สารบัญ ชีวิตสมณะ ฉบับมหาปวารณา

1. พระธรรมเต็มใจ (๒๕๓๐) Article
2. ประดุจผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้ (๒๕๓๒) Article
3. เป้าหมายหลักของชีวิต (๒๕๓๔) Article
4. สมัครใจไปนิพพาน (๒๕๓๖) Article
5. เวลาที่เหลืออยู่ (๒๕๓๘) Article
6. วันเริ่มต้นหัวใจกัลยาณมิตร (๒๕๓๙) Article
7. ชี้ขุมทรัพย์เปิดประตูสู่ที่สุดแห่งธรรม (๒๕๔๐) Article
8. สังคมบริสุทธิ์ (๒๕๔๑) Article
9. เส้นทางสีขาว (๒๕๔๓) Article

(กำลังปรับปรุงเพิ่มเติม)

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา

Leave a Comment

Your email address will not be published.