พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนตะวันที่มีดวงเดียว 12/11/53 (02:22)

การฟื้นฟูพระพุทธศาสนากลับมาเฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาล
สงฆ์ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันก่อน
พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
แล้วก็ฝึกตนทนหิว บำเพ็ญตบะ เป็นพระแท้
เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา เดี๋ยวญาติโยมก็อยากจะรับฟังคำสั่งสอน คำสั่งสอนที่ดีๆ
เราก็เริ่มคงมองออกแล้วว่าจะโอนคืนกลับไปสู่ศีลธรรมได้อย่างไร ต้องเริ่มที่อาราม
อารามก็เริ่มจากผู้ที่อยู่ในอาราม
เดี๋ยวโยมก็อยากฟังคำแนะนำ
ที่เป็นความรู้ที่โยมไม่รู้มาก่อน เพราะมัวแต่ต้องไปทำมาหากิน…
อยากได้ความรู้ใหม่ๆบ้าง

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

Leave a Comment

Your email address will not be published.