พระกองพันเนื้อนาบุญ บุคคลสำคัญของโลกและจักรวาล

วันนี้ เป็นวันแห่งมหาปีติ เป็นวันประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา ที่ต้องถูกจารึกไว้อีกครั้งหนึ่งบนโลกใบนี้ ที่ลูกพระกองพันเนื้อนาบุญ จำนวน ๑,๑๒๘ รูป ได้เดินธุดงค์ธรรมชัย สืบสาน เส้นทางแห่งมหาปูชนียาจารย์เป็นปีที่ ๒ บนหนทางสว่างที่โปรยด้วยกลีบดอกดาวรวยที่ยาวที่สุดในโลก รวมระยะทางได้ ๔๔๖ กิโลเมตร จนได้บรรลุถึงเส้นชัย ชิตัง เม แล้วในวันนี้ หลวงพ่อรู้สึกปลื้มปีติใจเป็นอย่างยิ่ง ขอแสดงความยินดีต้อนรับ และอนุโมทนาบุญกับลูกพระกองพันเนื้อนาบุญ ทุก ๆ รูป รวมทั้งลูก ๆ กองพลจักรพรรดิดาวรวย ตลอดจนลูก ๆ วี (V) ทั้งหลายทุกแผนก ที่ช่วยกันรับบุญ ทำภารกิจในการกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ได้อย่างสมบูรณ์
       ตลอดระยะเวลา ๒๖ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒ จนถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ทุก ๆ ย่างก้าวที่ลูกพระกองพันเนื้อนาบุญได้เดินธรรมยาตราประกาศพระพุทธศาสนา ล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญบารมีทุกย่างก้าว แล้วก็ยังศรัทธาให้เกิดแก่มหาชนผู้มีบุญอีกจำนวนนับไม่ถ้วน ทำให้ผู้ที่ยังไม่มีศรัทธา เมื่อ ได้เห็นลูกพระธุดงค์กองพันเนื้อนาบุญ เดินธุดงค์ด้วยอากัปกิริยาที่สงบเสงี่ยม สง่างาม เป็นแถว เป็นแนว มีระบบระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เขาก็บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธา จนน้ำตาแห่งมหาปีติ ท่วมท้น ส่วนผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสอยู่แล้ว ก็บังเกิดความเลื่อมใสยิ่ง ๆ ขึ้นไป ดังนั้นลูกพระกองพันเนื้อนาบุญทั้งหลาย จึงได้ชื่อว่าเป็นต้นบุญต้นแบบแห่งพระธุดงค์ธรรมชัย ผู้เป็นสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นบุคคลสำคัญของโลกและจักรวาล ในการสถาปนาเส้นทางแห่งมหาปูชนียาจารย์ เพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
         หลวงพ่อมีความภาคภูมิใจในตัวของลูกพระกองพันเนื้อนาบุญ ผู้เป็นนักรบกองทัพธรรม ทุก ๆ รูป ที่มีความมุ่งมั่นสานฝันในการสถาปนาเส้นทางแห่งมหาปูชนียาจารย์ ด้วยความวิริยอุตสาหะ ลูกได้ตั้งใจฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ เป็นพระแท้ ช่วยสืบสานมโนปณิธานในการเผยแผ่ วิชชาธรรมกายของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร ซึ่งเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ และสำคัญที่สุดในโลก แต่ว่าเรายังมีอีกภารกิจที่สำคัญรอคอยอยู่ ซึ่งภารกิจนี้จะขาดลูกรูปใดรูปหนึ่งไม่ได้เลย เพราะลูกพระธุดงค์ทุกรูปเป็นกองพันประวัติศาสตร์ ที่คู่ควรและสมควรอย่างยิ่ง ที่จะต้องมารับบุญพิเศษ ในการเดินธุดงค์อัญเชิญพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ไปประดิษฐานยังพระอุโบสถวัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ซึ่งอนุสรณ์สถานตรงนี้มีความสำคัญมาก เพราะเป็นที่เกิดใหม่ในเพศสมณะ ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ และเพราะการตัดสินใจออกบวชอย่าง เด็ดเดี่ยวของท่านเมื่อ ๑๐๗ ปีก่อน จึงทำให้มีการค้นพบวิชชาธรรมกาย ให้หวนกลับคืนมาสู่โลกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นลูกพระกองพันเนื้อนาบุญทุกรูป ควรปลื้มปีติดีใจที่ได้รับเกียรติ รับบุญใหญ่ในการอัญเชิญครั้งนี้ แล้วหลังจากเสร็จภารกิจตรงนี้แล้ว ลูกทุกรูปก็จะต้องไปช่วยกันทำหน้าที่เป็นพระอาจารย์ พระพี่เลี้ยงของพระธรรมทายาทบวชแสนรูป และบรรพชาสามเณรอีกแสนรูป เพื่อสร้างศาสนทายาท ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ขยายวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ดังนั้นให้ลูกอยู่สร้างบารมี ด้วยกันให้ครบหมดทุกรูปนะ ให้ลูกทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตร ให้กับธรรมทายาทผู้ที่มาใหม่ คอยประคับประคอง ให้กำลังใจ ให้เขาเข้มแข็งเหมือนอย่างที่ลูกเป็น แล้วก็ช่วยกันถ่ายทอดประสบการณ์ ที่ดี ๆ แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เขาได้บรรลุเป้าหมาย ในการมาบวชสร้างบารมี ให้เป็นเนื้อนาบุญ เป็นอายุของพระพุทธศาสนาอย่างที่ลูกเป็น ให้ลูกทุกรูปทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมี ให้เต็มที่เต็มกำลัง เพราะลูกทุกรูป คือลมหายใจของพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย
         แม้วันนี้ภารกิจในการเดินธุดงค์ธรรมชัยจะเสร็จสิ้นลงแล้ว แต่ภารกิจในการเข้าถึงธรรมของเรายังต้องเดินหน้ากันต่อไป โดยให้ลูกยึดหลักฝึกให้หนัก ทำให้ถูกหลักวิชชา ให้ใจหยุดนิ่ง ๆ นุ่ม ๆ อย่างเบาสบาย ให้เห็นองค์พระชัดใส สว่างตลอดเวลา ทั้งหลับตาและลืมตา ทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระธรรมกายภายในตัวให้ได้ อย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นหน่อเนื้อพุทธางกูร ผู้เป็นสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเนื้อนาบุญของโลกและเป็นอายุของพระพุทธศาสนา อย่างแท้จริง

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕6
ที่มา
วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 124 กุมภาพันธ์ ปี 2556
http://www.kalyanamitra.org/th/uniboon_detail.php?page=2132

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *