ดวงแก้วคุณยาย มาเพื่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี

ดวงแก้วคุณยาย มาเพื่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี

เมื่อตอนที่หลวงพี่ไปวัดปากน้ำครั้งแรก ตอนปลายปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ก็ได้พบคุณยาย ตอนนั้นท่านอยู่ที่บ้านธรรมประสิทธิ์ หลวงพี่มีโอกาสอยู่ใกล้ท่าน ได้พูดคุยกับท่านตั้งแต่ตอนนั้น และได้ฟังเรื่องราวต่าง ๆ จากท่าน รวมทั้งเรื่องดวงแก้ว

เมื่อพูดถึงคำว่า “แก้ว” คุณยายท่านจะรู้สึกสดชื่นมาก ท่านเคยบอกว่า “เรื่องแก้วนี่..ยายรู้ดี หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านเคยใช้ให้ยายไปค้นเรื่องแก้ว” คำว่า “ค้น” ในที่นี้ ก็คือ ค้นไปสู่ละเอียด ว่า เรื่องราวของแก้วเป็นมาอย่างไร จะเอามาใช้งานได้อย่างไร เพราะว่า “แก้ว” เขามีศักยภาพที่ใช้งานได้ดี เรื่องนี้เป็นสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านฝึกฝนให้คุณยายทำจนกระทั่งเชี่ยวชาญ ทำให้คุณยายมีความคุ้นเคยกับแก้วเป็นอย่างดี

หลวงพี่เคยถามคุณยายว่า “ยาย..แล้วยายรักแก้วไหม..” คุณยายตอบว่า “ยายรักแก้ว ของอย่างอื่นยายไม่รัก ยายเฉย ๆ แต่แก้วนี่ยายรัก” เพราะคุณยายคุ้นเคยที่ต้องค้นและทำงานร่วมกันมา ทำให้ท่านผูกพันอยู่กับเรื่องแก้วมาก

จำได้ว่า สมัยแรก ๆ ที่หลวงพี่ไปบ้านธรรมประสิทธิ์ ตอนนั้น “ดวงแก้ว” เป็นสิ่งที่หายาก แล้วเวลาคุณยายแนะนำการปฏิบัติธรรม ท่านจะให้ใช้นิมิตเป็นองค์พระ เพราะดวงแก้วหายาก พวกเราชุดแรก ๆ ที่ไปนั่งสมาธิที่บ้านธรรมประสิทธิ์ จึงมักไม่ได้ใช้ดวงแก้วเป็นนิมิต

สมัยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านทำวิชชา ท่านใช้ “ดวงแก้ว” เข้ามาช่วยทำ ท่านรู้ค่าของกายสิทธิ์ที่อยู่ในดวงแก้ว เมื่อท่านรู้ข่าวว่าใครมีดวงแก้ว ท่านก็จะขอยืมไปทำวิชชา ดวงแก้วจึงเป็นสิ่งที่หลวงปู่ท่านใช้มาตั้งแต่ในยุคนั้นแล้ว

แก้วบางดวงมีประวัติว่าเก่ง เป็นที่ปรารถนาของลูกศิษย์ลูกหา ทั้งหลาย บางดวงพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็เอามาให้คุณยายใช้ ที่คุณยายท่านเล่าว่า ท่านถือดวงแก้วไว้ขณะทำวิชชา ดวงแก้วที่ว่านั้น ก็คือ ดวงแก้วที่หลวงปู่ให้ท่านไว้

เพราะฉะนั้น เรื่องแก้วจึงเป็นเรื่องที่มีคุณค่ามาตั้งแต่ยุคพระเดชพระคุณหลวงปู่มาถึงคุณยาย แล้วก็สืบทอดมาถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเรา พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็สนใจเรื่องดวงแก้ว และสะสมดวงแก้วไว้จำนวนหนึ่งเช่นกัน

หลวงพี่บวชเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ พอถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ก็ย้ายมาอยู่ที่วัดพระธรรมกาย คุณยายและพระทุกรูปมากันหมด ย้ายมาอยู่ที่วัดแล้วประมาณ ๕ – ๖ ปี ถึงเริ่มได้ข่าวว่ามีทางที่จะหา “แก้ว” ได้ ช่วงนั้นมีข่าวว่าที่ประเทศญี่ปุ่นมีแก้ว พอรู้ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นมีแก้ว เราก็เลยหาวิธีที่จะได้แก้วมา

ต่อมา หลวงพี่ได้แก้วดวงแรกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓ เซนติเมตรกว่า ๆ เป็นแก้วชุดแรกที่ได้มาสำหรับพระรุ่นบุกเบิกสร้างวัด พอได้แก้วมาสิ่งแรกที่หลวงพี่ทำก็คือ นึกถึงครู หลวงพี่จึงเอา “แก้ว” ไปฝากไว้กับคุณยายก่อน เราเป็นศิษย์มีครู รู้ว่าศักยภาพของเรามีน้อย แต่คุณยายท่านชำนาญ จึงเอาแก้วไปฝากท่าน จะได้อาศัยอานุภาพบารมีธรรมของครูบาอาจารย์ช่วยกลั่นแก้วของเราให้ดี ๆ
หลวงพี่บอกท่านว่า “ยาย ๆ พระฝากแก้วไว้ด้วย ยายช่วยซ้อนให้ด้วยนะ” คุณยายท่านก็เมตตารับเอาไว้ ตามปกติในยุคนั้น พระที่ได้รับแก้วมาจะนำไปฝากไว้กับคุณยาย แต่ว่าแก้วไม่ได้อยู่กับคุณยายนาน อยู่แค่ประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ หรือนานหน่อยก็ประมาณ ๑ เดือน แล้วก็จะไปรับคืน ถ้าไม่ได้ไปรับคืน คุณยายจะมาบอกให้ไปเอา

ช่วงเวลานั้น พอพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านทราบว่าประเทศญี่ปุ่นมีแก้ว ท่านก็เลยให้ญาติโยมช่วยกันหามาให้ หลวงพี่เข้าใจว่าคงจะเป็นแก้วชุดนี้ ตอนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านหามา ท่านหามาเป็นชุด ๆ เพราะท่านรู้ว่าแก้วจะมาช่วยสร้างวัด เมื่อหามาได้แล้ว สิ่งที่ท่านทำก็คือ เอาไปไว้ที่คุณยาย

ดวงแก้วชุดนี้น่าจะได้มาในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ดูจากหลักฐานกระดาษหนังสือพิมพ์ที่หุ้มห่อดวงแก้วมาพิมพ์อักษรญี่ปุ่นปี พ.ศ. ๑๙๘๔ ประมาณ ๒๕ ปีแล้ว ซึ่งเทียบดูกับเวลาที่หลวงพ่อท่านให้หาแก้วก็ประมาณนั้นจริง ๆ

เมื่อดวงแก้วไปถึงคุณยายแล้ว ท่านก็ซ้อน ยิ่งซ้อน ยิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยิ่งมีอานุภาพ แม้กระทั่งพระในยุคนั้น ก็ยังต้องไปขอบารมีธรรมคุณยายช่วยซ้อนให้ พอได้แก้วที่คุณยายซ้อนให้กลับมาแล้ว ก็จะเอาติดตัวไว้

มาถึงยุคนี้ ดวงแก้วเก็บไว้ที่กุฏิคุณยายนานถึง ๒๐ กว่าปีแล้ว เป็นแก้วที่มีค่ามาก พอถึงเวลา คำว่า “ถึงเวลา” นี้ ขอให้รู้ว่าถึงเวลาที่แก้วจะมาถึงเรา มาถึงเจ้าของ หลวงพี่ว่าคงเป็นบุญของพวกเรา ที่จะได้แก้วประจำตัว ควบคู่กันไปกับการสร้างบารมี เพื่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะได้อยู่ควบคู่กันไปในประวัติชีวิตการสร้างบารมีของพวกเรา

เรื่องการซ้อนดวงแก้ว ขอให้มั่นใจได้เลยว่า มีอยู่ไม่กี่คนที่ทำได้ ขอยืนยันว่ามีอยู่ไม่กี่คนที่ทำได้ แล้วคุณยายเป็นหนึ่งไม่มีสองของพระเดชพระคุณหลวงปู่ คุณยาย คือ ผู้หนึ่งที่ทำได้ แก้วที่ได้รับการซ้อนจากคุณยายมีอานุภาพมหาศาล แต่เราจะรักษาดวงแก้วเอาไว้ได้ขนาดไหน อย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับเรา ใจเราต้องใส แล้วก็ต้องรักการทำบุญ เพราะแก้วเขาจะได้บุญควบคู่กันไปกับเรา ที่หลวงพี่บอกว่าคุณยายรักแก้ว เพราะท่านพูดอย่างนั้นจริง ๆ และเมื่อฟังที่คุณยายท่านเล่าแล้ว หลวงพี่ก็อยากจะกล่าวว่า แก้วก็รักยาย เช่นกัน

อาคารหลังนี้ ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อตั้งชื่ออาคารว่า อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ คำว่า ๑๐๐ ปี นับตั้งแต่ปีเกิดของคุณยาย คือ พ.ศ. ๒๔๕๒ ซึ่งมาครบ ๑๐๐ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ การนับ ๑๐๐ ปี ตั้งแต่ปีเกิด เป็นสิ่งที่บอกว่าในใจของหลวงพ่อมีคุณยายตลอด ไม่มีขาดช่วง ไม่มีคำว่าจากไป และถ้าหากว่านับ ๑๐๐ ปีอย่างนี้ ปีนี้ก็เป็นปีที่ ๑๐๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓) แล้วก็จะสามารถนับต่อ ๆ กันไปได้ เรื่อย ๆ เป็นสิ่งที่บอกว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อนึกถึงคุณยายอยู่เสมอมิได้ขาด

อาคารหลังนี้ตั้งใจสร้างเพื่องานพระศาสนาและบูชาธรรม คุณยาย ๑๐๐ ปี การที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบูชาธรรมคุณยายด้วยอาคาร ๑๐๐ ปี ขอให้รู้เถอะว่าในละเอียด ๆ แล้ว คุณยายทุ่มเทให้กับหลวงพ่อเต็มที่เช่นกัน อาคาร ๑๐๐ ปี ของคุณยาย ในละเอียดแล้วคุณยายท่านพร้อม คุณยายเต็มที่ เพื่อให้อาคารหลังนี้สำเร็จสมความปรารถนาของหลวงพ่อ เพราะคุณยายไม่เคยขัดอะไรหลวงพ่อเลย

ฉะนั้น อาคารหลังนี้จะเป็นอาคารที่หลวงพ่อบูชาธรรมคุณยาย และคุณยายก็ตอบสนองหลวงพ่อด้วยเช่นกัน การปรากฏของดวงแก้วคุณยาย จึงเป็นการปรากฏขึ้นอย่างถูกที่ ถูกเวลา และถูกคน คือ มาถึงลูกหลานคุณยายทุกคน รับไปแล้วก็ทำให้ดี ไปทำให้คุณยายสมหวัง คุณยายท่านต้องการให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสมปรารถนาในการสร้างบารมีในการทำงานพระศาสนา

ขอความมีชีวิตของคุณยายที่ยั่งยืนอยู่ในใจของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ มาอยู่ในใจของพวกเรา ขอบุญบารมีที่คุณยายได้สั่งสมมา มาช่วยทำให้เราสมความปรารถนา

ขอให้ดวงแก้วที่ทั้งคุณยายและหลวงพ่อมอบให้กับเรานี้ เป็นดวงแก้วคู่บุญของเรา ติดตัวเราไปเพื่อที่จะได้สร้างบุญบารมีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

พระครูสมุห์สุวิทย์ สุวิชชาโภ
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓

ที่มา
หนังสือ ดวงแก้วคุณยาย
www.dhamma01.com/book/81

Leave a Comment

Your email address will not be published.