พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 81 ทานบารมี ศีลบารมี (เชื่อม 2 ยุคเข้าด้วยกัน ต้องฟื้นฟูศีลธรรมโลก)

น่าไปเกิดยุคนั้นนะ หรือไม่ก็ยืดอายุยุคนี้ไปสู่ยุคนั้น หรือย่อยุคนั้นมาสู่ยุคนี้ เชื่อม 2 ยุคเข้าด้วยกัน ก็มีได้หลายวิธีนะ ถ้าเราอยากจะเชื่อม 2 ยุค ยุคเดียวกัน ต้อง..ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ให้ชาวโลกหวนกลับมา..สู่ศีลธรรมสากลของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้ง..แทงตลอดในธรรมทั้งปวง พอย้อนกลับมาตรงนี้ได้ จิตใจของมนุษย์จะสูงส่ง บุญเก่าของแต่ละคนในโลกก็จะได้ช่องพอได้ช่องส่งผลนี่นะ โลกจะเปลี่ยนแปลงเลย ตั้งแต่แผ่นดินมารวมกัน ตอนนี้แผ่นดินกระจายกันนะ แผ่นดินจะมารวมกัน และก็อะไรต่างๆอีกเยอะแยะ มนุษย์ไม่ต้องทำมากินเลย กำลังบุญของทุกๆคนมารวมกัน เหมือนเพลงเวอร์ชัน 2
แผ่นดินจะมารวมกันเลย..ทุกๆทวีป รวมกัน..เป็นผืนเดียวกันเพราะใจทุกดวงรวมกัน เป็นผู้มีศีลมีธรรม อบายมุขอะไรต่างๆจะไม่มีเลย สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการมีศีลธรรมของมวลมนุษย์ชาติ ในยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ ไม่มี ไม่มี..พวกอบายมุขสิ่งไม่ดีอะไรต่างๆ เรารู้โนว์ฮาวอย่างนี้แล้วเราก็ทำยุคนี้เสียซิ จะได้สร้างแรงดึงดูดให้แผ่นดินมารวมกันได้..โลก..ขั้วแม่เหล็กโลกก็เปลี่ยนใหม่ นี่แหละ ดูดเข้ามาเลย..คงดีนะ

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

Leave a Comment

Your email address will not be published.