แค่หายใจให้ได้ทุกวัน ไปจนกระทั่งถึงอสงไขยเศษเท่านั้น

“น่าไปยุคนั้นจริงๆนะ แต่เราไม่ต้องไปเกิด อายุยาวไปเลย แค่หายใจให้ได้ทุกวัน ไปจนกระทั่งถึงอสงไขยเศษเท่านั้น สบายเลยไม่ต้องเกิดใหม่”

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

Leave a Comment

Your email address will not be published.