สารบัญ เพลงตะวันธรรม

บทเพลงตะวันธรรม (ยกเว้นในวงเล็บ)

* ก.๑ ชุดกองทัพธรรม มอบเป็นธรรมบรรณาการ
* ก.๒ ชุดน้ำค้างบนใบบัว มอบเป็นธรรมบรรณาการ มาฆบูชา ๒๕๓๗
* ก.๓ ชุดตะวันเรือง
* ก.๔ ชุดเจดีย์ตระการ ลิขสิทธิ์ พฤศจิกายน ๒๕๓๗
* ต.๑ ตะวันธรรม ๑ ลิขสิทธิ์ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๙
* ต.๒ ตะวันธรรม ๒ ลิขสิทธิ์
* ต.๓ ตะวันธรรม ๓ ลิขสิทธิ์ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๐
* ต.๔ ตะวันธรรม ๔ ลิขสิทธิ์ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๑
* ต.๕ ตะวันธรรม ๕ ลิขสิทธิ์ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๓ อรุณรุ่งพันปีที่ ๓
* ม.๑ มหาคีตนิพนธ์ ลิขสิทธิ์ ๑๐ กุมพาพันธ์ ๒๕๔๕
* ต.๖ ตะวันธรรม ชุดพิเศษ (ชีวิตสมณะ) ๓ สิงหาคม ๒๕๔๖
* ต.๗ ตะวันธรรม ชุดพิเศษ (ตามติดยาย) ๒๖ กุมพาพันธ์ ๒๕๔๕
* ต.๘ ตะวันธรรม ๘ ยักษ์
* ต.๙ ตะวันธรรม ชุดพิเศษ (รักแม่จังเลย)
* ต.๑๐ ตะวันธรรม ชุดบั้งไฟพญานาค
* ต.๑๑ ตะวันธรรม ชุด International
* ต.๑๒ ตะวันธรรม ชุด ใต้ฟ้าของพ่อ
* ต.๑๓ ตะวันธรรม ชุด นกแห่งความรัก
* ต.๑๔ ตะวันธรรม ชุด เพลงของพ่อ
* ต.๑๕ ตะวันธรรม ชุด อยากให้พ่อหายเหนื่อย
*  ต.๑๖ ตะวันธรรม ชุด พลังแห่งความดี
* น.๑ ดวงตะวันนานาชาติ ๑
* น.๒ ดวงตะวันนานาชาติ ๒
* น.๓ ดวงตะวันนานาชาติ ๓
* น.๔ ดวงตะวันนานาชาติ ๔
* น.๕ ดวงตะวันนานาชาติ ๕
* น.๖ ดวงตะวันนานาชาติ ๖
* น.๗ ดวงตะวันนานาชาติ ๗
* อ.๑ – ๑๐ อนุบาลฝันในฝัน
บทเพลง ยุคสร้างวัดพระธรรมกาย

กองทัพธรรม ก.๑ (เกษมสุข ภมรสถิตย์) ไทย
ทางนี้สว่างแล้ว ก.๑ (เกษมสุข ภมรสถิตย์) ไทย
ลอยดวงเด่น ก.๑ (เกษมสุข ภมรสถิตย์) ไทย
วัดพระธรรมกาย ก.๑ (เกษมสุข ภมรสถิตย์) ไทย
ธรรมทายาท ก.๑ (เกษมสุข ภมรสถิตย์) ไทย
สู่ธุดงคสถาน ก.๑ (เกษมสุข ภมรสถิตย์) ไทย
สหายธรรม ก.๑ (เกษมสุข ภมรสถิตย์) ไทย
วัดเอ๋ยวัด ก.๑ (เกษมสุข ภมรสถิตย์) ไทย
ตะวันเรือง ก.๓ (เกษมสุข ภมรสถิตย์) ไทย
มาลัยดอกมะลิ ก.๓ (เกษมสุข ภมรสถิตย์) ไทย
พระจันทร์วันเพ็ญ ก.๓ (เกษมสุข ภมรสถิตย์) ไทย

บทเพลงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เพลง พุทธประวัติ อ.๕ ไทยกัมพูชา  , ลาว
เพลง เคยได้ยินไหม คลิกลิงค์
เพลง โคมลอยพุทธบูชา ไทย  มองโกเลีย
ฉันคือแสงเทียน (เกษมสุข ภมรสถิตย์) ไทยENG , 中文
เพลง วิสาขบูชา 2563 (ธรรมรักษ์) คลิกลิงค์
เพลง มาฆบูชา (ธรรมรักษ์) คลิกลิงค์
เพลง อาสาฬหบูชา (ธรรมรักษ์) คลิกลิงค์
เพลง เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม (ธรรมรักษ์) คลิกลิงค์
เพลง บั้งไฟพญานาค (นวลทอง ธรรมจักร)  ลาว
ดอกบัวที่บานในเปลือกตม (เพลงเกาหลี)  เกาหลี

บทเพลงสมณะ

ผู้ได้โอกาส ต.๖ ไทย , 中文 , ENG
ผ้าชุดสุดท้าย ต.๘  ไทย
ชีวิตสมณะ ต.๖ ไทย  ,  中文
เฉพาะผู้มีบุญ ต.๔ ไทย
ประโยค ๑๐  ต.๖  ไทย
ยกชั้น ต.๖ ไทย
ซ้อม ต.๖ ไทย
ผู้นำรุ่นใหม่ ต.๖ ไทย
แก้วตาตะวันธรรม ต.๖ (ปธ.๙ รุ่นพี่) ไทย

เพลงบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี

บทสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี ไทย
ร่มธรรม ต.๓ ไทย
ดอกมะลิบูชาพระผู้ปราบมาร ไทย
น้ำค้างบนใบบัว ก.๒ (เกษมสุข ภมรสถิตย์) ไทย
อุทกธารา ก.๒ (เกษมสุข ภมรสถิตย์) ไทย
บางคูเวียง ก.๒ (เกษมสุข ภมรสถิตย์)ไทย
ทางสายกลาง ก.๒ (เกษมสุข ภมรสถิตย์) ไทย
เป็นเช่นดั่งข้าวสาร ก.๒ (เกษมสุข ภมรสถิตย์) ไทย
พระธรรมกาย ก.๒ (เกษมสุข ภมรสถิตย์) ไทย
บูชาธรรมพระผู้ปราบมาร (พรชัย ทัศนะพันธ์ุ) ไทย
เพลงเรือ พระผู้ปราบมาร ตอน 1 (ประทีปธรรม)  คลิกลิงค์
เพลงเรือ พระผู้ปราบมาร ตอน 2 (ประทีปธรรม)  คลิกลิงค์

เพลงบูชาธรรมคุณยาย

บทสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ไทย
เพลงเหงื่อแก้ว พิธีอัญเชิญมยุรนาวากาศ ไทย
เพลงพระคุณคุณยาย คุณยายทองสุข สำแดงปั้น ไทย
ตามติดยาย ต.๗  ชาย1ชาย2หญิง1หญิง2 ,  หญิง3  ENG
แด่ครูผู้สืบสายธรรม ม.๑ ไทย
เช่นคุณยายจันทร์ ม.๑ ไทย
อยู่ตรงนี้ ม.๑ ไทย
ปั้นองค์ต้นแบบคุณยาย ไทย

บทเพลงเพื่อพ่อ

แด่พ่อด้วยปณิธาน (วีรธรรม) ต.๔ ไทย
แด่ตะวันธรรม (นวธรรม) ต.๔ ไทย
หัวใจดั่งเพชร (ปัญจสิขะ) ไทย
ธงธรรมชัย (จันทสีโล) ไทย
เพื่อพ่อ ต.๑๔ (ปัญจสิขะ) ไทย
พ่อของฉัน (โมฮัล ศกภูเขียว) ไทย
รักพ่ออสงไขย (ฺBK#17) ไทย
ลูกรักพ่อที่สุด (Tweety) ไทย
เจ้าดอกบานเช้า (อาภัสรา แสงรุ่งเรือง) ไทย
พ่อของฉัน ก.๓ (เกษมสุข ภมรสถิตย์) ไทย
ดาวทิ้งฟ้า อ.๖ (ปัญจสิขะ) ไทย
บ่เหนื่อยดอกพ่อ (ภูวา ประสานสุข) ไทย
อยากให้พ่อหายเหนื่อย ต.๑๕ (บุญชัย เบญจรงคกุล) ไทย
เหมือนฝัน อ.๔ ไทย
ยังหนุ่มอยู่เลย (ปรารถนา แหลมวิไล) ไทย

