สารบัญ ดวงแก้ว

1. ดวงแก้วคุณยาย Article
2. กรุแก้วกายสิทธิ์คุณยายชุดสุดท้าย Article
3. ดวงแก้วคุณยายชุดสุดท้าย Article
4. ดวงแก้วทำวิชชา Article
5. ดีใจที่ได้แก้ว Article
6. ไม่ใช่ของขลัง แต่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ Article
7. แก้วจากฟ้า ลอยมาหาผู้มีบุญ Article
8. ดวงแก้วเป็นของรักของหวง Article
9. ดวงแก้วคุณยาย จิ๋วแต่แจ๋ว Article
10. ดวงแก้วคุณยาย แก้วสารพัดนึก Article
11. ดวงแก้วคุณยาย มาเพื่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี Article

DMC 480523  ดวงแก้ววิเศษ
DMC 490616 ดวงแก้วคุณยายทองสุข Video
DMC 520901 ดวงแก้วทำวิชชา Video
DMC 530903 แก้วกระตุก Video
DMC 530905 (วันอาทิตย์ต้นเดือน) อานุภาพดวงแก้วคุณยายชุดสุดท้าย  Video

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา

Leave a Comment

Your email address will not be published.