หลวงพ่อธัมมชโย

ข้าวต้นกัปที่ไ้ด้จากพุทธบุตรรูปหนึ่ง 03/11/53 (09:25)

ข้าวต้นกัปขนาดเท่าศอก พุทธบุตรไม่ได้ฉันมาร้อยกว่าปี เอาไปทำให้สำเร็จประโยชน์ ดังที่ได้ตั้งใจไว้ด้วยดีเทอญ โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

กายดั้งเดิม 03/11/53 (05:11)

วาดภาพประกอบ แต่เดิมเป็นกายธรรม เป็นอัตตา เป็นกายอรูปพรหม กายรูปพรหม กายทิพย์ กายละเอียด กายหยาบ เป็นอนัตตา เรากำลังย้อนกลับจากกายหยาบ โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ตำแหน่งแห่งความสุข 12/11/53 (02:37)

วาดภาพประกอบ สุขจังเลยเพราะเอาใจมาไว้ตรงตำแหน่งแห่งความสุข อยู่เป็นสุขทุกหนทุกแห่ง โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่พักมีอยู่ที่เดียวคือ ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด 08/12/53 (01:21)

ที่พักมีแห่งเดียวในโลกคือศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ที่ตรงนั้นใจจะผ่อนคลาย เรียกว่าพักผ่อนหย่อนใจ พักที่นี่การเดินทางจะเกิดขึ้น ถูกทิศทางที่ควรเดิน ทิศอื่นไม่มี มีทิศเดียว โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

สัตว์พูดภาษามนุษย์อย่างไร ในโลกยุคที่มีศีลมีธรรม 16/12/53 (03:37)

ชีวิตหลังความตายยาวนานมาก อายุจะยืนหรือสิ่งแวดล้อมจะดี ขึ้นอยู่กับศีลธรรมประจำใจของทุกๆคนในโลก สัตว์จะพูดภาษามนุษย์ได้ โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ยังมีพุทธบุตรที่มีอายุยืนยาวบนโลกเพื่อรอถึงยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ 20/12/53

ปัจจุบันนี้ มีพุทธบุตรที่เคยพบได้ฟังธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่ผ่านๆมา แต่มีมโนปณิธานขอไปบรรลุธรรมในยุคพระศรีอริยเมตไดรย์ กายท่านเหมือนพระประธานในโบสถ์ ท่านจะอธิษฐานจิตไม่ให้มนุษย์เห็น แต่จะปรากฎกายหยายอีกทีตอนยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ แต่ยังมีชีวิตเหมือนกายหยาบ กึ่งหยาบ กึ่งละเอียด พระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้ว่า พระองค์สามารถอยู่ได้ถึงอายุกัป อายุกัปคืออายุกัป ถึงวันสิ้นโลก โดยเข้าอนิมิตเจโตสมาธิ เจริญอิทธิบาท 4 คือมีฉันทะรักที่จะอายุยืนยาว มีวิริยะประกอบความเพียรในการเข้าเจโตสมาธิ อายุไขยยืนยาว แต่ต้องไม่ปะทะพญามาร โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

อาชีพในโลก 28/12/53 (03:41)

ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ เป็นยุคที่คล้ายๆสวรรค์ที่ยังมีกายมนุษย์หยาบอยู่ จะไม่มีอาชีพ อาชีพเกิดขึ้นเพราะมนุษย์มีข้อบกพร่อง จะเกิดในยุคที่กิเลสเข้ามาบังคับมนุษย์ได้ ยิ่งบริสุทธิ์ อาชีพยิ่งลดลงไปเรื่อยๆ เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยบุญบันดาล โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

แค่หายใจให้ได้ทุกวัน ไปจนกระทั่งถึงอสงไขยเศษเท่านั้น

“น่าไปยุคนั้นจริงๆนะ แต่เราไม่ต้องไปเกิด อายุยาวไปเลย แค่หายใจให้ได้ทุกวัน ไปจนกระทั่งถึงอสงไขยเศษเท่านั้น สบายเลยไม่ต้องเกิดใหม่” โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

การรบภายใน คือการรบที่แท้จริงพร้อมด้วยอารมณ์บันเทิง 14/01/54

พญามารทำให้มนุษย์มีความคิดที่แตกต่าง ความแตกต่างคือความแตกแยก ขัดแย้ง ทำให้มนุษย์รบกันเอง กายมนุษย์หยาบเป็นฐานทัพที่แข็งแรงมาก สิ่งที่พญามารกลัว กลัวมนุษย์เอาใจกลับมาที่ตั้งดั้งเดิม เข้าถึงตำแหน่งแห่งสันติ สันติสุขก็จะเกิดขึ้นจากภายใน ถ้าทำกันทุกคน สันติภาพโลกก็จะเกิดขึ้น โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

โลกนี้ขาดครูไม่ได้ 25/01/54 (07:20)

มหาปูชนียาจารย์ทั้ง 3 หลวงปู่วัดปากน้ำผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย คุณยายทองสุข ปฐมาจารย์ของคุณยายอาจารย์ ผู้ก่อตั้งวัดพระธรรมกาย โดยที่ทั้งสองท่านไม่รู้หนังสือเลย เป็นครูที่วัดที่สอนวิชาชีวิต โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)