หนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหา

DMC.TV ที่นี่

ในกรณีที่เรา เจอคนที่ประสบความทุกข์อย่างหนัก จนถึงขั้นอยากจะฆ่าตัวตาย เราจะมีวิธีปลอบใจหรือว่ามีคำแนะนำให้เขาสู้ชีวิตต่อไปอย่างไรดีครับ

คำถาม: ในกรณีที่เรา เจอคนที่ประสบความทุกข์อย่างหนัก จนถึงขั้นอยากจะฆ่าตัวตาย เราจะมีวิธีปลอบใจหรือว่ามีคำแนะนำให้เขาสู้ชีวิตต่อไปอย่างไรดีครับ   คำตอบ: ลูก…ต้องรู้นะ ไม่ว่าคนที่อยากจะฆ่าตัวตายเพราะกรณีไหนๆ พวกนี้คือพวกเครียด เมื่อเขากำลังเครียด…เครียด…แล้วถ้าคิดจะช่วยกัน…ยังไงก็ ต้อง…คิดช่วย ไม่ใช่ ถ้า…คิดจะช่วย ยังไงต้องคิดช่วยกัน แต่ว่าเวลาคิดจะช่วยเขานั้น เราเองอย่าไปเครียดเสียเองก่อนนะ ถ้าเราไปเครียดเสียเองล่ะก็ เดี๋ยวแก้ไม่ได้ เหตุแห่งการคิดฆ่าตัวตายของแต่ละคนมันแตกต่างกันไป เวลาเราเจอบุคคลประเภทนี้ก็ระวังไว้ว่า เราอย่าเพิ่งไปเครียดเองเสียก่อน แล้วก็ดูสภาพทั้งร่างกายและจิตใจของเขาให้ดี รวมทั้งเขาจะมีอุปกรณ์อะไรที่อยู่ในมือเพื่อการฆ่าตัวตายอยู่บ้าง ดูให้ดีด้วย ที่ว่าดูให้ดีก็คือ ในขณะที่เราคิดจะไปช่วยแก้เขานั้น เดี๋ยวอุปกรณ์อันนั้นมันจะกลายเป็นอุปกรณ์ช่วยฆ่าเราเสียก่อน ก็มองเสียให้ดีด้วย แล้วเราเองต้องมีหลัก จึงจะเข้าไปช่วยแก้เขาได้ มีหลักทางด้านไหนบ้าง…  มีหลักในเรื่องของ การเวียนว่ายตายเกิด หรือ เรื่องกรรม ให้แน่นอยู่ในใจของเราก่อน คือ มีหลักธรรมนั่นเอง แล้วจากนั้น…ค่อยมีหลักจิตวิทยา…ค่อยมีหลักทางด้านการแพทย์ตามมา เอาเรื่องของหลักธรรมก่อน เราต้องรู้ไว้ว่า คนเราตายแล้วไม่สูญ ในการที่ใครคนใดคนหนึ่งคิดฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาอะไรก็ตาม ขอให้เราทราบไว้ว่า นั่นมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูก เพราะว่า ถึงตายแล้วปัญหานั่นยังไม่หมดไปหรอก ตายแล้วมันยังต้องเกิด ต้องเกิดใหม่ แต่เกิดในรูปอะไรแล้วแต่ เพราะฉะนั้น เมื่อเขาตายไปพร้อมกับปัญหาที่ค้างคาใจ ดังนั้น ปัญหานี้ยังตามติดตัวเขาไปอีกในภพเบื้องหน้า จะไปนานอีกแค่ไหนก็แล้วแต่ แต่มันยังตามไป ได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกเมื่อไหร่ ปัญหานั้นก็ยังตามมาอีก คนที่เขาคิดฆ่าตัวตาย …

ในกรณีที่เรา เจอคนที่ประสบความทุกข์อย่างหนัก จนถึงขั้นอยากจะฆ่าตัวตาย เราจะมีวิธีปลอบใจหรือว่ามีคำแนะนำให้เขาสู้ชีวิตต่อไปอย่างไรดีครับ Read More »

ทำไมคนไทยส่วนใหญ่ก็นับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งมีคำสอนที่ดีๆมากมาย แต่ประเทศไทยกลับมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจน้อยกว่าประเทศทางตะวันตกครับ

คำถาม: กราบนมัสการ…พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ด้วยความเคารพอย่างสูง กระผมมีความสงสัยว่า ทำไมคนไทยส่วนใหญ่ก็นับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งมีคำสอนที่ดีๆมากมาย แต่ประเทศไทยกลับมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจน้อยกว่าประเทศทางตะวันตกครับ คำตอบ: ประเทศไทยที่เรามองว่า เศรษฐกิจสู้ประเทศอื่นไม่ได้ ตรงนี้ก็ยอมรับ แต่ว่าอย่าไปมองว่าเป็นว่า เพราะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไม่ช่วย อย่ามองอย่างนั้น มองใหม่ มองว่า ประการแรก ชาวไทยทั้งประเทศนี่แหละในปัจจุบันนี้ที่บอกว่า นับถือพระพุทธศาสนานั้น ไปเรียกตัวกันมา แล้วให้แค่เล่าพุทธประวัติเท่านั้นแหละ เราจะพบว่า คนไทยและเด็กไทยที่เล่าพุทธประวัติตั้งแต่วันประสูติของพระองค์จนกระทั่งวันปรินิพพาน เอาแค่นี้ น้อยคนที่จะเล่าได้จบและถูกต้อง นี่ยังไม่ต้องพูดนะถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนา คือ ความจริงเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้น ไม่ว่าปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทย อย่าเที่ยวเอาไปเปรียบเทียบว่า เป็นเพราะนับถือพระพุทธศาสนาแล้วเลยทำให้ประเทศไทยเกิดปัญหา หรือทำให้ประเทศไทยตกต่ำ แต่ต้องพูดใหม่ว่า ประชาชนคนไทยขณะนี้แม้ตัวเองจะบอกว่า ฉันเป็นชาวพุทธ  แต่ว่าความรู้ในพระพุทธศาสนามีไม่พอ หรือบางคนก็อย่างที่ว่า แค่จะให้เล่าพุทธประวัติเท่านั้น ยังเล่าไม่จบ หลักธรรมพื้นฐานของชาวพุทธมีอะไรบ้าง ที่จะต้องมาใช้ในชีวิตประจำวัน แค่จะให้ไล่ว่า อบายมุข ซึ่งเป็นตัวบ่อนทำลายเศรษฐกิจมีอะไรบ้าง เพียงแค่นี้ก็อาจจะตอบกันได้ แต่ไม่ครบ แถมบางคนเพียงแค่ศีล 5 ข้อ ก็ไล่ไม่จบ เพราะฉะนั้น ปัญหาในประเทศไทย จึงไม่ใช่ปัญหาว่า เพราะนับถือพระพุทธศาสนาแล้วประเทศตกต่ำ ไม่ว่าในด้านไหน แต่เป็นเพราะคนไทยเป็นชาวพุทธในทะเบียน คือลงทะเบียนว่าเป็นชาวพุทธ แต่ไม่เคยรู้เลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าอะไร เป็นชาวพุทธเพราะว่า พ่อแม่เป็นพุทธ หรือปู่ย่าตาทวดเป็นพุทธ แต่ใจของตัวเองไม่เคยได้ซึมซับเอาธรรมะในพระพุทธศาสนาเข้าไปไว้เลย  จึงทำให้เมื่อดำเนินชีวิตประจำวัน จะไปประกอบธุรกิจการงานใดก็เคว้งคว้าง ไม่มีหลักธรรมจะยึด แล้วมันก็เลยทำให้ตัวเองก็ต้องตกต่ำ  …

