เรื่องราวของพระผู้ปราบมาร (06/09/53 – 05/10/53) (01:22:49)

00:00 ภารกิจภาคโปรด ภารกิจภาคปราบ
07:30 มนุษย์ดั้งเดิมยุคแรกไม่ได้เป็นอย่างนี้ ใจใสบริสุทธิ์
11:00 การลงมาเกิดของคุณยายและบุคคลที่มีภารกิจในการปราบมาร..ความรู้อันไม่มีประมาณจึงจะปราบมารไปที่สุดแห่งธรรมได้
23:00 การบังเกิดขึ้นของหลวงปู่วัดปากน้ำ

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

Leave a Comment

Your email address will not be published.