ดวงแก้วคุณยาย จิ๋วแต่แจ๋ว

ดวงแก้วคุณยาย จิ๋วแต่แจ๋ว
(เรียบเรียงจากโอวาทคุณครูไม่ใหญ่)

ดวงแก้วคุณยายที่ครูไม่ใหญ่มอบให้ผู้มีบุญ ดูเผิน ๆ ก็เหมือนแก้วจุยเจียธรรมดา บางท่านเคยได้รับไปแล้วหลายดวง และไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องมารับอีก ดวงแก้วนี้ที่จริงข้างนอกดูธรรมดา แต่ข้างในไม่ใช่ เพราะไม่ใช่ของตาย แต่เป็นของเป็น คุณยายท่านซ้อนทุกวันเป็นเวลาหลายปี กลั่นให้ใส ดวงแก้วนี้จึงมีความสำคัญต่อการสร้างบารมีของลูกทุกคน เพื่อให้สมบูรณ์ทั้งโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์

ดวงแก้วชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายของคุณยาย ถึงขนาดเล็กก็มีอานุภาพ จิ๋วแต่แจ๋ว ถ้าขนาดใหญ่ระดับพ่อแก้วแม่แก้ว ก็แจ๋วคูณสาม คูณสี่ไปเรื่อย ๆ ได้ไปแล้วก็ขอให้เก็บรักษาไว้ให้ดี หล่อเลี้ยงเขาด้วยบุญ คือ ต้องสั่งสมบุญอยู่เป็นนิจ ทั้งทาน ศีล ภาวนา ยิ่งทำซ้ำ ๆ ดวงแก้วจะยิ่งมีอานุภาพเพิ่มขึ้น ภาษาคุณยายท่านจะพูดว่า “ตัวจะแก่ขึ้น” คือ กายเขาจะสุกใส สว่างขึ้นจากบุญที่เราทำ ซึ่งจะเนื่องไปถึงเขา เขาก็จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลเราได้เร็วแรงขึ้นในทุกเรื่อง ทำความปรารถนาของเราให้สมหวังได้ ถ้าไม่ทำบุญเขาจะไม่อยู่ด้วย ต้องทำให้ถูกหลักวิชชา คือ พูดกับเขาด้วยปิยวาจา และทำแต่สิ่งดี ๆ เขาก็จะปกปักรักษา ช่วยตามสมบัติให้ ช่วยทำอะไรต่าง ๆ อีกหลายอย่าง กระทั่งคุมธรรมะให้เข้าถึงธรรม

ตอนนี้ดวงแก้วไปอยู่บ้านใครจะไปช่วยเชื่อมสายสมบัติ เมื่อได้รับไปแล้วขอให้นำดวงแก้วไปตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ทำใจหยุดใจนิ่งที่กลางดวงแก้ว แล้วตั้งความปรารถนา ถ้ามีความเลื่อมใสหนักยิ่งขึ้น ความปรารถนานั้นก็จะสำเร็จเร็วขึ้น ถ้าปานกลางก็จะหย่อนลงไป และถ้าใครดูแลไม่ดีดวงแก้วก็จะสูญหาย ถ้าหากคิดถึง ผูกสมัครรักใคร่ อ้อนวอนหนักเข้าก็กลับคืนมาใหม่ ให้นึกถึงเขาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เรื่อย ๆ ไม่ว่าจะนั่ง นอน ยืน เดิน และพูดกับเขาทุกวัน ไม่ซ้ำเรื่องก็ไม่เป็นไร ไม่ต้องกลัวเขารำคาญหรือสับสนแบบมนุษย์

ดวงแก้วนี้เป็นสิ่งที่เนื่องกับวิชชาธรรมกายที่คุณยายท่านรักมาก การปรากฏตัวของแก้วชุดนี้ ปรากฏมาเพื่องานสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ ครูไม่ใหญ่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนคุณยายมอบให้ผู้มีบุญ ที่ร่วมบุญสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ เมื่อได้รับของขวัญอันยิ่งใหญ่แล้ว ก็ให้ดีใจว่า เราจะมีดวงแก้วเหมือนอย่างคุณยาย เหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ  เหมือนพระเจ้าจักรพรรดิของญี่ปุ่น เหมือนท่านโชติกเศรษฐี และเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิผู้ปกครองทวีปทั้ง ๔

ดวงแก้วนี้จะเป็นสิ่งเชื่อมโยงใจของเรากับบรมจักร ซึ่งทำหน้าที่ตามสายสมบัติ และความสุข ความเจริญรุ่งเรือง มาติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของพวกเราทั้งหลายไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม ไม่ว่าจะไปบังเกิดเป็นมนุษย์หรือชาวสวรรค์ก็ตาม สายสมบัตินี้จะเชื่อมโยงมาที่ตัวเรา ให้เรามีสมบัติทั้ง ๓ บังเกิดขึ้นไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดสิ้น คือ มีรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ตลอดจนกระทั่งลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และมรรคผลนิพพาน

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
หนังสือ ดวงแก้วคุณยาย
www.dhamma01.com/book/81

Leave a Comment

Your email address will not be published.