ทำไมคนไทยส่วนใหญ่ก็นับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งมีคำสอนที่ดีๆมากมาย แต่ประเทศไทยกลับมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจน้อยกว่าประเทศทางตะวันตกครับ Read More »

นักธุรกิจผู้ที่หวังผลกำไรเป็นหลักนั้น จะมีบาปกรรมติดตัวไปหรือไม่

คำถาม: ในฐานะที่กระผมเป็นนักธุรกิจ ก็มุ่งแสวงหาผลกำไรเป็นหลัก ผมอยากจะเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่า ผู้ที่หวังผลกำไรเป็นหลักนั้น จะมีบาปกรรมติดตัวไปหรือไม่ครับผม คำตอบ: ลูกเอ๊ย…ถ้าค้าขายแล้วไม่เอากำไร แล้วมันจะกินอะไรกันล่ะลูก ค้าขายมันก็ต้องเอากำไรเป็นธรรมดา แต่ว่าที่ไม่ใช่ธรรมดาก็มีอยู่เหมือนกัน ตั้งแต่ 1.ค้าขายสิ่งที่ต้องห้าม ตรงนี้ไม่ว่าค้าแล้วจะเอากำไรหรือไม่เอากำไร ไอ้เจ้านี่บาป สิ่งที่ต้องห้าม อาชีพที่ต้องห้าม มีอะไรบ้าง ก็ตั้งแต่ ค้าอาวุธ เอาไว้ฆ่ากัน ค้ามนุษย์ เช่น ค้าข้าทาส ค้ายาพิษ เช่น ยาประเภท ยาฆ่าแมลง หรือยาเบื่อต่างๆ ค้ายาเสพติด อย่างนี้ไม่ได้ ค้าในสิ่งที่ไม่ควรค้าอย่างนี้ ยังไงเสียมันก็เป็นบาป อย่าว่าแต่ค้าเลย เอาสิ่งเหล่านี้ไปแจกเขา มันก็เป็นบาป เอายาบ้า อย่าว่ายาบ้าเลยนะลูกนะ เห็นเดี๋ยวนี้ยังชอบทำกัน ในวันเกิด เอาเหล้าเป็นของขวัญให้คนโน้นคนนี้…บาปทั้งนั้น ตอนยังไม่กินเหล้า ยังพูดภาษาคนกันรู้เรื่อง พอกินเข้าไปแล้ว ภาษาคนพูดกันไม่รู้เรื่องแล้ว เพราะมันเมา เพราะฉะนั้น ค้าเหล้าหรือแจกเหล้า เลี้ยงเหล้ากันนั่นน่ะ นั่นคือแจกความโง่ แจกความ…ถ้าว่าไปนะ…อย่าโกรธกันนะ…นั่นน่ะแจกนรกให้กัน…อย่างนี้แค่แจกก็เป็นบาป เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดว่าเอาไปค้า แล้วมีกำไรหรือขาดทุน บาปทั้งนั้น  ประเด็นนี้ต้องชัดด้วย ค้าในสิ่งที่ทำให้ความเป็นคนของผู้อื่นหมดไป เสียหายไป บาปทั้งนั้น …

นักธุรกิจผู้ที่หวังผลกำไรเป็นหลักนั้น จะมีบาปกรรมติดตัวไปหรือไม่ Read More »

ว่าด้วยวิธีใช้เงิน

คำถาม: มีคนรู้จักบางคนที่มีเงินเดือนมาก แต่ว่าพอใกล้สิ้นเดือนทีไร มักจะบอกว่าเงินเดือนไม่ค่อยพอใช้ อยากขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อแนะนำวิธีการใช้เงินให้กับเขาด้วยครับ   คำตอบ: ปัญหาเรื่องเงินไม่พอใช้…เงินเดือนมากก็ยังไม่พอใช้…ลูกเอ๊ย…ถ้าไม่รู้จักใช้ เท่าไหร่มันก็ไม่พอ อย่าว่าแต่ทำเงินเดือนใช้เลย เขายกโรงกษาปณ์มาให้เราพิมพ์แบงก์ ปั๊มแบงก์เอง พิมพ์เหรียญ ปั๊มเหรียญเอง ถ้าไม่รู้จักใช้ล่ะก็ เดี๋ยวเถอะ โรงกษาปณ์ก็ยังเจ๊งเลย ปู่ย่าตาทวดเคยสอนเอาไว้ ในเรื่องการของใช้เงิน…เรื่องหาเงินไม่ต้องพูดกัน เพราะว่ายังไงๆถ้ามันได้น้อยละก็ โอกาสจะไม่พอใช้ มันก็เป็นไปได้อยู่แล้ว แต่ว่าที่ถามมานี้ เท่าไหร่ๆก็ไม่พอใช้ อย่างนี้ โรคประเภทนี้ต้องแก้ไขด้วยตะพดเสียล่ะมั๊ง…ปู่ย่าตาทวดสอนไว้ว่า จะกินจะใช้อะไรนั้น   ประการแรก ท่านว่าเอาไว้ จะกินจะใช้อะไร ท่านก็บอกว่า ลูก…กินอีตอนหิว อย่าไปกินอีตอนอยาก ฟังชัดๆนะ เพราะว่า ถ้าจะไปกินอีตอนอยากล่ะก็ มันก็อยากอยู่เรื่อย ถ้าไปกินอีตอนหิวละก็ เออ…มันจำเป็น มันจะต้องกิน พูดง่ายๆหลักการตรงนี้ก็คือ แยกให้ออกนะลูกนะ Need กับ Want ความอยาก กับ ความจำเป็น แยกให้ออก ความอยากไม่ใช่ความจำเป็น ความจำเป็นไม่ใช่ความอยาก   แต่ว่าคนส่วนมาก พออยาก อยากได้อะไรขึ้นมา อยากกินอะไรขึ้นมา เกิดความรู้สึกว่า ไอ้นี่คือจำเป็น ตรงนี้แหละที่มันทำให้ได้เท่าไหร่มันก็ไม่พอใช้ ก็พิจารณาตัวเองให้ดี นี่ข้อแรกก่อน คนที่จะบริหารเงินได้ดีล่ะก็ แยกให้ออกนะ Need กับ Want นี่เป็นประการแรก ถ้าแยกตรงนี้ออก …

