หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 7 คัมภีร์มหาวัสตุอวทาน

คัมภีร์มหาวัสตุอวทาน

เนื้อหาคัมภีร์ พ.ศ. 701-800
ศึกษาจากคัมภีร์ พ.ศ. 2425-2440

ประเภทหลักฐาน : คัมภีร์
พบใน : คัมภีร์สันสกฤต คัมภีร์ทิเบต คัมภีร์จีน

อักษรที่เขียน : เทวนาครี
ภาษาที่เขียน : สันสกฤต

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
श्रुत्वान नरसिंहस्य धर्मकायमुपस्थितं
सनत्कुमारो चिन्तेति संस्तवामि तथागतं।

แปลว่า
เมื่อได้ยินว่า ธรรมกายแห่งบรุษนั้นได้บังเกิดขึ้น (เมื่อบุรุษนั้นเข้าถึงธรรมกาย) สนัทกุมารดำริว่า เราจะขับเพลงสรรเสริญพระตถาคตพระองค์นั้น

เรียบเรียงโดย
พระวีรชัย เดชจงฺกุโร ดร.

กลับสู่ก่อนหน้า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *