หลวงพ่อธัมมชโย

บั้งไฟพญานาคลุ่มแม่น้ำโขง

บั้งไฟพญานาคลุ่มแม่น้ำโขง – พระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงส์ ที่เมืองสังกัสสะ หลังโปรดพุทธมารดา เกิดพุทธานุภาพ พญานาคแถบลุ่มแม่น้ำโขงก็ได้เห็นพุทธานุภาพนั้นด้วย เป็นแรงบันดาลใจให้รักษาศีลช่วงเข้าพรรษา และถวายไฟเป็นพุทธบูชาเฉพาะในวันออกพรรษาเท่านั้น ทุกๆปี จนถึงปัจจุบันนี้ – การเกิดขึ้นของบั้งไฟพญานาค เป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เป็นสิ่งยืนยันเหตุการณ์การเสด็จลงมาของพระพุทธเจ้าจากดาวดึงส์ ในพุทธประวัติ บั้งไฟพญานาคในพระไตรปิฎก บทความบั้งไฟพญานาค  เพลงเคยได้ยินบ้างไหม เพลงเคยได้ยินบ้างไหม (ลาว)  เพลงเคยได้ยินบ้างไหม (Chinese) เพลงบั้งไฟพญานาค (ลาว) เพลง Have you ever heard? ประวัติบั้งไฟพญานาค 1-1 ประวัติบั้งไฟพญานาค 1-2 ประวัติบั้งไฟพญานาค 2-1 ประวัติบั้งไฟพญานาค 2-2 ประวัติบั้งไฟพญานาค 2-3 พญานาคลุ่มแม่น้ำโขง 1 พญานาคลุ่มแม่น้ำโขง 2 กรณีศึกษาบั้งไฟพญานาค ภาพยนต์ประวัติการเกิดบั้งไฟพญานาค เหตุการณ์บั้งไฟพญานาคกว่า 100 ดวง ขึ้นที่พุทธอุทยานนานาชาติ โพนพิสัย หนองคาย 13 ต.ค. 62

เสาหินพระเจ้าอโศก

เสาหินพระเจ้าอโศก ณ สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปาล – สร้างหลังอภิเษกได้ 20ปี – จารึกข้อความเป็นอักษรพราหมีว่าพระพุทธเจ้าประสูติที่ตรงนี้ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 80 ปี เสาศิลาพระเจ้าอโศกมหาราช โกลฮูอา (Kolhua Buddha Stupa) สถานที่ปลงอายุสังขาร ที่มา https://c1.staticflickr.com/9/8199/8163779028_91d44310bd.jpg หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๓)

มิลินทปัญหา

มิลินทปัญหา พระเจ้ามิลินท์ (Menander) ชื่อในภาษากรีกเมนันดรอส (Menandros) ครองราชย์ปลายพุทธศตวรรษที่ ๔ ที่มา http://www.livius.org/source-content/the-milindapanha/ หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๔) มิลินทปัญหา

พุทธสถานตันตันอูอิลิก

พุทธสถานตันตันอูอิลิก – เมืองเหอเถียน, แคว้นซินเจียง, ประเทศจีน เดิมคืออาณาจักรโขตาน (พุทธศตวรรษที่ ๖) ตั้งอยู่ในเส้นทางสายไหม ปรากฎในบันทึกของพระภิกษุฟาเสียน – อาณาจักรโขตานตั้งอยู่ตอนใต้ของแอ่งทาริม เชิงเขาคุนหลุน เป็นโอเอซิสที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำยูรุงกาชและการากาช จึงได้รับความอุดมสมบูรณ์จากแม่น้ำ ๒ สาย – อาณาจักรโขตานเป็นศูนย์กลางสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตั้งแต่เริ่มรับพระพุทธศาสนาในพุทธศตวรรษที่ ๖ อย่างต่อเนื่อง จนถึงราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ – พระภิกษุจีนฝาเสี่ยน ผู้เคยเดินทางผ่านมา ได้บันทึกไว้ว่า “ประเทศนี้เจริญมั่งคั่งและมากไปด้วยประชากร ประชาชนทั้งหมดเป็นผู้ยึดมั่นเปี่ยมศรัทธาในธรรมะ และมักมีวิธีสันทนาการด้วยบทเพลงทางศาสนาพระสงฆ์ที่นี่มีหลายหมื่นรูป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมหายาน” – ความนิยมทางฝ่ายมหายานที่นี่เป็นปรากฏการณ์ตรงข้ามกับเส้นทางแพรไหมตอนเหนือที่นิยมพระพุทธศาสนาสาวกยานมากกว่า – สถานที่สำคัญที่ค้นพบคัมภีร์โบราณทางตะวันออกเฉียงเหนือของโขตาน คือตันตันอูอิลิก ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขุดค้นไม่เปิดให้สาธารณชนเข้าไป ที่มา คณะนักวิจัย DIRI แหล่งค้นพบพุทธคัมภีร์โบราณ เส้นทางแพรไหมตอนเหนือ เช่น คิซิล กูชา ทูร์ฟาน เส้นทางแพรไหมตอนใต้ เช่น โขตาน นิยะ ตุนหวง ที่มา http://irfu.cea.fr/Sap/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast.php?id_ast=2615 พุทธโบราณสถานตันตันอูอิลิกทางตะวันออกเฉียงเหนือของโขตาน …