ว่าด้วยวิธีใช้เงิน Read More »

พระสามารถสวมรองเท้าบิณฑบาตได้หรือไม่

คำถาม: พระสงฆ์ที่ท่านเดินบิณฑบาตเจ้าค่ะ ท่านจะสามารถสวมรองเท้าได้ หรือไม่เจ้าคะ เพราะว่าในสภาพปัจจุบันนี้พื้นที่บางแห่งไม่เหมาะสมที่จะเดินเท้าเปล่าเจ้าค่ะ คำตอบ: ตั้งแต่หลวงพ่อยังเล็กๆอยู่ ก็เห็นเวลาพระท่านออกบิณฑบาตกัน เดินเป็นแถวไปตามคันนาบ้าง ไปตามทางเกวียนในหมู่บ้านบ้าง ต่อมา เมื่อมีถนน รถยนต์ ได้มีการราดยางมะตอยกัน พระท่านก็เดินริมๆถนนไป เดินกันไปเป็นแถว ออกบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านญาติโยมไป สิ่งที่สังเกตชัดมาตั้งแต่เล็ก คือ พระท่านไม่ใส่รองเท้า ท่านถอดรองเท้าแล้วก็ออกบิณฑบาต นี่คือธรรมเนียมของพระภิกษุในประเทศไทย คำถามที่ถามมาว่า พระจะต้องถอดรองเท้าบิณฑบาตตลอดไปหรือไม่ หรือว่าถ้าจำเป็นจะต้องใส่ จะได้หรือไม่ อะไรทำนองนี้ หลวงพ่ออยากจะให้ข้อคิดเอาไว้กับพวกเรา คือ วินัยประเภทนี้ ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของบ้านเมืองด้วย เมื่อหลวงพ่อเล็กๆ อย่างที่ว่ามาเมื่อ 60ปีที่แล้ว ดินในท้องนาไม่สกปรกเหมือนดินในปัจจุบัน ถนนแม้จะเป็นถนนประเภทที่ฝุ่นตลบไปหมด  เพราะว่ามีแต่เกวียน เป็นทางเกวียน หน้าแล้งฝุ่นตลบ หน้าฝนเป็นโคลนเป็นหล่ม แต่ถึงขนาดนั้น ถนนโคลน ถนนฝุ่นอย่างนั้น ก็ไม่สกปรกด้วยสารพิษเหมือนอย่างที่เป็นในปัจจุบัน ปัจจุบันนี้ ทั้งถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง มีเยอะแยะไปหมด แต่ก็ขอบอกตรงๆเลยว่า บางครั้งไม่กล้าถอดรองเท้าเดิน ทำไม…เพราะ สังเกตออกเลยว่า ถนนเส้นนี้มีประเภทพวกสารเคมีตกค้างอยู่เยอะ เช่น แถบนี้ขายยาฆ่าแมลง …

พระสามารถสวมรองเท้าบิณฑบาตได้หรือไม่ Read More »

ชาวต่างชาติอยากจะให้ญาติมิตรได้เข้าใจถึงเรื่องทานบารมี ควรจะทำอย่างไร –

คำถาม: กราบนมัสการ…หลวงพ่อที่เคารพอย่างยิ่ง ในฐานะที่ลูกเป็นชาวต่างชาติ และเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และอยากจะให้ญาติมิตรได้เข้าใจถึงเรื่องทานมหาบารมีเช่นเดียวกับลูก แต่บางครั้งก็มีความรู้สึกว่า ลำบากมากในการที่จะบอกบุญ อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่า ควรจะทำอย่างไร ที่จะให้ญาติมิตรเข้าใจถึงเรื่องพระพุทธศาสนานี้เจ้าคะ  คำตอบ: คุณหนู…อย่าว่าแต่คุณหนูนับถือศาสนาอื่น ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา แล้วชวนพ่อแม่พี่น้องมาทำบุญในพระพุทธศาสนา แล้วเขาไม่ค่อยจะยอมทำ…คุณหนู…แม้แต่ชาวพุทธด้วยกันนี่แหละ มีไม่น้อยหรอก ชวนมาทำบุญ เขาก็ไม่ทำ มันยากพอๆกันนะ…คุณหนูนะ เพราะอะไร…พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงให้ข้อคิดเอาไว้แล้วว่า การทำบุญทำทานกับการรบ มันหนักแรงพอกันนะ ทำไม…ในการรบเราจะต้องต่อสู้กับข้าศึกที่เห็นตัวที่มีอาวุธ ก็รบกันก็สู้กัน เอาชีวิตเป็นเดิมพันกัน การทำทานก็เหมือนกัน คุณหนู มันต้องรบเหมือนกันนะ รบกับอะไร…รบกับความตระหนี่ ความตระหนี่มันหุ้มอยู่ในใจตัว มนุษย์ก็มองไม่เห็น เมื่อมองไม่เห็นก็คิดว่า ตัวเองใจกว้างแล้ว ดังนั้น เมื่อไปชวนมาทำบุญทำทาน แม้ในศาสนานั้นเอง ศาสนาเดียวกัน ก็ใช่ว่าเขาจะเต็มใจร่วมทำบุญทำทานทุกครั้งเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้น ในการที่คุณหนูซึ่งมีคุณพ่อ-คุณแม่ ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา เขาจะมาทำทาน ทำบุญง่ายๆ อย่างคุณหนู มันคงไม่ใช่หรอกนะ มันก็เหมือนกับคุณหนูกำลังชวนเขามาออกรบนะคุณหนูนะ อย่าเพิ่งไปแปลกใจ หลวงพ่อเองก็เคยเจอเรื่องนี้กับญาติของหลวงพ่อเองนั่นแหละ ปัจจุบันนี้หลวงพ่อบวชมา 30กว่าพรรษา มีญาติบางคน หลวงพ่อไปชวนเขาทำบุญทำทานตั้งแต่พรรษาแรกๆ เดี๋ยวนี้เขาก็ยังไม่ทำกับหลวงพ่อเลย แล้วไม่ใช่กับหลวงพ่ออย่างเดียวหรอก กับวัดอื่นเขาก็ไม่ค่อยจะทำอีกเหมือนกัน มันเป็นอัธยาศัยของเขา ถ้าถามว่า หลวงพ่อท้อไหม…ก็ไม่ท้อ เจอหน้าก็ชวนทำบุญทำทานเรื่องอื่นไป แทนที่จะทำบุญกับวัด กับศาสนา บางทีหลวงพ่อชวนไปทำเรื่องอื่น เช่นชวนไปปล่อยสัตว์ปล่อยปลา…เขาก็ยอมทำ…ให้ชีวิตเป็นทาน, ชวนให้ไปทำกับโรงพยาบาล…เขาก็ยอมทำ แต่มาทำบุญกับศาสนา เขายังมองไม่เห็นคุณค่า เขาก็ยังไม่ทำ ญาติหลายคนของหลวงพ่อก็มีอาการอย่างนี้ และบางคนเคยเป็นอย่างนี้ แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้ว ตั้งใจมาทำบุญทำทาน แล้วก็มาตำหนิหลวงพ่ออีกว่า ทำไมไม่อธิบายเรื่องทำบุญทำทานกับพระพุทธศาสนา กับพระ ให้เขาเข้าใจตั้งแต่เมื่อ 10-20ปีก่อนโน้น จะได้ทำบุญเยอะกว่านี้…เป็นงั้นไป กลายเป็นความผิดของหลวงพ่ออีก …

ชาวต่างชาติอยากจะให้ญาติมิตรได้เข้าใจถึงเรื่องทานบารมี ควรจะทำอย่างไร – Read More »

จีวรของพระสงฆ์จะต้องเป็นสีเหลืองหรือสีกรักเสมอไปหรือไม่

คำถาม: กราบนมัสการ…หลวงพ่อค่ะ ลูกอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่า จีวรของพระสงฆ์จะต้องเป็นสีเหลืองหรือสีกรักเสมอไปหรือไม่เจ้าคะ  เพราะว่ามีฝรั่งเคยถามลูกว่า ทำไมพระถึงต้องห่มตัวสีเหลืองเจ้าค่ะ คำตอบ: คุณหนู…สำหรับจีวรของพระ ถ้าว่าไปแล้ว ตั้งแต่สมัยพุทธกาล สีจีวรโดยทั่วไปแล้ว จะไม่ค่อยสม่ำเสมอ สาเหตุก็เพราะว่า ตั้งแต่สมัยพุทธกาลมา ในการย้อมสีจีวรนั้น ท่านใช้พวกแก่นไม้มาย้อม ใช้ยางไม้มาย้อม ยางไม้ในที่นี้อาจจะเป็นยางผลไม้ก็ได้ เมื่อใช้ยางไม้ ยางจากผลไม้ จากแก่นไม้เหล่านี้มาย้อม สีมันจึงไม่สม่ำเสมอ อย่าว่าแต่เป็นแก่นไม้ต่างประเภทกัน สีมันจะเข้มมันจะจาง แม้แต่แก่นไม้ชนิดเดียวกันนี่แหละ สมมุติแล้วกันนะ…ตั้งแต่เด็กๆ สมัยประถม มัธยม อยู่ต่างจังหวัด อาตมาเคยไปช่วยรุ่นน้า รุ่นอา เขาย้อมจีวรกัน สมัยโน้นเขาใช้พวกแก่นขนุน พวกแก่นขนุนสีมันจะออกเข้มๆ แต่ว่าสีบางต้นบางพันธุ์ แม้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน สีมันเข้มจัดจนกระทั่งคล้ำ ในขณะที่ขนุนบางต้นบางพันธุ์ สีมันออกเหลืองๆ คล้ายๆดอกจำปา เพราะฉะนั้น ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ท่านจึงใช้คำว่า ย้อมฝาด คือ ย้อมแล้วทำให้เป็นการรักษาคุณภาพของผ้าด้วยว่า เมื่อย้อมแล้วมันทำให้ผ้านั้นไม่เปื่อยง่าย มันมียางไม้บางประเภทมีคุณสมบัติเป็นยา คือทำให้เชื้อราไม่เจริญง่าย หรือยางไม้บางประเภท แม้ได้เป็นยา แต่ว่าสีมันเข้ม จึงทำให้ดูแล้วไม่เปื้อน หรือเปื้อนนิดๆ หน่อยๆ เพราะมันจะเข้ามาในเนื้อของมัน ยางไม้บางประเภทเมื่อย้อมแล้ว ทำให้ผ้านั้นไม่เก็บความชื้น วัตถุประสงค์ในการย้อมผ้าอยู่ตรงนั้น   เพราะฉะนั้นสบงจีวรของพระตั้งแต่สมัยพุทธกาล สีอาจจะแตกจะต่างกันไปบ้าง ท่านก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์จนเกินไป แต่อย่างไรก็ตาม สีจีวรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องจากด้วยอำนาจบุญบารมีที่พระองค์สั่งสมมา สีจีวรของพระองค์ สีเหมือนอะไร…สีเหมือนอย่างกับเปลวเพลิง คือ เหลืองๆ ส้มๆ …

จีวรของพระสงฆ์จะต้องเป็นสีเหลืองหรือสีกรักเสมอไปหรือไม่ Read More »

ความไม่สงบทางภาคใต้ของเราขณะนี้ ในมุมมองพระพุทธศาสนานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร –

คำถาม: กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับ ความไม่สงบทางภาคใต้ของเราขณะนี้ ซึ่งมีส่วนกระทบทั้งประเทศ แม้กระทั่งต่างประเทศเองก็ให้ความสนใจ แล้วก็ทำให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกด้วย ขอกราบเรียนถามว่า ปัญหาความไม่สงบทางภาคใต้ในขณะนี้ ในมุมมองพระพุทธศาสนานั้นเกิดจากสาเหตุอะไรครับ คำตอบ: ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ ถ้ามองว่าเป็นเรื่องใหญ่ มันก็ใหญ่นะ แต่ว่าอยากจะชี้บางอย่างให้ดูก่อน อย่างแรก คือ จำไว้เถอะ…ชายแดนของประเทศทุกประเทศ มักจะมีการกระทบกระทั่งกันอยู่เสมอๆ ไม่ว่าระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ที่เป็นอยู่ตรงนี้ ความจริง ประเทศไทยกับประเทศพม่า ประเทศไทยกับประเทศลาว ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา เราก็มีการกระทบกระทั่งกันบ้าง อันนี้ก็เป็นธรรมดา ไม่เฉพาะที่ประเทศมาเลเซียที่อยู่ทางใต้ของเรา ที่ว่ากระทบกระทั่งแล้วยังเป็นเรื่องธรรมดา ก็เพราะว่า…เราต้องยอมรับความจริงกันว่า คนเรานั้น มันยังไม่หมดกิเลส เมื่อมันยังไม่หมดกิเลส ความเอาแต่ใจตัวบ้าง ความเห็นแก่ได้บ้าง และ…ถ้าจะว่าไป…ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์บ้างในแง่มุมต่างๆ สิ่งเหล่านี้มันก็ก่อให้เกิดปัญหาของมันขึ้นมา ทีนี้ ภาคอื่นๆ เมื่อเกิดปัญหาแล้ว ก็มักจะไม่ค่อยรุนแรง แต่มาครั้งนี้ทางภาคใต้ของเราเกิดขึ้นแล้ว กลับมีแววรุนแรง ก็เพราะว่า 3ภาคอื่นๆนั้น ทั้งภาคเหนือ และภาคตะวันตกที่ติดกับพม่า ภาคตะวันออกซึ่งติดกับลาว ติดกับกัมพูชา พอดีว่าทั้ง 3ประเทศนั้นนับถือพระพุทธศาสนาด้วยกัน หลักการแก้ไขปัญหาของคนทั้ง 3ชาติมีเหมือนๆกัน คือ ใช้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลัก แต่ว่าพอดีภาคใต้ของเราติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งคนทั้งฝั่งไทยและฝั่งมาเลเซีย ก็ไหลเข้าออกถึงกันตลอดเวลาตั้งแต่โบราณมาแล้ว แต่ว่าตรงนี้เกิดมีการต่างศาสนาขึ้น ซึ่งเมื่อมีต่างศาสนาแล้ว ทิศทางหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหามันก็เลยมีความแตกต่างกันไป ซึ่งเมื่อมันเป็นอย่างนี้ ก็ต้องใช้ความอดทนกันมากหน่อย สำหรับในการจะเข้าไปแก้ปัญหา แต่ว่า…ก็ต้องคิดให้ลึกสักหน่อยว่า …

ความไม่สงบทางภาคใต้ของเราขณะนี้ ในมุมมองพระพุทธศาสนานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร – Read More »

จะมีวิธีการใดที่จะแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืนตลอดไปครับ

คำถาม: ขอกราบเรียนถามหลวงพ่อต่อว่า จะมีวิธีการใดที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนตลอดไปครับ คำตอบ: ในการแก้ปัญหาภาคใต้ของเราครั้งนี้ สิ่งที่ทุกคนต้องระมัดระวังให้ดีก็คือ อย่าใช้ความรุนแรง ให้ใช้ความเมตตา และปัญญา ให้สมดุลกันให้ดี ความเมตตายังไงก็ต้องนำหน้า และปัญญาก็ต้องตามติดๆกันเข้าไปทีเดียว ถ้าอย่างนี้เราก็มีทางแก้ปัญหาได้ อย่างที่ว่ามานี้…เท่ากับบอกว่าอะไร…ที่ไหนขาดปัญญา ที่นั่นก็มีปัญหา เพราะฉะนั้น ปัญหาภาคใต้ถ้าว่าไปแล้ว…มีปัญหาดังนี้ ประการที่1.ปัญหาเรื่องการศึกษา หรือความรู้ในเรื่องของการทำมาหากิน  ความรู้ทั่วไปของประชาชน นี่เรื่องที่1 ความรู้ตรงนี้ต้องรีบให้ ประการที่2.ปัญหาเรื่องของความเข้าใจในศาสนา คือ ประชาชนที่อยู่ในภาคใต้ โดยเฉพาะในกลุ่ม ในบริเวณที่กำลังมีปัญหาอยู่นี้ ฟันธงลงไปได้เลยว่า ไม่ว่ากลุ่มที่นับถือศาสนาพุทธ หรือนับถือศาสนาอิสลามก็ตามที ความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมของแต่ละท่านที่นับถือศาสนานั้นๆ อยากจะบอกว่า ยังลึกซึ้งไม่พอ ถ้ามีความลึกซึ้งพอล่ะก็ ความอดทนของแต่ละฝ่ายที่เกิดปัญหาขึ้นมา จะมีมากพอ เมื่อมีความอดทนมากพอ เดี๋ยวปัญหามันจะค่อยๆคลี่คลายด้วยตัวของมันเอง มองภาพรวมๆ อย่างนี้ก่อน คือ 1.แก้ปัญหาด้วยความรู้ทั่วไปในทางโลก ทั้งด้านวิชาการ ทั้งด้านการศึกษาพื้นฐาน ให้กับประชาชน 2.เพิ่มพูนความรู้ทางด้านศีลธรรม ตามหลักศาสนาที่แต่ละท่านนับถือ ทางฝ่ายพุทธ ก็น่าที่จะมีพระภิกษุที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมสูง จากจังหวัดใกล้เคียง หรือจากจังหวัดอื่นๆก็ตามที ช่วยลงไปให้ความรู้ทางพุทธศาสนาให้กว้างขวางขึ้น แก่ชาวไทยพุทธที่อยู่ในภาคใต้ ไปให้ความรู้ทางธรรมแก่พี่น้องชาวไทยพุทธ หรือว่ามีความตกทุกข์ได้ยากในเรื่องอะไร ก็ไปช่วยกันดู ช่วยกันแก้ไข มีความขาดแคลนอะไร ก็ไปช่วยกันดู ส่วนทางด้านการศึกษาศาสนาของอิสลามก็เช่นกัน คงจะต้องมาช่วยกันดูว่า ท่านที่มีความรู้ทางศาสนาอิสลาม เป็นผู้บริหารทางศาสนาอิสลามก็ลงไปช่วยกันดูกันอย่างจริงๆจังๆแล้ว …

จะมีวิธีการใดที่จะแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืนตลอดไปครับ Read More »

