งานทางใจ

งานทางใจ
อย่าปล่อยให้ปัจจัยภายนอก
เป็นอุปสรรคต่อการทำความเพียร
ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใด
จะนั่ง นอน ยืน เดิน กิน ดื่ม ทำ พูดคิด
เพราะการเจริญภาวนาเป็นงานทางใจ
ไม่ต้องแบกหามอะไร
แค่เราตรึก ระลึกนึกถึงดวงใสๆ องค์พระใสๆ
ก็ได้ชื่อว่าทำภาวนาแล้ว
เหมือนการขับรถนั่นเอง
เราสามารถใช้ทุกส่วนของร่างกาย
รวมถึงจิตใจทำงานไปพร้อมๆกัน
28 สิงหาคม 2545

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.151

Leave a Comment

Your email address will not be published.