พุทธสถานตันตันอูอิลิก Read More »

พระพุทธรูปศิลปะคันธาระ

พระพุทธรูปศิลปะคันธาระ (Kanishka) – เป็นพระพุทธรูปในยุคถัดจากพระพุทธรูปศิลปะมธุรา – เป็นพระพุทธรูปเกิดขึ้นในยุคพระเจ้ากนิษกะ ซึ่งมีที่มาจากปลายเส้นทางสายไหมทิศตะวันตก (กรีก) – พระพักตร์คล้ายชาวตะวันตก (กรีก) ซึ่งต่างจากศิลปะมธุราที่มีความเป็นอินเดีย – มีมุ่นพระเกศา ที่มีเกศเปลวเพลิงก็เกิดขึ้นในยุคคันธาระ – มีความพยายามถ่ายทอดลักษณะมหาบุรุษ 32ประการ แต่เนื่องจากการเข้าถึงธรรมภายในได้เลือนหายไปแล้ว การถ่ายทอดจึงผิดเพี้ยนไป เรียบเรียงจากการบรรยายของนักเจดีย์วิทยา (เกษมสุข ภมรสถิตย์) ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Gandhara ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Gandhara

จารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช

จารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช – เป็นพระราชโองการ หลงเหลือมาถึงปัจจุบัน รวม ๓๓ รายการด้วยกัน คือ – จารึกบนก้อนศิลา ๑๖ จารึก, – บนแผ่นศิลาเล็ก ๓ จารึก, – บนเสาศิลา ๘ จารึก, – บนเสาศิลาน้อย ๓ จารึก , – บนหลักศิลา(ไม่ใช่พระราชโองการ) ๒ จารึก และ – จารึกบนผนังถ้ำ ๑ จารึก – ที่มา คณะวิจัย DIRI หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๓) หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๑๙)

การจารึกเป็นอักษรลงในใบลานครั้งแรก

การจารึกเป็นอักษรลงในใบลานครั้งแรก – พระเจ้าวัฏฏคามินีอภัย (สิงหล) กลับมากู้บัลลังก์อีกครั้งโดยปลงพระชนม์กษัตริย์ทมิฬ ทาฐิกะ เสด็จขึ้นครองราชย์ – เหล่าพระภิกษุสงฆ์พิจารณาเห็นความไม่มั่นคงของเหตุการณ์บ้านเมือง จึงร่วมกันสังคายนาพระธรรมวินัยแล้ว ได้จารึกเป็นอักษรลงในใบลานไว้เป็นหลักฐานตั้งแต่นั้น https://www.kalyanamitra.org/th/uniboon_detail.php?page=3879 ต้นฉบับ

