เส้นทางพระผู้ปราบมาร..เกิดขึ้นได้ยาก

ทุกคนที่ได้มาร่วมกันสถาปนาอนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ในเส้นทางพระผู้ปราบมารนี้ถือว่า “เป็นผู้ที่มีบุญมาก” และถึงแม้ว่า “พระภิกษุธรรมยาตราท่านจะบวชได้ไม่นาน” แต่ท่านก็ได้ตั้งใจบำเพ็ญสมณะธรรมกันอย่างเต็มที่ และโอกาสที่พระจะมาเดินธรรมยาตราแบบนี้ ก็ไม่ใช่จะมีได้ทั้งปี เพราะหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้น..ทุกคนล้วนเป็นผู้มีบุญมากที่ได้มีโอกาสมาช่วยกันสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมาร
อีกทั้ง..การเห็นสมณะก็เป็นมงคลอันสูงสุด และมงคลจะได้เกิดขึ้นกับตัวเรา ซึ่งช่วงเวลานี้ในโลกก็มีแต่ที่นี่แห่งเดียว คือ 7,000 กว่าล้านคนบนโลกก็มีแต่พวกเราเท่านั้น นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลย
และที่สำคัญ..การที่พระผู้ปราบมารจะมาบังเกิดได้ก็ไม่ใช่ง่าย และเส้นทางของพระผู้ปราบมารนี้ ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างง่าย ๆ เช่นกัน เพราะตลอดชีวิตของท่านก็มุ่งที่จะไปปราบมาร!!!
ดังนั้น..ให้เรานึกถึงความยากแล้วเราจะเห็นคุณค่า ซึ่งเราควรจะปลื้ม เพราะกว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารจะฝ่าด่านมาเกิดได้..บารมีของท่านต้องไม่ธรรมดา เพราะฉะนั้น..บุญนี้จึงมีความสำคัญมาก!!
เราได้มาร่วมกันสถาปนาอนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร ทั้ง 7 แห่ง คือ
1. เริ่มต้นตั้งแต่ที่บังเกิดขึ้นด้วยรูปกายเนื้อของท่าน ที่โลตัสแลนด์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. ถัดมา ที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต ณ อนุสรณ์สถานคลองลัดบางนางแท่น จังหวัดนครปฐม
3. ถัดมาก็ที่มาเกิดใหม่ในเพศสมณะ วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้
4. ถัดมาก็ที่สละชีวิตบรรลุธรรม วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี
5. ถัดมาก็ที่เผยแผ่ธรรมครั้งแรก ที่วัดบางปลา จังหวัดนครปฐม
6. และถัดมาก็ที่ทำวิชชาสู้รบปรบกับพญามาร ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
7. และก็ขยายวิชชาธรรมกาย มาที่วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
ซึ่งอนุสรณ์สถานวัดสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ “เป็นสถานที่เกิดใหม่ในเพศสมณะของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร” เป็นจุดที่สำคัญมาก เป็นแดนเกิดใหม่ในเพศสมณะของท่าน เป็นสิ่งอันประเสริฐที่ท่านได้เกิดใหม่ในเพศสมณะ ซึ่งพอท่านได้บวชที่วัดแห่งนี้แล้ว “ท่านก็ครองบรรพชิตบวชจนตลอดชีวิตของท่านเลย”
ดังนั้น..อนุสรณ์สถานวัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ จึงมีความสำคัญมาก!! (พ.ศ.2559)

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
วันที่
ที่มา
ทบทวนโอวาท
https://m.facebook.com/164621043659110/posts/2007266202727909/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *