หนังสือ พรรษาวิสุทธิ์

1. วันเข้าพรรษา Article
2. พรรษาแห่งความสมปรารถนา Article
3. ๓ ป. ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ Article
4. สมณสัญญา Article
5. คุณวิเศษ Article
6. บรรพชิตที่แท้ Article
7. พรรษาแห่งการหยุดนิ่ง Article
8. ภารกิจที่แท้จริง Article
9. ถวายชีวิตเป็นพุทธบูชา Article
10. เรื่องจริงที่รอการพิสูจน์ Article
11. ปล่อยชีวิตยอมตาย Article

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา

Leave a Comment

Your email address will not be published.