วิชาพระพุทธศาสนามีประโยชน์อย่างไร

คำถาม: นักเรียนมักจะถามเสมอว่า เรียนพระพุทธศาสนานั้นให้ประโยชน์อะไรกับเขา วิชาความรู้ที่เขาเรียนในโรงเรียนนั้นส่วนใหญ่แล้วได้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเขา ในการบริหารปัจจัย4 แต่อยากถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่า ในวิชาพุทธศาสนานั้น เมื่อศึกษาไปแล้ว ให้ประโยชน์อะไรแก่ผู้เรียนครับ คำตอบ: เจริญพร โยมอาจารย์ ความที่เวลาเราสอนพระพุทธศาสนาเมื่อไหร่ ทุกยุคทุกสมัยมักจะเริ่มต้นด้วย 1.เริ่มต้นด้วยพุทธประวัติ ซึ่งเด็กๆ บางทีตามไม่ทัน เพราะความเป็นมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามีเรื่องที่อยู่เบื้องหลัง เรื่องปูมหลังเยอะมาก 2.หรือพอเจาะลึกเข้าไปในพระพุทธศาสนา ก็มักจะเอาหลักธรรมหนักๆ เอามาสอนเด็ก เด็กชั้นประถมก็สอนแล้ว อริยสัจ4 โธ่…ครูยังไม่รู้เรื่องเลย…อย่าว่าแต่เด็ก เมื่อเราเอาเรื่องหนักๆในพุทธศาสนาไปสอนเด็ก จึงทำให้เด็กมีความรู้สึกว่า มันไม่ค่อยจะเกี่ยวอะไรกับชีวิตของแก ก็เลยค่อนข้างจะต่อต้านวิชาพระพุทธศาสนา เปลี่ยนแนวสอนใหม่ คือ แทนที่จะสอนในลักษณะที่เป็นธรรมะแท้ๆ ควรสอนพระพุทธศาสนาที่แทรกเข้าไปในชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่างก็แล้วกัน ในเรื่องของการใช้ปัจจัย4 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนอะไรบ้าง…ยกตัวอย่างนะ ซึ่งเกี่ยวกับในเรื่องของข้าวปลาอาหารที่เราต้องกิน ต้องดื่มกันอยู่ทุกวัน พระพุทธศาสนาได้แทรกเอาไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ในนั้น คือ คนในโลกนี้ส่วนมาก มันไม่ได้กินเพื่ออยู่ แต่มันมุ่งอยู่เพื่อจะกิน…นี่ตัวอย่าง เมื่อเขาไม่ได้กินเพื่ออยู่ แต่ว่าจะอยู่เพื่อกิน เพราะฉะนั้นความโลภ ความเห็นแก่ได้ก็เลยมีมากในมนุษย์ ตรงกันข้าม ถ้าเราสอนเด็กของเราให้กินเพื่ออยู่ ซึ่งกินเพื่ออยู่นั้น กินไม่มากหรอก ไม่ได้กินเล่น ไม่ได้กินจุกกินจิก ยิ่งไปกว่านั้น สอนลูกหลานของเราให้รู้ว่า ในการกินข้าวปลาอาหารนั้น ถ้าเรารู้จักคุณค่าอาหาร ข้าวจานเดียวกัน…ถ้า กินเมื่อตอนโกรธ มีเรี่ยวแรงแล้ว ก็เอาเรี่ยวแรงจากอาหารนั้นไประบายความโกรธ ไปยกพวกตีกัน …

วิชาพระพุทธศาสนามีประโยชน์อย่างไร Read More »

ได้เรียนในสาขาที่ไม่ชอบ ควรทำอย่างไร

คำถาม: ขอกราบเรียน ขอคำแนะนำจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับ นักเรียนที่เขาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ มีทั้งสมหวังและไม่สมหวังจากการสอบ กล่าวคือ ไม่สมหวังที่สอบได้คณะวิชาสาขาซึ่งตัวเองไม่ต้องการเรียน แต่ด้วยคะแนนถูกบังคับ ทำให้เขาได้คณะวิชาที่เขาไม่ต้องการ แต่ก็ต้องฝืนใจเรียน อยากกราบขอคำแนะนำจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่า เขาควรจะทำอย่างไรครับ คำตอบ: ในกรณีนี้ ในเมื่อตัวเองสอบได้อย่างไร ก็คงต้องเรียนอย่างนั้นไปก่อน แล้วก็มีข้อคิดตรงที่ว่า ไม่ว่าเราจะได้เข้าเรียนในคณะที่เราอยากจะได้หรือว่าไม่อยาก ไม่รักสักเท่าไหร่ก็ตามที ในการจัดหลักสูตรของหมู่คณะ ของทุกมหาวิทยาลัย แต่ละคณะจะต่างกันในบางวิชา แต่จะเหมือนกันในวิชาที่เป็นวิชาพื้นฐานส่วนกลาง ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้ว ก็อย่าไปเลือกอะไรให้มันมาก อย่าไปคิดมาก ในเมื่อวิชาที่เป็นส่วนกลาง วิชาพื้นฐานมันเหมือนกัน ตั้งใจเรียนวิชาพื้นฐานให้เต็มที่ ส่วนวิชาที่โดยเฉพาะนั้น…ถ้าไม่รักนัก พอผ่าน ก็ไม่ว่ากัน และในขณะที่กำลังเรียนวิชาพื้นฐานอยู่นั้น หลวงพ่ออยากจะฝากเอาไว้ก็คือ นอกจากจะต้องทำความรู้ ทำความเข้าใจให้ได้ดีจริงๆแล้ว ในขณะที่เรียนอยู่นั้น ให้เอาชั่วโมงเรียน อุปกรณ์การเรียนต่างๆทั้งหลาย เป็นอุปกรณ์ในการฝึกนิสัยของเราไปด้วย เพราะไม่ว่าเราจะอยู่สาขาใด ถ้านิสัยไม่ดีล่ะก็ ถึงจะจบสาขาวิชาที่เรารัก ก็เอาไปทำงานให้เกิดประโยชน์ไม่เต็มที่หรอก ตรงกันข้าม แม้ว่าเราจะได้เรียนในสาขาที่เรารักหรือไม่รักก็ตามที แต่นิสัยของเราดี เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว ต่อไปในภายภาคหน้า เมื่อเราจบการศึกษาของเราไปแล้ว ถึงคราวไปประกอบอาชีพแล้ว แม้สิ่งที่เราเรียนมาจะไม่ค่อยจะรักนัก ที่เราจบมาจะไม่ค่อยรักนัก แต่ก็ได้ความรู้พื้นฐานมาพอสมควร ก็พอจะประกอบอาชีพได้ในระดับหนึ่ง แต่ว่านิสัยดีๆของเราที่มีอยู่นั่นแหละ ที่ได้อบรมมา ในระหว่างที่เรากำลังเรียนอยู่ มันจะมีคุณค่ามหาศาลต่อตัวเราเอง คือ จะทำให้เราอย่างน้อยที่สุดก็เป็นคนที่เอางานเอาการ แล้วก็สิ่งใดที่เป็นพื้นฐาน เหมาะควรแก่การดำรงชีวิต พื้นฐานนั้นๆ เราก็มีพร้อม ไม่ว่าจะไปเทียบกับใครก็ตาม เพราะว่ามันเป็นวิชาพื้นฐานเหมือนๆกัน …