พระปฐมเจดีย์ นครปฐม

พระปฐมเจดีย์ นครปฐม – รูปแบบเจดีย์ทรงมูลดินหรือทรงบาตรคว่ำคือเจดีย์ที่พระพุทธเจ้าดำริให้ใช้เป็นแบบในการสร้าง เพื่อระลึกถึงพระองค์ ซึ่งปรากฎในจดหมายเหตุการเดินทางของพระถังซัมจั๋ง – จากรูปเขียนฝาผนังของวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร แสดงให้เห็นว่า เจดีย์องค์ดั้งเดิมมีลักษณะเค้าโครงเป็นเจดีย์ทรงมูลดิน (ทรงบาตรคว่ำ) ถัดมาคือทรงโดมเหมือนสถูปสาญจิ ที่เห็นเป็นยอดสูงคือการสร้างครอบและต่อยอดให้สูงขึ้นไปโดยพระมหากษัตริย์พระองค์ต่างๆในภายหลัง – เป็น 1 ใน 3 เจดีย์ที่พระอรหันต์อุปคุปตะ พาพระเจ้าอโศกซึ่งขึ้นครองราชย์เมื่อ 218ปีหลังพุทธปรินิพพาน มากราบพระเจดีย์ทั้ง 3 คือพระธาตุสีจอมทอง, พระปฐมเจดีย์ และเจดีย์ชเวดากอง – จึงเป็นเหตุผลว่าสถูปสาญจิ ที่พระเจ้าอโศกสร้างในอินเดีย จึงมีลักษณะคล้ายองค์เจดีย์ดั้งเดิมของพระปฐมเจดีย์ แต่เป็นเจดีย์ทรงโดมรูปครึ่งวงกลม เพื่อรำลึกถึงการเข้าถึงธรรมของพระเจ้าอโศก ซึ่งเป็นดวงกลม – และเป็นเหตุผลว่า เจดีย์ทั้ง 3 เกิดขึ้นก่อนสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช – มีข้อสังเกตุว่า ปฐมเจดีย์ มีความหมายว่า เจดีย์องค์แรก (เรียบเรียงจากการบรรยายของนักเจดีย์วิทยา ป้าใส เกษมสุข ภมรสถิตย์ โดยมีที่มาจากหนังสืออโศกวัฒนะ) ภาพปัจจุบัน พระปฐมเจดีย์ ที่มา www.dmc.tv ศึกษาประวัติการบูรณะจากหนังสือภาพจิตรกรรมฝาผนัง ของวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ที่มา …

พระปฐมเจดีย์ นครปฐม Read More »

หนังสือ 大唐西域记

หนังสือ 大唐西域记 – บันทึกเรื่องราวตลอดการเดินทางของพระถังซัมจั๋ง (唐三藏)Táng sānzàng , – สมัยกษัตริย์ถังไท่จง พระพุทธศาสนามีความหลากหลาย พ.ศ.1172 พระถังซัมจั๋งอายุ 26 ปี เริ่มเดินทางมาอินเดีย ยุคพระเจ้าศีลาทิตย์ แม้จะมีคำสั่งห้ามจากทางการ เพื่อศึกษาหัวข้อธรรมพระพุทธศาสนาที่เป็นคำสอนดั้งเดิมและภาษาสันตกฤตที่นาลันทา – ศึกษาอยู่ 5 ปี เมื่อถึงเวลาอันควรจึงอัญเชิญพระไตรปิฎกกลับสู่จีน พ.ศ.1188 – ใช้เวลาอีก19 ปีแปลเป็นภาษาจีน ศาสนาตั้งมั่นแล้ว ท่านมรณภาพในปี พ.ศ.1207 หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๓) หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๘)

ถ้ำพระพุทธเจ้าพันพระองค์ คิซิล ประเทศจีน

ถ้ำพระพุทธเจ้าพันพระองค์ คิซิล ประเทศจีน – วัดถ้ำพุทธสถานโบราณคิซิล สร้างขึ้นในยุคสมัยอาณาจักรกูชา อยู่ในมณฑลซินเจียง ของจีน ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๙-๑๓ – กูชา เป็นอาณาจักรพุทธโบราณตั้งอยู่ริมแม่น้ำมูสาท บนเส้นทางสายไหมตอนเหนือ พระพุทธศาสนาเริ่มเผยแผ่เข้ามาราวพุทธศตวรรษที่ ๖ – กูชา เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพุทธศตวรรษที่ ๘ – อาณาจักรกูชาเป็นบ้านเกิดของพระภิกษุกุมารชีวะผู้มีคุณูปการมหาศาลแก่ประเทศจีนในด้านพระพุทธศาสนา – พระภิกษุเสวียนจั้ง (พระถังซำจั๋ง) ได้เขียนบรรยายถึงอาณาจักรนี้ไว้ว่า “มีอารามกว่าร้อยแห่ง และมีพระสงฆ์กว่าห้าพันรูป ล้วนเป็นหินยานนิกายสรรวาสติวาทซึ่งมีคำสอนและวินัยคล้ายกับทางอินเดีย…มีพระพุทธรูปสูง ๙๐ ฟุต ประดิษฐานอยู่หน้าประตูเมืองด้านตะวันตก” – วัดถ้ำพุทธสถานโบราณคิซิล ประกอบด้วยถ้ำเล็กใหญ่ ๒๓๖ ถ้ำ ขุดเจาะเข้าไปในหน้าผายาวกว่า ๒ กิโลเมตร – จิตรกรรมภายในถ้ำเป็นเรื่องราวชาดกและอวทานของนิกายสรรวาสติวาท – เนื้อหาในคัมภีร์ที่พบที่กูชา ทำให้ทราบว่าหนึ่งในจิตรกรรมถ้ำที่คิซิลนั้น กษัตริย์ชาวโตคาเรียนทรงพระนามว่า เมนทเร มีรับสั่งให้วาดขึ้นภายใต้คำแนะนำของพระเถระชื่ออนันทวรมัน โดยฝีมือช่างเขียนชาวอินเดียชื่อนรวาหนทัตตะ กับอีกท่านมาจากซีเรียชื่อปรียรัตนะ และกษัตริย์โขตานทรงพระนามว่าวิชยวรธนะและมูร์ลิมิน ได้ส่งช่างมาเขียนภาพจิตรกรรมไว้ในอีกถ้ำหนึ่งด้วย วัดถ้ำพุทธสถานโบราณคิซิล อาณาจักรกูชา มณฑลซินเจียงของจีน …

