วิธีนั่งสมาธิ ง่ายแต่ลึก คำปรารภ

เส้นทางสายกลางภายใน ต้องง่าย แล้วก็ง่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เหมือนเส้นผมบังภูเขา ที่ใครๆ นึกไม่ถึงเลยว่า หนทางแห่งการดับทุกข์ หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ บรรลุมรรคผลนิพพานนั้นต้องทำด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด ด้วยการหยุดใจนิ่งๆ และง่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างที่เรานึกไม่ถึง เราจึงมองข้ามไป แล้วไปทำด้วยวิธีที่ยากๆ สลับซับซ้อน ที่เต็มไปด้วยปัญหา และแรงกดดันโดยเข้าใจผิดว่า สิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้น จะนำเราไปสู่การดับทุกข์เข้าถึงความสุขสมปรารถนาของชีวิต แต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลย

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงค้นพบตรงกันว่าต้อง “หยุด” จึงจะเป็นตัวสำเร็จ คือ ต้องทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียว ต้องคลายความผูกพันจากสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลาย โดยพิจารณาไปตามความเป็นจริงว่า สิ่งเหล่านั้นย่อมไปสู่จุดสลาย มีการผุพังไปเป็นธรรมดา แล้วก็เป็นอย่างนี้ทั้งหมดไม่มีเว้นเลย จะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ โลก จักรวาล ในที่สุดก็ไปสู่การเสื่อมสลาย ผุพังกันไปตามกาลเวลา เพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นจึงเกิดความเบื่อหน่าย พอเบื่อหน่ายก็คลายความผูกพัน ใจก็หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้น มาหยุดนิ่งตั้งมั่นอยู่ภายในบริสุทธิ์ผ่องใส แล้วก็เห็นไปตามลำดับในสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัว

พึงจำไว้ว่า เส้นทางที่จะไปสู่ทางสายกลางภายใน ที่พ้นจากสรรพกิเลสทั้งหลาย เป็นเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์นั้นต้องง่าย แต่ลึกซึ้ง และต้องง่ายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งง่ายแสนง่าย

สมมติว่า เราปฏิบัติไปแล้ว เริ่มเกิดความยาก รู้สึกตึง เกร็งเครียด ตึงทั้งกายทั้งใจ รู้สึกยากขึ้นมาแล้ว อย่างนั้นไม่ใช่นะ เราต้องมาเริ่มต้นใหม่ และพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆๆครั้งที่เกิดอาการอย่างนั้น เพราะมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง มาเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆ ทำให้ถูกหลักวิชชา มีความเพียร ก็จะสมปรารถนาได้

วันอาทิตย์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ง่ายแต่ลึก ๔ คำปรารภ www.dhamma01.com

Leave a Comment

Your email address will not be published.