บทเพลงดาวส่งสาร

ให้โอกาสฉันเสียที ต.๑ ไทย
คิดถึงจังเลย ไทย
เมื่อดาวส่งสาร ไทย
จดหมายจากตะวัน ไทย
เหนื่อยไหมหนอ ต.๑๕ ไทย

บทเพลงอัลบั้มตะวันธรรม

ง่ายจนสงสัย ต.๑ ไทย
พี่น้องท้องเดียวกัน ต.๑ คลิกลิงค์
จากไปชั่วคราว ต.๑ ไทย
อยากให้กลับคืนมา ต.๑ ไทย
นักบุญขุนเขา ต.๑ ไทย
นักบุญอีสาน ต.๑ ไทย
ขอแสดงความยินดี ต.๑ ไทย
ขอบคุณ ต.๑ ไทย
กองทัพแก้วตะวันออก ต.๒ ไทย
เสาเข็มต้นสุดท้าย ต.๒ ไทย
สภาธรรมกายสากล  ต.๒ ไทย
โปรดจำวันนี้ไว้ ต.๒ ไทย
เป้าหมายเบี่ยงเบน ต.๒ ไทย
บางสิ่งที่หายไป ต.๒ ชายหญิง
เตือนย้ำความทรงจำ ต.๒ ไทย
ข้าวต้มมัดใจ ต.๒  ไทย
เก็บความโกรธไว้ทำไม ต.๒ ไทย
แล้วเธอจะเข้าใจ ต.๒ ไทย
เสามงคล  ต.๓ ไทย
ค้ำฟ้า  ต.๓ ไทย
นักรบกล้าอาสาสมัคร  ต.๓ ไทย
แด่นักรบใหม่  ต.๓ ไทย
แสวงหา  ต.๓ ไทย
อยากให้เธอสมหวัง  ต.๓ ไทย
ถึงจุดหมาย  ต.๓ ไทย
เพราะห่วงใยเธอ ต.๓ ไทย
เก็บเพชรพลอย  ต.๓ ไทย
คุณคือคนสำคัญ ต.๔ ไทย
หวนคืนบ้านเดิม ต.๔ ไทย
อนุโมทนา ต.๔  ไทย
ปีติใจ ต.๔ ไทย
เข้าเป้า ต.๔ ไทย
ปันความสุขให้ ต.๔ ไทย , 中文ENGMyanmar
WHEN STAR SHINE ต.๔ ENG
ต้นน้ำ  ๒๕๔๑ ไทย
แม้ห่างไกล ๒๕๔๑ ไทย
โมทนา ๒๕๔๑
สหัสวรรษแห่งอัญมณี ต.๕ (ปัญจสิขะ)
โลกเพชรพลอย ต.๕ ไทย
คุณคือบุคคลสำคัญของโลก ต.๕ ไทย
เราคือคนสำคัญ ต.๕ ไทย
เป่า เป่า เป่า ต.๕ ไทย
ทางก้าวหน้า ต.๕ (ชมรมพุทธศาสตร์สากล)
ไม่มีปัญหา ต.๕ ไทย
ดอกไม้บานที่ผ่านมา ต.๕ ไทย
ดอกไม้ ต.๕ ไทย
ไม่อยากให้มีวันนี้ ต.๕ ไทย
แล้วเธอจะเจอตัวเอง ต.๕ ไทย
ปิดงบดุลของชีวิต ต.๘ ไทย
หล่อพระประจำตัว ต.๘ ไทย
มันเป็นของรักนะ ต.๘ ไทย
ยักษ์ ต.๘ ไทย
The Power Of Love ต.๑๐ (เมตตา สุวิชิตวงศ์)
ไร้พรมแดน ต.๑๐
เคยได้ยินไหม ต.๑๐ ไทย
Have you ever heard? ต.๑๐ ENG
จะถึงก็ต้องมาหา ต.๑๒ ไทย
เฝ้าเพียรฝัน ต.๑๒ ไทย
ถ้าเจ้ามั่นใจก็ไปด้วยกัน ต.๑๒ ไทย
คิดต้องถึง ต.๑๒ ไทย
อย่าร้องไห้ (ธนัช สุวรรณบุบผา) ต.๑๓ ไทย
ฉันจะเป็นแสงสว่างให้เธอ ต.๑๓ ไทย
ฉันคือเธอ ต.๑๓
นกแห่งความรัก ต.๑๓ ไทย
รักพ่อจังเลย ต.๑๔ ไทย
มองดูก็รู้ว่าพ่อเลี้ยงหนูไม่เป็น ต.๑๔ (ปัญจสิขะ) ไทย
กล้าตะวัน ต.๑๕ ไทย
ซึ้งใจ  ต.๑๕ ไทย
ฝันตามพ่อ ต.๑๕ ไทย