ได้เรียนในสาขาที่ไม่ชอบ ควรทำอย่างไร Read More »

แพทย์กับพยาบาลแม้ใกล้ชิดกับการเกิดแก่เจ็บตาย ทำไมจึงไม่มาสนใจพระพุทธศาสนาเท่าที่ควร –

คำถาม: กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ ลูกมีข้อสงสัยอยากจะกราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่ออยู่ 2ข้อ คือว่า แพทย์กับพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ใกล้ชิดกับการเกิดแก่เจ็บตาย แต่ทำไมจึงไม่มาสนใจพระพุทธศาสนาเท่าที่ควรคะ แล้วจะมีวิธีชวนเชิญอย่างไร ที่จะให้ท่านเหล่านี้ได้เข้ามาศึกษาเรื่องความจริงของชีวิต อย่างไรดีเจ้าคะ คำตอบ: เจริญพร มีความผิดพลาดในวงการศึกษาอยู่ ไม่เฉพาะในประเทศไทย แต่เป็นกันอยู่ทั่วโลกเลย คือ เมื่อเวลาตั้งแต่ชั้นอนุบาลเป็นต้นมา ครูบาอาจารย์ที่ให้การศึกษาก็ตาม รวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้าน เรื่องที่พยายามจะให้เด็กรู้กลายเป็นเรื่องนอกตัวเด็ก ยิ่งเด็กรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนอกตัว เลยจนกระทั่งเรื่องนอกประเทศ เรื่องนอกโลก นอกจักรวาลได้เท่าไหร่ รู้สึกว่า นั่นแสดงถึงความฉลาดเฉลียวของเด็ก นี่คือสิ่งที่มันเป็นกันอยู่ขณะนี้ เมื่อเป็นอย่างนี้เข้า ยิ่งเรียนไป ยิ่งไม่รู้จักตัวเอง ในขณะที่พระพุทธศาสนา มีหลักการ ยิ่งเรียน ยิ่งต้องรู้จักตัวเอง ตรงนี้อยากจะฝากคุณโยมเอาไว้ด้วย ยิ่งเรียน ยิ่งรู้จักตัวเอง เป็นอย่างไร คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงสอนให้กับพวกเราที่เข้าวัด…ถ้าไม่เข้าวัดก็ไม่รู้ ได้สอนไว้ว่า ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความเจ็บเป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย เป็นทุกข์นั้น คนทางโลก พอมองออก แต่ว่า…ความเกิดเป็นทุกข์ ต้องบอกว่า ทั้งโลกนั้นมองไม่ออก…ทำไมจึงว่าอย่างนั้น ก็ทันทีที่เด็กคลอดออกมา …

แพทย์กับพยาบาลแม้ใกล้ชิดกับการเกิดแก่เจ็บตาย ทำไมจึงไม่มาสนใจพระพุทธศาสนาเท่าที่ควร – Read More »

แพทย์รักษาคนไข้ แต่เกิดผลข้างเคียงจากการรักษา ทำให้คนไข้เสียชีวิต แพทย์บาปหรือไม่

คำถาม: ในกรณีที่แพทย์รักษาคนไข้ แต่เกิดผลข้างเคียงจากการรักษา ทำให้คนไข้เสียชีวิต ในกรณีเช่นนี้อยากกราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่า จะมีผลบาปต่อแพทย์ หรือไม่ เจ้าคะ คำตอบ: คุณโยม…ตรงนี้ คงต้องแยกเป็น 2ประเด็น เวลาแพทย์ตั้งใจรักษาคนไข้ ในกรณีที่หนึ่ง แพทย์เอง…ความรู้ในยุคนั้นๆ ไปไม่ทันโรค ก็รักษากันไป งมกันไป…ตรงนี้ก็ต้องบอกว่า มีรอดบ้าง ตายบ้าง ส่วนกรณีที่สอง คือ ความรู้นั้นพอสู้กับโรคได้ แต่ประมาทแล้วไปทำเขาตาย ตรงนี้ 2ประเด็นนี้ไม่เหมือนกัน คุณโยม ในกรณีแรก รู้อยู่ว่าวิชาของเรา ภูมิรู้ของเรานั้นมันไม่ทันกับโรคภัยไข้เจ็บ แล้วในวงการแพทย์ไม่ว่าใครก็ยังไปไม่ถึง เพราะฉะนั้น เราก็พยายามจนสุดฝีมือแล้วมันได้เท่านี้ แล้วก็ปรากฏว่า คนไข้ก็มาตายในมือเรา…ถามว่า ตรงนี้จะมีบาปกับเราไหม 1.ดูตรงเจตนา เราก็มีเจตนาดี ไม่ได้มีเจตนาร้าย…เราไม่มีเจตนาร้ายกับคนไข้ 2.เราประมาทหรือไม่ แพทย์คนนี้ประมาทหรือไม่…ก็ยืนยันได้ว่าไม่ประมาท ก็ทำสุดฝีมือแล้ว ไม่ได้ประมาทเลย  3.เมื่อความรู้เรามันไม่ถึง…เราไม่ได้ประมาท แต่ความรู้เราไม่ถึง…ทำไมไม่ส่งให้คนอื่นเขาไปเสียล่ะ…ที่เขาถึงๆน่ะ…ซึ่งคนอื่นในย่านนั้น บ้านนั้น เมืองนั้น เขาก็ไม่ถึงเหมือนกัน ส่งไปกับคนอื่น คนอื่นเขาก็ไม่อยากจะรับด้วย แล้วมาถึงมือเรา เราก็รับแล้วก็ทำสุดฝีมือแล้ว แล้วปรากฏว่าคนไข้ก็ตายแล้ว…ตายกับใคร…ตายกับมือเราเลย…ก็อย่าโกรธอย่าโทษกันเลย เพราะว่าความรู้ความสามารถมันมีเท่านี้จริงๆ ไม่ได้แกล้งใคร ไม่ได้ปิดโอกาสใคร ตรงนี้หลวงพ่อว่า …

