ผู้กล้าที่แท้จริง

ผู้กล้าที่แท้จริง
ผู้ชนะสงครามภายในได้
จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้กล้าที่แท้จริง
สมรภูมิรบที่แท้จริงนั้น
อยู่ภายในตัวเรา
ไม่ได้อยู่นอกตัวเลย
เราต้องรบกับความโลภ
ความโกรธและความหลง
ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งปัญหาทั้งมวล
ทำให้ตัวเราและโลกใบนี้
มีแต่ความทุกข์ทรมาน
ต่อเมื่อเราหยุดใจได้
โลกนี้จึงจะเกิดสันติสุข
แล้วเราจะได้ชื่อว่า
เป็นผู้ชนะที่แท้จริง
4 สิงหาคม 2549

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.139

Leave a Comment

Your email address will not be published.