การรบภายใน คือการรบที่แท้จริงพร้อมด้วยอารมณ์บันเทิง 14/01/54

พญามารทำให้มนุษย์มีความคิดที่แตกต่าง ความแตกต่างคือความแตกแยก ขัดแย้ง ทำให้มนุษย์รบกันเอง กายมนุษย์หยาบเป็นฐานทัพที่แข็งแรงมาก สิ่งที่พญามารกลัว กลัวมนุษย์เอาใจกลับมาที่ตั้งดั้งเดิม เข้าถึงตำแหน่งแห่งสันติ สันติสุขก็จะเกิดขึ้นจากภายใน ถ้าทำกันทุกคน สันติภาพโลกก็จะเกิดขึ้น

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

Leave a Comment

Your email address will not be published.