บทเพลงอัลบั้มอนุบาล

ดาวภายใน อ.๑ ไทย
โลกคอยความหวัง อ.๑  4 ภาษาไทย ,  ลาว  , 中文  , ENG
สบาย สบาย อ.๒ ไทย
เมื่อใดใจสูง อ.๒ ไทยลาวลาว2  ,   ENG中文
สวรรค์ อ.๒ ไทย
อบาย อบาย อ.๒ Ver.1
กุมารทอง อ.๓ Ver.1, Ver.2
บุญบันเทิง อ.๓ ไทย
อนาถบิณฑิกเศรษฐี อ.๓ ไทย
เรื่องผีๆ อ.๓ ไทย
เหลือเชื่อแต่จริง อ.๓ ไทย
กฎแห่งกรรม อ.๔ ไทยENG中文  , ลาว
มาร์ชอัญเชิญเสาเข็มต้นสุดท้าย อาคาร60ปี อ.๔
โหมหล่อโหมรวย อ.๔
ครอบครัวสวรรค์ อ.๕  ไทย中文
จานดาวธรรม อ.๕ ไทยENG
สดุดีผู้กล้า เผ่าพันธุ์ตะวัน อ.๕ ไทย
มหาเศรษฐีคู่บุญ อ.๖ ไทย
เปิดหอฉัน อ.๖
เขาคอยคุณ อ.๗ หญิง ,  ชายENGฮีบรูและไทย
มหาเศรษฐีคู่บุญ เอหิภิกขุอุปสัมทา อ.๗ ไทย
ไก่ อ.๙ ไทย
คุณรู้ไหมคุณนั้นเคยตาย อ.๙ ไทย
มวย อ.๑๐ ไทย
อัญเชิญ อ.๑๐ ไทย
ท่านคือใคร อ.๑๐ (ปัญจสิขะ) ไทย
บอกแล้วไม่ฟัง อ.๑๐
สุขดีที่หนึ่งเลย อ.๑๐  ไทย中文ENG
หยุดใจ ไทย
เอาขนตามาชนกัน ไทย  , 中文
นั่งเครียดไปทำไม  ไทยENG , 中文
แค่นี้ก็หยุดได้ ไทยENG
ตอบๆมาหน่อย ไทยENG
นักบุญทักษิณ ไทย
แก้ด้วยความไม่กลัว ไทย
บุญของฉัน ไทย
ครอบครัวธรรมกาย ไทย
อัศจรรย์ตะวันแก้ว ไทย
ไม่หนี-ไม่ย้าย ไทย
ขอต้อนรับ ไทย
อนุโมทนา ไทย
บ้านกัลยาณมิตร ไทย
ผูกพันมากกว่าสิ่งใด (ปัญจสิขะ) ไทย
ยิ้มกันทุกวันอย่าเก็บไว้ อ.๙  (ธนัช สุวรรณบุปผา) ไทย
อาณาจักรพระเจ้าอยู่ในตัวคุณ อ.๗ (สาธุคุณ ริชาร์ด แชลวาตโตร์ เอสโปสิโต้) ไทย  ENG
Something I am searching for (Kelly Newton Wordsworth) ENG
ดุสิตบุรี (สมพณ – ดวงชีวัน ตั้งทวีกูล) ไทย
I love you Africa , Africa I love you (เมตตา สุวิชิตวงศ์) ENG

บทเพลงเพื่อสันติสุขภายใน นานาชาติ

ตะวันออกกลางกาย อาหรับ น.๑ ไทย
มะพร้าวมหัศจรรย์ โซโลมอน น.๑ ไทย
ตะวันออกไกล เกาหลี น.๑ ไทย
เราอยู่ในตัวคุณ โซโลมอน น.๑ ไทย
ตะวันไม่เคยตก นอร์เวย์ น.๑ ไทย
พบดวงตะวันแล้ว โซโลมอน น.๑ ชาย หญิง
บางสิ่งที่แสวงหา จีน น.๒ ไทย中文,  ENG
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ เกาหลี น.๒ ไทย
ดูไปด้วยใจสบาย อิตาลี น.๒ ไทย
มาสิมาอยู่กับเรา โซโลมอน น.๒ ไทย
ความมืดที่เป็นมิตร โซโลมอน น.๒ ไทย
แค่นี้ก็หยุดได้ อาหรับ น.๒ ไทย
ทะเลสีเงิน อิตาลี น.๓ ไทย
ดวงตะวันแห่งความหวัง สวีเดน น.๓  ไทย
ดวงตะวันแห่งสันติภาพ สวีเดน น.๓ ไทย  , ENG  , Swedish
ดวงตะวันแผ่นดินแม่ เดนมาร์ก น.๓ ไทย
บันทึกบนแผ่นศิลา จีน น.๓ ไทย  , ลิงค์2
อยู่ไม่ไกล ตุรกี น.๔ ไทย
รักตัวเอง ตุรกี น.๔ ไทย
ความรู้สากล จีน น.๔ ไทย中文
ชีวิตเริ่มต้น สวีเดน น.๔  ไทย
เราจะพบกันใหม่ ด้วยใจที่สดใส เดนมาร์ก น.๔ ไทย
สื่อสำคัญ เยอรมัน น.๔ ไทย
ใจแย้มแล้ว อิหร่าน น.๕  ไทย
ไม่มีใครเอาไปได้ เยอรมัน น.๕ ไทย  ,  ENG
เดี๋ยวนี้ฉันมีชีวิตใหม่ กรีซ น.๕ ไทย
ชีวิตมีทางแก้ไข สวีเดน น.๕ ไทย
ผู้กล้าที่แท้จริง สก๊อตแลนด์ น.๕ ไทย
พรุ่งนี้โลกก็เปลี่ยนแล้ว ฝรั่งเศส น.๕ ไทย
ดอกไม้ขาวแห่งหิมะ ออสเตรีย น.๖ ไทย
โปลี บรูนี่ บรูไน น.๖ ไทย
หลุมรักที่แท้จริง อินโดนีเซีย น.๖ ไทย
เมื่อใจติดก็ติดใจ เนเธอร์แลนด์ น.๖ ไทย
รถด่วนขบวนสุดท้าย แอฟริกา น.๖  ไทย
ใช่แล้ว รักแท้นิรันดร์ แคนาดา น.๗ ไทย
รักแท้ในวัยชรา โปรตุเกส น.๗ ไทย
สิ่งที่ฉันปรารถนา รัสเซีย น.๗ ไทย
ทำงานอย่างมีชีวิตชีวา ออสเตรเลีย น.๗ ไทย
แล้วเธอจะเจอตัวเอง สวิสเซอร์แลนด์ น.๗ ไทย
มองโกล มองไกล มองโกเลีย น.๗ ไทย
ฉันรักเนเธอร์แลนด์ ไทย
เพตรา Petra จอร์แดน ไทย
วาดิรัม Wadi Rum จอร์แดน ไทย , ENG
ด้วยรักจากจอร์แดน ENG  Arabic
Be as happy as can be ENG
With True Love from Pinoy ENG

