ไม่มีใครเอาไปได้

ไม่มีใครเอาไปได้
โรคภัยนำเอาความเจ็บป่วยมาให้
นำเอาความแข็งแรงไปจากเรา
แต่ไม่ว่าจะเอาอะไรไปได้ก็ตาม
มีสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่สูญเสีย ไม่มีใครเอาไปได้
นั่นคือลมหายใจกับศูนย์กลางกาย
ให้เราใช้สิ่งนี้เพื่อสร้างความสุขภายในที่แท้จริงให้เกิดขึ้น
20 มิถุนายน 2549

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.155

Leave a Comment

Your email address will not be published.