แพทย์รักษาคนไข้ แต่เกิดผลข้างเคียงจากการรักษา ทำให้คนไข้เสียชีวิต แพทย์บาปหรือไม่ Read More »

คุณพ่อเพิ่งจะเสียชีวิตไป และผมเป็นลูกชายคนโตที่ต้องดูแลคุณแม่และน้องสาว อยากจะขอความเมตตาจากหลวงพ่อ ชี้แนะหลักในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วยครับ

คำถาม:  คุณพ่อเพิ่งจะเสียชีวิตไป และผมเป็นลูกชายคนโตที่ต้องดูแลคุณแม่และน้องสาว อยากจะขอความเมตตาจากหลวงพ่อ ชี้แนะหลักในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วยครับ คำตอบ:  ในฐานะที่เหลือกันเพียง 3ชีวิต คือ คุณแม่ ตัวคุณเอง แล้วก็น้องสาว น้องสาวก็ยังอยู่ในวัยเรียน คุณเองก็เพิ่งจบการศึกษาไม่นาน แต่เอาล่ะ…วันนี้ ต้องทำหน้าที่แทนคุณพ่อในบางเรื่องซะแล้ว เราต้องยอมรับความจริงกันว่า ถึงแม้บ้านเมืองไทยของเรา จะสุขสงบยังไงก็ตาม แต่ว่ามีหลายๆเรื่องที่ว่า…เอาในครอบครัวนี้ล่ะ…แม้ไม่มีใครมากวนเรา แต่ก็มีหลายๆเรื่องที่ต้องอาศัยฝ่ายชายดูแล เช่นเป็นต้นว่า ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือในบ้าน เช่น เกี่ยวกับไฟฟ้า เป็นต้น นี่ยกตัวอย่าง เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง อุปกรณ์ต่างๆในบ้าน โดยเฉพาะเครื่องไม้เครื่องมือหนัก หรือเรื่องน้ำ เรื่องไฟฟ้า ในบ้านทำนองนี้ สิ่งเหล่านี้…วันนี้คุณพ่อไม่อยู่ คุณแม่ก็เคว้งคว้าง แม้เราจะเพิ่งจบการศึกษาใหม่ๆ ยังไม่ได้ผจญโลกอะไรหนักหนา ว่าที่จริง…ประสบการณ์ต่างๆก็เทียบคุณแม่ไม่ได้ แต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม คุณแม่ไม่ถนัดหรอก ถ้าจะให้ไปดูเรื่องไฟฟ้า เรื่องซ่อมหลังคา เรื่อง ซ่อมหน้าต่าง คุณต้องทำหน้าที่ตรงนี้ รับภาระแทนคุณพ่อให้ดี นี่เป็นเรื่องที่หนึ่ง ที่คุณจะต้องยืดอกขึ้นมาแล้ว เรื่องที่สอง สำหรับน้อง…น้องสาวโตเป็นวัยรุ่นขึ้นมาแล้ว คุณเป็นพี่ชาย คุณผ่านวัยรุ่นตรงนี้มาก่อน คุณรู้นะ…จิตใจวัยรุ่น มันกระเจิงไปยังไงบ้าง วันนี้…เวลาน้องจิตใจกระเจิง ขวัญกระเจิง เหลียวมาไม่เจอหน้าคุณพ่อ …

คุณพ่อเพิ่งจะเสียชีวิตไป และผมเป็นลูกชายคนโตที่ต้องดูแลคุณแม่และน้องสาว อยากจะขอความเมตตาจากหลวงพ่อ ชี้แนะหลักในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วยครับ Read More »

มิตรภาพที่เกิดจากการดื่มสุราเป็นน้ำสาบานนั้น จะมีความยั่งยืนอย่างไร

คำถาม: หลวงพ่อครับ คนเรามักชอบดื่มสุรา ทั้งที่รู้ว่าสุราเป็นของไม่ดี โดยมักจะอ้างว่าสุราเป็นน้ำกระชับมิตร เป็นน้ำประสานใจ บางคนคบหากันแล้วนำสุรามาดื่ม เปรียบเสมือนน้ำสุรานั้นเป็นน้ำสาบาน มิตรภาพที่เกิดจากการดื่มสุราเป็นน้ำสาบานนั้น จะมีความยั่งยืนอย่างไรครับ คำตอบ: คุณโยม…ในเรื่องของการดื่มสุรานั้นเรื่องหนึ่ง เรื่องของการสร้างมิตรภาพกันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง สองเรื่องนี่ มันไม่ไปด้วยกันหรอก ก็ไม่รู้ปัญญามันหายไปไหน คนยุคนี้จึงเอาสองเรื่องนี้เข้ามาปนกัน เรื่องของสุรามันเป็นเรื่องมีแต่เสียกับเสีย ตั้งแต่ เสียทรัพย์ก็รู้กัน เสียสติก็รู้กัน เสียมารยาท หรือ ตัดรอนปัญญาของตัวเองก็รู้กัน แต่ว่ามันเกิดความเข้าใจผิดอย่างต่อเนื่องกันมานาน คือ กลายเป็นค่านิยมผิดๆในสังคมขึ้นมา แล้วก็เห็นว่า เหล้า สุรา กลายเป็นของดี ความจริง เหล้ามันทอนปัญญา มันปิดปัญญา แต่ว่ามันเปิดนรกให้เยอะเลยนะ เพราะฉะนั้น คนที่ไปดื่มสุรา ดื่มเหล้าเข้าเมื่อไหร่ เขากำลังแสวงหานรกอยู่ มันจึงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไปแสวงหาเพื่อน น้ำมิตร หรือเพื่อนแท้กับเขาได้ ถ้าได้ก็คงจะได้เพื่อนขาดสติด้วยกัน เพื่อนไร้ปัญญาด้วยกัน เพื่อนประเภทนี้คบไว้ก็มีแต่จะชวนกันลงนรกเท่านั้น ส่วนในกรณีที่จะผูกน้ำมิตรกันให้ได้ เป็นมิตรภาพกันให้ได้ดี มันเป็นเรื่องของความมีสติสัมปชัญญะ…มันเป็นอย่างไร…มิตรภาพจะยั่งยืน อยู่ที่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ขาดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเมื่อไหร่ ไม่ว่าลูกรัก เมียรัก เพื่อนรัก อยู่ด้วยกันไม่ได้ เพราะฉะนั้น ถ้าคุณอยากจะมีมิตรภาพมีเพื่อนเยอะๆ …

มิตรภาพที่เกิดจากการดื่มสุราเป็นน้ำสาบานนั้น จะมีความยั่งยืนอย่างไร Read More »