บทเพลง บุคคลสำคัญผู้อุทิศตนเพื่องานพระพุทธศาสนา

มณีจักรวาล ต.๕ ไทย
แซยิดพระอุปัชฌาย์ ไทย
คอยคนสำคัญ รู้ก่อนใคร แม้ไม่เข้าใจ ต.๑  คลิกลิงค์
รักบ้านเกิดเมืองนอน ไทย
วีรบุรุษในดวงใจ ไทย
SHANE ไทย

บทเพลงเพื่อพ่อ-แม่

รักแม่จังเลย ต.๙ ไทยENG
แทบเท้ามารดา ต.๙ ไทย中文
น้ำใจแม่ ต.๙  ไทย  ,   中文
อุแว้ คุณแม่ ต.๙ ไทย
อากาศไม่อาจผ่าน ต.๙ ไทย
ต้นทางสวรรค์ ต.๙ ไทย
แม่แก้ว ต.๙ ไทย
วันที่แม่รอคอย ต.๔ ไทย
แค่นี้ก็บุญคุณหนักหนา ไทย
พ่อแสนดีที่หนึ่งเลย ไทย

บทเพลงชวนบวช

แค่สักครึ่งหนึ่ง ไทย
อุบาสิกาแก้ว ไทย
เพื่อพ่อและแม่ (บ้านบำรุง) ไทย
อัศจรรย์ชาย (Tweety) ไทย
ทุงยาบาเล ลั่นกลองรบ (Tweety) ไทย
ยอดนักรบ (Tweety) ไทย
สู้ด้วยบุญ (Tweety)  คลิกลิงค์
ทหารหญิงจักรพรรดิ (Tweety) ไทย

บทเพลงเพื่อพระพุทธศาสนา ที่ยาวนานเป็นอกาลิโก

บทเพลงสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์ (ก.ย.2539)

สถาปนามหาธรรมกายเจดีย์  ไทย ,  中文
พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว ไทย
อนันต์นิรันดร์กาล อัญเชิญพระบรมธาตุพุทธอุทยาน อ.๑๐ ไทย
บทสรรเสริญพระธรรมกาย ไทย
บทสรรเสริญพระมหาสิริราชธาตุ (สร้างองค์พระเจดีย์) ไทย
เจดีย์ตระการ ก.๔ (เกษมสุข ภมรสถิตย์) ไทย
ความปราโมทย์ ก.๔ (เกษมสุข ภมรสถิตย์) ไทย
ใจกว้างกว่าฟ้า ก.๔ (เกษมสุข ภมรสถิตย์) ไทย
ชื่นใจ..ชื่นใจ ก.๔ (เกษมสุข ภมรสถิตย์) ไทย
ธรรมบดี ก.๔ (เกษมสุข ภมรสถิตย์) ไทย
น่าภาคภูมิใจ ก.๔ (เกษมสุข ภมรสถิตย์) ไทย
รังสรรค์ศรัทธา ก.๔ (เกษมสุข ภมรสถิตย์) ไทย
เสียงโจทก์ขาน  ก.๔ (เกษมสุข ภมรสถิตย์) ไทย

