เป้าหมายชีวิต

เป้าหมายชีวิต
สำหรับคฤหัสถ์นั้น
สิ่งที่ต้องเรียนรู้ก่อนอันดับแรก
คือเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง
เมื่อรู้เป้าหมายอย่างนี้แล้ว
ก็ต้องทำงานทางใจ ควบคู่ไปกับภารกิจประจำวัน
คือเศรษฐกิจกับจิตใจไปด้วยกัน
เมื่อตื่นนอนแล้ว ก็สวดมนต์ ไหว้พระ เจริญสมาธิภาวนา
ทำใจให้สงบ ให้ใจมีความพร้อม
ก่อนออกไปทำมาหากิน
ก่อนเผชิญปัญหาของชีวิต
เมื่อกลับมาถึงบ้าน
ก่อนเข้านอน
ให้สวดมนต์ ไหว้พระ เจริญสมาธิภาวนา
เพื่อชำระกาย วาจา ใจ ให้สะอาด บริสุทธิ์
สลายเรื่องราวหรือความเครียดต่างๆที่เกิดขึ้น
ในแต่ละวันให้หมดสิ้นไป
แล้วก็หลับอย่างเป็นสุข
5 พฤศจิกายน 2549

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.147

Leave a Comment

Your email address will not be published.