จุดจบของปัญหา

จุดจบของปัญหา
ศูนย์กลางกายฐานที่ 7
เป็นจุดจบของปัญหาทั้งปวง
ถ้าถึงธรรมเมื่อใดก็ยุติ จึงมีคำว่า ยุติธรรม
ปัญหาทั้งหมดจะสิ้นสุดลงด้วยการหยุดใจ
อย่างเดียว ที่เดียว ณ จุดตรงนั้น
จับจุดตรงนั้นให้ได้
จับจุดจบให้ได้ ให้จับด้วยใจ ไม่ได้ใช้มือจับ
เอาใจจับจุด ก็จะถึงจุดจบ
ตรงนี้สำคัญมาก
เพราะจะจบความขัดแย้ง
ความทุกข์ทรมานของชีวิต
ทำให้เราเปลี่ยนจากผู้ไม่รู้ มาเป็นผู้รู้ เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต
จากผู้ไม่บริสุทธิ์ มาเป็นผู้บริสุทธิ์
จากผู้ที่มีความทุกข์ทรมาน มาเป็นผู้ที่มีความสุขสดชื่น
อย่างไม่มีประมาณ
27 กันยายน 2550

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.159

Leave a Comment

Your email address will not be published.