บทเพลง ฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ครู ต.๘ ไทย
ฉันจะเป็นแสงสว่างให้กับเธอ ไทย ,  中文 ,  ENG
ดาวแห่งความดี ไทย
วีรสตรีรุ่นใหม่ ต.๑๖ ไทย
พลังสตรี ดั่งดอกไม้ ต.๑๖  ไทย
พลังสตรี ตัวจริงทำจริง ต.๑๖ ไทย
(ครูไม่ใหญ่) ภาคภูมิใจ ต.๑๖ ไทย
เทเหล้าเผาบุหรี่ ต.๑๖ ไทย
ดอกไม้แห่งจักรวาล อ.๑๐ ไทย
ตี๋ไต้ยูไนเต็ต   Ver.1
ตัวเล็กๆ ก็ช่วยได้ ไทย
ดี ไม่มีเกินไป ไทย
WORLD-PEC ไทย ,  中文
D.O.U. ไทย
ยุวกัลยาณมิตร ไทย
หายนะ (ธนัช สุวรรณบุปผา) ต.๑๖ ไทย
สิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ (ธนัช สุวรรณบุปผา) ไทย
shining star (ภัทร อินลาภ)  ENG
Dhamma is (Jimmy Wong)  ENG
Sunshine of my life (Daniel Yeo) ENG
We are V Star (เด็กอนุบาลหน้าใสใจดี) ไทย

บทเพลงตักบาตร 5 แสนรูปทั่วไทย

ตักบาตร 5 แสนรูป ไทย
ตักบาตรเยาวราช ไทย
ตักบาตรเมืองทอง ไทย
ตักบาตรชัยภูมิ  ไทย
ทุ่งธารตะวัน ไทย
เมดเลย์ตักบาตร ไทย
ทุ่งธารตะวัน  ไทย
ตักบาตรทั่วไทย (Tweety) ไทย
ตักบาตรชัยภูมิ (แม่คำหล้า) ไทย

บทเพลงอัญเชิญหลวงปู่หวนกลับมาด้วยรูปกายทองคำ

หมายเลข 10 ไทย
หล่อหลวงปู่ทองคำ ไทย
สัมมนาหล่อทองหลวงปู่ 2551 ไทย
รักท่านคนละกี่กอง 2551 ไทย
กฐินแรกของหลวงปู่ทองคำ 2551 ไทย
10 โกฎิ 2551 ไทย
ปั้นองค์ต้นแบบหลวงปู่ 2551 ไทย
เททองหลวงปู่ (พารวย พงศ์ตะวัน)  ไทย
แหล่เททองหลวงปู่ (พารวย พงศ์ตะวัน) ไทย

บทเพลงพระศรีอริยเมตไตรย์ ยุคหน้า

พระศรีอริยเมตไตรย์ เวอร์ชั่น 1
พระศรีอริยเมตไตรย์  เวอร์ชั่น 2
พระศรีอริยเมตไตรย์  เวอร์ชั่น 3
พระศรีอริยเมตไตรย์  เวอร์ชั่น 4
พระศรีอริยเมตไตรย์  เวอร์ชั่น 5

แผ่เมตตาโดยไม่มีประมาณ

บทแผ่เมตตาอัปปมัญญา Version ชายหญิงเด็ก ,  ธิเบต
บทแผ่เมตตาอัปปมัญญา V. คอรัส (พูดแปล)
บทแผ่เมตตาอัปปมัญญา V. คอรัส
บทแผ่เมตตาอัปปมัญญา พูดแปล ชายเด็ก

บทสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร 17 นาที

บทเพลง เปลี่ยนโลก Change the world

ถ้าต้องการให้เกิดขึ้นจริงๆ ไทยENG
Change The World โดย ตะวันธรรม/Howard McCrary  ENG
The Legend Of The Sun Of Peace โดย Ivy Chan/Howard McCrary   ENG
Light of peace โดย ตะวันธรรม/Howard McCrary ENG
My world ต.๑๑ (เมตตา สุวชิตวงศ์) ENG
The better choice  ต.๑๑ (เมตตา สุวชิตวงศ์)ENG
Sharing is great ต.๑๑ (เมตตา สุวชิตวงศ์) ENG
Single mind ต.๑๑ (เมตตา สุวชิตวงศ์) ENG
We are the miracle ต.๑๑ (ภิญญ์พลอย สัมภวคุปต์) ENG
I will follow you ต.๑๑ (เมตตา สุวชิตวงศ์) ENG
Being with You ต.๑๑ (เมตตา สุวชิตวงศ์) ENG
Part of Life ต.๑๑ (สาธุคุณ ริชาร์ด แชลวาตโตร์ เอสโปสิโต้) ENG

Leave a Comment

Your email address will not be published.