เส้นทางพระผู้ปราบมาร “ต่อไปเส้นทางนี้จะเป็นที่แสวงบุญของชาวพุทธ”

ตลอดแสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล มีแต่โลกเราเท่านั้นที่มีเส้นทางพระผู้ปราบมาร จักรวาลอื่นไม่มีเลย บนสวรรค์ก็ไม่มี และในโลกใบนี้ก็มีที่นี่แห่งเดียวและทั้งปีก็มีอยู่แค่ช่วงเดียวเท่านั้น!!
เพราะขนาดเทวดายังยืนเข้าแถวประนมมือดังลั่นโลกธาตุ ตอนนี้เกิดสถานการณ์เทวดาปลื้มมาก ถ้าคิดแล้วเราจะปลื้ม จะได้ไปช่วยกันสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารให้หนาแน่น รู้จนไปถึงผู้มีรู้มีญาณ มีฌานแก่กล้า ท่านก็เล่ากันต่อ ๆ ไป

เพราะฉะนั้น..ที่เราได้ช่วยกันสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลย
ต่อไปเส้นทางนี้จะเป็นที่แสวงบุญของชาวพุทธ
ดังนั้น..ต้องรีบมาตักตวงบุญกันให้เต็มที่ ซึ่งชาวโลกเขาหล่อเลี้ยงด้วยเรื่องเร่าร้อน ทำให้แก่ง่ายตายเร็ว แต่พวกเราหล่อเลี้ยงด้วยเรื่องเย็น ๆ แก่ยากตายช้า มีแต่เรื่องเย็น ๆ มีแต่ความปีติสุขหล่อเลี้ยงใจ เพราะเรากำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมาก และปิดอบาย เปิดประตูสวรรค์ ซึ่งสะเทือนไปทั้งภพเลย ตลอดแสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาลก็มีแค่โลกใบนี้

พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมารเป็นบุคคลที่ควรเคารพกราบไหว้บูชา ผู้มีหูทิพย์ตาทิพย์ ท่านจะเล่ากันต่อ ๆ ไปว่า “มีการสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมาร” (พ.ศ. ๒๕๕๗)

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
วันที่
ที่มา
ทบทวนโอวาท

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *