ยอมเพื่อชนะ

ยอมเพื่อชนะ
ถ้าหากว่าเรายอมกันหน่อย
ก็จะไม่มีปัญหาอะไร
คือยอมชนะใจกัน
อาจดูคล้ายกับว่าเรายอมแพ้
เพียงแค่ยอมยิ้ม ยอมหยุด ยอมเย็น ยอมยืดหยุ่น หรือยินยอมเท่านั้นเอง
อย่างนี้เรียกว่ายอมชนะ ไม่ใช่ยอมแพ้ เขาเรียกว่ายอมชนะ
ชนะอะไร ชนะใจกันนั่นเอง
พอชนะใจกันได้แล้ว เรื่องอื่นก็เป็นเรื่องเล็ก
3 เมษายน 2549

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.141

Leave a Comment

Your email address will not be published.