ถ้ำพระพุทธเจ้าพันพระองค์ คิซิล ประเทศจีน Read More »

บันทึกแผ่นศิลา จีน

บันทึกแผ่นศิลา จีน ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา​ใน​จีน เป็นหลักฐานเหตุการณ์วันประสูติ​-​ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ที่ถูกบันทึก​โดย​ราชวงศ์จีน​ ​ใน​สมัยพุทธกาล​ – แผ่นดินพระเจ้าโจวเจา เกิดแผ่นดินไหว มีแสงหลากสี พวยขึ้นบนท้องฟ้า ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 – โหราจารย์กราบทูลว่า ณ เวลานี้ มีพระบรมศาสดาบังเกิดขึ้นในแผ่นดินด้านทิศตะวันตกของแผ่นดินจีน และอีก 1000 ปีข้างหน้าคำสอนของท่านจะมาเผยแผ่ในแผ่นดินจีน – เหตุการณ์ได้ถูกบันทึกบนแผ่นศิลา (ตามอรรถกโถจารย์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทั่วโลก แต่ที่อื่นไม่มีการบันทึก) – เพลงบันทึกแผ่นศิลา – ประวัติพระพุทธศาสนาในแผ่นดินจีน อ้างอิง​จาก​ ​ซื่อคู่​เฉวียนซู​ : ​จึปู้​ ​เล่มที่​ 21 ​ซึ่ง​เป็น​หนังสือชุดที่รวบรวมตำ​รา​ความ​รู้ของจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์​โจว​ ​จน​ถึง​ ​ยุคราชวงศ์ชิง ที่มา www.dmc.tv

ถ้ำพระพุทธเจ้าพันพระองค์ เบเซกลิก จีน

ถ้ำพระพุทธเจ้าพันพระองค์ เบเซกลิก จีน – คืออาณาจักรทูร์ฟาน บนเส้นทางสายไหม สร้างขึ้นระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๘ – มีจิตรกรรมแสดงภาพพระภิกษุชาวเอเชียกลาง – จิตรกรรมพระพุทธเจ้าพันพระองค์ ที่มา:คณะนักวิจัย DIRI หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๗) ที่มา http://www.mygola.com/bezeklikthousand-buddha-caves-p120927 ที่มา http://www.bartellonline.com/chinapic.php?i=25600 ที่มา http://www.lankaweb.com/news/items/2012/05/17/temple-discovery-revealsbuddhisms-ancient-spread-to-china-from-india

เจดีย์ชเวดากอง เมียนมาร์

เจดีย์ชเวดากอง เมียนมาร์ – ตามตำนานเจดีย์ชเวดากองบันทึกว่าเป็นพระสถูปองค์แรกสุดในพุทธศาสนาของพระสมณโคดมพระพุทธเจ้า เป็นพระสถูปเพื่อรำลึกถึงพระพุทธองค์ ภายหลังถูกสร้างครอบด้วยเจดีย์ทรงอื่นๆ – เป็นพระสถูปเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ประทานพระเกศาให้พ่อค้าตปุสสะและภัลลิกะ 3 เส้น เมื่อกลับมายังพม่าและได้สร้างรูปแบบที่ทรงตรัสแนะนำคือทรงบาตรคว่ำ ที่มา www.dmc.tv เจดีย์ชเวดากอง 1 เจดีย์ชเวดากอง 2