ชนะใจ

ชนะใจ
หากเราอดทน ให้อภัยและ ทำแต่ความดี
ก็จะสามารถชนะใจเขาได้ในที่สุด
เป็นวิธีการที่ถูกต้องทีเดียว
เหมือนแก่นจันทน์ตอบแทนคมขวานด้วยความหอม
เมื่อขวานฟันไปที่แก่นจันทน์จนขาดกระเด็น
ความหอมกลับติดขวานนั้นมา
แม้ใครจะร้ายกับเรา
ก็ให้เราทำแต่ความดีตอบแทน
ในที่สุดก็เป็นชัยชนะอย่างถาวรและยั่งยืน
คือชนะใจกัน เมื่อชนะใจแล้ว เราก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่าง
คือได้ความรักและความปรารถนาดีกลับคืนมา
22 มิถุนายน 2549

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.143

Leave a Comment

Your email address will not be published.