สารบัญ คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ ๑

1. สมาธิช่วยให้การเรียนดีขึ้น Article
2. ทำไมคนนั่งสมาธิดีมีใบหน้าผ่องใส Article
3. การนั่งเนสัชชิกังคัง Article
4. เมื่อความคิดไม่ดีเกิดขึ้นในใจ Article
5. นั่งสมาธิแล้วปวดตา Article
6. “จริงเท่าชีวิต” หมายความว่าอย่างไร Article
7. วิธีรักษาใจหลังจบการอบรม Article
8. ทำไมต้องนั่งสมาธิ Article
9. คนมีงานน้อยจะนั่งธรรมะได้ดีกว่าไหม Article
10. ควรนั่งนานแค่ไหนต่อวัน Article
11. เดินจงกรม Article
12. นั่งสมาธิมีผลเสียบ้างไหม Article
13. เอาภาพที่เห็นเป็นนิมิตแทนได้ไหม Article
14. เห็นภาพนอกตัวและฟุ้ง Article
15. นั่งธรรมะหลับจะแก้อย่างไร Article
16. ควรนั่งธรรมะเวลาไหน Article
17. ต้องนั่งธรรมะเวลาเดิมทุกวันไหม Article
18. เอาประสบการณ์ล่าสุดเป็นจุดเริ่มต้นได้หรือไม่ Article
19. ความสำเร็จมีอยู่แล้วในตัว Article
20. นั่งธรรมะเห็นหน้าคู่อริ Article
21. สมาธิกับการเรียน Article
22. เคล็ดลับความสำเร็จของหลวงพ่อ Article
23. ฟังธรรมแล้วบรรลุธรรม Article
24. บุญเก่ากับความเพียร Article
25. นั่งสมาธิแล้วเป็นบ้าจริงหรือ Article
26. ต้องสม่ำเสมอในการปฏิบัติธรรม Article
27. มีวิธีการใดบ้างที่แก้ทุกข์มนุษย์ได้ Article
28. ทำอย่างไรจึงไม่ประมาทในชีวิต Article
29. สมาธิเป็นของสากล Article
30. ความแตกต่างระหว่างสมาธิกับศาสนา Article
31. สมาธิเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา Article
32. สุขจากสมาธิแตกต่างจากสุขอื่นอย่างไร Article
33. ความสงบภายในดีอย่างไร Article
34. หลุมหลบภัยที่แท้จริง Article
35. ความรักกับสมาธิ Article
36. ทำอย่างไรจึงจะรักษาสมาธิไว้ได้ Article
37. วิธีรักษาใจใส ๆ ให้ได้ตลอดทั้งวัน Article
38. ในหนึ่งวันควรนั่งสมาธินานแค่ไหน Article
39. สมาธิจะทำให้กลายเป็นคนเฉื่อยชาหรือไม่ Article
40. สมาธิบำบัดโรคซึมเศร้าได้ไหม Article
41. สมาธิแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่างไร Article
42. สมาธิแก้ปัญหาความขัดแย้ง Article
43. แก้แค้นด้วยสมาธิ Article
44. อยากชวนคนให้มานั่งสมาธิ Article
45. สังคมสงบสุขอยู่แล้วสมาธิยังจำเป็นหรือไม่ Article
46. ภาพนิมิตเลื่อนลอย Article
47. การแผ่เมตตาคือการหลอกตัวเองหรือไม่ Article
48. ใครคือผู้ค้นพบทางสายกลาง Article
49. การรักษาศีลทำให้สมาธิก้าวหน้าไหม Article
50. คุณธรรมสากลหรือศีลธรรมโลกคืออะไร Article
51. ทุกศาสนาไปสู่จุดหมายเดียวกันหรือไม่ Article
52. คนธรรมดาไปพระนิพพานได้หรือไม่ Article
53. กลัวว่าจะต้องมาเป็นคนพุทธ Article
54. กลัวถูกจูงจมูก Article
55. ผมไม่อยากให้เพื่อน ๆ มองว่าผมเป็นคนแปลก ๆ Article
56. รู้สึกไม่ภาคภูมิใจในตนเอง Article
57. พร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยใจที่ว่างเปล่า Article
58. ปล่อยไปอย่างที่ใจอยากจะเป็น Article
59. บุญคืออะไร ให้ผลอย่างไร Article
60. ทำไมเราต้องทำบุญ Article
61. พลังบุญกับคำอธิษฐานต้องพอเหมาะกัน Article
62. การอธิษฐานจิตเป็นการค้ากำไรเกินควรหรือไม่ Article
63. การอธิษฐานจิตเป็นความโลภหรือไม่ Article
64. หลักในการอธิษฐานจิต Article
65. การให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง Article
66. ดวงบุญ Article
67. ดวงบุญต่างจากดวงแก้วอย่างไร Article
68. ล้างบาปด้วยพุทธวิธี Article
69. ยืมเงินทำบุญ Article
70. ทำบุญเท่ากันแต่ได้ไม่เท่ากัน Article
71. กู้เงินมาทำบุญ Article
72. การทำหน้าที่กัลยาณมิตร Article
73. กินมังสวิรัติได้บุญจริงหรือ Article
74. ทำบุญหวังถูกหวย Article
75. บุญสงเคราะห์โลกกับบุญในพระพุทธศาสนา Article
76. ทำไมทำบุญมากจึงได้รับพระของขวัญจากมือหลวงพ่อ Article
77. ทำไมวัดนี้ชอบกำหนดต้องทำบุญเท่านั้นเท่านี้ Article
78. ถ้าคนทำบุญกับวัดพระธรรมกายมาก ๆ แล้ววัดจน ๆ ล่ะ Article
79. บุญใหญ่ปิดอบายอีกแล้ว Article
80. ข้อวัตรปฏิบัติของคุณยาย Article
81. ทำไมคุณยายถึงรักธรรมะมาก Article
82. ทำไมคุณยายไม่เกิดเป็นผู้ชาย Article
83. คุณยายมักน้อย สันโดษ Article
84. เอาเงินที่ไหนมาสร้างวัด Article
85. ควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่ออยู่ในมหาวิทยาลัย Article
86. กลัวว่าเวลายืนหรือนั่งทำสมาธิแล้ว เกิดรถเบรกกะทันหัน แล้วจะไถลไปข้างหน้า Article
87. นั่งสมาธิแล้วฟุ้ง Article
88. หลวงพ่อฝึกธรรมะใหม่ ๆ Article
89. นั่งธรรมะต้องใจเย็น ๆ Article
90. หลวงปู่มีวิธีฝึกพระภิกษุสามเณรอย่างไร Article
91. จะศึกษาวิชชาธรรมกายต้องมาเฉพาะที่วัดพระธรรมกายหรือ Article
92. วัดพระธรรมกายเป็นพุทธพาณิชย์จริงหรือ Article
93. วัดพระธรรมกายรวยแล้ว Article
94. บางคนมองว่าพระขี้เกียจ เอาเปรียบสังคม Article
95. ทำไมสร้างวัดใหญ่ Article
96. ทำไมเราต้องช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนา Article
97. ทำไมต้องสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ Article
98. วัดพระธรรมกายจ้างพระให้มาร่วมงานจริงหรือ Article
99. ข่าววัดไทยติดวัตถุนิยมจริงหรือ Article
100. ขอแสดงอาบัติ Article
101. เขาว่าพระขี้เกียจ Article
102. วัดพระธรรมกายทำไมสร้างใหญ่โต Article
103. วัดพระธรรมกายทำไมสร้างใหญ่โตน่าจะนำเงินไปสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล หรือสงเคราะห์โลก ช่วยเหลือคนยากจนบ้าง Article

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา

Leave a Comment

Your email address will not be published.