุดนั่งคุย นะเจ้าอย่างนี้จึ่งจักฉลุย ตามพ่อนี่แหละเดินตามเท้า ทับก้าวพุทธองค์ตะวันธรรม        (เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจเจริญสมาธิภาวนากันนะ……..) ฝึกขยาย-ย่อ        …ส่วนใครเข้าถึงดวงธรรมภายในแล้ว คือ เห็นชัดใสแจ่มตลอดเวลาเลย เราก็ทำใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆ แตะใจไปเบาๆ สบายๆ ที่กลางดวงที่เราครอบครองได้แล้ว เมื่อใจหยุดนิ่ง ใจของเรากับดวงใสๆ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว       ถ้าใครทำได้แล้ว ก็นึกดวงนั้นให้ขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างสบายๆ ถ้าเราหยุดนิ่งได้สนิท ความรู้สึกของเราก็จะขยายตามดวงที่ขยายไปด้วย แต่ถ้าหยุดไม่สนิท มันจะขยายได้แต่ดวง คือเห็นเป็นภาพดวงใสขยาย       เราทำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อน เพราะเราเป็นผู้ฝึกหัดใหม่ ยังเป็นนักเรียนอนุบาล เราก็ฝึกเท่าที่เราทำได้ไปก่อนนะนึกขยายแล้วก็ย่อให้เล็กนิดหนึ่ง ขยายแล้วก็ย่อ ถ้าเรายังไม่เป็นหนึ่งเดียวกันกับดวงใสๆ ก็ดูผ่านๆ ไปก่อน แตะเบาๆดูภาพนั้นให้คุ้นเคย ฝึกให้คล่องแคล่วเลย       ใหม่ๆ ก็จะค่อยๆ คล่องขึ้นฝึกบ่อยๆ ก็คล่องแคล่วคือเป็นไปตามความปรารถนาของใจเราที่อยากจะนึกให้ดวงขยายย่อ เราทำอย่างนี้ซ้ำๆ จนชำนาญ ใจเรากับดวงเป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว …

วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก หยุดนิ่งได้แล้วฝึกขยายย่อ Read More »

วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก วิธีปฏิบัติธรรม

ปฏิบัติ ธรรมนำสุขให้ ชีวาต้อง ตรึกกลางกายา อย่าคร้านทำ ได้ตลอดเวลา ดียิ่งจริง อย่างนี้ชัวร์ล้าน หมื่นร้อยเปอร์เซ็นต์ตะวันธรรม        (เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจเจริญสมาธิภาวนากันนะ……..)       ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะ หลับตาเบาๆ พอสบายๆ ทำใจของเราให้เบิกบาน แช่มชื่น ให้สะอาด บริสุทธิ์ผ่องใส ไร้กังวลในทุกสิ่ง แล้วก็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา ๒ นิ้วมือ       ให้ตรึกนึกถึงดวงใส หยุดอยู่ในกลางดวงใสๆ หรือตรึกถึงพระแก้วใสๆ แล้วก็หยุดในกลางองค์พระใสๆ อย่างใดอย่างหนึ่งนะ ไม่ชัดก็ไม่เป็นไร ให้ใจเราหยุดอยู่ภายในอย่างเบาสบายแล้วก็ผ่อนคลาย หมั่นฝึกฝนให้ใจมาหยุดมานิ่งอย่างนี้ให้ได้ทุกวัน อย่าท้อ ให้หมั่นทำทุกวัน เพราะเรามาเกิดเพื่อการนี้ฝึกไปเรื่อยๆ        วันนี้ใจไม่หยุดก็ไม่เป็นไร พรุ่งนี้เราฝึกใหม่ ถ้าเราไม่ทอดธุระ ทำสม่ำเสมอทุกวันฝึกไปเรื่อย ปรับใจของเราไปเรื่อยๆ สักวันหนึ่งจะเป็นวันแห่งความสมปรารถนา       อย่าให้แต่ละวันผ่านไปเฉยๆ โดยไม่ได้เก็บใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ …

วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก วิธีปฏิบัติธรรม Read More »

วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก อันดับแรกเพื่อตัวเราก่อน

เพียรให้มั่นเถิดไซร้ สายกลางลูกน่ะมาถูกทาง แน่แท้แม้ดึกจวบฟ้าสาง ก็สู้ทำดั่งนี้ดีแล้ อย่าได้สงสัยตะวันธรรม        ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะ หลับตาเบาๆ พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรา ตั้งแต่ใบหน้าศีรษะ ทั้งเนื้อทั้งตัวกระทั่งถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้า ให้ผ่อนคลายให้หมด อย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราเกร็ง ตึง หรือเครียด แล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่๗ ซึ่งอยู่ในกลางท้อง ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา ๒ นิ้วมือ       ให้หยุดใจนิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆ สบายๆ แล้วก็นึกถึงบริกรรมนิมิต เป็นเครื่องผูกใจเรา ไม่ให้ซัดส่ายไปที่อื่น แล้วก็นึกถึงพุทธปฏิมากร พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจียระไนแล้วแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ในกลางกาย หรือใครคุ้นกับนึกถึงดวงใสๆ หรือพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ อยู่ที่กลางกายก็ได้ หรือจะไม่นึกอะไรเลย อยากเอาใจหยุดนิ่งเฉยๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ อย่างเดียวก็ได้       คือจะนึกเป็นภาพ หรือไม่นึกเป็นภาพก็ได้ วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ใจมาหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนนิพพาน เป็นทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายได้เริ่มต้นที่ตรงนี้ เป็นสถานที่เดียวที่ปลอดภัยจากภัยในอบาย ภัยในวัฏฏะ …

วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก อันดับแรกเพื่อตัวเราก่อน Read More »

วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก เมื่อเราสว่าง โลกก็สว่างด้วย

หากลูกละเอียดแล้ว เมื่อใดงานหยาบเสร็จเร็วไว เมื่อนั้นหากลูกเถลไถล เรื่องหยุดงานหยาบชะลอขั้น สำเร็จให้ห่างไกลตะวันธรรม        ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะ หลับตาเบาๆ พอสบายๆ ทำใจของเราให้เบิกบาน สดชื่น ให้ไร้กังวล แล้วก็ค่อยๆ หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา ๒ นิ้วมือ หรือจำง่ายๆว่า อยู่ในกลางท้องของเรา ทำความรู้สึกว่าใจเราอยู่ตรงนั้นหรือไปรับรู้อยู่ที่ตรงนั้นที่เดียวอย่างเบาสบายๆ คล้ายๆ ขนนกที่ค่อยๆ ล่องลอย แล้วก็ตกไปสัมผัสที่แผ่นพื้นน้ำเรียบๆ       ใจต้องนุ่มนวลละมุนละไมอย่างนั้นนะ ตรงนี้เป็นหลักสำคัญทีเดียว ถ้าทำเป็นเดี๋ยวใจก็จะรวมลงได้อย่างง่ายๆ ต้องค่อยๆประคับประคองใจเบาๆ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับลูกนัยน์ตาแต่ทำความรู้สึกนิดหนึ่งว่า อยู่ในกลางท้อง กลางกายของเราแล้วก็นึกว่าตัวของเราเป็นศูนย์กลางของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายแล้วก็นิ่งๆ อย่างเดียว อย่างสบาย วิธีนึกภาพ        จะนึกเป็นภาพองค์พระ ดวงแก้ว เพื่อช่วยให้ใจหยุดนิ่งในกลางตัวไปด้วยก็ได้ ซึ่งการนึกถึงองค์พระ ดวงแก้ว ดวงใสๆพวกเพชรพลอยใสๆ ก็ไม่ใช่ของยากอะไร ให้นึกธรรมดาๆเหมือนเรานึกถึงดอกบัว ดอกกุหลาบ ของที่เราคุ้นเคย ขันล้างหน้า แปรงสีฟัน …

วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก เมื่อเราสว่าง โลกก็สว่างด้วย Read More »