สัตว์พูดภาษามนุษย์อย่างไร ในโลกยุคที่มีศีลมีธรรม 16/12/53 (03:37)

ชีวิตหลังความตายยาวนานมาก
อายุจะยืนหรือสิ่งแวดล้อมจะดี ขึ้นอยู่กับศีลธรรมประจำใจของทุกๆคนในโลก
สัตว์จะพูดภาษามนุษย์ได้

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

Leave a Comment

Your email address will not be published.