ย่างก้าวแห่งบุญบารมี

ลูกพระกองพันเนื้อนาบุญทั้งหลาย เราได้ฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ เป็นพระแท้เดินธุดงค์ในเส้นทางพระผู้ปราบมารมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้
บุญบารมีทั้งหมดจะได้ช่องทำให้ใจเราที่กลั่นแล้วกลั่นเล่า ใสบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์เล่า จนความบริสุทธิ์เกิดขึ้นอย่างง่าย ๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ซึ่งเราตรึกระลึกถึงตรงนี้มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
วันนี้จะเป็น วันที่ประมวลรวมบุญบารมีทั้งหมดมาหยุดที่กลางกายของเราอย่างง่ายๆ
เพราะฉะนั้นทั้งลูกพระลูกโยมทั้งหลายจะต้องให้ใจเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงให้ได้ตลอดเวลา
เพื่อบุญทุกบุญที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม มาถึงวันนี้ ๒๘ มกราคม จะได้ช่องส่งผล 

    ลูกกองพันเนื้อนาบุญที่รักทั้งหลาย วันนี้เป็นวันแห่งมหาปีติ เป็นวันประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ที่ต้องถูกจารึกไว้อีกครั้งหนึ่งบนโลกใบนี้
ที่ลูก ๆ กองพันเนื้อนาบุญได้เดินธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมาร เป็นปีที่ ๓ บน เส้นทางสว่างที่โรยด้วยกลีบดาวรวยที่ยาวที่สุดในโลก จนได้บรรลุถึงเส้นชัย ชิตัง เม แล้วในวันนี้
ไม่ใช่แต่มนุษย์เท่านั้นที่เปล่งเสียงสาธุการ แม้แต่เทวดาก็ยังพนมมือเปล่งเสียงแซ่ซ้องสาธุการดังลั่นกึกก้องไปทั่วโลกธาตุทั้งหลายด้วยความปลื้มปีติใจ
หลวงพ่อขออนุโมทนาบุญ และยินดีต้อนรับการกลับมาของลูก ๆ กองพันเนื้อนาบุญทุก ๆ รูป ด้วยความปลื้มปีติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
รวมทั้งขออนุโมทนาบุญกับลูก ๆ กองพลจักรพรรดิดาวรวย ตลอดจนลูก ๆ วี (V=Volunteer) ทั้งหลาย ทุกฝ่าย ทุกแผนก ที่ช่วยกันรับบุญทุก ๆ บุญ
เพื่อกอบกู้พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ในครั้งนี้ได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดระยะเวลา๒๗ วัน 

    ทุก ๆ ย่างก้าวที่ลูก ๆ กองพันเนื้อนาบุญเดินธรรมยาตราประกาศพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญบารมีและก่อให้เกิดศรัทธาปสาทะแก่มหาชนผู้พบเห็นเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ที่ยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา เมื่อได้เห็นกองทัพพระธุดงค์ธรรมชัยออกเดินธุดงค์ด้วยอากัปกิริยาที่สงบเสงี่ยม สง่างาม เป็นแถวเป็นแนว มีระบบระเบียบที่สวยงาม เขาก็บังเกิดความศรัทธาเลื่อมใสจนหยดน้ำตาแห่งมหาปีติท่วมท้น ส่วนผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสอยู่แล้ว ก็บังเกิดความศรัทธาเลื่อมใสยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ดังนั้นลูก ๆ กองพันเนื้อนาบุญทุก ๆ รูป จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เป็นเนื้อนาบุญของโลก และเป็นธรรมทายาทผู้เป็นสายโลหิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง
    หลวงพ่อมีความปลื้มปีติและภาคภูมิใจในตัวลูก ๆ กองพันเนื้อนาบุญเป็นอย่างมาก
ที่ทุกรูปมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการเดินธุดงค์บำเพ็ญสมณธรรมจนตลอดเส้นทาง
ลูกต้องอดทน ฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะในทุกอนุวินาที เป็นพระแท้ที่เผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยดำเนินชีวิตเป็นต้นบุญต้นแบบแก่ชาวโลก และช่วยประกาศคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่?พระผู้ปราบมาร?ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายให้ชาวโลกได้รับรู้
ซึ่งภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในโลกและจักรวาล
แม้วันนี้ภารกิจการเดินธุดงค์ธรรมชัยสิ้นสุดลงแล้ว แต่ภารกิจในการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรม ให้บรรลุวิชชาธรรมกาย ยังต้องเดินหน้ากันต่อไปอย่างเข้มข้น
เพราะลูกทุกรูปยังมีภารกิจในการเผยแผ่วิชชาธรรมกายรอคอยอยู่ โดยเฉพาะอีก ๒ เดือนข้างหน้าที่จะถึงนี้
ลูกจะต้องไปช่วยทำหน้าที่พระพี่เลี้ยงของธรรมทายาทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป เพื่อเร่งสร้างศาสนทายาท ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ขยายวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก
ดังนั้นให้ลูกที่ไม่ติดภารกิจในทางโลก อยู่สร้างบารมีต่อไปก่อน เพราะทุกรูปมีความสำคัญมาก
ลูกจะต้องเป็นกัลยาณมิตรให้กับธรรมทายาทผู้ที่มาใหม่ คอยประคับประคองให้กำลังใจ ให้เขาเข้มแข็งเหมือนอย่างที่ลูกเป็น
และช่วยกันถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดี ๆ แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เขาบรรลุเป้าหมายในการมาบวชสร้างบารมี ให้เป็นเนื้อนาบุญ เป็นอายุของพระพุทธศาสนาอย่างที่ลูกกองพันเนื้อนาบุญเป็น
หลวงพ่อขอให้ลูกทุกรูปทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีให้เต็มที่เต็มกำลังยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
วันที่ วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ที่มา
วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ ๑๓๖ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

Leave a Comment

Your email address will not be published.